Förstå dialogrutan stödlinjer i Publisher

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda stödlinjer om du vill göra det lättare att justera de olika delarna i publikationen. Exempel på stödlinjer i dialogrutan Stödlinjer är marginalstödlinjer, stödlinjer (till exempel kolumn- och radstödlinjer), riktlinjer och stödlinjer. Stödlinjerna skrivs inte ut; de är avsedda att hjälpa du layouten ditt innehåll.

Dialogrutan Stödlinjer

I dialogrutan Stödlinjer kan du göra inställningar för marginal-, rutnäts- och riktstödlinjer.

Stödlinjer

  1. Marginalstödlinjer

  2. Kolumnstödlinjer

  3. Radstödlinjer

  4. Riktlinjer

  5. Stödlinjer

Så här öppnar du dialogrutan Stödlinjer:

  • Klicka på Sidlayout > stödlinjer och välj rutnät och originalplan.

Obs!: Markera kryssrutan stödlinjer på fliken Visa om du vill se stödlinjerna. Markera kryssrutan baslinjer på fliken Visa om du vill se riktlinjer.

Marginalstödlinjer (flik)

Med hjälp av marginalstödlinjerna kan du ange mängden tomt utrymme runt kanterna på en huvudsida. Marginalstödlinjer är en del av en huvudsida och de visas på valfri sida som huvudsidan är kopplad till. Om alternativet Ignorera huvudsida är markerat för en viss sida, men alternativet kant- och stödlinjer är aktiverat, visas marginalstödlinjer.

Dialogrutan Stödlinjer i Publisher

Huvudsidor

Tvåsidig huvudsida  Markera det här alternativet om du vill ställa in marginaler för ett dubbelsidigt uppslag om din publikation är en bok eller ett häfte som är bunden på ena sidan. När du väljer det här alternativet ändras de vänstra och högra marginalstödlinjerna till i och utanför marginalstödlinjer. Inuti marginalen är på bok; bundna kant utomstående marginalen är på boken utomstående eller flyga, kant.

Marginalstödlinjer

Obs!: Om du väljer ett dubbelsidigt uppslag ändras alternativen Vänster och Höger till Inre och Yttre.

Vänster  Ange hur mycket utrymme du vill ha mellan sidans vänstra kant och den vänstra marginalstödlinjen. Om du markerar kryssrutan tvåsidig huvudsida visas mängden utrymme mellan inuti kanten av sidorna och inuti marginalstödlinjen.

Höger  Ange hur mycket utrymme du vill ha mellan sidans högra kant och den högra marginalstödlinjen. Om du markerar kryssrutan tvåsidig huvudsida visas mängden utrymme mellan sidor yttre kant och den yttre marginalstödlinjen.

Överst  Ange hur mycket utrymme du vill ha mellan sidan överkant och den övre marginalstödlinjen.

Ned  Ange hur mycket utrymme du vill ha mellan nederkanten på sidan och den nedre marginalstödlinjen.

Tips: Standardvärdet för marginaler är i de måttenheter som du valt för din publikation. Du kan ange andra måttenheter genom att skriva in förkortningen efter det numeriska värdet: tum, centimeter, pica (pi), punkter (pt) eller bildpunkter.

Fliken stödlinjer

Använd stödlinjer om du vill ange hur många kolumner och rader som ska visas på en huvudsida.

Tips: Standardvärdet för avstånd visas i de måttenheter som du valt för din publikation. Du kan ange andra måttenheter genom att skriva in förkortningen efter det numeriska värdet: tum, centimeter, pica (pi), punkter (pt) eller bildpunkter.

Stödlinjer i Publisher som visar rutnätstödlinjer

Kolumnstödlinjer

Kolumner  Ange antalet kolumner som du vill ha mellan de vänstra och högra marginalstödlinjerna.

Avstånd  Ange hur mycket utrymme du vill ha mellan kolumnerna.

Radstödlinjer

Rader  Ange antalet rader som du vill ha mellan de övre och nedre marginalstödlinjerna.

Avstånd  Ange hur mycket utrymme du vill ha mellan raderna.

Lägg till mittstödlinje mellan kolumner och rader  Det här alternativet är tillgängligt om du har fler än en kolumn eller rad. Markera det här alternativet om du vill visa icke utskrivbara guider som markerar mittpunkten för avståndet mellan kolumner och rader. Den här guiden är användbart när du vill placera textrutor och grafiska objekt.

Riktlinjer (flik)

Använda stödlinjer för att justera baslinjer text över alla kolumner i en publikation.

Dialogrutan Stödlinjer i Publisher med fliken Riktlinjer

Vågrät riktlinje

Ange avstånd och förskjutning för vågräta riktlinjer.

Tips: Standard måttenhet för originalplan hjälper avstånd och förskjutning är punkter. Även om du anger en annan måttenhet, till exempel tum, konverteras värdet till motsvarande avstånd i punkter.

Avstånd  Ange hur mycket utrymme du vill ha mellan vågräta riktlinjer. Det nummer som du anger används som raden avstånd belopp för de stycken som du har angett för att justera mot riktlinjer.

Förskjutning  Ange mängden tomt utrymme som du vill ha från den övre marginalstödlinjen till den första vågräta riktlinjen under den.

Den förskjutning du använder beror på textens teckenstorlek och det avstånd som du har angett för riktlinjerna. Om teckenstorleken är mycket mindre än avståndet mellan riktlinjerna är det bra om du anger ett förskjutningsvärde som är lägre än avståndsvärdet så att den första raden kommer närmare sidans övre marginal.

Obs!: Inställningar för lodrät baslinje måste även om du har ett östasiatiskt språk aktiverat.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×