Förslag från presentatör

Presentatören visar en sammanfattnings rapport när du har avslutat din repetition. 

Lektioner

Att hålla en presentation är ett sätt att dela ett viktigt meddelande. Presentatören är en mått uppskriven på grund av följande:

 • Forskningen visar att mål grupps medlemmarnas förståelse och återkallande av meddelandet är för snabbt. 

 • När du talar för långsamt kan publiken förlora intresset, vilket också kan minska förståelsen och återkallas. 

 • Din takt visas i sammanfattnings rapporten, med ett diagram som visar den grova var Ian sen för din tal hastighet över tiden.

Var Ian sen för att vara medveten om:

 • Presentatören baseras på fält studier och tidigare akademiska undersökningar, och den som står i rekommendationen rekommenderar att presentatörerna pratar med en hastighet på 100 till 165 ord per minut. Det här är den taxa med vilken de flesta åhörare har testat att det är lätt att behandla den information de hör. Men olika människor kan prata bekvämt och tydligt med olika priser så att åhörarna kan förstå dig tydligt med en annan taxa. Med tiden får du lära dig hur du använder den.

 • Under repetitionen visar presentatören din takt utifrån de senaste sekunderna med att prata. Dessa korta tidsintervall beror troligen på din repetition.

 • Om din dator inte har en stark nätverks anslutning kan det finnas en fördröjning i den tid som presentatören hör till ditt tal, vilket kan påverka dess förmåga att korrekt mäta ljud hastigheten.

Anvisningar

 • Ta en djup andning innan du påbörjar en ny bild eller ett nytt avsnitt i presentationen.

 • Försök att planera en lämplig över gångs fras som du kan använda när du går till nästa bild, även något så enkelt som, "Låt oss gå vidare" eller "Låt oss prata om (ämnet för nästa bild)." Det här kan vara till hjälp för dig. 

 • Det passion du tycker om ditt ämne kan leda till att du pratar snabbt eller spännande, men publiken kanske inte kan hålla koll på vad du säger i det fallet.

Fyllnads ord

När du talar med en mål grupp kan det vara bra att göra din Persuasive. Presentatören lyssnar efter ifyllnads ord på grund av följande:

 • Forskningen visar att en presentatör som ofta använder fyllnads ord uppfattas av publiken som mindre säkert i sin information. Det gör att åhörarna blir mindre säkra i artikeln som skickas. 

 • När du använder ifyllnads ord är en normal del av att prata, och det kan bli störande eller skadat för ditt meddelande om du använder för många. Med tiden får du lära dig hur du använder den här funktionen.

Anvisningar

 • Pausa om du vill samla dina tankar. 

 • Om du upplever nerv kan du ta en djupt anda att sakta ner.

 • För att göra det lättare för ditt material att bli mer bekvämt är det dags att öva mer innan den faktiska presentationen.

 • Om du hittar dig med ifyllnads ord under över gångs stund kan du skriva ned några av de över gångs fraser som du kan använda i stället.

Känsliga fraser

Presentatören lyssnar efter kulturellt känsliga fraser på dessa områden: handikapp, ålder, kön, ras ,sexuell läggning, psykisk hälsa, känsliga politiska ämnenoch svordomar

 • Forskningen visar att med hjälp av ett kulturellt känsligt uttryck får alla i åhörarna att känna till. Ditt meddelande kommer att synas tydligt utan alienating åhörare.

 • Här är ett exempel i kategorin "kön": meningen "det behövs fler principer för att upprätthålla offentlig säkerhet", ska betraktas som mål gruppen att vara part-reserverad. Du rekommenderas att använda termen "polis befäl" i stället för både handjur och hondjur som utför dessa uppgifter.

 • På den moderna arbets platsen kan åhörarna använda svordomar i en formell presentation.

Anvisningar

Presentatören ger dig en försiktig vibb genom att föreslå specifika ersättnings termer för vissa ord. Självklart bör du fatta det slutgiltiga beslutet om vilka ord som ska användas i presentationen. 

Obs!: Presentatören fördelar sig på text och utvärderar sedan texten. Vissa misstag kommer ibland att uppstå. Vissa icke-inkluderade språk kan ha missats, eller så uppfattas ett problem som inte är fallet. 

Typer av bias granskade av Presentatörens turist klass:

Snedvridning

Beskrivning

Funktionsnedsättning

Framhäv personen först i stället för att inte kunna handikappas.

Ålder

Att hänvisa till en persons ålder kan uppfattas som att utesluta eller minska personen.

Kön

Ett jämställdhets språk kan uppfattas som utesluter, stänger av eller stereotyper.

Sexuella orientering

En persons sexuella orientering bör bara nämnas när det behövs.

Ras

Försök att undvika föråldrade och potentiellt anstötliga villkor för racial eller etniskt innehåll.

Psykisk hälsa

Försök att undvika villkor som kan vara anstötliga för personer med problem med psykiskt hälsa.

Etniskt slurs

Slurs är insinuations eller påståenden om någon som sannolikt kommer att Insult dem eller skada personens rykte.

Originalitet

Forskningen visar att när en presentatör upprepar utökade utdrag från bilden tenderar mål gruppen att förlora intresse. De blir mer passiva – mindre engagerade med presentationen. Då är det svårare för dem att komma ihåg ditt meddelande.

Anvisningar

 • Läs inte längre upp långa grupper med text. Låt publiken läsa det själva. Sammanfatta eller förklara innebörden av texten.

 • Det är bara att upprepa kortare text bitar från en bild, till exempel en rubrik eller en punkt.

Nummer på bilder:

Om du har en bild med många tal som du läser upp visas inte den åtgärden som att läsa bilden. Oftare är det bara att läsa numeriska data för att göra den informationen tydlig för mål gruppen. 

Se även

Repetera bild spelet med Presentatörens turist klass

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×