Förnya Project Online-abonnemang inom en större organisation

I augusti 2016 meddelade vi vissa ändringar i Project Online-abonnemangen som är tillgängliga för dig. Några av abonnemangen upphörde att gälla i slutet av 2016 och ersattes av nya. Det kan vara många av er som nu behöver förnya utgångna Project Online-abonnemang och flytta användarna till nya tillgängliga abonnemang.

De flesta organisationer får hjälp med att köpa och tilldela licenser till användarna i förnyelseprocessen för Project Online-licenser. Om du däremot behöver förnya 3 000 eller fler Project Online-licenser, behöver du tilldela om användarlicenser med hjälp av anvisningarna i den här artikeln. De olika stegen är:

  1. Steg 1: Fastställa de aktuella licenserna och användarna

  2. Steg 2: Fastställa vilka nya Project Online-SKU:er som behövs för dina användare

  3. Steg 3: Köpa de Project Online-SKU:er som du behöver

  4. Steg 4: Tilldela de nya licenserna till dina användare

  5. Steg 5: Kontrollera att du har flyttat användarna till nya SKU:er

Du behöver Windows PowerShell för att göra detta

När du följer anvisningarna i den här artikeln behöver du köra skript som innebär att du måste ansluta till Office 365 från Windows PowerShell. Du behöver installera följande:

Mer information finns i artikeln om att ansluta till Office 365 PowerShell.

När installationen har slutförts öppnar du Windows Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell på skrivbordet och anger följande när du ombeds:

Connect-MsolService

Därmed kan du ange autentiseringsuppgifterna som behövs för att ansluta till Office 365.

Steg 1: Fastställa de aktuella licenserna och användarna

Först och främst behöver du ta reda på vilka Project Online-licenser du har och vilka användare som de är tilldelade till. Därmed kan du avgöra vilka nya Project Online-licenser de behöver.

Vi rekommenderar att du använder ett skript för att hantera dina Office 365-licenser, som du kan ladda ned från Microsoft Code Gallery. Med det här skriptet kan du skapa en detaljerad rapport över tilldelade SKU:er och aktiverade abonnemang, som kan skrivas ut som en .csv-fil. Det kan också användas vid ersättning av användarnas tilldelade SKU:er, något som beskrivs senare i den här artikeln.

Du måste också köra Get-Help på skriptet för att få mer information om användning och exempel.

När du har laddat ned filen Manage-MSOLLicense.ps1 som innehåller skriptet, öppnar du Microsoft Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell, loggar in och anger följande kommando för att köra skriptet:

./Manage-MSOLLicense.ps1 -IAgreeToTheDisclaimer -Report -Logfile .\MyReport.log

Därmed godkänns ansvarsfriskrivningen, loggfilen MyReport.log skapas och sparas på den aktuella platsen, och .csv-filen Licensrapport skapas och sparas på standardplatsen.

Utdata från körningen av skriptet Manage-MSOLLicense.

Om du öppnar loggfilen ser du de utdata som visas i modulen när du kör skriptet.

Om du öppnar .csv-filen Licensrapport i Excel ser du en lista över dina användare och de SKU:er som har tilldelats till dem:

Licensrapport

I bilden ovan ser du till exempel att alla användarna har tilldelats en SKU både för Project Online Premium och Office 365 Enterprise E5. MOD385910 är organisations-id:t.

Du kan använda kolumnfilter i Excel om du vill sortera användare som har tilldelats specifika licenser i grupper. Du kan till exempel ta reda på vilka användare som använder SKU:er för Project Lite, Project Online och Project Online med Project Pro för Office 365.

SKU-strängar för Project Online

Följande tabeller innehåller möjliga SKU-strängar för Project Online som visas i skriptresultaten. Använd tabellen för att avgöra vilka Project Online-SKU:er som är baserade på SKU-strängarna.

Gamla SKU-strängar

SKU-namn

PROJECTONLINE_PLAN_1

Project Online abonnemang 1

PROJECTONLINE_PLAN_1_STUDENT

Project Online abonnemang 1 för student (för utbildningsinstitutioner)

PROJECTONLINE_PLAN_1_FACULTY

Project Online abonnemang 1 för lärare och övrig personal (för utbildningsinstitutioner)

PROJECTONLINE_PLAN_2

Project Online abonnemang 2

PROJECTONLINE_PLAN_2_STUDENT

Project Online abonnemang 2 för student (för utbildningsinstitutioner)

PROJECTONLINE_PLAN_2_FACULTY

Project Online abonnemang 2 för lärare och övrig personal (för utbildningsinstitutioner)

PROJECTCLIENT

Project för Office 365

PROJECTCLIENT_FACULTY

Project Pro för Office 365 (för utbildningsinstitutioner)

PROJECTCLIENT_STUDENT

Project Pro för Office 365 (för utbildningsinstitutioner)

PROJECT_ESSENTIALS

Project Lite

Du måste också veta vad de nya SKU-strängarna för Project Online innebär när de ska tilldelas till användarna senare i den här artikeln.

Nya SKU-strängar

SKU-namn

PROJECTPREMIUM

Project Online Premium

PROJECTPROFESSIONAL

Project Online Professional

PROJECTESSENTIALS

  Project Online Essentials

PROJECTPREMIUM_STUDENT

Project Online Premium för student (för utbildningsinstitutioner)

PROJECTPROFESSIONAL_STUDENT

Project Online Professional för student (för utbildningsinstitutioner)

PROJECTESSENTIALS_STUDENT

Project Online Essentials för student (för utbildningsinstitutioner)

PROJECTPREMIUM_FACULTY

Project Online Premium för lärare och övrig personal (för utbildningsinstitutioner)

PROJECTPROFESSIONAL_FACULTY

Project Online Professional för lärare och övrig personal (för utbildningsinstitutioner)

PROJECTESSENTIALS_FACULTY

Project Online Essentials för lärare och övrig personal (för utbildningsinstitutioner)

PROJECTCLIENT_STUDENT

Project Online-skrivbordsklient för student (för utbildningsinstitutioner)

Steg 2: Fastställa vilka nya Project Online-SKU: er som behövs för dina användare

När du vet vilka SKU:er som har tilldelats till vilka användare måste du avgöra vilka nya Project Online-abonnemang som ska förnyas för dem. Först måste du vara införstådd med de nya Project Online-abonnemangen och vad de omfattar. I följande resurser finns mer information som hjälper dig att välja rätt Project Online-SKU:er för dina användare:

Resurs

Beskrivning

Viktig information för Project Online-kunder om abonnemangsändringar

I den här artikeln får du en översikt över gamla och nya Project Online-abonnemang, och vilket abonnemang du ska välja för att få samma funktioner som i det gamla abonnemanget.

Tjänstbeskrivningar för Project Online

I den här artikeln får du detaljerad information om vilka funktioner som ingår i de nya Project Online-abonnemangen.

Abonnemang och priser för Project Online

På den här webbplatsen finns prisuppgifter och en överskådlig jämförelse av molnbaserade Project-lösningar.

Om du vill att användarna ska ha tillgång till ungefär samma funktioner som i sina gamla Project Online-SKU:er, får du en allmän översikt i den här tabellen. Mer detaljerad information hittar du i resurserna ovan.

Om du tidigare använde det här

Vill du antagligen använda det här

Project Lite

Project Essentials

Project för Office 365

Project Online Professional

Project Online

Project Online Premium

Project Online med Project Pro för Office 365

Project Online Premium eller Project Online Professional

Steg 3: Köpa de Project Online-SKU:er som du behöver

När du vet vad du behöver kan du köpa det antal licenser som behövs för varje ny Project Online-SKU. Det kan du göra på faktureringssidan i administrationscentret i Office 365. Vi rekommenderar att du köper licenser och sedan tilldelar dem till användarna.

Steg 4: Tilldela de nya licenserna till dina användare

När du har köpt de Project Online-SKU:er som behövs måste du tilldela dem till användarna. Du kan använda skriptet Manage-MSOLLicense som du körde tidigare, men det krävs ytterligare parametrar.

$users=Get-MSOLUser
./Manage-MSOLLicense.ps1 -IAgreeToTheDisclaimer -users $users -Logfile c:\temp\license.log -NewSKU orgID:NewSKU -ExistingSKU orgID:ExistingSKU

orgID

NewSKU

ExistingSKU

Ditt Office 365-domännamn.

Det SKU som du tilldelar till användaren.

Det SKU som du vill ersätta.

Exempel 1

Låt oss säga att ditt företag (Contoso) vill tilldela nya SKU:er för Project Online Essential till alla användare som för närvarande har Project Lite-SKU:er. I det här exemplet bör skriptet köras så här:

$users=Get-MSOLUser
./Manage-MSOLLicense.ps1 -IAgreeToTheDisclaimer -users $users -Logfile c:\temp\license.log -NewSKU CONTOSO:PROJECTESSENTIALS -ExistingSKU CONTOSO:PROJECT_ESSENTIALS

När variabeln $users har fyllts med dina Office 365-användare i din klientorganisation, godkänner skriptet ansvarsfriskrivningen, anger loggfilens plats och anger den nya SKU:n som Project Online Essentials (PROJECTESSENTIALS) för alla användare som har den gamla SKU:n för Project Lite(PROJECT_ESSENTIALS).

Exempel 2

Ett annat exempel är att du (Contoso) vill uppdatera de gamla licenserna för Project Online abonnemang 2 för alla användarna på personalavdelningen, och tilldela dem de nya Project Online Premium-licenserna. Men det finns några användare på personalavdelningen som redan har tilldelats Project Online Premium-licenser, och du vill inte göra några ändringar för dem. I det här exemplet bör skriptet köras så här:

C:\PS>$users=Get-MSOLUser | where {($_.Department -like “*HR”) -and ($_.Licenses.accountskuid -notlike “*PROJECTPREMIUM”)}
./Manage-MSOLLicense.ps1 -IAgreeToTheDisclaimer -users $users -Logfile c:\temp\license.log -NewSKU CONTOSO:PROJECTPREMIUM -ExistingSKU CONTOSO:PROJECTONLINE_PLAN_2

Det här kommandot läser alla användarna på personalavdelningen som inte redan har en SKU för Project Online Premium (PROJECTPREMIUM). Skriptet godkänner sedan ansvarsfriskrivningen, anger loggfilens plats, och anger den nya SKU:n som Project Online Premium för alla användare som har den gamla SKU:n för Project Online abonnemang 2.

Obs!: Som tidigare beskrivits bör du köra kommandot Get-Help för att titta på detaljerad användningsinformation och ytterligare exempel. Det ger också information om ytterligare användning av skriptet som inte behövs för den här artikeln.

Steg 5: Kontrollera att du har flyttat användarna till nya SKU:er

När du har tilldelat dina Project Online-SKU:er till användarna, måste du kontrollera att användarna inte längre har gamla Project Online-SKU:er tilldelade. Det gör du genom att helt enkelt köra skriptet igen och skapa en ny licensrapport:

./Manage-MSOLLicense.ps1 -IAgreeToTheDisclaimer -Report -Logfile .\MyReport.log

När det har körts öppnar du den nya licensrapporten i Excel och söker efter gamla Project Online-SKU:er.

Om du har någon gammal SKU för Project Online som inte tilldelats, måste du säga upp denna på faktureringssidan i administrationscentret för Office 365. Du kan söka efter gamla SKU:er genom att helt enkelt söka i filen efter de gamla SKU-strängarna för Project Online.

Om det uppstår något problem när du flyttar till nya Project Online-SKU:er kan du kontakta Office 365-supporten för att få hjälp.

Närliggande avsnitt

Brian Smiths blogg om Project Online-support: Hantera SKU-ändringar för Project Online

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×