Förklaring av frågetransformering

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Ibland måste du ändra frågan för att få sökresultat som är lämpliga för användarens fråga. Anta till exempel att du skapar en sökvertikal för Bilder. När någon skriver en fråga i vertikalen Bilder måste du ändra frågan så att endast sökresultat som är Bilder returneras.

Om du vill ändra en fråga, använd frågeverktyget för att konfigurera en fråga transformering. Du kan konfigurera omvandling fråga om du vill ersätta egenskaperna för en fråga, till exempel resultatkällan som frågan använder för att få ett sökresultat eller sorteringsordning som ska användas när den visar sökresultat. Transformeringen ersätter också texten i frågan med hjälp av en fråga mall som du kan konfigurera. Fråga mall är texten som ska ersätta frågetexten och mallen kan innehålla frågevariabler.

En Frågevariabeln är en platshållare för ett värde. När en transformering ersätter texten i en fråga med dess Frågemall, ersätter också frågevariabler i mallen med specifika värden.

En transformering ersätter sammanhangsberoende frågevariabler med värden som hör till frågekontexten. I följande tabell visas några exempel på sammanhangsberoende frågevariabler.

En transformering ersätter den här kontextuella Frågevariabeln

Med det här

{Användar.Namn}

Namnet på den användare som skrev frågan

{Webbplats.URL}

Webbplatsen där användaren skrev värdet

{I dag}

Dagens datum

En transformering ersätter bundna frågevariabler med vissa texten som är på användarens fråga. I följande tabell visas några exempel på bundna frågevariabler.

En transformering ersätter den här bundna Frågevariabeln

Med det här

{sökRutaFråga}

Frågan som användaren skrev

{sökVillkor}

Frågan som användaren skrev, enligt ändringen i den senaste transformeringen

Du kan använda en bunden frågevariabel när du lägger till en begränsning i en fråga, till exempel när du begränsar en fråga till en viss innehållstyp. Du kan till exempel konfigurera en frågetransformering för sökvertikalen Bilder som lägger till "innehållstyp:bild" i frågetexten genom att använda frågemallen "{sökVillkor} innehållstyp:bild". Om en användare skriver frågan "måne" i den vertikalen ersätter transformeringen "{sökVillkor}" med "måne". Alltså ändrar frågetransformeringen frågan till "måne innehållstyp:bild".

Du kan konfigurera frågetransformeringar på tre ställen:

  • I en webbdel, till exempel webbdelen Sökresultat. Konfigurera en transformering i en webbdel när du inte behöver göra samma ändringar i frågor på andra ställen.

  • I en frågeregelsom anger att vissa åtgärder ska utföras endast om vissa villkor är uppfyllda. Två av dessa åtgärder kan använda en transformering för att ändra frågan:

    • Lägg till ett resultatblock på sidan med sökresultat. Den här åtgärden skapar en kopia av frågan och transformeringen ändrar bara kopian.

    • Ändra de rankade resultaten. Den här åtgärden ändrar frågan som användaren skrev.

  • I resultatkällan som frågan använder för att få sökresultat.

En användarfråga transformeras av webbdelen, sedan av eventuella sökregler som gäller och slutligen av resultatkällan. När du konfigurerar en transformering i en resultatkälla vet du att transformeringsändringarna inte kommer att förkastas eller åsidosättas, eftersom resultatkällan transformerade frågan senast. Se exempelvis till att sökvertikalen Bilder enbart returnerar bilder genom att konfigurera lämplig transformering i en resultatkälla och sedan konfigurera webbdelen i sökvertikalen för att använda den resultatkällan.

Mer information finns i Översikt över fråga bearbetning på TechNet.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×