Förhindra och åtgärda problem med databasfiler med hjälp av Komprimera och reparera

Förhindra och åtgärda problem med databasfiler med hjälp av Komprimera och reparera

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Databasfiler kan bli snabbt när du använder dem, ibland hindra prestanda. De kan också ibland blir skadad. Du kan använda kommandot Komprimera och reparera projekt för att förhindra eller åtgärda problemen. Kompakt processen komprimerar inte dina data – det gör databasen filen är mindre genom att ta bort oanvända utrymme. Kommandot Komprimera och reparera projekt kan också förbättra prestanda i databasen.

Tips!   Dela en databas kan hjälpa dig att förhindra att databasfiler och begränsa förlust av data genom att hålla data i en separat fil som användarna kommer åt direkt.

Vad vill du göra?

Sätt att komprimera och reparera en databas
Innan du börjar
Komprimera och reparera en databas när den stängs
Komprimera och reparera en databas som du har öppnat
Komprimera och reparera en databas som är inte öppen
Komprimera och reparera en skadad databas när du uppmanasVarför du bör komprimera och reparera en databas
Databasfiler växer med Använd
Databasfiler kan skadas

Olika sätt att komprimera och reparera en databas

Det finns flera sätt att komprimera och reparera en databas. Ett vanligt tillvägagångssätt är att komprimera och reparera en databas när den stängs automatiskt. Du kan dessutom manuellt köra kommandot Komprimera och reparera projekt när du har en databas öppen och på en databas som inte är öppen.

Innan du börjar

Innan du börjar komprimera och reparera gå igenom följande åtgärder:

 • Göra en säkerhetskopia av databasen.    Under reparationen trunkera Access vissa data från tabeller som är skadade. Ibland är det möjligt att återställa data från en säkerhetskopia. Förutom att en regelbunden säkerhetskopiering strategi bör du skapa en säkerhetskopia omedelbart innan du använder kommandot Komprimera och reparera projekt. Mer information finns i skydda data med säkerhetskopiering och återställning.

 • Få exklusiv åtkomst till databasen    Komprimera och reparera kräver exklusiv åtkomst till databasfilen eftersom åtgärden kan störa andra användare. När du planerar att köra en komprimera och reparera åtgärd, så att de inte använder databasen under den tiden bör du meddela andra användare. Mer information finns i Öppna en befintlig Accessdatabas.

  Informera användarna om hur länge de måste undvika att använda databasen. Om du kör komprimerings- och reparationsåtgärder regelbundet, så bör du anteckna hur lång tid det tar. Då kan du sedan göra mer precisa uppskattningar och ge andra användare råd om hur länge bör låta bli att använda databasen.

 • Få tillräcklig behörighet för filen till databasen    Om du inte har tillräcklig behörighet och du behöver komprimera och reparera en databas kan du kontakta din systemadministratör för hjälp. Mer information finns i ändringar av fildelning via ett nätverk i Windows 10 och dela filer med andra.

Överst på sidan

Komprimera och reparera en databas automatiskt när den stängs

Du kan välja alternativet Komprimera vid stängning databas om du vill komprimera och reparera en databas när den stängs automatiskt. Det här alternativet påverkar den databas som för tillfället är öppen. Ange det här alternativet separat för varje databas som du vill automatiskt komprimera och reparera. I fleranvändardatabas databaser kan kanske du inte vill ange det här alternativet eftersom det kan tillfälligt avbryta databas tillgänglighet.

 1. Välj Arkiv > Alternativ.

 2. Markera Aktuell databas i dialogrutan Access-alternativ.

 3. Markera kryssrutan Komprimera vid stängning under Programalternativ.

 4. Välj OK.

 5. Stäng och öppna databasen för alternativet ska börja gälla.

Överst på sidan

Komprimera och reparera en databas som du öppnade manuellt

 • Välj Arkiv > Info > Komprimera och reparera databas.

  Access skapar en kopia av den komprimerade och reparerade databasen på samma plats.

Överst på sidan

Komprimera och reparera en databas som inte är öppen manuellt

Använd följande procedur när du direkt inte kan öppna en Access-databas.

 1. Kontrollera att inga andra användare använder databasfilen.

 2. Starta Access.

 3. I Access 2013, Access 2016 och Access 2019:

  1. Dubbelklicka på Tom databas på mallsidan.

  2. Välj Arkiv > Stäng.

 4. Välj Databasverktyg > Komprimera och reparera databas.

 5. I dialogrutan Databas att komprimera från bläddrar du till och dubbelklickar på den databas som du vill komprimera och reparera.

Access skapar en kopia av den komprimerade och reparerade databasen på samma plats.

Överst på sidan

Komprimera och reparera en skadad databas när du uppmanas

När du försöker öppna en databasfil som är skadad, om du uppmanas av Access att komprimera och reparera databasen väljer du Ja. Två saker kan uppstå:

 • Om Access fullständigt reparerar en skadad fil, så visas ett meddelande om att reparationen har slutförts och att du bör kontrollera innehållet i databasen för att säkerställa att allt är som det ska vara.

 • Om Access endast delvis lyckas det håller reda på databasobjekt som det inte gick att reparera i tabellform system med namnet MSysCompactErrors. MSysCompactErrors tabellen öppnas i databladsvyn. Om du har en tidigare säkerhetskopia innan databasen är skadad kan använda du tabellen MSysCompactErrors avgör vilka objekt som ska importeras till reparerade databasen. Om du vill visa systemtabeller, högerklickar du på namnlisten navigering och välj sedan Visa systemobjekt i dialogrutan Navigeringsalternativ.

Överst på sidan

Varför du bör komprimera och reparera en databas

I den här översikten beskrivs hur man kan använda kommandot Komprimera och reparera databas för att förhindra och åtgärda följande problem som ibland kan drabba databaser: filer som blir större med användning och skadade filer.

Databasfiler växer med användning

Allteftersom du lägger till och uppdaterar data i en databas och ändrar dess design, så blir databasfilen större. En del av den här tillväxten kommer från nya data, men en del kommer från andra källor:

 • Access skapar tillfälliga, dolda objekt för att utföra olika uppgifter. Ibland kan dessa tillfälliga objekt finnas kvar i databasen när Access inte längre behöver dem.

 • När du tar bort ett databasobjekt frigörs inte automatiskt det diskutrymme som upptas av objektet – databasfilen använder fortfarande det diskutrymmet, även om objektet tas bort.

När databasfilen fylls upp med resterna av tillfälliga och borttagna objekt, så kan dess prestanda försämras. Objekt kan ta längre tid att öppna, frågor kan ta längre tid än vanligt att köra och vanliga åtgärder verkar rent allmänt ta längre tid.

Överst på sidan

Databasfiler kan bli skadade

I vissa fall kan databasfiler bli skadade. Om en databasfil delas i ett nätverk och flera användare arbeta direkt med filen samtidigt, så finns det en liten risk att filen skadas. Risken för skada blir något högre om användarna ofta redigerar data i PM-fält, och risken växer med tiden. Du kan minimera den här risken genom att använda kommandot Komprimera och reparera databas.

Ofta den här typen av fel som resulterar från ett problem med en modul Visual Basic for Applications (VBA) och utgör inte en risk för dataförlust. Den här typen av skadade dock utgöra en risk på databasen design skada, till exempel förlorade VBA-kod eller oanvändbar formulär.

Skadade databasfiler kan i undantagsfall resultera i dataförluster. Vanligtvis begränsas förlusten till den senaste åtgärden en användare utfört, d.v.s. en enda dataändring. När en användare börjar ändra data och ändringen avbryts – t.ex. för att nätverkstjänsten går ner – så markeras databasfilen som skadad. Filen kan repareras, men vissa data kan saknas när reparationen är klar.

Mer information finns i

Skydda data med säkerhetskopiering och återställning

Ange allmänna användaralternativ

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×