Förhindra och åtgärda problem med databasfiler med hjälp av Komprimera och reparera

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Databasfiler har en tendens att växa snabbt, vilket kan ha en negativ inverkan på prestanda. Det kan också hända att databasfilerna skadas. Med kommandot Komprimera och reparera databas i Microsoft Office Access kan du förhindra och åtgärda dessa problem.

I den här artikeln beskrivs inte hur du säkerhetskopierar eller återställer en databas. Länkar till mer information finns i avsnittet Se även.

Artikelinnehåll

Varför du bör komprimera och reparera en databas

Innan du börjar

komprimera och reparera en databas

Varför du bör komprimera och reparera en databas

I den här översikten beskrivs hur du använder kommandot Komprimera och reparera för att förhindra och åtgärda följande problem som kan påverka databasen: databasfilerna har blivit stora när du har använt dem ett tag eller så har filerna skadats.

Databasfilerna har blivit stora

Databasfilen växer i takt med att du lägger till och uppdaterar data och ändrar dess design. Det beror till viss del på att du lägger till nya data, men även på andra orsaker:

 • I Access skapas tillfälliga, dolda objekt för att utföra olika uppgifter. Ibland finns dessa objekt kvar i databasen även när de inte längre behövs.

 • När du tar bort ett databasobjekt återställs inte diskutrymmet som objektet upptog automatiskt – databasfilen utnyttjar fortfarande diskutrymmet, även om objektet har tagits bort.

Allt eftersom din databasfil fylls på med det som kvarstår av tillfälliga och borttagna objekt kan databasfilens prestanda försämras. Det kan ta längre tid att öppna objekt, köra frågor och utföra vanliga åtgärder.

Obs!: Dina data komprimeras inte när du gör en komprimering – databasfilen blir mindre genom att oanvänt utrymme tas bort.

Databasfilerna kan skadas

Det kan i vissa fall hända att en databasfil skadas. Om en databasfil delas via ett nätverk och flera användare arbetar samtidigt i filen, finns en liten risk att filen skadas. Risken för att filen ska skadas är större om användarna ofta redigerar data i PM-fält, och risken ökar med tiden. Du kan minska risken med hjälp av kommandot Komprimera och reparera.

Ofta den här typen av fel som resulterar från ett problem med ett Visual Basic for Applications (VBA) modul och utgör inte en risk för dataförlust. Den här typen av skadade dock utgöra en risk på databasen design skada, till exempel förlorade VBA-kod eller oanvändbar formulär.

I sällsynta fall leder en skadad databasfil till dataförlust. Vanligtvis begränsas förlusten till användarens senaste åtgärd. När en användare börjar ändra data och ändringen avbryts, t.ex. på grund av att nätverkstjänsten avbryts, markeras databasfilen som skadad. Filen kan repareras, men vissa data kan saknas efter att reparationen har slutförts.

Tips: Du kan dela upp en databas för att förhindra att databasfilerna skadas och begränsa dataförlusten genom att lagra data i en separat fil som användarna inte arbetar direkt i.

Du får en uppmaning om att reparera en skadad databasfil

När du försöker öppna en skadad databasfil uppmanas du att låta reparera filen automatiskt. Du kan också reparera och öppna en skadad databasfil med kommandot Komprimera och reparera.

Om du väljer att låta reparera en fil automatiskt och filen blir helt återställd, visas ett meddelande om att reparationen har lyckats och att du bör kontrollera databasinnehållet för att försäkra dig om att allt är som det ska.

Om den automatiska reparationen endast lyckas till viss del registreras dataobjekten som inte kunde repareras så att du kan avgöra om du behöver återställa dem från en säkerhetskopia.

Obs!: Du kan välja ett databasalternativ som gör att funktionen Komprimera och reparera körs automatiskt varje gång du stänger en viss databas. Om du är ensam om att använda databasen bör du välja det här alternativet. Om flera personer använder databasen bör du kanske inte välja alternativet eftersom databasen inte är tillgänglig under tiden funktionen körs.

Överst på sidan

Innan du börjar

Överväg att vidta följande åtgärder innan du påbörjar en komprimerings- och reparationsåtgärd:

 • Skapa en säkerhetskopia (det bör du alltid göra)    Under reparationen kan vissa data från skadade tabeller trunkeras. Dessa data kan ibland återställas från en säkerhetskopia. Förutom att följa dina vanliga säkerhetskopieringsrutiner bör du också göra en säkerhetskopia innan du använder kommandot Komprimera och reparera. Så här skapar du en säkerhetskopia med kommandot Säkerhetskopiera databas:

  • Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på Hantera och klicka sedan på Säkerhetskopiera databas under Hantera den här databasen.

 • Komprimera och reparera automatiskt    Såvida du inte delar en enskild databasfil med andra användare i ett nätverk bör du ange att databasen ska komprimeras och repareras automatiskt.

 • Kontrollera tabellen med systemåterställningsfel    Om alla objekt i en skadad databasfil inte kan repareras automatiskt visas objekten som inte kan återställas i en tabell som heter MSysCompactErrors. Om det finns fel öppnas MSysCompactErrors-tabellen i Databladsvy.

  Om du har skapat en databassäkerhetskopia innan databasen skadades kan du bestämma vilka objekt du vill importera från databassäkerhetskopian till din reparerade databas med hjälp av tabellen MSysCompactErrors.

 • Se till att du har exklusiv åtkomst till databasen om du vill använda kommandot Komprimera och reparera    Om du är ensam om att använda databasen kan du hoppa över resten av det här avsnittet och gå direkt till Komprimera och reparera en databas.

  Du måste ha exklusiv åtkomst till databasfilen om du tänker utföra en komprimerings- och reparationsåtgärd eftersom åtgärden kan orsaka avbrott för andra användare. Du bör meddela de andra användarna när du tänker utföra en komprimerings- och reparationsåtgärd så att de inte använder databasen under den tiden.

  Meddela användarna hur länge det dröjer innan de kan använda databasen igen. Om du utför en komprimerings- och reparationsåtgärd regelbundet kan du notera hur lång tid det brukar ta och sedan ge användarna mer exakt tid.

 • Skaffa behörigheter att köra en komprimerings- och reparationsåtgärd    Om du använder en tidigare version av databasfilen och ingår i en arbetsgrupp kanske du inte kan komprimera och reparera databasen på egen hand. Be arbetsgruppsadministratören om hjälp om du saknar behörighet.

Överst på sidan

Komprimera och reparera en databas

Komprimera och reparera en databas automatiskt när den stängs

Komprimera och reparera en databas manuellt

Komprimera och reparera en databas automatiskt när den stängs

Markera databasalternativet Komprimera vid stängning om du vill att databasen ska komprimeras och repareras automatiskt när den stängs.

Obs!: Alternativet påverkar endast databasen som är öppen för tillfället. Du måste ange det här alternativet separat för varje databas som du vill ska komprimeras och repareras automatiskt.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

 2. Klicka på Aktuell databas i dialogrutan Access-alternativ.

 3. Markera kryssrutan Komprimera vid stängning under Programalternativ.

Överst på sidan

Komprimera och reparera en databas manuellt

Utöver eller i stället för att använda databasalternativet Komprimera vid stängning kan du köra kommandot Komprimera och reparera manuellt. Du kan köra kommandot på både en öppen och en stängd databas. Du kan också skapa en skrivbordsgenväg som du kan använda för att köra kommandot Komprimera och reparera på en viss databasfil.

Komprimera och reparera en öppen databas

Obs!: Om andra användare håller på att använda databasfilen kan du inte utföra komprimerings- och reparationsåtgärden.

 • Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen pekar du på Hantera och klicka sedan på Komprimera och reparera databas under Hantera den här databasen.

Komprimera och reparera en stängd databas

Obs!: Om andra användare håller på att använda databasfilen kan du inte utföra komprimerings- och reparationsåtgärden. Ingen kan använda databasfilen medan du utför komprimerings- och reparationsåtgärden.

 1. Starta Access, men öppna inte någon databas.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen pekar du på Hantera och klicka sedan på Komprimera och reparera databas under Hantera den här databasen.

 3. I dialogrutan Databas att komprimera från navigerar du till databasen du vill komprimera och reparera och klickar på den.

Skapa en skrivbordsgenväg som du kan använda för att komprimera och reparera en viss databas

Du kan skapa en genväg på skrivbordet och använda den för att komprimera och reparera en viss databas.

Innan du börjar tar du reda på var filen Msaccess.exe finns på datorn. Filen Msaccess.exe finns vanligtvis i följande mapp:

C:\Program\Microsoft Office\Office12

Om du inte hittar filen Msaccess.exe där kan du söka efter den och notera dess fullständiga sökväg.

Skapa en genväg på skrivbordet   

 1. Högerklicka på skrivbordet, peka på Nytt och klicka på Genväg på snabbmenyn.

 2. På den första sidan i guiden Skapa genväg, i rutan Ange platsen för objektet skriver du dubbla citattecken (""), ange den fullständiga sökvägen till filen Msaccess.exe (inklusive filnamnet) och skriv sedan en annan dubbla citattecken. (Du kan också klicka på Bläddra om du vill leta reda på och markera filen. I det här fallet läggs citattecknen automatiskt.)

  Exempel:"C:\Program\Microsoft Office\Office12\msaccess.exe"

 3. Efter det avslutande citattecknet lägger du till ett blanksteg och skriver sedan den fullständiga sökvägen till databasen du vill komprimera och reparera. Om sökvägen innehåller blanksteg skriver du sökvägen inom citattecken. Lägg till ytterligare ett blanksteg och skriv sedan /compact.

  Exempel: "C:\Din mapp\Din databas.accdb" /compact

 4. Klicka på Nästa.

 5. Ange ett namn på genvägen i rutan Ange namnet på den här genvägen och klicka sedan på Slutför.

  Genvägen skapas på skrivbordet.

 6. Nu kan du komprimera och reparera databasen genom att dubbelklicka på genvägen.

  Tips: Om du vill lägga till skrivbordsgenvägen på Start-menyn, högerklickar du på genvägen och klickar på Fäst på Start-menyn på snabbmenyn.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×