Förhindra dubblettvärden i ett fält

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan förhindra att dubblettvärden uppstår i ett fält genom att skapa ett unikt index. Ett unikt index är ett index som kräver att samtliga värden i det indexerade fältet är unika.

Det finns två grundläggande sätt att skapa ett unikt index:

 • Ange värdet Ja (inga dubbletter) för egenskapen Indexerad för fältet    Detta gör du genom att öppna tabellen i Designvyn. Den här metoden är ett enkelt och bra alternativ om du bara vill ändra ett fält åt gången.

 • Skapa en datadefinitionsfråga som skapar det unika indexet    Detta gör du med hjälp av SQL-vy. Den här metoden är inte lika enkel som att använda designvyn, men den har en fördel: du kan spara datadefinitionsfrågan så att du kan använda den flera gånger. Det här är användbart om du regelbundet tar bort och återskapar tabeller och vill använda unika index för vissa av fälten.

Vad vill du göra?

Ange fältegenskapen indexerad till Ja (inga dubbletter)

Skapa ett unikt index för ett fält genom att använda en datadefinitionsfråga

Ange värdet Ja (inga dubbletter) för egenskapen Indexerad för ett fält

 1. I navigeringsfönstret högerklickar du på tabellen som innehåller fältet. Klicka sedan på Design.

 2. Markera det fält där du vill se till att inga dubblettvärden uppstår.

 3. Ange värdet Ja (inga dubbletter) för egenskapen Indexerad på fliken Allmänt i rutan Fältegenskaper.

  Fältegenskapen Indexerad

Överst på sidan

Skapa ett unikt index för ett fält med hjälp av en datadefinitionsfråga

 1. Klicka på Frågedesign i gruppen Rapporter på fliken Skapa.

 2. Klicka på pilen under Vy i gruppen Resultat på fliken Design, och klicka sedan på SQL-vy.

 3. Ta bort all SQL-kod från frågan.

 4. Skriv eller klistra in följande SQL-kod i frågan:

  CREATE UNIQUE INDEX index_name
  ON table (field)
 5. Ersätt variablerna i SQL-koden på följande sätt:

  • Ersätt index_name med ett namn för indexet. Det är en bra idé att använda ett namn som hjälper dig att avgöra vilken indexet är för. Till exempel om index är att se till att personnummer är unika, kan du döpa det unique_SSN.

  • Ersätt tabell med namnet på den tabell som innehåller fältet som ska indexeras. Om tabellnamnet innehåller blanksteg eller specialtecken, måste du omge namnet med hakparenteser.

  • Ersätta fält med namnet på fältet som ska indexeras. Om fältnamn innehåller blanksteg eller specialtecken, måste du omge namnet med hakparenteser.

 6. Spara och stäng frågan.

 7. Kör frågan för att skapa index. Observera att du kan köra frågan från ett makro genom att köra makroåtgärden KörSQL (RunSQL). Mer information finns under Se även.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×