Förhindra att en fråga blockeras på grund av inaktiverat läge

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du försöker köra en fråga och åtgärden misslyckas, kan det bero på att frågan blockeras på grund av att inaktiverat läge har aktiverats i Microsoft Office Access. Inaktiverat läge är ett läge med reducerad funktionalitet som aktiveras när det inte går att avgöra om innehållet i databasen är tillförlitligt.

För att frågan ska fungera måste du aktivera databasinnehållet genom att ange att du litar på databasens innehåll. Du kan aktivera databasinnehållet för en session, eller ange att en viss databas är pålitlig och ska aktiveras som standard.

Obs!: Du kan också ange att en databas är tillförlitlig genom att använda en digital signatur. I det här avsnittet tar vi inte upp digitala signaturer. Mer information finns i avsnittet Visa förtroende genom att lägga till en digital signatur.

Vad vill du göra?

Aktivera databasinnehåll för en session

Aktivera en databas som standard

Aktivera databasinnehåll för en session

Om du vill aktivera databasinnehållet för endast en session använder du meddelandefältet.

Meddelandefältet

Meddelandefältet visas precis under menyfliksområdet och är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet. Om inte meddelandefältet visas måste du först visa meddelandefältet. I vissa fall kanske måste du också aktivera meddelandefältet. När meddelandefältet är synligt och aktiverat kan använda du den till aktivera databasinnehållet för en session.

Steg 1: Visa meddelandefältet

Om meddelandefältet redan visas kan du hoppa över det här steget.

 • Markera kryssrutan Meddelandefält på fliken Databasverktyg i gruppen Visa/dölj.

Om kryssrutan Meddelandefältet är inaktiverat har du aktivera den.

Steg 2: Aktivera meddelandefältet

Om kryssrutan Meddelandefältet är aktiverat kan du hoppa över det här steget.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter i rutan till vänster i dialogrutan Access-alternativ.

 3. Klicka på Inställningar för Säkerhetscenter i den högra rutan, under Säkerhetscenter för Microsoft Office Access.

 4. Klicka på Meddelandefält i rutan till vänster i dialogrutan Säkerhetscenter.

 5. I den högra rutan klickar du på Visa meddelandefältet i alla program när innehåll har blockerats. Klicka sedan på OK.

 6. Använd den ändrade inställningen genom att stänga databasen och öppna den på nytt.

Steg 3: Aktivera databasinnehåll för en session

 1. Klicka på Alternativ i meddelandefältet.

 2. I dialogrutan Säkerhetsalternativ för Microsoft Office markerar du Aktivera innehålletoch klickar sedan på OK.

Överst på sidan

Aktivera en databas som standard

Om du vill ange att en viss databas är betrodd och ska aktiveras som standard, måste du kontrollera att databasfilen finns på en betrodd plats. Betrodda platser är mappar eller filsökvägar på datorn eller platser i intranätet som anses säkra att köra kod från. Betrodda standardplatser är bland andra mapparna Mallar, Tillägg och Autostart. Du kan också ange egna betrodda platser.

Tips: Om du vill veta sökvägen till den aktuella databasen klickar du på Microsoft Office-knappen, klicka på Hantera och klicka sedan på Databasegenskaper. Den fullständiga sökvägen till den aktuella databasen plats visas på fliken Allmänt i dialogrutan Egenskaper för databas.

Flytta en databasfil till en betrodd plats

 • Öppna den mapp där databasfilen finns och kopiera sedan databasfilen till den önskade betrodda platsen.

Ange en betrodd plats

 1. Klicka på Alternativ i meddelandefältet.

 2. Klicka på Öppna Säkerhetscenter längst ned i dialogrutan Säkerhetsalternativ för Microsoft Office.

 3. Klicka på Betrodda platser i rutan till vänster i dialogrutan Säkerhetscenter.

 4. Om du vill lägga till en nätverksplats markerar du kryssrutan Tillåt betrodda platser i nätverket i den högra rutan.

 5. Klicka på Lägg till ny plats.

 6. Gör något av följande i dialogrutan Microsoft Office betrodd plats:

  • Skriv den fullständiga sökvägen till den plats som du vill lägga till i rutan Sökväg.

  • Bläddra till platsen genom att klicka på Bläddra.

 7. Om du vill ange att undermappar till de nya betrodda platserna också ska vara betrodda markerar du kryssrutan Undermappar till den här platsen är också betrodda.

 8. Om du vill kan du också ange en beskrivning av den betrodda platsen i rutan Beskrivning.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×