Förhindra att e-post markeras som skräppost i EOP och Office 365

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Administratörer för Exchange Online eller Exchange Online Protection (EOP) med rätt behörighet kan använda de här instruktionerna för att säkerställa att ett e-postmeddelande som överförs via tjänsten inte markeras som skräppost.

Det kan vara frustrerande när giltiga e-postmeddelanden placeras i karantän eller blockeras som skräppost och hamnar i en karantänmapp. Du kan använda en lista över betrodda avsändare eller en e-postflödesregel för att kringgå skräppostfiltrering och förhindra att giltiga e-postmeddelanden markeras som skräppost. När ett meddelande felaktigt markeras som skräppost av skräppostfiltret kallas det en falsk positiv identifiering. Skräppostfiltret i Office 365 innehåller också några alternativ som slutanvändare kan anpassa för att förhindra falska positiva identifieringar.

Om du vill ha hjälp med falska negativa identifieringar av e-post, det vill säga ett skräppostmeddelande som kommer igenom när det inte borde göra det, kan du ta en titt på tipsen i Blockera skräppost med skräppostfiltret i Office 365 för att förhindra att skräppost felaktigt hamnar i inkorgen.

Kunder med endast EOP: använda katalogsynkronisering

EOP är en molnbaserad e-postfiltreringstjänst som bidrar till att skydda organisationen mot skräppost och skadlig programvara. Om du har postlådor i Office 365 skyddas de automatiskt av EOP eftersom den är en del av tjänsten.

Om du är kund med endast EOP, det vill säga du prenumererar på EOP-tjänsten för användning med en lokal Exchange-server, bör du synkronisera användarinställningar med tjänsten med hjälp av katalogsynkronisering. Det gör att EOP följer dina listor över betrodda avsändare. Mer information finns i Använda katalogsynkronisering för att hantera e-postanvändare i Hantera e-postanvändare i EOP.

Förhindra falska positiva identifieringar av e-post med hjälp av anslutningsfiltrets lista över tillåtna IP-adresser

Om du upptäcker att en avsändares e-post alltid flyttas till skräppostmapparna i din organisation kan du lägga till e-postavsändarens IP-adress i anslutningsfiltrets lista över tillåtna IP-adresser. Normalt sett förhindrar detta falska positiva identifieringar för den här avsändaren för alla mottagare i din organisation. Undantaget är när en användare aktiverar alternativet "Endast listor över betrodda avsändare och mottagare: Endast e-post från personer eller domäner i listan Betrodda avsändare eller Betrodda mottagare levereras till Inkorgen" i Outlook och inte lägger till den avsändaren i listan över betrodda avsändare. Information om hur du åsidosätter det alternativet finns i Felsökning: Ett meddelande hamnar i skräppostmappen trots att EOP har markerat meddelandet som icke skräppost.

Lägga till en IP-adress i anslutningsfiltrets lista över tillåtna IP-adresser

  1. Öppna rubriken från ett meddelande som skickats av den avsändare som du vill tillåta. Det kan du göra i din e-postklient, t.ex. Outlook eller Outlook på webben, enligt beskrivningen i Analysverktyg för meddelanderubrik.

  2. Sök manuellt efter IP-adressen som står efter CIP-taggen i rubriken X-Forefront-Antispam-Report eller med hjälp av fliken Analysverktyg för meddelanden i Remote Connectivity Analyzer.

  3. Lägg till IP-adressen i listan över tillåtna IP-adresser genom att följa stegen under "Använda EAC för att redigera standardprincip för anslutningsfilter" i Konfigurera principen för anslutningsfilter.

Förhindra falska positiva identifieringar av e-post genom att konfigurera principer för skräppostfilter

Du kan lägga till domäner eller enskilda e-postadresser i en lista över tillåtna adresser och domäner genom att följa stegen i Konfigurera principer för skräppostfilter.

Granska avancerade principer för skräppostfilter

Om du har konfigurerat särskilda begränsningar i en skräppostfilterprincip, till exempel om du har blockerat en hel domän, bör du granska dem och kontrollera om de orsakar falska positiva identifieringar. Läs Konfigurera principer för skräppostfilter och inaktivera ytterligare avancerade alternativ för skräppostfiltrering som kan leda till att meddelanden markeras som skräppost.

Hjälpa slutanvändarna att skapa en lista över betrodda avsändare för att förhindra att giltig e-post markeras som skräppost

Be användarna att lägga till adresser från avsändare som de litar på i sin lista över betrodda avsändare i Outlook eller Outlook på webben. Kom igång i Outlook på webben genom att välja Inställningar ConfigureAPowerBIAnalysisServicesConnector_settingsIcon > Alternativ > Blockera eller tillåt. På följande bild visas ett exempel på hur du lägger till något i en lista över betrodda avsändare.

Lägga till en säker avsändare i Outlook Web App

EOP följer användarnas betrodda avsändare och mottagare, men inte betrodda domäner. Det gäller oavsett om domänen läggs till via Outlook på webben eller läggs till i Outlook och synkroniseras med katalogsynkronisering.

Felsökning: Ett meddelande hamnar i skräppostmappen trots att EOP har markerat meddelandet som icke skräppost

Om användarna har aktiverat alternativet i Outlook för "Endast listor över betrodda avsändare och mottagare: Endast e-post från personer eller domäner i listan Betrodda avsändare eller Betrodda mottagare levereras till Inkorgen" hamnar all e-post i skräppostmappen för en avsändare om inte avsändaren finns med på mottagarens lista över betrodda avsändare. Detta inträffar oavsett om EOP markerar ett meddelande som icke skräppost, eller om du har konfigurerat en regel i EOP för att markera ett meddelande som icke skräppost.

Du kan inaktivera alternativet Endast listor över betrodda avsändare och mottagare för Outlook-användarna genom att följa anvisningarna i Outlook: Principinställning för inaktivering av användargränssnitt och filtreringsmekanism för skräppost.

Om du visar meddelandet i Outlook på webben visas ett gult säkerhetstips som anger att meddelandet ligger i skräppostmappen eftersom avsändaren inte finns med på mottagarens lista över betrodda avsändare.

Om du tittar på rubriken för ett meddelande kan den innehålla stämpeln SFV:SKN (tillåtna IP eller tillåtna ETR) eller SFV:NSPM (icke skräppost), men meddelandet placeras fortfarande i användarens skräppostmapp. Det finns inget i meddelanderubriken som anger att användaren har aktiverat "Endast listor över betrodda avsändare och mottagare". Detta inträffar eftersom alternativet "Endast listor över betrodda avsändare och mottagare" som anges av användare i Outlook åsidosätter EOP-inställningen.

Kontrollera varför ett meddelande från en betrodd avsändare markeras som icke skräppost i meddelanderubriken, men fortfarande hamnar i användarens skräppostmapp

  1. Information om hur du ansluter till Exchange Online PowerShell finns i Ansluta till Exchange Online PowerShell.

  2. Kör följande kommando för att visa inställningarna för användarens skräppostkonfiguration:

    Get-MailboxJunkEmailConfiguration example@contoso.com | fl TrustedListsOnly,ContactsTrusted,TrustedSendersAndDomains

    Om TrustedListsOnly är inställd på sant innebär det att den här inställningen är aktiverad. Om ContactsTrusted är inställd på sant innebär det att användaren litar på både kontakter och betrodda avsändare. TrustedSendersAndDomains visar innehållet i användarens lista över betrodda avsändare.

Vill du ha mer hjälp?

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Mer information finns i

Översikt över skräppostfiltret

Blockera eller tillåta (inställningar för skräppost)

Blockera skräppost med skräppostfiltret i Office 365 för att förhindra att skräppost felaktigt hamnar i inkorgen

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×