Förhandsgranska format, teckensnitt och stilar innan du använder dem

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan se hur formateringsalternativ, till exempel teckensnitt och snabbformat kommer att se ut innan du sparar dem med hjälp av funktionen Dynamisk förhandsgranskning som ingår i flera program i Microsoft Office 2007-systemet.

Vad vill du göra?

Förhandsgranska teckenformatering i Word, Excel, Outlook och PowerPoint

Förhandsgranska styckeformatering i Word, Outlook och PowerPoint

Förhandsgranska snabbformat i Word, Outlook, Excel och PowerPoint

Förhandsgranska bildformatering i Word, Outlook, Excel och PowerPoint

Aktivera och inaktivera dynamisk förhandsgranskning

Förhandsgranska teckenformatering i Word, Excel, Outlook och PowerPoint

Vilket Microsoft Office 2007-systemet-program använder du?

Word

Word

 1. Markera texten som ska formateras.

 2. Gör så här i gruppen Teckensnitt på fliken Start:

  • Klicka på nedpilen bredvid rutan Teckensnitt och för pekaren över teckensnitten.

  • Klicka på nedpilen bredvid rutan Teckenstorlek och för pekaren över teckenstorlekarna.

  • Klicka på nedpilen bredvid knappen Markeringsfärg för text och för pekaren över markerings- eller fyllningsfärgerna.

  • Klicka på nedpilen bredvid knappen Teckenfärg och för pekaren över teckenfärgerna.

 3. Om du vill använda formatet som du förhandsgranskar klickar du på teckensnittet, teckenstorleken eller färgen som markerats.

 4. Om du vill avbryta förhandsgranskningen utan att använda ändringarna trycker du på ESC.

Överst på sidan

Excel

 1. Markera texten som du vill formatera.

 2. Gör så här i gruppen Teckensnitt på fliken Start:

  • Klicka på nedpilen bredvid rutan Teckensnitt och för pekaren över teckensnitten.

  • Klicka på nedpilen bredvid rutan Teckenstorlek och för pekaren över teckenstorlekarna.

  • Klicka på nedpilen bredvid knappen Fyllningsfärg och för pekaren över markerings- eller fyllningsfärgerna.

  • Klicka på nedpilen bredvid knappen Teckenfärg och för pekaren över teckenfärgerna.

 3. Om du vill använda formatet som du förhandsgranskar klickar du på teckensnittet, teckenstorleken eller färgen som markerats i listan.

 4. Om du vill avbryta förhandsgranskningen utan att använda ändringarna trycker du på ESC.

Överst på sidan

Outlook

 1. Skapa ett nytt Outlook-objekt, till exempel ett nytt e-postmeddelande.

 2. Markera den text i meddelandet som du vill formatera.

 3. Gör så här i gruppen Grundläggande text på fliken Meddelande:

  • Klicka på nedpilen bredvid rutan Teckensnitt och för pekaren över teckensnitten.

  • Klicka på nedpilen bredvid rutan Teckenstorlek och för pekaren över teckenstorlekarna.

  • Klicka på nedpilen bredvid knappen Markeringsfärg för text och för pekaren över markeringsfärgerna.

  • Klicka på nedpilen bredvid knappen Teckenfärg och för pekaren över teckenfärgerna.

 4. Om du vill använda formatet som du förhandsgranskar klickar du på teckensnittet, teckenstorleken eller färgen som markerats i listan.

 5. Om du vill avbryta förhandsgranskningen utan att använda ändringarna trycker du på ESC.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. Markera texten som du vill formatera.

 2. Gör så här i gruppen Teckensnitt på fliken Start:

  • Klicka på nedpilen bredvid rutan Teckensnitt och för pekaren över teckensnitten.

  • Klicka på nedpilen bredvid rutan Teckenstorlek och för pekaren över teckenstorlekarna.

  • Klicka på nedpilen bredvid knappen Teckenfärg och för pekaren över teckenfärgerna.

 3. Om du vill använda formatet som du förhandsgranskar klickar du på teckensnittet, teckenstorleken eller färgen som markerats i listan.

 4. Om du vill avbryta förhandsgranskningen utan att använda ändringarna trycker du på ESC.

Överst på sidan

Förhandsgranska styckeformatering i Word, Outlook och PowerPoint

Vilket Microsoft Office 2007-systemet-program använder du?

Word

Word

 1. Markera texten som ska formateras.

 2. Gör så här i gruppen Stycke på fliken Start:

  • Klicka på nedpilen bredvid knappen Punktlista och för pekaren över formaten för punktlista.

  • Klicka på nedpilen bredvid knappen Numrerad lista och för pekaren över formaten för numrerad lista.

  • Klicka på nedpilen bredvid knappen Skuggning och för pekaren över färgerna.

 3. Om du vill använda formatet som du förhandsgranskar klickar du på styckeformatet eller färgen som markerats i listan.

 4. Om du vill avbryta förhandsgranskningen utan att använda ändringarna trycker du på ESC.

Skuggningsfunktionen finns enbart i Word.

Överst på sidan

Outlook

 1. Skapa ett nytt Outlook-objekt (t.ex. ett nytt e-postmeddelande).

 2. Markera den text i meddelandet som du vill formatera.

 3. Gör så här i gruppen Stycke på fliken Formatera text.

  • Klicka på nedpilen bredvid knappen Punktlista och för pekaren över formaten för punktlista.

  • Klicka på nedpilen bredvid knappen Numrerad lista och för pekaren över formaten för numrerad lista.

  • Klicka på nedpilen bredvid knappen Skuggning och för pekaren över färgerna.

 4. Om du vill använda formatet som du förhandsgranskar klickar du på styckeformatet eller färgen som markerats i listan.

 5. Om du vill avbryta förhandsgranskningen utan att använda ändringarna trycker du på ESC.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. Markera texten som du vill formatera.

 2. Gör så här i gruppen Stycke på fliken Start:

  • Klicka på nedpilen bredvid knappen Punktlista och för pekaren över formaten för punktlista.

  • Klicka på nedpilen bredvid knappen Numrerad lista och för pekaren över formaten för numrerad lista.

 3. Om du vill använda formatet som du förhandsgranskar klickar du på styckeformatet eller färgen som markerats i listan.

 4. Om du vill avbryta förhandsgranskningen utan att använda ändringarna trycker du på ESC.

Överst på sidan

Förhandsgranska snabbformat i Word, Outlook, Excel och PowerPoint

Snabbformat är fördefinierade kombinationer av teckensnitt, färger och styckeformat som har utformats för att spara tid. Du kan använda ett snabbformat från galleriet, anpassa befintliga format eller skapa egna.

Vilket Microsoft Office 2007-systemet-program använder du?

Word

Word

 1. Markera texten eller stycket som ska formateras.

 2. Gör så här i gruppen Format på fliken Start:

  • För pekaren över formaten i snabbformatsgalleriet.

   Klicka på pilen Mer Bild av knapp om du vill visa fler alternativ.

  • Klicka på Ändra format, peka på Formatuppsättning och för pekaren över alternativen.

  • Om du vill använda formatet som du förhandsgranskar klickar du på formatet som har markerats i listan.

  • Om du vill avbryta förhandsgranskningen utan att använda ändringarna trycker du på ESC.

Överst på sidan

Outlook

 1. Skapa ett nytt Outlook-objekt, till exempel ett nytt e-postmeddelande.

 2. Markera den text i meddelandet som du vill formatera.

 3. Gör så här i gruppen Format på fliken Formatera text.

  • För pekaren över formaten i galleriet.

  • Klicka på Ändra format, peka på Formatuppsättning och för pekaren över alternativen i listan.

 4. Om du vill använda formatet som du förhandsgranskar klickar du på formatet som har markerats i listan.

 5. Om du vill avbryta förhandsgranskningen utan att använda ändringarna trycker du på ESC.

Överst på sidan

Excel

 1. Markera de celler som du vill formatera.

 2. Gör så här i gruppen Format på fliken Start:

  • Klicka på Formatera som tabell och för pekaren över de olika formaten.

   Obs!: Om du vill se hur olika format tar sig ut i tabellen måste du tidigare ha använt ett tabellformat.

  • Klicka på Cellformat och för pekaren över de olika formaten.

  • Om du vill använda formatet som du förhandsgranskar klickar du på formatet som har markerats i listan.

  • Om du vill avbryta förhandsgranskningen utan att använda ändringarna trycker du på ESC.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. Skapa eller öppna en presentation.

 2. Gör så här i gruppen Teman på fliken Design:

  • För pekaren över temana i snabbformatsgalleriet.

   Om du vill visa och förhandsgranska fler alternativ klickar du på pilen Mer Bild av knapp .

  • Klicka på Färger och för pekaren över färgformaten i listan.

  • Klicka på Teckensnitt och för pekaren över teckenstilarna i listan.

 3. Gör så här i gruppen Övergång till den här bilden på fliken Animeringar:

  • För pekaren över animeringsformaten.

   Om du vill visa och förhandsgranska fler alternativ klickar du på pilen Mer Bild av knapp .

  • Om du vill använda formatet som du förhandsgranskar klickar du på formatet som har markerats i listan.

  • Om du vill avbryta förhandsgranskningen utan att använda ändringarna trycker du på ESC.

Överst på sidan

Förhandsgranska bildformatering i Word, Outlook, Excel och PowerPoint

Vilket Microsoft Office 2007-systemet-program använder du?

Word

Word

 1. Markera den bild eller grafik som du vill formatera.

 2. Gör så här i gruppen Bildformat på fliken Format under Bildverktyg:

  Formateringsalternativ för Bildverktyg

  • För pekaren över bildformaten i galleriet.

   Om du vill visa och förhandsgranska fler alternativ klickar du på pilen Mer Bild av knapp .

  • Klicka på Bildram och för pekaren över bildramarna i listan.

  • Klicka på Bildeffekter, peka på en effektkategori och för pekaren över effekterna i listan.

  • Om du vill använda formatet som du förhandsgranskar klickar du på formatet som har markerats i listan.

  • Om du vill avbryta förhandsgranskningen utan att använda ändringarna trycker du på ESC.

   När du förhandsgranskar och använder format för bilder ändras inte de ursprungliga bildfilerna. Du kan förhandsgranska, använda, ändra och ta bort bildformat så ofta du vill.

Funktionen Dynamisk förhandsgranskning kan användas vid många andra formateringsval i Office Excel 2007, Office Outlook 2007, Office PowerPoint 2007 och Office Word 2007, bland annat för tabeller, diagram, figurer och SmartArt-grafik. Mer information hittar du i

Överst på sidan

Outlook

 1. Skapa ett nytt Outlook-objekt, till exempel ett nytt e-postmeddelande.

 2. Infoga den bild som du vill formatera i meddelandetexten. Markera bilden.

 3. Gör så här i gruppen Bildformat på fliken Format under Bildverktyg:

  • För pekaren över bildformaten i galleriet.

   Om du vill visa och förhandsgranska fler alternativ klickar du på pilen Mer Bild av knapp .

  • Klicka på Bildram och för pekaren över bildramarna i listan.

  • Klicka på Bildeffekter, peka på en effektkategori och för pekaren över effekterna i listan.

 4. Om du vill använda formatet som du förhandsgranskar klickar du på formatet som har markerats i listan.

 5. Om du vill avbryta förhandsgranskningen utan att använda ändringarna trycker du på ESC.

Överst på sidan

Excel

 1. Markera den bild eller grafik som du vill formatera.

 2. Gör så här i gruppen Bildformat på fliken Format under Bildverktyg:

  Formateringsalternativ för Bildverktyg

  • För pekaren över bildformaten i galleriet.

   Om du vill visa och förhandsgranska fler alternativ klickar du på pilen Mer Bild av knapp .

  • Klicka på Bildram och för pekaren över bildramarna i listan.

  • Klicka på Bildeffekter, peka på en effektkategori och för pekaren över effekterna i listan.

  • Om du vill använda formatet som du förhandsgranskar klickar du på formatet som har markerats i listan.

  • Om du vill avbryta förhandsgranskningen utan att använda ändringarna trycker du på ESC.

   När du förhandsgranskar och använder format för bilder ändras inte de ursprungliga bildfilerna. Du kan förhandsgranska, använda, ändra och ta bort bildformat så ofta du vill.

Mer information om formatering i Excel finns i Microsoft Office Excel 2007 – demo.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. Markera den bild eller grafik som du vill formatera.

 2. Gör så här i gruppen Bildformat på fliken Format under Bildverktyg:

  Formateringsalternativ för Bildverktyg

  • För pekaren över bildformaten i galleriet.

   Om du vill visa och förhandsgranska fler alternativ klickar du på pilen Mer Bild av knapp .

  • Klicka på Bildram och för pekaren över bildramarna i listan.

  • Klicka på Bildeffekter, peka på en effektkategori och för pekaren över effekterna i listan.

  • Om du vill använda formatet som du förhandsgranskar klickar du på formatet som har markerats i listan.

  • Om du vill avbryta förhandsgranskningen utan att använda ändringarna trycker du på ESC.

   När du förhandsgranskar och använder format för bilder ändras inte de ursprungliga bildfilerna. Du kan förhandsgranska, använda, ändra och ta bort bildformat så ofta du vill.

Överst på sidan

Aktivera och inaktivera dynamisk förhandsgranskning

Vilket Microsoft Office 2007-systemet-program använder du?

Word

Word

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ längst ned i dialogrutan.

 2. Klicka på Populära och markera eller avmarkera sedan kryssrutan Aktivera dynamisk förhandsgranskning.

Obs!: Som standard är funktionen Dynamisk förhandsgranskning aktiverad i alla Microsoft Office 2007-systemet-program som har stöd för den. I varje program sparas dina inställningar för funktionen oberoende av andra program.

Överst på sidan

Outlook

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Outlook-alternativ längst ned i dialogrutan.

 2. Klicka på Populära och markera eller avmarkera sedan kryssrutan Aktivera dynamisk förhandsgranskning.

  Obs!: Som standard är funktionen Dynamisk förhandsgranskning aktiverad i alla Microsoft Office 2007-systemet-program som har stöd för den. I varje program sparas dina inställningar för funktionen oberoende av andra program.

Överst på sidan

Excel

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ längst ned i dialogrutan.

 2. Klicka på Populära och markera eller avmarkera sedan kryssrutan Aktivera dynamisk förhandsgranskning.

  Obs!: Som standard är funktionen Dynamisk förhandsgranskning aktiverad i alla Microsoft Office 2007-systemet-program som har stöd för den. I varje program sparas dina inställningar för funktionen oberoende av andra program.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på PowerPoint-alternativ längst ned i dialogrutan.

 2. Klicka på Populära och markera eller avmarkera sedan kryssrutan Aktivera dynamisk förhandsgranskning.

  Obs!: Som standard är funktionen Dynamisk förhandsgranskning aktiverad i alla Microsoft Office 2007-systemet-program som har stöd för den. I varje program sparas dina inställningar för funktionen oberoende av andra program.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×