Förfalloprincip för Office 365-grupp

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Senast uppdaterad 24 April, 2018

Med ökning användningen av Office 365-grupper behöver administratörer och användare du ett sätt att Rensa oanvända grupper. Giltighetstid hjälper dem att ta bort inaktiva grupper från systemet och göra saker renare för slutanvändarna. När en grupp har förfallit är det ”mjuka bort” vilket innebär att det fortfarande återställas i upp till 30 dagar.

Administratörer kan ange en förfalloperiod och grupp som når slutet av perioden och inte förnyas, tas bort. Förfalloperioden börjar när gruppen skapas eller på datumet var det sista förnyat. Gruppägarna skickas automatiskt ett e-postmeddelande före utgångsdatumet som kan användas för att förnya gruppen för ett annat förfallodatum intervall.

Viktigt!: När du ändrar en princip ska tjänsten beräknas utgångsdatum för varje grupp. Den startas alltid räknat från det datum då gruppen har skapats och tillämpar sedan en ny princip.

Det är viktigt att veta att förfallotid är avstängt som standard. Administratörer måste aktivera den för deras klienten om de vill använda den.

Obs!: Gruppen förfallotid är en Azure Active Directory (Azure AD) Premium-funktion. Din klient måste ha en prenumeration på Azure AD Premium, licens för att den här funktionen är tillgänglig. Administratören som konfigurerar inställningarna och medlemmar i grupperna påverkade måste ha Azure AD Premium användarlicenser. Mer information finns i komma igång med Azure Active Directory Premium.

Vem kan konfigurera och använda Förfalloprincip Office 365-grupper?

Roll

Vad de kan göra

Office 365 global administratör (i Azure, företagsadministratören) Användaradministratör

Skapa, läsa, uppdatera eller ta bort principinställningar för Office 365 grupper upphör att gälla.

Användare

  • Förnya ett Office 365-grupp som de äger

  • Återställa en Office 365 grupp som de som ägs

Hur du konfigurerar en princip

Ovanstående utgången inaktiverat som standard. En administratör måste aktivera en princip och ange egenskaper för att det ska börja gälla. Så här aktiverar gå till Azure Active Directory (AAD) > användare och grupper > Gruppinställningar > upphör att gälla. Här kan du ange standard gruppera livslängd och ange hur långt i förväg du vill att gå till gruppägare första och andra Förfalloprincip meddelanden.

Gruppen livslängd anges i dagar och kan anges som 180, 365 eller till ett anpassat värde som du anger. Anpassat värde måste vara minst 30 dagar.

Om gruppen inte har en ägare Förfalloprincip e-postmeddelanden skickas till en angiven administratör.

Du kan konfigurera principen för alla dina grupper, endast markerade grupper eller stänga av den genom att välja Ingen. Observera att för tillfället du inte kan ha olika principer för olika grupper.

Ange alternativ i gruppen förfallodatum

Hur utgången fungerar med bevarandeprincipen

Om du har installationen bevarandeprincip i säkerhet och efterlevnad center för grupper fungerar Förfalloprincip smidigt med bevarandeprincip. När en grupp förfaller gruppens konversationer i rutan e-post och filer i gruppen webbplats finns kvar i behållaren bevarande för angivet antal dagar som anges i bevarandeprincipen. Användare kan inte se gruppen eller dess innehåll efter förfallodatum men.

Hur och när en gruppägare lär sig om deras grupper går ut

Gruppägare kommer endast att ett meddelande via e-post, oavsett hur gruppen har skapats. Det innebär att även om gruppen har skapats via planeringskalender, SharePoint, grupper eller något annat program, förfallodatum meddelanden alltid kommer via e-post. Vi rekommenderar inte för att aktivera upphör att gälla på en grupp om din gruppägare inte har en giltig e-postadress.

30 dagar innan gruppen upphör att gälla, gruppägarna (eller Innehavaradministratör för grupper som inte har en ägare) kommer att få ett e-postmeddelande så att de kan enkelt förnya gruppen. Om de inte förnya det de kommer att få e-post med en annan förnyelse 15 dagar före utgångsdatumet. Om de fortfarande inte har förnyat den, får en mer e-postavisering dagen före utgångsdatumet.

Om du av någon anledning förnya ingen ägare eller administratörer gruppen innan den upphör att gälla, återställa Office 365-administratören fortfarande gruppen för upp till 30 dagar efter förfallodatum. Mer information finns i: återställa en borttagen Office 365-grupp.

Mer information

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×