Förenkla datainmatning med ett dataformulär

Ett dataformulär är ett praktiskt sätt att ange eller visa en fullständig rad med information i ett område eller en tabell. I dataformuläret visas alla kolumner så att du kan visa alla data för en rad i taget. Detta är särskilt användbart när du har ett område eller en tabell med fler datakolumner än vad som kan visas på skärmen.

Innan du skapar ett dataformulär måste du lägga till etiketter överst i varje kolumn i området eller tabellen. I Excel används de här etiketterna för att skapa fält i formuläret.

Ett dataformulär

Bildtext 1 Kolumnetiketterna blir fältnamn.

Bildtext 2 Data som du anger i varje fält i formuläret placeras på nästa tomma rad.

Viktigt!: Det går inte att använda ett dataformulär för att lägga till, ändra eller ta bort en formel.

Gör något av följande:

Lägga till data med hjälp av ett dataformulär

 1. Klicka på valfri cell i det område eller den tabell som du vill lägga till raden i.

 2. Klicka på FormulärData-menyn.

 3. Klicka på Nytt.

 4. Skriv informationen för den nya raden.

  Tryck på TABB när du vill gå till nästa fält i formuläret.

 5. När du har skrivit klart data för raden trycker du på RETUR när du vill lägga till raden underst i listan.

 6. När du är klar med att lägga till rader klickar du på Stäng när du vill lägga till den sista nya raden och stänga dataformuläret. Du behöver inte trycka på RETUR för den sista raden.

  Meddelanden: 

  • I Excel läggs raden till automatiskt när du flyttar till en annan post eller stänger dataformuläret.

  • I celler som innehåller formler visas formelresultaten och de kan inte ändras i dataformuläret.

Ändra data på en rad

 1. Klicka i en cell i det område eller den tabell som innehåller de data som du vill ändra.

 2. Klicka på FormulärData-menyn.

 3. Klicka på Nytt.

 4. Klicka på Sök föregående eller Sök nästa i dataformuläret, eller flytta rullningslisten när du vill hitta den rad som du vill ändra.

 5. Ändra data på raden.

  Tips: Tryck på TABB om du vill flytta till nästa fält i formuläret. Tryck på SKIFT + TABB om du vill flytta till föregående fält.

 6. När du har ändrat data trycker du på RETUR när du vill uppdatera raden.

  Du flyttas automatiskt till nästa rad i Excel.

  Tips: Innan du trycker på RETUR kan du ångra eventuella ändringar genom att klicka på Återställ.

Ta bort en rad

 1. Klicka på en cell i det område eller den tabell som du vill ta bort en rad från.

 2. Klicka på FormulärData-menyn.

 3. Klicka på Nytt.

 4. Klicka på Sök föregående eller Sök nästa, eller flytta rullningslisten när du vill hitta den rad som du vill ta bort.

 5. Klicka på Ta bort.

  Varning!: ! Excel uppmanas du att bekräfta åtgärden. Du kan inte ångra borttagningen av en rad när du har bekräftat.

  Eventuella rader efter den borttagna raden flyttas ett steg uppåt.

Se även

Mata in en serie tal, datum eller andra element

Komplettera listor automatiskt

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×