Föregående aktiviteter (aktivitetsfält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Datatyp     Heltal lista

Typ av post     Anges

Beskrivning     Fältet föregående aktiviteter visas alla aktivitets-ID nummer för de föregående aktivitet aktiviteter som aktiviteten är beroende av kan startas eller avslutas. Varje föregående aktivitet är länkad till aktiviteten med en speciell sorts aktivitetssamband och en ledtid eller fördröjning.

Rekommenderad användning     Lägg till fältet Föregående aktiviteter i en aktivitetsvy om du vill visa eller uppdatera föregående aktiviteter. Varje föregående aktivitet representeras av ett aktivitets-ID. Efter ID:t kanske en sambandstyp och en ledtid eller en fördröjning visas. Sambandstyperna för föregående aktiviteter är AS (avslut-till-start), AA (avslut-till-avslut), SS (start-till-start) och SA (start-till-avslut). Ledtid anges med ett negativt värde och fördröjning anges med ett positivt värde.

Exempel     Du vill analysera och förbättra schemat genom att granska föregående aktiviteter i projektet. Fältet Föregående aktiviteter i vyn Aktivitetslista innehåller ”14AS+3d” för aktiviteten ”Skriva förslag”. Det innebär att aktivitet 14 föregår den aktuella aktiviteten, i ett avslut-till-start-samband och med tre dagars fördröjning. Innan det går att starta den aktuella aktiviteten måste det gå tre dagar efter slutförandet av aktivitet 14. Fältet Föregående aktiviteter för ”Vara på kundmöten” är tomt. Du anger ”15AS” för att länka aktiviteten till aktivitet 15 i ett avslut-till-start-samband.

Obs!     Om du bara anger aktivitetens ID i fältet Föregående aktiviteter förutsätts automatiskt att ett avslut-till-start-samband utan fördröjning gäller. Om det finns flera föregående aktiviteter avgränsas de med en listavgränsare, som vanligtvis är ett kommatecken eller ett semikolon.

Med kommandot Länka aktiviteter i Redigera-menyn kan du länka valda aktiviteter i avslut-till-start-samband och utan fördröjning. Du kan också länka aktiviteter genom att dra från en aktivitet till en annan i schemadelen i vyerna Gantt-schema och Nätverksdiagram. I dialogrutan Aktivitetsinformation kan du ange andra typer av samband.

Om den föregående aktiviteten ingår i ett annat projekt innehåller fältet Föregående aktiviteter, utöver aktivitets-ID:t och sambandstypen, även sökvägen till det länkade projektet. Exempel: C:\Mina dokument\Hus E Bygg.mpp\3AA.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×