Före tillhandahålla OneDrive för användare i organisationen

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Som standard konfigureras första gången som en användare bläddrar till deras OneDrive den automatiskt för dem. I vissa fall, till exempel följande, du kanske vill användarnas OneDrive platser ska börja i förväg, eller före etablerats:

 • Din organisation har en egen process för att lägga till nya medarbetare och du vill skapa en OneDrive när du lägger till en ny anställd.

 • Organisationen planerar att migrera från SharePoint Server lokalt till Office 365.

 • Organisationen planerar att migrera från en annan onlinelagring tjänst.

I den här artikeln beskrivs hur du tillhandahåller före OneDrive för dina användare genom att använda PowerShell.

Obs!: Du kan också före tillhandahålla OneDrive för användarna med hjälp av REST API eller CSOM. Mer information finns i så du vill med hjälp av programmering tillhandahålla personliga webbplatser (OneDrive för företag) i Office 365 och avsnittet ”Använd ProfileLoader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk metod för att tillhandahålla personliga webbplatser och OneDrive för företag för flera användare ”i avsnittet Nyheter för utvecklare i social och samarbetsfunktioner i SharePoint.

Före tillhandahålla OneDrive för användare

 1. Hämta den senaste versionen av SharePoint Online Management Shell.

 2. Ladda ned och installera SharePoint Online Client Components SDK.

 3. Anslut till SharePoint Online som global administratör eller SharePoint-administratör i Office 365. Mer information om hur du gör detta finns på komma igång med SharePoint Online Management Shell.

  Obs!: Om du får ett felmeddelande om att det inte går att köra skript kan behöva du ändra körning av principer. Mer information finns i Om körning av principer.

 4. Kopiera följande kod och klistra in den i en textredigerare som Anteckningar:

  <#
  .SYNOPSIS
   This script adds an entry for each user specified in the input file 
   into the OneDrive provisioning queue
   
   
  .DESCRIPTION
   This script reads a text file with a line for each user. 
   Provide the User Principal Name of each user on a new line.
   An entry will be made in the OneDrive provisioning queue for each
   user up to 200 users.
  
  .EXAMPLE
  
   .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\users.txt 
  
  .PARAMETER SPOAdminUrl
   The URL for the SharePoint Admin center
   https://contoso-admin.sharepoint.com
  
  .PARAMETER InputFilePath
   The path to the input file.
   The file must contain 1 to 200 users
   C:\users.txt
  
  .NOTES
   This script needs to be run by a SharePoint Online Tenant Administrator
   This script will prompt for the username and password of the Tenant Administrator
  #>
  
  param
  (
    #Must be SharePoint Administrator URL
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $SPOAdminUrl,
    
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $InputFilePath
  )
  
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles") | Out-Null
  
  
  $ctx = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($SPOAdminUrl)
  
  $Users = Get-Content -Path $InputFilePath
  
  if ($Users.Count -eq 0 -or $Users.Count -gt 200)
  {
    Write-Host $("Unexpected user count: [{0}]" -f $Users.Count) -ForegroundColor Red
    return 
  }
  
  $web = $ctx.Web
  Write-Host "Please enter a Tenant Admin username" -ForegroundColor Green
  $username = Read-Host
  
  Write-Host "Please enter your password" -ForegroundColor Green
  $password = Read-Host -AsSecureString
  
  $ctx.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username,$password )
  $ctx.Load($web)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader = [Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles.ProfileLoader]::GetProfileLoader($ctx)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk($Users)
  $loader.Context.ExecuteQuery()
  
  
  Write-Host "Script Completed" 
  

  Observera att kommentarer tas med i koden för att beskriva skriptet och parametrarna som används i det. De påverkar inte körningen av PowerShell-skriptet.

 5. Spara textfilen och ändra filnamnstillägget till .ps1. I det här exemplet använder vi namnet BulkEnqueueOneDriveSite.ps1.

 6. Skapa en fil som innehåller Office 365 användarkonton som du vill tillhandahålla OneDrive i en textredigerare, till exempel Anteckningar. Varje användarkonto måste finnas på en separat rad.

  Spara filen med namnet UserInput.txt.

  Obs!: Varje indata-fil är begränsad till 200 användare. Om du behöver du tillhandahåller OneDrive för fler än 200 användare kan skapa flera indata filer (till exempel UserInput1.txt, UserInput2.txt, osv.).

 7. Byt till katalogen där du sparade BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 PowerShell skript i SharePoint Online Management Shell.

 8. Kör följande kommando:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl <The URL for the SharePoint Admin center> -InputfilePath <location of your UserInput file> 

  Till exempel:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\UserInput1.txt 

  När du kör skriptet uppmanas du att ange de inloggningsuppgifterna för Office 365, som du måste ange.

  När skriptet är klart visar fönstret PowerShell statusen Slutfört.

 9. Om du har ytterligare indatafiler kör du skriptet igen och ändrar parametern -InputfilePath till platsen för den andra UserInput-filen.

Om du vill kontrollera att OneDrive har skapats för användarna finns i hur du visar en lista med OneDrive för företag-webbplatssamlingar.

Obs!: Om du före etablerar OneDrive för många användare, Observera att det kan ta lite tid innan OneDrive platser skapas.

Närliggande avsnitt

OneDrive för företag-hybrid

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×