Fördela projektarbete jämnt (utjämna resurstilldelningar)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En del av din arbetsresurser har för mycket arbete som har tilldelats till dem? Du kan lösa konflikter och överbeläggningar med hjälp av funktionen resursutjämning i Project. Utjämning fungerar genom att aktiviteter försenas eller dela dem så att de resurser som tilldelats aktiviteterna inte längre är överbelagda.

Resursutjämningsgrafik

När det Utjämning ändras inte projekt som tilldelas varje aktivitet. Endast arbetsresurser, allmänna resurser och bekräftat resurser utjämnas i Project. Materialresurser, kostnadsresurser eller föreslagna resurser Utjämna inte.

Obs!: Dessa ändringar i rutan aktiviteter fördröja Utjämning slutdatumet för vissa uppgifter och därför också projektets slutdatum.

Tips: Överbelagda resurser är markerade i rött i resursvyer, inklusive grupplanering. I Gantt-schemat anges överbelagda resurser med en röd talet i kolumnen indikatorer.

Innan utjämningen utförs kan en del inställningar behöva ändras.

 • Aktivitetsprioritet,    som är en uppgift för en aktivitet prioritet och dess tillgänglighet för utjämning.

 • Projektets prioritet    som bestämmer projektets tillgänglighet för utjämning.

 • Utjämningsalternativ,    som hjälper dig att finjustera hur Project avgör vilka aktiviteter utjämnas och i vilken utsträckning.

Vad vill du göra?

Fördela projektarbete genom utjämning

Ändra inställningarna för Utjämning

Ange aktivitetsprioritet

Om du ange prioritet för projekt

Fördela projektarbete genom utjämning

 1. Klicka på fliken Resurser.

 2. Klicka på något av följande alternativ i gruppen nivå.

  Nivågruppsgrafik

 3. Nivåmarkering    Används för att jämna ut de uppgifter som är markerade. Markera den första aktiviteten i markeringen om du vill markera flera uppgifter som står intill varandra och sedan håller du ned SKIFT medan du markerar den sista aktiviteten i markeringen. Markera varje aktivitet genom att trycka på CTRL medan du markerar uppgiften om du vill markera flera uppgifter som inte ligger bredvid varandra.

  Detta är användbart när det kan vara bra för resurser är överbelagd för vissa aktiviteter i projektplanen men projektledarna som du vill lösa överbeläggning för andra specifika uppgifter

 4. Jämna ut resurs    Används för att jämna ut dessa aktiviteter med specifika resurser som har tilldelats. På jämna ut resurs och sedan markera resursen som har tilldelats aktiviteter. Använd CTRL för att markera flera resurser.
  Om den markerade resursen som arbetar med aktiviteter som har flera resurser, andra uppgifter inte få flyttas.

 5. Jämna ut alla    Används för att jämna ut alla resurser i alla aktiviteter i projektplanen.

 6. Utjämningsalternativ    Används för att ändra inställningarna i Project används för utjämning. Se avsnittet på Modify Utjämning inställningar i den här artikeln.

 7. Ta bort utjämning    Används för att ångra effekterna av föregående utjämning.

 8. Nästa överbeläggning    Används för att gå till nästa uppgift med överbelagda resurser. Används för att enkelt se effekterna av utjämningen på enskilda uppgifter.

Överst på sidan

Ändra utjämningsinställningar

Du kan ändra utjämningen och få hjälp att finjustera hur aktiviteter ska utjämnas i Project, och i vilken omfattning.

 1. Klicka på fliken resurser. Klicka på Utjämningsalternativ i gruppen nivå.

  Nivågruppsgrafik

 2. I dialogrutan resursutjämning väljer Under Utjämning beräkningar, du hur utjämning ska ske.

  Automatisk    om du väljer Automatisk utjämning avmarkerar du kryssrutan Ta bort utjämning värden före utjämning. När den här kryssrutan är avmarkerad Project nivåer endast nya och unleveled tilldelningar. Den här kryssrutan är markerad som standard, men vid automatisk Utjämning att lämna den markerade kan avsevärt långsammare ditt arbete i schemat eftersom alla aktiviteter utjämnas.

  i den Leta efter överbeläggningar en klickar du på en tidsperiod eller bas för känslighet med vilken utjämningen ska känna igen överbeläggningar. Dag är standard. Den här inställningen fastställs punkten då utjämningen ska träda in: när du har en överbeläggning inom en minut, en dag, en vecka eller en månad.

  Manuellt    Manuell utjämning (standardalternativet) sker endast när du klickar på Alla nivå. Automatisk utjämning sker omedelbart när du ändrar en aktivitet eller resurs. Använda Automatisk utjämning om du vill schemalägga om aktiviteter när resurser som har tilldelats mer arbete än de har kapacitet att slutföra.

 3. Under Utjämningsperiod för markerar du om du vill att hela projektet ska utjämnas eller bara de aktiviteter som ligger inom en viss tidsperiod.

 4. I rutan Utjämningsordning klickar du på en utjämningsordning:

  • Välj Endast ID för att utjämna aktiviteter stigande efter ID-nummer innan andra villkor bearbetas.

  • Välj Standard för att först undersöka beroenden för föregående aktivitet, slack, datum, prioriteter och begränsningar för att ta reda på om och hur aktiviteter ska utjämnas. (Det här är standardinställningen.)

  • Markera Prioritet, standard om du vill kontrollera aktivitetsprioriteringar först och sedan undersöka standardkriteriet.

 5. Om du vill förhindra att projektets slutdatum försenas markerar du kryssrutan Förskjutning enbart inom slack.

  Obs!: Om du markerar denna kryssruta kan du få felmeddelanden som säger att Project inte kan utjämna hela schemat. Project kan inte utjämna schemat eftersom det sällan finns tillräckligt med slacktid i ett schema för att schemalägga om tilldelningar utan att slacktiden tar slut.

 6. Om du vill tillåta utjämning för att justera när en resurs arbetar med en aktivitet oberoende av andra resurser som arbetar med samma aktivitet markerar du kryssrutan Utjämning kan justera enskilda tilldelningar för en aktivitet.

 7. Om du vill att utjämning ska avbryta aktiviteter genom att skapa delningar i det återstående arbetet på aktiviteter eller de återstående resurstilldelningarna markerar du kryssrutan Utjämning kan skapa delningar i återstående arbete. Om en resurs är tilldelad aktiviteter samtidigt utöver vad resursens schema kan hantera, kan en aktivitet som har återstående arbete delas upp och bearbetas när resursens schema tillåter det.

 8. Du tar med föreslagna resurser genom att markera kryssrutan Utjämna aktiviteter med föreslagen bokningstyp.

 9. Om du vill att manuellt schemalagda aktiviteter ska kunna ändras med utjämningen markerar du kryssrutan Utjämna manuellt schemalagda aktiviteter.

 10. Om du vill ta bort tidigare utjämningsresultat innan du utjämnar igen klickar du på Ta bort utjämning.

 11. Om du utför manuell utjämning ska du klicka på Utjämna alla. Om du utför automatisk utjämning ska du klicka på OK.

Obs!: 

 • Om du vill rensa utjämningen omedelbart innan du utför en annan åtgärd klickar du på Ångra utjämning. Om du inte ångrar utjämningen kan du också klicka på Ta bort utjämning om du vill ta bort de tidigare utjämningsresultaten.

 • Om du utjämnar aktiviteter i projekt som schemalagts från ett slutdatum, används negativa förskjutningsvärden från slutet av aktiviteten eller tilldelningen och gör att slutdatumet för aktiviteten eller resurstilldelningen inträffar tidigare.

 • Klicka på den nedre delen av knappen Gantt-schema om du vill visa ändringar i aktiviteter genom utjämning i gruppen Aktivitetsvyer på fliken Visa och klicka sedan på Fler vyer. Klicka på Utjämning Gantt- och klicka sedan på Använd.

Överst på sidan

Ange aktivitetsprioriteter

Inställningen aktivitetsprioritet kan du ange prioritet för en aktivitet och dess tillgänglighet för utjämning. Värdet från prioritet som du anger är en subjektiv värde mellan 1 och 1000, där du kan ange hur mycket kontroll du har över Utjämning processen. Till exempel om du inte vill att jämna ut en viss aktivitet, skall vara dess prioritetsnivå 1000. Som standard anges prioritet värdena högst 500 eller medelgod kontroll. Aktiviteter som har lägre prioritet senareläggas eller dela upp innan de som har högre prioritet.

 1. I fältet Aktivitetsnamn dubbelklickar du på namnet på den aktivitet som du vill ändra prioritet för. Sedan klickar du på Aktivitetsinformation.

 2. Klicka på fliken Allmänt och skriv sedan eller markera prioritet i rutan Prioritet.

Överst på sidan

Ange projektprioriteter

Du kan ange ett helt projekts tillgänglighet för Utjämning genom att ange projektets prioritet. Till exempel om du vill dela resurser med ett annat projekt som fungerar som en resurspool, och om du inte vill jämna ut aktiviteter i något av de dela filerna, sedan ange som delat filens prioritetsnivå till 1000.

 1. Klicka på fliken Projekt. I gruppen Egenskaper klickar du på Projektinformation.

 2. Skriv eller markera prioritet i rutan Prioritet.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×