Förbereda, publicera och underhålla en Publisher-webbplats

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Obs!: Webbpublikationer är endast tillgänglig i Publisher 2007 och tidigare. Mer information om hur du uppdaterar befintliga webbpublikationer i Publisher 2010 finns webbfunktioner.

När du planerar och skapar en webbpublikation i Microsoft Office Publisher 2007 kan publicera du på webben, en nätverksserver eller en delad mapp på din dator. Oavsett var, skapas filtrerade HTML-filer från webbpublikationen. Du kan öppna och läsa dessa HTML-filer i valfri webbläsare, till exempel Windows Internet Explorer.

Webbpublicering med navigeringsfält, text och grafik

I den här artikeln

I den här artikeln handlar om procedurer för att skapa och publicera en webbpublikation som HTML-filer och för att uppdatera din webbplats genom att redigera webbpublikationen och publicera den.

Förbereda din webbplats

Publicera webbplatsen

Behålla din webbplats

Förbereda din webbplats

Webbplatsen är ett tillägg till dig, ditt företag och ditt företag med anpassade profiler. Planera den innan du skapar webbplatsen. Hjälp med att göra det finns i artikeln Planera din webbplats.

Vilket är det bästa verktyget?

När du planerar webbplatsen och den information som det ger dig: du vilket verktyg passar bäst för dina behov. Office Publisher 2007 är ett utmärkt verktyg du använder när du vill att snabbt skapa, publicera och hantera enkel, statiska webbplatser som matchar ditt företag varumärke och som kräver ändringar av text och grafik. Office Publisher 2007 är inte lämpligt verktyg i följande fall:

 • Om din webbplats behöver interaktivitet eller databas-driven innehåll, så att besökare kan svara i en Web logga (blogg) eller köpa artiklar i en kundvagn

 • Om webbplatsen kräver dataverifiering, kort till exempel för verifiering av kredit tal

 • Om du tror att ändra rå HTML-kod i en HTML-redigerare senare när du har skapat din webbplats i Office Publisher 2007, som kombinerar HTML, XML och VML koden och skapa webbplatser

Skapa din webbplats

Du kan skapa en ny webbpublikation i Office Publisher 2007. Om du vill arbeta med en befintlig webbplats som du har ingen webbpublikation du kan kopiera och klistra in innehåll från de publicerade webbsidorna i en ny webbpublikation som återskapar webbplats som en webbpublikation eller du kan använda en HTML-redigeringsverktyg.

 1. Klicka på NyttArkiv-menyn.

 2. Klicka på Webbplatser i listan Publikationstyper.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill skapa en anpassad webbplats som baseras på din webbplats mål, kontrollerar du att Använda enkla Web guiden i åtgärdsfönstret Alternativ är markerad och klicka sedan på den design som du vill använda.

  • Klicka på den storlek du vill ha om du vill skapa en webbplats från början under webbplatser, Tom storlekar.

 4. Klicka på Skapa.

 5. Om du valde att använda Enkelt webbplatsverktyg väljer du önskade alternativ i dialogrutan Enkelt webbplatsverktyg och klickar sedan på OK.

 6. Lägg till innehåll i publikationen och gör önskade ändringar.

  Tips: Placera inte objekt på huvudsidor i webbpublikationen. Objekt som infogas på huvudsidor i Office Publisher 2007 visas inte som de ska i vissa webbläsare.

Kontrollera webbpublikationen

Innan du publicerar webbplatsen måste du kontrollera att webbplatsen fungerar som förväntat och att du har åtgärdat alla eventuella problem som kan uppstå.

Du kan söka efter problem med hjälp av Kontrollera layout och förhandsgranska din webbplats.

Söka efter och åtgärda problem med Kontrollera layout

Kontrollera layout är ett kraftfullt verktyg för att söka efter potentiella problem. Många av verktygets kontroller söker efter vanliga formateringsproblem. Andra kontroller söker däremot specifikt efter problem som kan påverka webbpublikationer. Så här kör du Kontrollera layout:

 1. Klicka på Kontrollera layoutVerktyg-menyn.

 2. Markera kryssrutan Kör allmänna layoutkontroller och Kör webbplatskontroller i åtgärdsfönstret Kontrollera layout.

  Obs!: Kontrollera att kryssrutan Kör kontroller för extern tryckning inte är markerad.

 3. Klicka på pilen bredvid det objekt som du vill korrigera under Markera ett objekt som ska korrigeras i åtgärdsfönstret Kontrollera layout och gör sedan något av följande:

  • Klicka på Automatisk korrigering om du vill åtgärda problemet med objektet automatiskt.

   Den automatiska korrigeringen varierar beroende på problemet. I de flesta fall är ingen automatisk korrigering tillgänglig.

  • Klicka på Gå till det här objektet för att gå till sidan som det markerade problemobjektet finns på.

   Sedan kan du korrigera problemet genom att göra nödvändiga ändringar.

  • Klicka på Förklara om du vill visa ett hjälpavsnitt som förklarar problemet och ger förslag på hur du kan korrigera det.

  • Klicka på Gör inte om den här kontrollen igen om du vill inaktivera kontrollen.

   Alla förekomster av problemet påverkas om du klickar på det här alternativet.

Förhandsgranska din webbplats

 • Klicka på Förhandsgranska webbsidaArkiv-menyn.

Webbplatsen förhandsgranskas i standardwebbläsaren. Kontrollera förhandsgranskningen för följande:

 • Webbplatsen öppnas och alla sidor kan nås.

 • Alla hyperlänkar fungerar.

 • Navigeringskontrollerna fungerar som förväntat.

 • Inga element saknas.

 • Eventuellt bakgrundsljud spelas upp som det ska.

Hitta en webbvärdtjänst

Innan du kan publicera din webbplats på webben, måste du prenumerera på en värdtjänst som tillhandahålls av en Internetleverantör (ISP). Den här tjänsten ger tillgång till Internet, lagringsutrymme på en webbserver och en URL (Uniform Resource Locator) så att personer kan komma åt din webbplats. Innan du publicerar webbplatsen kontaktar du din Internetleverantör eller systemadministratör för att få den information som du behöver och URL-Adressen till webbplatsen eller adressen till webbplatsen FTP där du kan spara filer.

Flera Internetleverantörer är antagligen tillgängliga i ditt område. Kontrollera att den som du prenumererar på erbjudanden för typ av support som du vill använda. Om du har liten erfarenhet i publicering på webben kan kanske du en Internet-leverantör som kan hjälpa dig med möjliga problem.

Överst på sidan

Webbpublicering med navigeringsfält, text och grafik

När du markerar och förhandsgranska webbpublikationen och prenumerera på en värdtjänst, är du redo att publicera din webbplats.

Du kan publicera en webbplats på en Webbserver, en nätverksserver, en FTP File Transfer Protocol ()-server eller en mapp på din egen dator.

Det finns flera fördelar med att publicera webbplatsen på en plats på den egna datorn:

 • Du kan använda publicerade filer för att testa din webbplats innan du gör filerna tillgängliga på webben.

 • Du kan använda ett FTP-verktyg för att publicera filerna på webben genom att överföra dem från filsökväg på datorn.

 • Du har en lokal kopia av HTML-filerna förutom webbpublikationen.

Din Internetleverantör kan ge dig information som hjälper dig att avgöra vilken publiceringsmetod som är bäst för dig.

Om du publicerar på webben eller på datorn, sätter Office Publisher 2007 sammanfogar de relaterade filer som skapas i en enda mapp. Filerna som Office Publisher 2007 skapas är den andra HTML-sidor som utgör webbplatsen, GIF och JPEG bilder som du använder på sidorna och alla filer för inbäddade ljud.

Du kan konfigurera Office Publisher 2007 att ordna filerna i mappen där du publicerar webbplatsen på något av två sätt. Som standard skapar Office Publisher 2007 en enskild hemsida och en undermapp som innehåller alla de stödfiler som krävs för din webbplats. Eller du kan ordna startsidan med alla stödfiler för din webbplats i en enda mapp.

Hur kontrollerar jag där Office Publisher 2007 organiserar webbplatsen filer publiceras?

Öppna Verktyg-menyn, klicka på Alternativ, klicka på fliken Webb och gör något av följande:

 • Om du vill hålla startsidan åtskild från stödfilerna markerar du kryssrutan Ordna stödfiler i en mapp.

 • Om du vill gruppera startsidan och alla stödfiler i samma mapp avmarkerar du kryssrutan Ordna stödfiler i en mapp.

När du publicerar en publikation på webben skapar Office Publisher 2007 filtrerade HTML-filer, som sprids till webben snabbare än ofiltrerade HTML-filer. Eftersom den filtrerade HTML-filer som Office Publisher 2007 skapar innehåller inga Microsoft Office-specifika taggar, du kan inte öppna HTML-filer i Office Publisher 2007 och redigera dem. Du måste göra ändringar i din webbplats i webbpublikationen och sedan publicera webbplatsen på webben.

Publicera en webbplats på en plats på Internet eller i ett nätverk

Innan du följer den här proceduren, kontaktar du din Internetleverantör eller systemadministratör för att få den information som du vill publicera och URL-Adressen till den webbplats där du kan spara filer.

 1. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Publicera på webben.

 2. I dialogrutan Publicera på webben i rutan filnamn skriver du URL-Adressen till Internet eller i nätverk där du vill spara din webbplats. Skriv till exempel http://www.northwindtraders.com.

 3. Klicka på Spara.

 4. Ange användarnamnet och lösenordet om du ombeds göra det och klicka sedan på OK.

  Den katalog som är associerad med URL-adressen visas i dialogrutan Publicera på webben.

 5. Dubbelklicka på mappen där du vill spara din webbplats.

 6. I rutan Filnamn väljer du index som standardnamn för startsidan och klickar sedan på Spara.

  Index.htm är standardalternativet. Om du väljer index som namn på startsidan för din gör det enklare att komma åt och användaren kan inte visa en lista över de filer som utgör webbplatsen.

 7. Klicka på OK när du ombeds göra det.

Publicera en webbplats med hjälp av FTP

Innan du går igenom den här proceduren kontaktar du Internetleverantören eller systemadministratören och skaffar den information som behövs för att publicera på en FTP. Du måste också skapa en FTP-plats i FTP-platser.

Innan du kan lägga till en FTP-plats i listan i FTP-platser måste du ha åtkomst till Internet eller till ett intranät.

 1. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Publicera på webben.

 2. Klicka på Verktyg i dialogrutan Publicera på webben och sedan på Anslut nätverksenhet.

 3. Gör följande i dialogrutan Anslut nätverksenhet:

  • Klicka på en enhetsbeteckning i listan Enhet. Du kan välja valfri tillgänglig bokstav.

  • Om du vill ansluta varje gång du loggar in på datorn, markerar du kryssrutan Återanslut vid inloggning.

  • Klicka på Anslut till en webbplats som du kan använda för att lagra dokument och bilder.

 4. Klicka på Nästa i guiden Lägg till nätverksplats, klicka på Välj en anpassad nätverksplats och klicka på Nästa.

 5. Skriv adressen till FTP-platsen i rutan Internet- eller nätverksadress, till exempel ftp://ftp.microsoft.com, och klicka sedan på Nästa.

  Obs!: Om du inte kan ansluta till en nätverksenhet eller nätverksmapp kan det bero på att datorn är avstängd eller att du inte har rätt behörighet. Om du inte kan ansluta kontaktar du din nätverksadministratör eller Internetleverantör.

 6. Om du inte vill logga in anonymt avmarkerar du kryssrutan Logga in anonymt, skriver ett användarnamn i rutan Användarnamn och klickar sedan på Nästa.

 7. Skriv ett namn för nätverksplatsen och klicka på Nästa.

 8. Klicka på Slutför.

 9. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Publicera på webben.

 10. Klicka på FTP-platser i listan Spara i.

 11. Dubbelklicka på den webbplats som du vill använda i listan över FTP-platser och dubbelklicka sedan på den mapp där du vill publicera din webbplats.

  Obs!: Om din Internetleverantör kräver att du använder ett visst program för att överföra webbplatsen, eller om du publicerar webbplatsen till företagets intranät, måste du spara en version av webbplatsen i ett visst HTML-format filformat och följer ett annat sätt om du vill publicera din webbplats. Be din Internetleverantör eller din systemadministratör för information om hur du sparar och publicerar webbplatsen.

Publicera en webbplats till en mapp på datorn

 1. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Publicera på webben.

 2. Klicka på den enhet eller mapp där du vill publicera din webbplats, till exempel mappen dokument i Adressfältet.

  Om du vill lägga till din webbplats till en ny mapp klickar du på Ny mapp i verktygsfältet för att skapa en ny mapp, Skriv ett namn för den nya mappen och tryck sedan på RETUR.

 3. I rutan Filnamn väljer du index som standardnamn för startsidan och klickar sedan på Spara.

  Index.htm är standardalternativet. Om du väljer index som namn på startsidan för din gör det enklare att komma åt och användaren kan inte visa en lista över de filer som utgör webbplatsen.

Behålla din webbplats

När du publicerar webbplatsen måste uppdatera du den när det behövs ny information. Men kan inte du öppna de filtrerade HTML-filerna i Publisher. Du måste öppna den ursprungliga webbpublikationen, gör önskade ändringar och sedan publicera om webbplatsen på webben.

Obs!: Du bör inte försöka uppdatera filtrerade HTML-filer med hjälp av en textredigerare, till exempel Microsoft Notepad eller Microsoft WordPad. Trots att det är möjligt att göra det här Publisher-genererad HTML-kod är mycket komplex och du kommer förmodligen det svårt att redigera den för hand. För bästa resultat alltid uppdatera din Publisher-webbplats med hjälp av webbpublikationen och sedan publicera den på webben.

Publicera endast det som har ändrats

I Office Publisher 2007, kan du publicera uppdateringar till en tidigare publicerad webbplats snabbt med hjälp av stegvis publicera på webben som publicerar bara de sidor som du har uppdaterat. Om du planerar att uppdatera din webbplats ofta eller om din webbplats är stora och komplexa, stegvis publicera på webben kan snabba upp arbetet med att uppdatera din webbplats.

Om du gör ändringar i din webbplats direkt på en Webbserver utanför Office Publisher 2007, men Aktivera stegvis publicering på webben kan hindra dig från att publicera efterföljande uppdateringar till din webbplats med hjälp av kommandot Publicera på webben. Om du planerar att hantera dina webbplats-filer direkt på webbservern (t.ex genom en separat FTP program), bör du inaktivera stegvis publicering på webben.

Obs!: Stegvis publicering på webben är aktiverat som standard i Publisher.

Inaktivera stegvis publicering på webben eller inaktivera

 1. Öppna Verktyg-menyn, klicka på Alternativ och sedan på fliken Webb.

 2. Gör något av följande under Sparar:

  • Så här inaktiverar du stegvis publicera på webben, avmarkerar du kryssrutan Aktivera stegvis publicering på webben.

  • Aktivera stegvis publicering på webben, markerar du kryssrutan Aktivera stegvis publicering på webben.

Publicera ändringar på webbplatsen

Publicera uppdateringar på en webbplats skiljer sig något från att publicera en webbplats för första gången. När du publicerar en webbplats på en plats på webben eller i nätverket visas en genväg till webbservern eller nätverksserver i Mina nätverksplatser.

 1. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Publicera på webben.

 2. Klicka på Den här datorn i dialogrutan Publicera på webben i navigeringsfönstret.

 3. Dubbelklicka på genvägen till mappen på webbservern eller nätverksserver där du vill publicera din webbplats i listan över filer.

 4. Dubbelklicka på mappen där du vill spara filen.

 5. Skriv namnet på filen som du uppdaterar i rutan Filnamn och klicka på Spara.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×