Förbättra sidåtergivning genom att konfigurera cachelagring av utdata

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om din webbplats får många besök kan du konfigurera cachelagring av utdata för ofta hämtade sidor, vilket förbättrar webbplatsens prestanda.

Obs!: Om du vill använda cachelagring av utdata sidan måste publiceringsfunktionen vara aktiverad för webbplatsen.

I den här artikeln

Om sidan cachelagring av utdata

Skapa en ny cacheprofil

Konfigurera sidan utdata cacheinställningar för en webbplatssamling

Konfigurera inställningar för sidan utdata cache på webbplatsnivå

Konfigurera sidan utdata cacheinställningar för sidlayouter

Om cachelagring av utdata för sidor

Cachelagring av utdata för sidor återger utdata för alla kontroller på en viss sida och lagrar även flera olika versioner av denna föråtergivna sida. Inställningar för cachelagring av utdata för sidor kan konfigureras på webbplatssamlingsnivå, webbplatsnivå och för enskilda sidlayouter. Cachelagring av utdata för sidor är avstängd som standard.

När en sida har återgivits första gången för en användare i en viss användarklass visas sidan snabbare de följande gångerna som användaren visar sidan i samma klass, eftersom kontrollerna på ASPX-sidan inte behöver köras igen för att generera HTML. Den tid som krävs för att återge sidan minskas. Cache för sidutdata kan förbättra serverprestanda eftersom den minskar serverns styraktiviteter och anrop till databasen.

Innan du bestämmer dig för att använda cachelagring av utdata för att förbättra prestandan för sida och återgivning av sidobjekt, kan du betänka följande lista över potentiella fördelar och nackdelar med cachelagring av utdata. Följande lista är inte heltäckande och det kan också finnas ytterligare överväganden.

Fördelar med cachelagring av utdata

Nackdelar med cachelagring av utdata

 • Varje motsvarande innehållsklass (t.ex. sida eller objekt på en sida) får snabbare respons, och därför kortare väntetid, efter en inledande återgivning.

 • Varje server använder mindre CPU-tid och energi för att betjäna samma sida efter den inledande återgivningen.

 • Varje datakälla för den återgivna sidan kan skalas upp för att betjäna fler webbklienter på grund av det minskade trafikflödet som cachelagring av utdata gör möjlig.

 • För varje sidbegäran för vilket cachelagrade utdata av en version av en sida har tillhandahållits behöver servern inte:

  • Göra ett besök i databasen för att hämta källkoden för ASPX-sidan och ev. ASCX-kontroller på sidan.

  • Ladda om och återigen återge kontrollerna.

  • Återigen skicka en fråga till datakällor som kontrollerna förlitar sig på för data.

 • Cachelagring av utdata konsumerar ytterligare minne. Varje version av en sida konsumerar minne på webbklienten.

 • Vid användning med två eller flera frontwebbservrar kan cachelagring av utdata påverka konsekvensen. Du kan konfigurera en cachelagringsprofil att inte söka efter uppdateringar för varje begäran och, t.ex. instruera den att ignorera förändringar av versionen av webbsidan i de cachelagrade utdata inom 60 sekunder från uppdatering av den ursprungliga sidan. Om du har två frontwebbservrar i din topologi, och beroende på den belastningsfördelning som används för att dirigera användarens begäran, kan en läsare av webbplatsens innehåll se inkonsekvent innehåll om sidan återges av en server och en efterföljande begäran dirigeras till en andra server inom de 60 sekunderna.

Överst på sidan

Skapa en ny cachelagringsprofil

Cacheprofiler beskriver specifika cacheinställningar för varje typ av cache för sidutdata. En cacheprofil anger följande typer av cachebeteende:

 • Hur länge objekt ska behållas i cacheminnet

 • Säkerhetsoptimeringspolicyn

 • Hur länge inställningarna gäller, till exempel varaktighet och ändringar

 • Ett cacheminnes partition utgående från användarbehörighet, användarrättigheter och andra anpassade variabler.

Eftersom en cacheprofil kan definieras centralt för en webbplatssamling kan du uppdatera en profil på ett ställe varefter ändringen omedelbart genomförs i hela webbplatssamlingen. Du måste vara administratör för en webbplatssamling för att definiera nya cacheprofiler.

Obs!: Cacheprofiler avgör beteendet hos cache för sidutdata för den webbplatssamling, enskilda webbplats eller huvudsida för vilka cacheprofilerna tillämpas.

 1. Gå till startsidan för webbplatsen på översta nivån i webbplatssamlingen.

 2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

 3. Klicka på Webbplatssamlingens cacheprofiler under Administration av webbplatssamling.

 4. Klicka på Lägg till nytt objekt på sidan Cacheprofiler.

 5. Skriv en rubrik på den nya cacheprofilen i avsnittet Rubrik.

 6. Skriv ett namn för cacheprofilen i avsnittet Visningsnamn.

  Visningsnamnet visas för webbplatsägare och sidlayoutägare i listan med tillgängliga cacheprofiler.

 7. Skriv en beskrivning av ändamålet med cacheprofilen i avsnittet Visa beskrivning.

 8. Markera kryssrutan i avsnittet Genomför ACL-kontroll för att säkerställa att alla objekt i cacheminnet säkerhetsoptimeras.

  Även om du kan vinna lite hastighet på att avmarkera kryssrutan, bör du endast göra detta för webbplatser eller sidlayouter som inte innehåller information som behöver säkerhetsoptimeras.

 9. Aktivera cachelagringen genom att markera kryssrutan i avsnittet Aktiverad.

 10. I avsnittet Varaktighet skriver du det antal sekunder som den cachelagrade versionen ska vara tillgänglig.

 11. I avsnittet Kontrollera ändringar markerar du kryssrutan om du vill kontrollera vid varje sidbegäran om webbplatsen har ändrats, och i så fall tömma cacheminnet.

  Även om du kan förbättra prestanda genom att avmarkera kryssrutan, kontrollerar i så fall inte systemet om webbplatsen har uppdaterats under det antal sekunder som anges i avsnittet Varaktighet. Detta kan resultera i att användarna inte ser den mest aktuella informationen.

 12. I avsnittet variera med anpassad Parameter skriver du den anpassa parametern som anges av HttpCachePolicy.SetVaryByCustom i ASP.NET 2.0.

  Obs!: Mer information om parametrarna här och enligt följande instruktioner tabellernas klassbibliotek för .NET Framework på MSDN.

 13. Skriv den anpassa parametern som anges av HttpCachePolicy.VaryByHeaders i ASP .NET 2.0 i avsnittet variera med HTTP-huvud.

 14. Skriv Frågeparametrar i avsnittet variera inom strängen frågeparametrar som anges av HttpCachePolicy.VaryByParams i ASP .NET 2.0.

 15. Markera kryssrutan i avsnittet Variera med användarrättigheter för att säkerställa att användarna måste ha identiska behörigheter för alla objekt som kan skyddas för att kunna se samma cachelagrade sida som alla andra användare.

 16. Välj cachetyp som anges av HttpCacheability i ASP .NET 2.0 i avsnittet Cacheability.

 17. I avsnittet Säker för autentiserad användning markerar du kryssrutan för de principer som du vill att administratörer och skapare av sidlayouter ska kunna använda på autentiserade scenarier.

 18. I avsnittet Tillåt skribenter att visa cachelagrat innehåll markerar du kryssrutan om du vill åsidosätta det normala beteendet där personer med redigeringsbehörighet får sina sidor cachelagrade.

  Aktivera detta beteende i scenarier där du vet att sidan ska publiceras, men inte har innehåll som kan vara utcheckat eller finnas i utkastform, som till exempel en webbdel för innehållsfråga.

 19. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Konfigurera inställningar för cache för sidutdata för en webbplatssamling

Du måste vara administratör för en webbplatssamling för att konfigurera inställningar för cachelagring av utdata för sidor för en webbplatssamling.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

 2. Klicka på Webbplatssamlingens utdatacache i avsnittet Administration av webbplatssamling.

 3. Om du vill aktivera cachelagring av utdata i webbplatssamlingen markerar du kryssrutan Aktivera utdatacache.

  En lista med cacheinställningar visas på sidan.

 4. Markera den cacheprofil i listan Cacheprofil för anonyma användare i avsnittet Standardcacheprofil för sidutdata som ska användas för anonyma användare, och välj sedan i listan Cacheprofil för autentiserade användare den cacheprofil som ska användas för autentiserade användare.

  Detta optimerar användningen av cacheminnet baserat på de autentiseringsmetoder som är tillåtna på webbplatsen. Cacheprofiler för sidutdata påverkar särskilt publiceringssidor på portaler.

 5. Gör en eller flera av följande åtgärder i avsnittet Cachelagringsprincip för sidutdata:

  • Om du vill ange en annan cacheprofil för publiceringswebbplatser markerar du kryssrutan Publiceringswebbplatser kan använda en annan cacheprofil för sidutdata.

  • Om du vill ange en annan cacheprofil för sidlayouter markerar du kryssrutan Sidlayouter kan använda en annan cacheprofil för sidutdata.

 6. Om du vill visa ytterligare cacheinformation om sidor i webbplatssamlingen markerar du kryssrutan Aktivera felsökningsinformation om cachelagringpå sidorna i avsnittet Felsökningsinformation om cachelagring.

  Här ingår datum och tid när sidan senast återgavs.

 7. Klicka på OK.

Överst på sidan

Konfigurera inställningar för cache för sidutdata på webbplatsnivå

Följ nedanstående anvisningar för att konfigurera cacheinställningar för sidutdata för en publiceringswebbplats. Du måste ha fullständig behörighet för en webbplats för att konfigurera inställningar för cachelagring av utdata för sidor för en webbplatssamling.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

 2. Klicka på Inställningar för utdatacache under Webbplatsadministration.

 3. Gör något av följande under Cacheprofil för anonyma användare:

 4. Välj Använd samma profil < Profilnamn > så att de ärver hela webbplatsen anonym profil som du har konfigurerat på sidan Inställningar för webbplatssamlingens Cache.

 5. Om du vill välja en annan cacheprofil för anonyma användare för en sida klickar du på Välj en cacheprofil för sidutdata.

 6. Gör något av följande under Cacheprofil för autentiserade användare:

 7. Om den webbplatsövergripande profilen för autentiserade användare som konfigurerades på sidan Inställningar för webbplatssamlingens utdatacache ska ärvas, väljer du Ärv profilen <profilnamn>.

 8. Om du vill välja en annan autentiserade cache profil för en sida, Välj Välj en sidutdata .

 9. Inställningen ska användas s för att underwebbplatser i webbplatssamlingen, väljer du den Använd de här inställningarna för alla underwebbplatser kryssrutan.

 10. Klicka på OK .

Överst på sidan

Konfigurera inställningar för cache för sidutdata för sidlayouter

Följ nedanstående anvisningar för att konfigurera cacheprofilerna för autentiserade och anonyma användare som ska användas i alla sidlayouter. Du måste minst ha behörigheten Design för en webbplats för att konfigurera cachelagring av sidlayouter.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

 2. Klicka på Huvudsidor och sidlayouter under Gallerier.

 3. Peka på namnet på den sidlayout på sidan Galleri för huvudsidor för vilken du vill tillämpa en cacheprofil, klicka på den pil som visas och klicka sedan på Checka ut.

 4. Peka på sidlayouten igen, klicka på den pil som visas och klicka sedan på Redigera egenskaper.

 5. Gör något eller båda av följande:

 6. I den Autentiserade cacheprofil markerar du autentiserad cacheprofilen som du vill använda för sidlayouten.

 7. I den Anonym cacheprofil markerar du anonym cacheprofilen som du vill använda för sidlayouten.

  Obs!: På vissa webbplatser, måste du kanske du kan behöva välja Sidlayout från avsnittet Innehållstyp innan du kommer att se cache profilalternativ.

 8. Klicka på Spara.

 9. Peka på namnet på den sidlayout som du vill checka in, klicka på pilen som visas och klicka sedan på Checka in.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×