Förbättra sidåtergivning genom att konfigurera cachelagring av utdata

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om din webbplats får ett stort antal besök, kan du konfigurera cachelagring av sidan utdata för används ofta sidor för att förbättra prestanda för webbplatsen.

Obs!: Om du vill använda cachelagring av utdata sidan måste publiceringsfunktionen vara aktiverad för webbplatsen.

I den här artikeln

Om sidan cachelagring av utdata

Skapa en ny cacheprofil

Konfigurera sidan utdata cacheinställningar för en webbplatssamling

Konfigurera inställningar för sidan utdata cache på webbplatsnivå

Konfigurera sidan utdata cacheinställningar för sidlayouter

Om sidan cachelagring av utdata

Sidan utdata cachelagring lagrar återges utdata med alla kontroller på en viss sida och lagras också flera olika versioner av den här före renderats sidan. Sidan utdata cacheinställningar kan konfigureras på webbplatssamlingsnivå webbplatsnivå, och för enskilda sidlayouter. Sidutdata är avstängd som standard.

När en sida skapas första återges för en användare i en viss användarklass varje gång som användare visar sidan i samma klass genom att sidan läses in snabbare eftersom kontrollerna på sidan .aspx inte behöver kör igen om du vill generera HTML. Hur lång tid som krävs för att återge sidan minskas. Sidutdata kan förbättra prestanda, eftersom servern kontroll aktiviteter och samtal till databasen.

Innan du bestämmer dig för att använda cachelagring av utdata för att förbättra prestanda för sidan och sidan objektåtergivning kanske du vill överväga följande lista över möjliga för- och nackdelar för cachelagring av utdata. Följande lista är inte fullständig och det kan också finnas ytterligare överväganden.

Fördelarna med cachelagring av utdata

Nackdelar med cachelagring av utdata

 • Varje motsvarande kategori av listinnehåll (till exempel sida eller ett objekt på en sida) får snabbare svarstider och därför kortare svarstid när den återges från början.

 • Varje server använder mindre CPU-tid och energi genom för att fungera på samma sida efter den inledande återgivningen.

 • Varje datakälla för sidan renderats skala om du vill skriva mer webbklienter på grund av minskad trafikflöde som utdata cachelagring blir möjligt.

 • För varje sidbegäran som en utdata cachelagrade version av en sida served behöver servern inte:

  • Göra en tidsfördröjning för svar i databasen som du kan hämta källkoden för aspx-sida och eventuella .ascx kontroller på sidan.

  • Läsa in och igen återges kontrollerna.

  • Igen från alla datakällor som kontrollerna förlitar sig på för data.

 • Cachelagring av utdata förbrukar ytterligare minne. Varje version av sidan förbrukar minne på webben-klienten.

 • När den används med två eller flera frontwebbservrar kan cachelagring av utdata påverka ännu mer konsekvent. Du kan konfigurera en cacheprofil inte om du vill söka efter uppdateringar för varje begäran och, till exempel instruera den om du vill ignorera ändringar av version av webbsidan i utdatacachen tills 60 sekunder efter att den ursprungliga sidan uppdateras. Om du har två frontwebbservrar i topologin och beroende på belastningsutjämning som används för att dirigera användarens begäran kan en läsare av webbplatsinnehåll Se inkonsekvens om sidan renderas genom en server och sedan en efterföljande begäran dirigeras till en andra med servern hin 60 sekunders fönstret.

Överst på sidan

Skapa en ny cacheprofil

Cacheprofiler beskriver specifika cacheinställningar för varje typ av sidutdata. En cacheprofil definierar följande typer av cache beteende:

 • Hur lång tid som objekten är kvar i cacheminnet

 • Trimning av granskningsloggar säkerhetspolicy

 • Förfallodatum för inställningar, till exempel varaktighet och ändringar

 • En cache utifrån användarbehörighet, användarrättigheter och andra anpassade variabler partition.

Eftersom en cacheprofil kan definieras centralt för en webbplatssamling, du kan uppdatera en profil i en och samma plats och ändringen implementeras direkt i webbplatssamlingen. Du måste vara administratör för webbplatssamlingar att definiera ny cacheprofiler.

Obs!: Cacheprofiler bestämmer beteendet för sidutdata för en webbplatssamling, en enskild webbplats eller en huvudsida på cacheprofiler används.

 1. Gå till startsidan för den högsta nivån i webbplatssamlingen.

 2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

 3. Klicka på webbplatssamlingens cacheprofiler under Administration av webbplatssamling.

 4. Klicka på Lägg till nytt objekt på sidan cacheprofiler.

 5. Skriv en rubrik för den nya cacheprofilen i avsnittet Rubrik.

 6. Skriv ett namn för cacheprofilen i avsnittet Visningsnamn.

  Visningsnamnet visas i listan över tillgängliga cacheprofiler för webbplatsägare och sidlayoutägare.

 7. Skriv en beskrivning för cacheprofil i avsnittet Visa beskrivning.

 8. Markera kryssrutan så att alla objekt i cachen blir en del av säkerhet i avsnittet Utföra ACL Kontrollera.

  Även om du kan avmarkera kryssrutan om du vill ange ytterligare hastighet, bör du göra detta endast för webbplatser eller sidlayouter som saknar information som måste vara en del av säkerhet.

 9. Markera kryssrutan för att aktivera cachelagring i avsnittet aktiverad.

 10. Ange hur många sekunder som den cachelagrade versionen kommer att vara tillgänglig under varaktighet.

 11. Markera kryssrutan för att validera på varje sidbegäran att webbplatsen inte har ändrats och Rensa cache på ändringar till webbplatsen i avsnittet söka efter ändringar.

  Även om du kan avmarkera kryssrutan om du vill förbättra prestanda när du gör detta, systemet inte söka efter uppdateringar till webbplatsen för antal sekunder som anges i avsnittet varaktighet. Det här kan det leda till användare som inte kan se den mest aktuella informationen.

 12. I avsnittet variera med anpassad Parameter skriver du den anpassa parametern som anges av HttpCachePolicy.SetVaryByCustom i ASP.NET 2.0.

  Obs!: Mer information om parametrarna här och enligt följande instruktioner tabellernas klassbibliotek för .NET Framework på MSDN.

 13. Skriv den anpassa parametern som anges av HttpCachePolicy.VaryByHeaders i ASP .NET 2.0 i avsnittet variera med HTTP-huvud.

 14. Skriv Frågeparametrar i avsnittet variera inom strängen frågeparametrar som anges av HttpCachePolicy.VaryByParams i ASP .NET 2.0.

 15. Markera kryssrutan för att se till att användare måste ha identiska behörigheter för alla skyddbara objekt att se samma cachelagrade sida som andra användare i avsnittet variera med användarrättigheter.

 16. Välj cachetyp som anges av HttpCacheability i ASP .NET 2.0 i avsnittet Cacheability.

 17. Markera kryssrutan för de principer som du vill tillåta administratörer och sidan sidlayouter ska gälla för autentiserade scenarier i avsnittet säker för autentiserad användning.

 18. Markera kryssrutan om du vill kringgå normalt i vilka användare med Redigera behörigheter har sidorna cachelagrat i avsnittet Tillåt skribenter att visa cachelagrat innehåll.

  Aktivera det här problemet i scenarier där du vet att sidan ska publiceras, men har inte innehåll som kanske har checkats ut eller finns i utkast, till exempel webbdelen fråga.

 19. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Konfigurera sidan utdata cacheinställningar för en webbplatssamling

Du måste vara administratör för en webbplatssamling så här konfigurerar du sidan utdata cacheinställningar för en webbplatssamling.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

 2. Klicka på webbplatssamling utdatacache i avsnittet Administration av webbplatssamling.

 3. Om du vill aktivera cachelagring av utdata i webbplatssamlingen klickar du på kryssrutan Aktivera utdatacachen.

  Visas en lista över cacheinställningar på sidan.

 4. I avsnittet Standard sidutdata i listan Anonym cacheprofil väljer du cacheprofil ska användas för anonyma användare och väljer sedan cacheprofil som ska användas för i listan Autentiserade cacheprofil Autentiserade användare.

  Det här sättet optimeras användningen av cacheminnet baserat på autentiseringsmetoder tillåtna på webbplatsen. Sidan cacheprofiler för sidutdata påverkar portal publiceringssidor.

 5. I avsnittet Sidan utdata princip gör du något av följande:

  • Om du vill ange en annan cacheprofil för publiceringswebbplatser, markerar du kryssrutan publiceringswebbplatser kan använda en annan sida sidutdata.

  • Om du vill ange en annan cacheprofil för sidlayouter, markerar du kryssrutan sidlayouter kan använda en annan sida sidutdata.

 6. Om du vill visa ytterligare cachelagra information på sidor i webbplatssamlingen, i avsnittet Felsöka cachelagra Information kryssrutan Aktivera felsökningsinformation om cachelagringpå sidorna.

  Detta omfattar datum och tid då sidan senast återges.

 7. Klicka på OK.

Överst på sidan

Konfigurera inställningar för sidan utdata cache på webbplatsnivå

Använd följande steg för att konfigurera cacheinställningar för sidan utdata för en publiceringswebbplats. Du måste ha fullständig behörighet för en webbplats för att konfigurera sidan utdata cacheinställningar för en webbplats.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

 2. Klicka på webbplats utdatacache under Webbplatsadministration.

 3. Gör något av följande under Anonym cacheprofil:

 4. Välj Använd samma profil < Profilnamn > så att de ärver hela webbplatsen anonym profil som du har konfigurerat på sidan Inställningar för webbplatssamlingens Cache.

 5. Om du vill välja en annan anonym cacheprofil för en sida, klickar du på Välj en sidutdata.

 6. Gör något av följande under Autentiserade cacheprofil:

 7. Om du vill ärva hela webbplatsen autentiserade profil som konfigurerades på sidan Inställningar för webbplatssamlingens Cache, markera ärver profil < Profilnamn >.

 8. Om du vill välja en annan autentiserade cache profil för en sida, Välj Välj en sidutdata .

 9. Inställningen ska användas s för att underwebbplatser i webbplatssamlingen, väljer du den Använd de här inställningarna för alla underwebbplatser kryssrutan.

 10. Klicka på OK .

Överst på sidan

Konfigurera sidan utdata cacheinställningar för sidlayouter

Använd följande steg för att konfigurera de autentiserade och anonyma cacheprofiler som ska användas i varje sidlayout. Du måste vara minst en Designer för en webbplats om du vill konfigurera cachelagring av utdata för sidlayouter.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

 2. Klicka under gallerierhuvudsidorna och sidlayouter.

 3. Peka på namnet på den sidlayout som du vill tillämpa en cacheprofil, klicka på pilen som visas och klicka sedan på Checka ut på sidan Galleri för huvudsidor.

 4. Peka på sidlayouten igen, klickar du på pilen som visas och klicka sedan på Redigera egenskaper.

 5. Gör något eller båda av följande:

 6. I den Autentiserade cacheprofil markerar du autentiserad cacheprofil som du vill använda för sidlayouten.

 7. I den Anonym cacheprofil markerar du anonym cacheprofil som du vill använda för sidlayouten.

  Obs!: På vissa webbplatser, måste du kanske du kan behöva välja Sidlayout från avsnittet Innehållstyp innan du kommer att se cache profilalternativ.

 8. Klicka på Spara.

 9. Peka på namnet på den sidlayout som du vill checka in, klicka på pilen som visas och klicka sedan på Checka In.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×