Förbättra prestanda i Access

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Den här artikeln innehåller tips om hur du förbättrar prestanda för en Microsoft Office Access-databas. Om du följer de här tipsen kan du går det snabbare att utföra databasåtgärder, t.ex. köra rapporter eller öppna formulär som är baserade på komplexa frågor.

Ett av de bästa sätten att förbättra prestanda för en databas är att skapa index för fält som används ofta. Genom att skapa index kan du förbättra prestanda mer än med något av de andra tipsen i den här artikeln. Vissa index skapas automatiskt i Access, men du bör noggrant överväga om du kan förbättra prestanda med ytterligare index.

Den här artikeln diskuteras olika sätt att optimera prestandan för specifika databasobjekt, t ex genom att skapa ett index. Mer information finns i artikeln Skapa och använda ett index för att förbättra prestanda och länkarna i avsnittet Se även.

I den här artikeln

Förbättra prestanda i en lokal databas

Ger bättre prestanda i ett nätverk

Förbättra prestanda i Access på datorn

Förbättra prestanda för en lokal databas

Med hjälp av följande riktlinjer kan du optimera prestanda för en lokal Access-databas, d.v.s. en databas som lagras på en lokal hårddisk, inte i ett nätverk.

Stänga av autokorrigering av namn

Ange databas att komprimera och reparera automatiskt

Öppna databasen i exklusivt läge

Inaktivera alternativ för autokorrigering

Inaktivera autokorrigering av namn

Med funktionen för autokorrigering av namn kan du säkerställa att databasobjekten inte påverkas när namnen på andra databasobjekt som de är beroende av ändras. Om du t.ex. ändrar namnet på en tabell och det finns frågor som använder tabellen ser funktionen till att dessa frågor inte bryts på grund av ändringen. Funktionen är användbar, men kan påverka programmets prestanda.

Om du har en fast databasdesign och inte tänker ändra namnet på dina databasobjekt kan du förbättra prestanda genom att inaktivera funktionen för autokorrigering av namn.

 1. Öppna databasen du vill optimera.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

 3. Klicka på Aktuell databas i rutan till vänster i dialogrutan Access-alternativ.

 4. Avmarkera alla kryssrutor under Alternativ för autokorrigering av namn i rutan till höger.

Ange att databasen ska komprimeras och repareras automatiskt

Med tiden kan prestanda för en databasfil försämras på grund av utrymmet som upptas av borttagna eller tillfälliga objekt. Du kan ta bort det oanvända utrymmet så att databasen går snabbare genom att köra kommandot Komprimera och reparera. Du kan ange att kommandot Komprimera och reparera ska köras automatiskt när en databas stängs.

 1. Öppna databasen du vill optimera.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

 3. Klicka på Aktuell databas i rutan till vänster i dialogrutan Access-alternativ.

 4. Markera kryssrutan Komprimera vid stängning under Programalternativ i rutan till höger i dialogrutan.

Öppna databasen i exklusivt läge

Om du är ensam om att använda databasen kan du förbättra prestanda genom att öppna databasen i exklusivt läge, men i så fall kan inte andra användare använda databasen.

 1. Starta Access, men öppna inte någon databas. Stäng alla öppna databaser.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 3. I dialogrutan Öppna markerar du databasfilen du vill öppna. Du kan använda listan Leta i om du behöver söka efter databasen.

 4. Klicka på pilen på knappen Öppna och sedan på Öppna exklusivt.

Inaktivera alternativ för autokorrigering

Som standard korrigeras stavningen medan du skriver. Du kan förbättra prestanda genom att inaktivera autokorrigeringsfunktionen.

 1. Öppna databasen du vill optimera.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

 3. Klicka på Språkkontroll i rutan till vänster i dialogrutan Access-alternativ.

 4. Klicka på Alternativ för autokorrigering under Alternativ för autokorrigering i rutan till höger i dialogrutan.

 5. I dialogrutan Alternativ för autokorrigering avmarkerar du kryssrutorna för alternativen du inte vill använda.

  Obs!: Du behöver inte inaktivera alla alternativ för autokorrigering för att du ska märka skillnad. Ju fler alternativ du inaktiverar, desto större blir dock effekten.

Överst på sidan

Förbättra prestanda i en fleranvändarmiljö

Med hjälp av följande riktlinjer kan du optimera prestanda för en Access-databas som används i en fleranvändarmiljö.

Dela upp databasen

Ändra inställningen SID- eller postnivå locking

Välj en lämplig postlåsning inställning

Justera det inte att uppdateringen nätverk och uppdatera inställningar

Dela upp databasen

När du delar upp en databas placerar du datatabellerna i en databasfil på en nätverksserver i en serverdatabas. De övriga databasobjekten, t.ex. frågor, formulär och rapporter, placerar du i en annan databasfil i en klientdatabas. Användarna har en egen kopia av klientdatabasen på sina egna datorer. Prestanda förbättras tack vare att endast data skickas via nätverket.

Du delar en databas med hjälp av guiden Databasdelning.

 • Klicka på Access-databas på fliken Databasverktyg i gruppen Flytta Data.

Ändra inställning för låsning på sidnivå eller postnivå

När du redigerar poster låses en viss mängd data i Access. Mängden data som låses beror på vilken låsinställning du har valt. Du kan förbättra prestanda genom att välja låsning på sidnivå. En låsning på sidnivå har dock en större inverkan på tillgängligheten av data än en låsning på postnivå eftersom en större mängd data låses.

 • Låsning på sidnivå    Sidan som innehåller posten låses (sidan är det minnesområde där posten finns). Om du redigerar en post när låsning på sidnivå är aktiverat kan närliggande poster i minnet också komma att låsas. Prestanda är dock i regel bättre när du använder låsning på sidnivå i stället för låsning på postnivå.

 • Låsning på postnivå    Endast posten som redigeras låses. Övriga poster påverkas inte.

Ändra inställningen SID- eller postnivå locking   

 1. Öppna databasen du vill justera.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

 3. Klicka på Avancerat i rutan till vänster.

 4. Markera eller avmarkera kryssrutan Öppna databaser med låsning på postnivå i rutan till höger i avsnittet Avancerat.

Välja en lämplig inställning för låsning på postnivå

Posterna är låsta medan du redigerar dem. Antalet poster som låses i Access och hur länge de är låsta beror på vilken inställning du har angett för postlåsning.

 • Inga lås     Posten eller sidan låses inte förrän en användare sparar ändringar i den, vilket medför att data alltid är tillgängliga. Datakonflikter (samtidiga ändringar av samma post) kan dock uppstå när du använder den här inställningen. Vid en datakonflikt måste användaren bestämma vilken version av dessa data som ska användas. Det här är i regel det snabbaste alternativet, men nackdelarna med datakonflikter kan överstiga fördelarna med förbättrade prestanda.

 • Redigerad post     Posterna låses direkt när de redigeras. Posterna är därför låsta under längre tid, men risken för datakonflikter är mindre.

 • Alla poster     Alla poster i en tabell låses medan formuläret eller databladet som tabellen används i är öppet. Det här alternativet kan förbättra prestanda för användaren som redigerar data i tabellen, men begränsar andra användares möjlighet att redigera data mer än de andra alternativen.

Ändra inställningen postlåsning   

 1. Öppna databasen du vill justera.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

 3. Klicka på Avancerat i rutan till vänster.

 4. Klicka på önskat alternativ under Postlåsning i avsnittet Avancerat i rutan till höger.

Justera uppdateringsinställningarna för nätverk

Försök med att ändra inställningen för Uppdateringsintervall (s), Intervall mellan uppdateringsförsök (ms), Antal uppdateringsförsök och ODBC-uppdateringsintervall (s) om det behövs.

Med inställningarna för Intervall mellan uppdateringsförsök och Antal uppdateringsförsök kan du ange hur ofta och hur många gånger Access ska försöka spara en post som är låst av en annan användare.

I ODBC-uppdateringsintervall och Uppdateringsintervall anger du hur ofta dina data ska uppdateras. Endast data som redan finns i databladet eller formuläret uppdateras. Posternas ordning påverkas däremot inte, inga nya poster visas och de poster som är markerade för borttagning eller inte längre stämmer med de angivna villkoren tas inte bort. Om du vill visa sådana ändringar måste du köra en ny fråga i de underliggande posterna för databladet eller formuläret.

Ändra det inte att uppdateringen nätverk och uppdatera inställningar   

 1. Öppna databasen du vill förbättra prestanda för.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

 3. Klicka på Avancerat i rutan till vänster.

 4. Ändra önskade inställningar i avsnittet Avancerat i rutan till höger.

Tips: Du kan trycka på SKIFT+F9 om du vill göra en ny uppdatering.

Överst på sidan

Förbättra prestanda i Access på datorn

Med följande riktlinjer kan du förbättra prestanda i Access, oavsett om databasen du arbetar med finns på datorn eller i ett nätverk.

Inaktivera user interface animeringar

Stänga av smarta etiketter

Stäng andra program som inte används

Lägga till mer RAM-minne i datorn

Rensa dina hårddiskar

Inaktivera Windows-tjänster som du inte behöver

Justera dina inställningar för virtuella minne

Använd inte en skärmsläckare

Använd inte skrivbordsunderlägg

Inaktivera animeringar i användargränssnittet

I Access används animeringar, t.ex. när menyerna öppnas. Även om animeringarna underlättar användningen av programmet kan de göra att programmet går lite långsammare. Du kan förbättra prestanda genom att inaktivera animeringar.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

 2. Klicka på Avancerat i rutan till vänster.

 3. Avmarkera kryssrutan Visa animeringar under Visa i rutan till höger.

Inaktivera smarta etiketter

Om du inte använder smarta etiketter kan du förbättra prestanda genom att inaktivera dem.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

 2. Klicka på Avancerat i rutan till vänster.

 3. Avmarkera kryssrutorna Visa smarta etiketter på datablad och Visa smarta etiketter i formulär och rapporter under Visa i rutan till höger.

Stänga andra program som inte används

Om du stänger andra program blir mer minne tillgängligt för Access, vilket ger minskad diskanvändning och förbättrade prestanda.

Obs!: Du kan också avsluta program som fortsätter att köras i bakgrunden efter att du har stängt dem. De här programmen hittar du i aktivitetsfältet. Var försiktig när du avslutar de här programmen eftersom vissa av dem kan vara nödvändiga för att datorn ska fungera korrekt. Om du är osäker ska du inte avsluta programmen.

Lägga till mer RAM-minne i datorn

Om du lägger till mer RAM-minne i datorn går det snabbare att köra frågor och du kan ha fler databasobjekt öppna samtidigt. Dessutom är RAM-minnen snabbare än det virtuella minnet på en hårddisk. Genom att lägga till mer RAM-minne får du minskad diskanvändningen och förbättrade prestanda.

Rensa hårddiskarna

Utför följande steg regelbundet:

 1. Ta bort filer du inte behöver längre från datorn.

 2. Ta bort tillfälliga Internetfiler.

 3. Töm papperskorgen

 4. Kör komprimerings- och reparationsåtgärder på databaserna. Länkar till mer information finns i avsnittet Se även.

 5. Defragmentera hårddiskarna.

Inaktivera Windows-tjänster du inte behöver

Om du t.ex. har ett bra säkerhetskopieringsprogram kan du överväga att inaktivera tjänsten Systemåterställning. Du frigör RAM-minne för Access genom att inaktivera Microsoft Windows-tjänster du inte använder.

Viktigt!: Om du tänker inaktivera Windows-tjänster bör du hålla reda på vilka tjänster du inaktiverar så att du enkelt kan aktivera dem igen om det skulle behövas.

Justera inställningarna för virtuellt minne

I de flesta fall fungerar standardinställningarna för virtuellt minne i Windows optimalt. Men i vissa fall kan du förbättra prestanda i Access genom att justera dessa inställningar. Överväg om du vill ändra standardinställningarna för virtuellt minne om:

 • Du inte har tillräckligt med ledigt diskutrymme på enheten som används för det virtuella minnet och det finns utrymme på en annan lokal enhet.

 • Det finns ledigt utrymme på en annan lokal enhet som är snabbare än din aktuella enhet och som inte är hårt belastad.

I de här fallen kan du få bättre prestanda genom att ange en annan enhet för virtuellt minne.

Du kan också öka prestanda genom att ange en fast mängd diskutrymme för det virtuella minnet. Du kan t.ex. ange 1,5 gånger så mycket virtuellt minne som mängden RAM-minne som har installerats på datorn. Om du t.ex. har 1 024 MB RAM, anger du 1 536 MB för virtuellt minne.

Obs!: Du kan ange mer virtuellt minne om du ofta kör flera krävande program samtidig.

Sök efter "ändra virtuellt minne" i hjälpen i Windows om du vill ha mer information om hur du kan ändra inställningarna för virtuellt minne.

Använd inte skärmsläckare

Skärmsläckare tar upp minne och startar automatiskt. Bildskärmarnas konstruktion har förbättrats så att du inte längre behöver skärmsläckare för att skydda skärmarna från "inbränningar". Du får något förbättrade prestanda och datorn går lite jämnare om du inte använder en skärmsläckare.

Tips: Förlita dig inte på att skärmsläckaren ska skydda datorn från obehöriga. Om du vill skydda datorn trycker du på Windows-tangenten + L innan du lämnar den obevakad.

Använd inte skrivbordsunderlägg

Du märker en viss förbättring om du ändrar inställningen för skrivbordsunderlägg till (Inget).

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×