Förbättra prestanda i Access

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln innehåller tips för bättre prestanda i Microsoft Office Access-databas. Genom att följa de här tipsen hjälper du snabbare många databasåtgärder, till exempel köra rapporter eller formulär som baseras på komplexa frågor öppnas.

En av de bästa sätten att förbättra prestanda i en databas är att skapa index för fält som ofta används. Genom att skapa index kan förbättra du prestanda mer än kan du med hjälp av tipsen i den här artikeln. Vissa index skapas automatiskt åt dig, men du bör tänka om ytterligare index för att förbättra prestanda.

Den här artikeln diskuteras olika sätt att optimera prestandan för specifika databasobjekt, t ex genom att skapa ett index. Mer information finns i artikeln Skapa och använda ett index för att förbättra prestanda.

Artikelinnehåll

Förbättra prestanda i en lokal databas

Ger bättre prestanda i ett nätverk

Förbättra prestanda i Access på datorn

Förbättra prestanda i en lokal databas

Följande riktlinjer kan hjälpa dig att optimera prestandan i en lokal databas – en databas som lagras på en lokal hårddisk i stället för i ett nätverk.

Stänga av autokorrigering av namn

Ange databas att komprimera och reparera automatiskt

Öppna databasen i exklusivt läge

Inaktivera alternativ för autokorrigering

Stänga av autokorrigering av namn

Funktionen Autokorrigering av namn säkerställer att funktionen för databasobjekt förblir intakta när andra databasobjekt som de är beroende av bytt namn. Till exempel om du byter namn på en tabell och det finns frågor som använder tabellen, säkerställer Autokorrigering av namn att frågorna inte bryter på grund av ändringen. Den här funktionen kan vara användbara, men det långsam vissa.

Om databasdesignen är stabil och dess objekt inte att byta namn, kan du stänga av autokorrigering av namn för att förbättra prestanda.

 1. Öppna den databas som du vill optimera.

 2. Klicka på Arkiv > Alternativ för att öppna dialogrutan Access-alternativ.

 3. Klicka på Aktuell databasi den vänstra rutan i dialogrutan Access-alternativ .

 4. Avmarkera alla kryssrutor i den högra rutan under Alternativ för autokorrigering av namn.

Ange databas att komprimera och reparera automatiskt

Över tiden, prestanda i en databasfil kan det gå långsamt att på grund av utrymmet som är tilldelade till borttagna eller tillfälliga objekt. Kommandot Komprimera och reparera tar bort att utrymmet och kan hjälpa en databas köras snabbare och mer effektivt. Du kan ange ett alternativ för att köra kommandot Komprimera och reparera automatiskt när en databas stängs.

 1. Öppna den databas som du vill optimera.

 2. Klicka på Arkiv > Alternativ för att öppna dialogrutan Access-alternativ.

 3. Klicka på Aktuell databasi den vänstra rutan i dialogrutan Access-alternativ .

 4. Markera kryssrutan Komprimera vid stängning i den högra rutan under Programalternativ.

Öppna databasen i exklusivt läge

Om du är den enda personen som använder en databas öppnar databasen i exklusivt läge hindrar andra användare från att använda databasen på samma gång och kan förbättra prestanda.

 1. Starta Access, men öppna ingen databas. Om du redan har en databas är öppen stänger du den.

 2. Klicka på Öppna och klicka sedan på Bläddra.

 3. I dialogrutan Öppna Markera den databas som du vill öppna. Du kan använda listan Leta i om du vill bläddra till databasfilen.

 4. Klicka på pilen på knappen Öppna och klicka sedan på Öppna exklusivt.

Inaktivera alternativ för autokorrigering

Som standard korrigeras Access stavningen medan du skriver. Du kan inaktivera funktionen Autokorrigering för att förbättra prestanda.

 1. Öppna den databas som du vill optimera.

 2. Klicka på Arkiv > Alternativ för att öppna dialogrutan Access-alternativ.

 3. Klicka på Språkkontrolli den vänstra rutan i dialogrutan Access-alternativ .

 4. Klicka på Alternativ för Autokorrigeringunder Alternativ för Autokorrigeringi det högra fönstret.

 5. Avmarkera kryssrutorna för de alternativ som du inte vill använda i dialogrutan Alternativ för Autokorrigering .

  Obs!: Du behöver inte stänga av alla alternativ för Autokorrigering att se en fördel, men fler alternativ för Autokorrigering som du stänger av den större fördelar.

Överst på sidan

Ger bättre prestanda i ett nätverk

Följande riktlinjer hjälper dig att optimera prestandan i en Access-databas som används i ett nätverk.

Dela upp databasen

Ändra inställningen SID- eller postnivå locking

Välj en lämplig postlåsning inställning

Justera det inte att uppdateringen nätverk och uppdatera inställningar

Dela upp databasen

När du delar en databas, placera datatabeller i en databasfil på en nätverksserver i det som kallas en backend-databas. Du sparar andra databasobjekt, till exempel frågor, formulär och rapporter i en annan databasfil som kallas frontend-databasen. Användare behåller sin egen kopia av frontend-databasen på sina datorer. Prestanda förbättras eftersom enbart data skickas över nätverket.

Du kan dela en databas med hjälp av guiden Databasdelning.

 • Klicka på Access-databaspå fliken Databasverktyg i gruppen Flytta Data .

Ändra inställningen SID- eller postnivå locking

Access låser mängd data medan du redigerar poster. Mängden data som är låst beror på inställningen locking som du väljer. Du kan förbättra prestanda genom att välja låser. Låser kan minska datatillgänglighet, eftersom mer data är låst än med låsning på postnivå.

 • Låser    Sidan som innehåller posten som är låst (sidan är området på minne där posten finns). Redigera en post med låser aktiverat kan också göra andra poster som lagras i närheten i minnet som ska låsas. Prestanda är vanligtvis snabbare när du använder låser i stället för postnivå.

 • Låsning på postnivå    Access låser bara posten som redigeras. Andra poster påverkas inte.

Ändra inställningen SID- eller postnivå locking    

 1. Öppna den databas som du vill justera.

 2. Klicka på Arkiv > Alternativ för att öppna dialogrutan Access-alternativ.

 3. Klicka på Klientinställningari den vänstra rutan.

 4. I den högra rutan i avsnittet Avancerat markerar eller avmarkerar du kryssrutan Öppna databaser med hjälp av postnivå låsning .

Välj en lämplig postlåsning inställning

Access låser poster medan du redigerar. Antalet poster som låsta och hur mycket tid posterna är låsta beror på inställningen postlåsning som du väljer.

 • Inga lås     Access låsa inte en post eller sida tills en användare sparar ändringar, vilket leder till information är mer tillgänglig. Datakonflikter (samtidiga ändringar som görs i samma post) kan dock uppstå om du använder den här inställningen. När en datakonflikt inträffar kan bestämma användaren vilken version av data ska behållas. Detta är vanligtvis det snabbaste alternativet men datakonflikter kan uppväga prestanda.

 • Redigerad post     Access låser en post som en användare börjar redigera den. Därför poster är låsta för längre tid, men datakonflikter är mindre troligt.

 • Alla poster     Access låser alla poster i en tabell medan ett formulär eller datablad som använder tabellen är öppen. Det här kan förbättra prestanda för den användare som redigerar data i tabellen, men det begränsar andra användares möjlighet att redigera data mer än gör du de andra alternativen.

Ändra inställningen postlåsning    

 1. Öppna den databas som du vill justera.

 2. Klicka på Arkiv > Alternativ för att öppna dialogrutan Access-alternativ.

 3. Klicka på Klientinställningari den vänstra rutan.

 4. Klicka på det alternativ du vill använda i den högra rutan i avsnittet Avancerat under postlåsning.

Justera det inte att uppdateringen nätverk och uppdatera inställningar

Provar du att justera inställningarna Uppdateringsintervall (s), Uppdatera försök intervall (MS), antalet update försökoch ODBC-uppdateringsintervall (s) som behövs.

Du använder inställningarna för uppdatering intervall för försök och antalet update försök för att ange hur ofta och hur många gånger Access försöker spara en post när den är låst av en annan användare.

Du kan använda inställningarna ODBC-uppdateringsintervall och uppdateringsintervall för att styra hur ofta Access ska uppdatera informationen. Uppdatera endast uppdateringar data som redan finns i datablad eller formulär. Uppdatering av inte ändra ordning på poster, visa nya poster eller ta bort borttagna poster och poster i frågeresultat som inte längre uppfyller angivna villkor. Om du vill visa ändringarna uppdatera du underliggande posterna för datablad eller formulär.

Ändra det inte att uppdateringen nätverk och uppdatera inställningar    

 1. Öppna den databas som du vill att driva snabbare.

 2. Klicka på Arkiv > Alternativ för att öppna dialogrutan Access-alternativ.

 3. Klicka på Klientinställningari den vänstra rutan.

 4. Ändra de inställningar som du vill använda i den högra rutan i avsnittet Avancerat .

Tips: Om du vill uppdatera, trycker du på SKIFT + F9.

Överst på sidan

Förbättra prestanda i Access på datorn

Följande riktlinjer kan förbättra prestanda i Access, oavsett om den databas som du arbetar är lagrad på datorn eller i ett nätverk.

Inaktivera user interface animeringar

Inaktivera åtgärdsetiketter

Stäng andra program som inte används

Lägga till mer RAM-minne i datorn

Rensa dina hårddiskar

Inaktivera Windows-tjänster som du inte behöver

Justera dina inställningar för virtuella minne

Använd inte en skärmsläckare

Använd inte skrivbordsunderlägg

Inaktivera user interface animeringar

Användargränssnittet i Access innehåller animeringar, till exempel när menyer öppnas. Även om de här animeringarna hjälpa gör det enklare att använda gränssnittet, de kan medföra långsammare saker ned lite. Du kan stänga av funktionen för att förbättra prestanda.

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ för att öppna dialogrutan Access-alternativ.

 2. Klicka på Klientinställningari den vänstra rutan.

 3. I den högra rutan under Visaavmarkerar du kryssrutan Visa animeringar .

Inaktivera åtgärdsetiketter

Om du inte använder åtgärdsetiketter, stänga av funktionen för att förbättra prestanda.

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ för att öppna dialogrutan Access-alternativ.

 2. Klicka på Klientinställningari den vänstra rutan.

 3. I den högra rutan under Visaavmarkerar du kryssrutorna Visa åtgärdsetiketter i formulär och rapporter och Visa åtgärdsetiketter på datablad .

Stäng andra program som inte används

Stäng andra program blir mer minne tillgängligt för Access, vilket hjälper till att minimera diskutrymme och förbättrar prestanda.

Obs!: Du kanske också vill stänga vissa program som körs i bakgrunden när du stänger dem att fortsätta. Titta i meddelandefältet för sådana program. Var försiktig när du avslutar dessa program eftersom vissa program kan vara nödvändigt för datorn ska fungera som förväntat. Om du har osäker kan bör du antagligen inte avsluta dessa program.

Lägga till mer RAM-minne i datorn

Lägga till RAM till din dator kan hjälpa stora frågor körs snabbare och att du kan ha flera databasobjekt öppna samtidigt. Dessutom är RAM mycket snabbare än virtuella minne på en hårddisk. När du lägger till RAM att minimera diskutrymme och förbättra prestanda.

Rensa dina hårddiskar

Du bör regelbundet utföra det här värdet steg:

 1. Ta bort filer från datorn som du inte längre behöver.

 2. Ta bort temporära Internetfiler.

 3. Töm papperskorgen.

 4. Kör komprimerings- och reparationsprocessen åtgärder på dina databaser.

 5. Defragmentera dina hårddiskar.

Inaktivera Windows-tjänster som du inte behöver

Till exempel om du har en bra lösning för stationära säkerhetskopiering på samma plats, bör du inaktivera tjänsten System återställa. Inaktivera Microsoft Windows-tjänster som du inte använder gör mer RAM-minne tillgängliga för Access.

Viktigt!: Om du bestämmer dig för att inaktivera Windows services hålla reda på vad du inaktiverar så att du enkelt återaktivera Windows tjänster som du bestämmer dig för du behöver.

Justera dina inställningar för virtuella minne

I de flesta fall bör standardinställningen för virtuellt minne som används av Windows utför optimalt. I vissa fall kan kan justera inställningarna för virtuellt minne dock förbättra prestanda i Access. Du kan justera standardinställningarna i följande fall:

 • Du har inte mycket diskutrymme på enheten som för närvarande används för virtuellt minne och en annan lokal enhet finns tillgängligt utrymme.

 • En annan lokal enhet som är snabbare än den aktuella enheten finns tillgängligt utrymme och inte är hårt belastat.

I dessa fall kan du få bättre prestanda genom att ange en annan enhet för virtuellt minne.

Du kan också få bättre prestanda genom att ange en fast mängd diskutrymme för virtuella minne. Du kan ange 1,5 gånger så mycket virtuella minne som mängden RAM som är installerat på datorn. Om du har 1 024 megabyte (MB) RAM-minne kan du till exempel ange 1,536 MB för virtuella minne.

Obs!: Du kanske vill ange fler virtuella minne om du ofta kör många stora program samtidigt.

Hjälp med att ändra inställningarna för virtuellt minne söka i Windows-hjälpen för ”ändra virtuella minne”.

Använd inte en skärmsläckare

Skärmsläckare använder minne och starta automatiskt. På grund av förfiningar i designen av bildskärmar behövs skärmsläckare inte längre för att skydda din bildskärm från ”Bränn tilläggets”. Du kan förbättra prestanda lite och att datorn körs smidigare genom att inte använda en skärmsläckare.

Tips: Använd inte en skärmsläckare att skydda datorn mot obehörig åtkomst. För att skydda din dator när du börjar inte vid datorn, trycker du på Windows-tangenten + L.

Använd inte skrivbordsunderlägg

Du kanske ser vissa förbättring genom att ange skrivbordsunderlägg till (ingen).

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×