Förbättra funktionen för användare

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Det finns flera sätt att förbättra sökfunktionen för användare. I den här artikeln introduceras några av de vanligaste sätten, till exempel att använda hanterade egenskaper, sökomfattning, nyckelord med Bästa val, externa platser och förfiningspanelen på sökresultatsidan.

Använda hanterade egenskaper

Ange scope

Lägga till nyckelord med bästa val

Lägga till externa platser

Anpassa förfiningspanelen

Använda hanterade egenskaper

När söktjänsten crawlar webbplatser söker den efter egenskaper, som även kallas metadata eller attribut, som har associerats med dokument. De egenskaper som söktjänsten hittar och kopplar till dokumenten kallas för crawlade egenskaper. Crawlade egenskaper skapas från olika platser i SharePoint eller i själva dokumenten. En kolumn i ett dokumentbibliotek kan till exempel ha konfigurerats att registrera datum och tid då dokumenten överförs, eller en innehållstyp kanske har konfigurerats som "Produktspecifikationer". Ju mer information som finns om ett dokument, desto lättare är det att hitta dokumentet.

Hanterade egenskaper skapas för publicerade metadata, vilket innebär att de hanterade egenskaperna kan indexeras i SharePoint och visas i sökresultat. När söktjänsten har crawlat nytt innehåll en gång bör administratören för söktjänsten granska listan med hanterade egenskaper. Det är vanligt att olika dokument använder olika namn för liknande egenskaper. Tänk till exempel på de olika namnen på den egenskap som identifierar författaren av ett dokument. En dokumenttyp kan kalla den här egenskapen för "författare," en annan kan kalla den för "upphovsman" och en tredje för "egenskap3". Du kan mappa var och en av dessa crawlade egenskaper till den hanterade egenskapen Författare.

Du visar metadataegenskaperna i Central administration genom att gå till sidan Sökadministration och under Fråga och resultat klicka på Metadataegenskaper.

En hanterad egenskap kan göras tillgänglig för administratörer av webbplatssamlingar för användning i sökomfattning och webbdelar.

Mer information om att definiera metadataegenskaper finns i Enterprise Search Center på TechNet. Mer information om att använda webbdelar eller redigera webbdelssidor finns i hjälpen för Microsoft SharePoint Server 2010.

Överst på sidan

Ange omfattning

En omfattning är en uppsättning innehåll, till exempel en grupp webbplatser. Genom att definiera omfattning kan användare utföra en sökning i en begränsad uppsättning innehåll. När du definierar en omfattning kan du kombinera platsregler med egenskapsregler för att på så sätt begränsa sökningen. En omfattning kan exempelvis skicka en fråga till vissa webbplatser, eller till dokument som är markerade med särskilda egenskapsvärden. När användare söker efter innehåll på en webbplats anges omfattningen automatiskt till den webbplatsen samt till alla webbplatser under den. Om användare söker från resultatsidan eller från sökcenterwebbplatsen, anges omfattningen automatiskt till Alla webbplatser. Du kan hjälpa användare att få bättre resultat genom att låta dem välja om de vill söka i en mindre uppsättning innehåll.

Sökomfattningen måste först definieras i Central administration. På sidan Sökadministration i Söktjänstprogram kan du lägga till nya omfattningar eller ändra inställningarna för befintliga sökomfattningar.

När omfattningen har definierats i Central administration kan en webbplatssamlingsadministratör eller webbplatsägare göra omfattningen tillgänglig för användare i webbdelar som webbdelen Sökruta.

Om du vill visa omfattningar för användare i webbdelen Sökruta på sidan Sökcenter gör du så här:

  1. Klicka på Webbplatsåtgärder-menyn och sedan på Redigera sida.

  2. Klicka på pilen på menyn Webbdelen Sökruta och sedan på Redigera webbdel.

  3. Under Omfattningslistruta väljer du Visa listrutan med sökomfattningar.

Mer information om hur du skapar och hanterar omfattning och Omfattningsregler finns i sökcenter för företag på TechNet. Mer information om att använda webbdelar och ändra webbdelssidor finns SharePoint Server 2010 hjälp.

Överst på sidan

Lägga till nyckelord med bästa val

Med nyckelord med bästa val kan användare söka efter termer (nyckelord) som är specifika för just den organisationen och hitta ofta använda webbplatser (bästa val). Du kan använda nyckelord med bästa val och dirigera användare till webbplatser som du tror är mest användbara för dem beroende på vilka nyckelord de har använt i din fråga. En webbplatssamlingsadministratör konfigurerar nyckelord med bästa val så att han eller hon direkt kan påverka sökresultat, oavsett inställningarna som ärvs från Central administration.

När en användare tar med ett nyckelord eller en av dess synonymer i en fråga innehåller sökresultatsidan länkar till de associerade bästa valen ovanför huvudresultaten. Nyckelord kan användas för att tillhandahålla en ordlista med namn och termer som används i organisationen. När nyckelord konfigureras med synonymer och bästa val kan de också förbättra sökresultaten genom att hänvisa användare till rekommenderade resurser.

Om du vill visa inställningarna för nyckelord och bästa val går du till webbplatsen Sökcenter, klickar på Webbplatsåtgärder, Webbplatsinställningar och sedan, under Administration av webbplatssamling, på Söknyckelord.

Överst på sidan

Lägga till externa platser

Sammanslagen sökning är samtidig frågor till en eller flera online databaser (platser) för att skapa en enkel sökresultatsida. Du tillåter frågor ska skickas till remote sökmotorer och feeds, till exempel www.bing.com genom att lägga till externa platser. Innehåll från externa platser är inte crawlas av din interna servrar. SharePoint Server 2010 visar resultatet för användare tillsammans med resultat från inom din organisation.

Du kan lägga till och konfigurera webbdelar på sökresultatsidan som antingen webbdelen Resultat av sammanslagen sökning eller webbdelen Vanligaste externa resultat.

Om du vill visa resultat från en sammanslagen sökning på en annan sida än standardsidan för sökresultat behöver du bara lägga till webbdelen Resultat av sammanslagen sökning eller webbdelen Vanligaste externa resultat på sidan där du vill visa resultatet av sammanslagna sökningar.

Du kan kontrollera aspekter av sökresultatet i webbdelen Sammanslagen sökning, till exempel vilka metadata och hur många länkar som ska visas, genom att redigera egenskaperna och XSL-koden (Extensible Stylesheet Language) för en extern plats. Du kan också kontrollera sökresultatets utseende, till exempel färg eller teckenformat på länktexten. Du kan ändra frågan som skickas till den externa platsen när en användare skriver ett visst prefix eller mönster med hjälp av utlösningsregler, som konfigureras när en extern plats anges.

Mer information om att skapa och hantera externa platser finns i Enterprise Search Center på TechNet. Information om att skapa utlösningsregler finns i hjälpen om produkten. Mer information om att arbeta med XSL eller skapa egna webbdelar finns i hjälpen om produkten på MSDN.

Överst på sidan

Anpassa förfiningspanelen

Förfiningspanelen är en webbdel på sökresultatsidan som visar en sammanfattning av sökresultatet efter dokumentegenskaper. Sammanfattningen kan till exempel ange om de femtio bästa resultaten främst är Microsoft Word-dokument, följt av ett visst antal Microsoft Excel-dokument.

Med hjälp av förfiningspanelen kan användare ändra hur resultatet visas. Till exempel efter typ av innehåll (dokument, kalkylblad, presentation, webbsida och så vidare), innehållets plats (till exempel SharePoint-webbplatser), författare eller datum då dokumentet ändrades. En webbplatsägare eller webbplatssamlingsadministratör kan anpassa förfiningspanelen genom att ändra webbdelens egenskaper. Du kan till exempel öka eller minska antalet kategorier som visas eller ändra definitionsfilerna för filterkategorier.

Mer information om hur du anpassar förfiningspanelen finns i sökcenter för företag på TechNet. Mer information om att använda webbdelar och ändra webbdelssidor finns SharePoint Server 2010 hjälp.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×