Förbättra användargränssnittet

Tre nyckelfunktioner kan användas för att förbättra användargränssnittet. Dessa är sökomfattningar, d.v.s. egenskaper som tilldelas innehåll, sparas under indexering and mappas till hanterade egenskaper som görs tillgängliga för sökningar, nyckelord som definieras av administratören för delade tjänster, med definitioner, synonymer och Bästa val-webbplatser.

Den här artikeln innehåller en introduktion av funktionerna och varför de finns, var och hur administratören lägger till och konfigurerar funktionerna, samt var och hur sökfrågor använder dessa funktioner.

Ange omfattning

Metadataegenskaper

Lägga till nyckelord med bästa val

Ange omfattning

Omfattningar är egenskaper som tilldelas innehållet, lagras under indexering och mappas till hanterade egenskaper som görs tillgängliga för sökningar. Administratören för söktjänster definierar de standardomfattningar som kan användas av hela webbplatssamlingen. Administratörerna för webbplatssamlingen lägger till och modifierar omfattningar, lägger till visningsgrupper för omfattningar samt väljer och arrangerar omfattningar inom dessa.

Webbplatsens ägare, som har behörigheten Designer eller högre, konfigurerar instanser av webbdelen Sökruta och fyller i sina omfattningslistor genom att tilldela alternativa visningsgrupper för att fylla dem. Du konfigurerar webbdelen Sökruta med hjälp av Webbplatsåtgärder på menyn Redigera sida på webbplatsen Sökcenter. Mer information om hur du använder webbdelar finns i Windows SharePoint Services 3.0-hjälpen.

Överst på sidan

Metadataegenskaper

Innehållsskapare associerar egenskapsvärden med deras innehåll, t.ex. dokumentrubriker, filnamn och författare. Webbplatsägare hanterar delade bibliotek och listor som kan associera ytterligare egenskaper med innehåll. Bibliotek kan till exempel tillhandahålla definierade innehållstyper som kräver att innehållsskapare associerar värden med egenskaper för att checka in ett dokument. Anpassade kolumner i dokumentlistor associerar också egenskapsvärden med innehåll.

Du kommer åt metadatafunktionerna genom att klicka på Metadataegenskaper under Fråga och resultat på sidan Sökadministration.

Administratören för söktjänster kör "crawlern" för att skapa sökindexet. Listan över crawlade egenskaper representerar alla metadataegenskaper som upptäcks. Flera crawlade egenskaper mappas till hanterade egenskaper som standard. Administratören för söktjänsten kan lägga till och ändra de här mappningarna.

Det här är de hanterade egenskaper som du kan välja i Avancerad sökning, eller som kan anges manuellt i webbdelen Sök på de flesta SharePoint-sidor eller i webbdelen Fråga på webbplatsen Sökcenter.

Mer information om hur du använder metadataegenskaper finns i avsnittet om hur du planerar slutanvändarens sökupplevelse på webbplatsen för Office SharePoint Server på TechNet.

Överst på sidan

Lägga till nyckelord med bästa val

Administratörer för webbplatssamlingar definierar nyckelord med bästa val för användning på sina webbplatser. Nyckelord används för att definiera vanliga termer som används i din organisation. Varje nyckelord kan också innehålla en lista med synonymer och webbadresserna (URL) för flera ”bästa val”-webbplatser med relaterat innehåll.

När en fråga innehåller ett sökord eller någon av dess synonymer visas vanligtvis definitionen för nyckelordet och dess ”bästa val”-webbplatser (om sådana finns) på en tydlig plats på sökresultatsidan, ovanför de typiska sökresultaten. Nyckelord kan användas för att tillhandahålla en arbetsordlista med namn och termer som används i din organisation. När de konfigureras med synonymer och bästa val kan nyckelord också förbättra sökresultatet genom att leda användarna till rekommenderade resurser.

Bästa val kan länka till rekommenderade webbplatser, datalager och dokument som förklarar ett nyckelord och utökar dess betydelse. När en användare använder ett nyckelord eller någon av dess synonymer i en fråga visas länkar till dess associerade bästa val ovanför de typiska resultaten på sökresultatsidan. Du kan använda bästa val för att hänvisa till rekommenderade webbplatser och auktoritativa sidor.

Om du vill visa inställningarna för nyckelord och bästa val går du till webbplatsen Sökcenter, klickar på Webbplatsåtgärder, Webbplatsinställningar och sedan, under Administration av webbplatssamling, på Söknyckelord.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×