Följa upp projektkostnader

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Hur vet du om projektet är i budget? Genom kostnads spårning i Project. Använd Project för att jämföra de ursprungliga kostnaderna, faktiska kostnaderna, projekterade kostnader och se var Ian sen mellan kostnaderna när som helst och på vilken detalj nivå som helst. 

Artikelinnehåll

Vad är kostnads spårnings processen?

Kan jag ge mig ett exempel på kostnads spårning?

Var kan jag se kostnads information?

Vad är kostnads spårnings processen?

För att kunna spåra kostnader bör du först skapa en budget genom att skapa och ange kostnads värden för budget resurser som har tilldelats till projektsammanfattningsaktivitet. Du kan sedan identifiera andra resurser och aktivitets kostnader som du vill spåra och mäta mot budget resurserna. Du kan ange löne satser, per tillfälle och fasta kostnader för aktiviteter, resurser och, om det behövs, uppgifter. Ange sedan det beräknade arbete eller varaktighet för aktiviteter och tilldela resurser till aktiviteterna.

Endast när alla de här stegen är klara kan Project beräkna de totala uppskattade kostnaderna för projektet. Du kan sedan vilja förfina dina uppskattningar. När du är klar kan du kategorisera och gruppera alla resurser för att jämföra dem med de budgeterade kostnaderna. Du kan också ställa in en original plan med de budgeterade kostnaderna och använda den för att jämföra med verkliga kostnader allteftersom projektet fortskrider.

När projektet har startat uppdaterar du aktivitets status – den mängd arbete som har utförts på aktiviteter eller procent av slutförda uppgifter. Project beräknar kostnaderna för dig baserat på aktivitets status.

Obs!: Du kan också välja att inaktivera automatisk beräkning av kostnader och ange själva kostnaderna själv, utöver aktivitets status.

Genom att kombinera de verkliga kostnaderna för slutfört arbete med beräknade kostnader för återstående arbete beräknar Project schemalagda (projekterade) kostnader. Det viktigaste är att skillnaden mellan schemalagd och original kostnad beräknas. Denna skillnad eller kostnads avvikelse visar om projektet är i budget.

Du kan göra enkel kostnads uppföljning genom att visa de verkliga och schemalagda (projekterade) kostnaderna för aktiviteter, resurser, tilldelningar och projektet.

Om du har skapat en budget genom en original plan kan du göra mer omfattande spårning genom att jämföra de faktiska och schemalagda kostnaderna med original kostnaderna.

För att avgöra om du har budget eller inte kan du Visa kostnads avvikelserna mellan schemalagda kostnader och original kostnaderna. Om till exempel en aktivitet har budgeterats till kostnad $50, men aktiviteten är halva vägen färdig och redan har $35, är den schemalagda kostnaden $60 (de senaste $35-kostnaderna, plus $25 den förväntade kostnaden för återstående arbete för aktiviteten). Kostnads avvikelsen är $10 ($60 av den faktiska kostnaden $50 minus kostnaden för budgeterad kostnad).

Genom att övervaka kostnads avvikelser regelbundet kan du följa stegen för att se till att ditt projekt håller sig nära budget.

Obs!: Du kan bara visa kostnads avvikelser om du har angett start kostnader och sparat en original plan. Om du till exempel inte angav löne satser för en resurs innan du sparade original planen kan du inte visa kostnads avvikelser för resursen.

Kan jag ge mig ett exempel på kostnads spårning?

Du kan ange uppgiften "testa programmet" i projektplanen och koppla en kontrakts testare till aktiviteten på $40 per timme (Antag att testens lön är det enda bidraget till aktivitets kostnaden). Du anger en längd på 10 dagar (med 8 timmar per dag) och sedan sparar du en original plan.

I slutet av fem dagar bestämmer du att aktiviteten är halva färdig och att du markerar uppgiften i Project som 50%. I vyn aktivitets lista kan du använda tabellen kostnad och se följande:

  • I fältet original plan visar Project original kostnaden för aktiviteten, $3 200, som den beräknas genom att multiplicera den ursprungliga varaktigheten med 10 dagar (eller 80 timmar) av test skrivarens standardkostnad för $40 per timme.

  • Eftersom uppgiften inte blev några oplanerade kostnader under de första 5 dagarna visar det faktiska fältet korrekt den faktiska kostnaden hittills. I det här fallet beräknas verkligt arbete med formeln verkligt arbete * standardkostnad = faktisk kostnad eller 40 timmar * $40 per timme = $1 600. (Övertid, kostnad per tillfälle och fasta kostnader ingår inte i det här exemplet, men kan inkluderas i en verklig kostnad.)

  • Den återstående kostnaden beräknas med formeln återstående arbete * standardkostnad = återstående kostnad eller 40 timmar * $40 per timme = $1 600.

  • I fältet totalkostnad visar Project den planerade kostnaden, som beräknas enligt formeln verklig kostnad + återstående kostnad = schemalagd kostnad eller $1 600 + $1 600 = $3 200. Eftersom den planerade kostnaden motsvarar original kostnaden visas värdet i fältet avvikelse (ka) i $0, vilket betyder att aktiviteten är exakt budget.

Var kan jag se kostnads information?

I Project kan du se kostnader för aktiviteter, resurser och tilldelningar. Du kan också se projektkostnads kostnaden, som vanligt vis baseras på dessa mer detaljerade kostnader. Du kan visa både totala kostnader och tidsfördelad kostnader, som är fördelade över tiden.

Mer information och steg-för-steg-instruktioner för hur du visar kostnads information i Project finns i Visa summor för Projektkostnad.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders