Följa upp projektkostnader

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Hur kan du avgöra om projektet är följer budget? Via spårning i Project kostnader. Använd Project för att jämföra ursprungliga uppskattade kostnader, verkliga kostnader och planerade kostnader och se skillnaden mellan kostnaderna när som helst och på alla detaljnivån.

Artikelinnehåll

Vad är kostnad uppföljning processen?

Kan du ge mig ett exempel på spårning av kostnader?

Var kan jag se kostnadsinformation?

Vad är kostnad uppföljning processen?

Att följa upp kostnader, ska du först skapa en budget genom att skapa och att ange kostnader för budgetresurser som är kopplade till projektsammanfattningsaktivitet. Du kan sedan identifiera andra resurser och aktivitetskostnader som du vill spåra och mäta mot budgetresurserna. Du kan ange kostnader per tillfälle och fasta kostnader för aktiviteter, resurser, och om det behövs tilldelningar. Sedan anger du de beräknade arbete eller varaktighet för aktiviteter och tilldela resurser till aktiviteterna.

När alla de här stegen har slutförts kan Project beräkna den totala uppskattade kostnaden för projektet. Du kanske sedan vill förfina uppskattningar. När du är klar kan du kategorisera och gruppera alla resurser om du vill jämföra de budgeterade kostnaderna. Du kan också ange en originalplan med de budgeterade kostnaderna och använda det för att jämföra med faktiska kostnader som projektet fortskrider.

När projektet har startat uppdaterar du aktivitetsstatus, mängden arbete som utförts på aktiviteterna eller hur stor procentandel av de uppgifter som har slutförts. Project beräknar kostnader för dig utifrån aktivitetsstatus.

Obs!: Du kan också välja att inaktivera automatisk beräkning av kostnader och ange verkliga kostnader själv, förutom aktivitetsstatus.

Genom att kombinera de verkliga kostnaderna för utfört arbete med de uppskattade kostnaderna för återstående arbete, beräknar Project schemalagda (planerade) kostnaderna. Viktigare, beräknar skillnaden mellan de schemalagda kostnaderna och originalkostnaderna. Den här skillnaden eller kostnadsavvikelse, får du veta om projektet ligger i budget.

Du kan göra enkla spårning genom att visa de verkliga och de schemalagda (planerade) kostnaderna för aktiviteter, resurser, tilldelningar och projektets kostnader.

Om du har skapat en budget genom en originalplan kan göra du mer omfattande uppföljning genom att jämföra de verkliga och schemalagda kostnaderna med originalkostnaderna.

Om du vill avgöra om projektet följer budget eller inte, kan du visa kostnad skillnader mellan schemalagda kostnaderna och originalkostnaderna för aktiviteten. Om en aktivitet är budgeterad kostnad 50 kronor, men aktiviteten är halvvägs klar och redan kostnader $35, är den schemalagda kostnaden 60 kronor (35 kronor verklig kostnad hittills plus de 25 kronor kostnaderna för det återstående arbetet med uppgiften). Kostnadsavvikelsen är 10 kronor (60 kronor i verklig kostnad minus 50 kronor i budgeterad kostnad).

Genom att övervaka kostnadsavvikelser regelbundet kan vidta du åtgärder för att se till att ditt projekt håller nära dess budget.

Obs!: Du kan endast visa kostnad varians om du har angett ursprungliga kostnader och sparat en originalplan. Till exempel om du inte anger kostnader för en resurs innan du sparade originalplanen behöver du inte vill visa kostnadsavvikelser för resursen.

Kan du ge mig ett exempel på spårning av kostnader?

Du kan ange en aktivitet med namnet ”testa programmet” i projektplanen och tilldela ett kontrakt Testare aktiviteten för 40 kronor per timme (förutsatt att den Testare kostnaden är det enda som påverkar kostnaden för aktiviteten). Du anger en varaktighet på 10 dagar (med 8 timmar per dag) och spara en originalplan.

I slutet av 5 dagar bestämma du som aktiviteten är till hälften slutförd och du markera uppgiften i Project som 50% slutförda. I vyn Aktivitetslista kostnadstabellen används och finns i följande avsnitt:

  • I fältet Originalplan visar Project originalkostnaden för aktiviteten, 3 200, som den beräknas genom att multiplicera din ursprungliga varaktighet uppskattning av 10 dagar (eller 80 timmar) efter den Testare standardkostnad av 40 per timme.

  • Eftersom aktiviteten inte lämpligt att eventuella oplanerat kostnader i de första fem dagarna, visar fältet Verklig exakt den faktiska kostnaden hittills. I det här fallet verkligt arbete beräknas genom formeln verkligt arbete * Standardkostnad = verklig kostnad, eller 40 timmar * 40 kronor per timme = 1 600 kronor. (Övertid, kostnader per tillfälle och fasta kostnader ingår inte i det här exemplet, men kan ingå i en verklig kostnad.)

  • Återstående kostnad beräknas genom formeln återstående arbete * Standardkostnad = återstående kostnad, eller 40 timmar * 40 kronor per timme = 1 600 kronor.

  • I fältet Totalkostnad Project visas den schemalagda kostnaden beräknas enligt formeln verklig kostnad + Återstående kostnad = schemalagd kostnad eller 1 600 kr + 1 600 kronor = 3 200. Eftersom den schemalagda kostnaden är lika med originalkostnaden visar fältet avvikelse en kostnadsavvikelse (CV) av 0 kr, vilket betyder att uppgiften är exakt på budget.

Var kan jag se kostnadsinformation?

I Project kan du se kostnader för aktiviteter, resurser och tilldelningar. Du kan också se projektet kostnad, som vanligtvis baseras på dessa mer detaljerade kostnader. Du kan visa de totala kostnaderna och tidsfördelad kostnader, vilket är kostnader som slutförts fördelat över tiden.

Information och stegvisa instruktioner för att visa kostnadsinformation i Project, finns i Visa totalkostnader för projektet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×