Följa upp potentiella affärsmöjligheter i Business Contact Manager

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En affärsmöjlighetspost lagrar information om potentiella försäljningsorder och hjälper dig att hålla reda på dina växande försäljning relation med en aktuell eller potentiella kund.

I den här artikeln beskrivs hur du kan använda möjlighetsposter för att spela in detaljerad information om produkter och tjänster som är intresserad av kunden och kundkontakt.

Vad vill du göra?

Skapa en affärsmöjlighetspost

Öppna ett affärsmöjlighetsformulär

Slutföra affärsmöjlighetsformuläret

Anpassa listor på affärsmöjlighetsformuläret

Anpassa försäljningsfaser och försäljningsaktiviteter

Ta bort försäljningsfaser och försäljningsaktiviteter

Redigera en affärsmöjlighetspost

Ändra konto eller affärskontakt som är kopplad till en affärsmöjlighetspost

Länka kommunikationshistorikobjekt till en affärsmöjlighetspost

Tilldela en affärsmöjlighet till en kollega

Markera en affärsmöjlighet som stängd

Följa upp uppgifter som krävs för att stänga eller vinner en affärsmöjlighet

Skapa en affärsmöjlighetspost

För varje affärsmöjlighetspost som du skapar länkar du den till en konto eller en affärskontakt-post. Du kan lägga till kommunikationshistorikobjekt, till exempel affärsanteckningar, uppgifter, avtalade tider, telefonloggar och filer till en affärsmöjlighetspost att spåra kundernas interaktioner. Dessa historikobjekt läggs också till historiken för länkat konto eller affärskontakt.

Om du vill anpassa inkluderade försäljningsfaser och aktiviteter finns i Anpassa försäljningsfaser och försäljningsaktiviteter. Om du vill anpassa affärsmöjlighetsformuläret genom att lägga till eller ta bort fält, se Skapa och anpassa posttyper och listor.

Överst på sidan

Öppna ett affärsmöjlighetsformulär

 1. Under Business Contact Manager i navigeringsfönstret klickar du på Försäljning.

 2. Klicka på Ny affärsmöjlighet om du vill öppna en ny, tom affärsmöjlighetsformuläret i menyfliksområdet.

 3. Om du vill öppna en befintlig affärsmöjlighet post klickar du på fliken affärsmöjligheter dubbelklickar du på den post som du vill öppna.

Överst på sidan

Slutföra affärsmöjlighetsformuläret

 1. Skriv eller Välj den information som du vill spela in på affärsmöjlighetsformuläret.

  Formuläret innehåller följande sidor:

  Allmänt. Den här sidan innehåller allmän information om affärsmöjlighet, samt status, källa och finansiella termer.

  Information om affärsmöjlighet.

  • Namn på en affärsmöjlighet (obligatoriskt). Skriv ett namn för affärsmöjligheten.

  • Tilldelade till. Klicka på namnet på den person som kommer att spåra och stänga affärsmöjligheten.

   Listan tilldelad innehåller bara namnen på de anställda som du har delat eller åtkomst till Business Contact Manager-databasen. Mer information om hur du lägger till namn och dela databasen finns i dela Business Contact Manager-data med andra användare.

  • Typ. Klicka på typ av potentiella försäljningsorder för posten.

  Länkat konto eller affärskontakt med koppling

  • Länk till (obligatoriskt). Klicka på knappen länk till om du vill markera en konto eller affärskontakt att länka till den här affärsmöjligheten. Mer information om hur du fyller i dialogrutan finns i välja en Business Contact Manager-post att länka.

   Obs!: En affärsmöjlighet kan bara länkas till en konto- eller Business Contact-typ post.

  Sales information.

  • Sannolikhet. Skriv en procentsats som representerar sannolikheten att affärsmöjligheten kommer utvecklas till en försäljning. Sannolikhetsprocent används för att beräkna förväntade intäkter utifrån summan av produkter och tjänster som anges i avsnittet produkter och tjänster.

  • Förväntad intäkt. Förväntade intäkter beräknas automatiskt, med sannolikhetsprocent och summan av produkter och tjänster som anges i avsnittet produkter och tjänster.

  • Stängningsdatum. Klicka på det datum då du förväntar dig en försäljning.

  • Betalningsvillkor. Klicka på den metod som kunden använder för att betala för produkter och tjänster.

  • Förfallodatum. Klicka på det datum då erbjudandet upphör att gälla.

  • Leveransdatum. Klicka på leveransdatum som offert till kunden.

  Produkter och tjänster.

  Lägga till produkt- och tjänstposter som kunden är intresserad av.

  Gör något av följande:

  • Lägga till . Klicka på Lägg till om du vill lägga till en ny produkt eller tjänst.

   Skriv eller Välj den information du vill använda på Lägg till produkt eller tjänst i dialogrutan i dialogrutan. Mer information om hur du slutför formuläret Lägg till produkt eller tjänst finns i Hantera dina produkter och tjänster i Business Contact Manager.

  • Redigera. Om du vill ändra ett objekt klickar du på objektet och klicka sedan på Redigera.

  • Ta bort. Om du vill ta bort ett objekt i listan klickar du på den och klicka sedan på Ta bort.

  Information om källan.

  • Källa. Klicka på källan till affärsmöjligheten, till exempel vilken typ av marknadsföringsaktivitet som gav kundens namn eller affärsmöjligheten.

  • Initierats i. Klicka på namnet på kontot, affärskontakten eller marknadsföringsaktivitet som gav affärsmöjligheten.

   Namnet på marknadsföringsaktiviteten används för att hålla reda på antalet affärsmöjligheter som kommer från en viss aktivitet. När du klickar på namnet på en marknadsföringsaktivitet i det här fältet Business Contact Manager för Outlook lägger tillför affärsmöjligheten på marknadsföringsaktiviteten Spåra sida.

  • Konkurrenternas. Skriv namnen på alla konkurrenternas att påminna dig att kontrollera sina priser så att du kan ge en bättre pris eller bättre service.

  Försäljningsfas och aktiviteter

  • Försäljningsfas. Markera försäljningsfas för affärsmöjligheten så att du kan följa upp.

   Du kan anpassa listan så att den omfattar försäljningsfas information som är unika för ditt företag. Klicka på Redigera den här listan och se Anpassa försäljningsfaser och försäljningsaktiviteter.

   Välja Avslutad vunnen eller Förlorad stängd Lås försäljningsfas posten som en skrivskyddad fil. Avslutad vunnen anger sannolikheten till 100%. Förlorad stängd anger sannolikheten till 0%.

  • Påminnelse. Markera kryssrutan Påminnelse ska ta emot Outlook-påminnelser om affärsmöjligheten. Klicka på datum och tid då du vill få påminnelser.

  Information. Den här sidan innehåller kommentarer eller anteckningar om affärsmöjligheten

  Du kan klistra in kommentarer från andra filer eller lägga till kommentarer direkt till posten. Om du vill spela in datum och tid som du lagt till en kommentar klickar du på Lägg till tidsstämpel.

  Historik. Sidan Historik visas alla kommunikationshistorikobjekt som är kopplade till affärsmöjlighetsposten.

  Du kan skapa en mer detaljerad historik om affärsmöjligheten genom att klicka på knappen Nytt och länka ett objekt, till exempel affärsanteckning, telefonlogg, avtalad tid eller aktivitet till posten.

 2. När du har fyllt i formuläret klickar du på Spara och Stäng.

 3. Ange den information som du vill spela in på affärsmöjlighetsformuläret.

 4. Klicka på Spara och Stäng när du är klar med att ange information i formuläret.

  Om du skapar ett antal möjlighetsposter klickar du på Spara och ny om du vill spara ändringarna och öppna ett nytt affärsmöjlighetsformulär.

Överst på sidan

Anpassa listor på affärsmöjlighetsformuläret

Business Contact Manager för Outlook använder många pappersformulär villkoren, men du kan också skapa egna försäljning termer, betalning kostnader och andra poster med specifik information din verksamhet behöver.

Varje anpassningsbara lista innehåller ett alternativ för Redigera den här listan. Markera det här alternativet om du vill öppna en dialogruta där du kan lägga till eller redigera ditt företag terminologi. I formuläret affärsmöjlighet kan du anpassa listor för följande fält: typ, Betalningsvillkor, källa och Försäljningsfas listor.

Detaljerad information om hur du anpassar listor finns Skapa och anpassa posttyper och listor.

Överst på sidan

Anpassa försäljningsfaser och försäljningsaktiviteter

Du kan spåra de uppgifter som du behöver utföra om du vill konvertera en till en faktisk kund i Business Contact Manager för Outlook. En standarduppsättning med försäljningsfaser och aktiviteter som visas på leadformuläret och du kan anpassa dessa data så att den passar dina behov.

Obs!: Endast databasens ägare kan anpassa försäljningsfaser och försäljningsaktiviteter.

Som databasens ägare kan du ändra namnet och ordningen på valfri försäljningsfas och uppdatera namn, ordning eller varaktighet för aktiviteter sales i valfri försäljningsfas. Du kan även ställa in påminnelser för försäljningsaktiviteter.

 1. Öppna dialogrutan Ändra försäljningsfas och försäljningsaktiviteter genom att göra något av följande:

 2. Klicka på Försäljningsfas menyfliksområdet på fliken Start i gruppen Anpassa.

 3. Klicka på fliken Arkiv. Klicka på Anpassa på fliken Business Contact Manager och klicka sedan på Ändra försäljningsfas och försäljningsaktiviteter.

 4. Om du vill lägga till en ny fas i processen, klicka på Lägg till en försäljningsfas och Skriv ett namn för den nya försäljningsfas. Använd pilknapparna för att flytta försäljningsfas uppåt eller nedåt i listan.

 5. Om du vill lägga till ett steg i en försäljningsfas, klicka på Lägg till en försäljningsaktivitet, Skriv ett namn för aktiviteten och klicka sedan på hur lång tid som aktiviteten leder. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Lägg till en försäljningsaktivitet och använda pilknapparna för att flytta aktiviteten uppåt eller nedåt i listan.

  Dialogrutan Redigera försäljningsaktivitet med dialogrutorna Ändra försäljningsfas och Försäljningsaktiviteter bakom

 6. Om du vill ändra en försäljningsfas eller försäljningsaktivitet i listan, klicka på objektet i listan och klicka sedan på Redigera. Uppdatera informationen i dialogrutan som öppnas och klicka sedan på OK.

Du kan inte redigera försäljningsfaser Avslutad vunnen och Förlorad stängd.

 1. Om du vill ändra ordningen på listan, klicka på en försäljningsfas eller försäljningsaktivitet och Använd pilknapparna för att flytta den uppåt eller nedåt i listan. Om du flyttar en försäljningsfas flyttas alla dess associerade försäljningsaktiviteter med den.

 2. En bockmarkering anger vilken försäljningsfas är standard försäljningsfas för alla nya affärsmöjlighet posterna. Om du vill ange en annan standard försäljningsfas klickar du på den du vill använda och klicka sedan på Ange som standard. Klicka på Rensa standard om du vill ta bort standardinställningen försäljningsfas.

 3. Markera kryssrutan för att skapa påminnelser för varje försäljningsaktivitet som har en viss varaktighet. Påminnelser kommer att visas på affärsmöjlighetsformuläret.

Överst på sidan

Ta bort försäljningsfaser och försäljningsaktiviteter

Ta bort en försäljningsfas eller försäljningsaktivitet från Business Contact Manager för Outlook kan påverka informationen i aktuell möjlighetsposter.

Tar bort en försäljningsaktivitet tas bort aktiviteten i listan och från de poster som ingår i aktiviteten. En affärsmöjlighetspost som ingår borttagen aktivitet visas inte längre det, även om aktiviteten har markerats som slutförd i posten.

Ta bort en försäljningsfas tas bort scenen i listan och skapa en tom post i varje post som används för den. Till exempel visas en affärsmöjlighetspost som var i den borttagna försäljningsfasen ett tomt fält Försäljningsfas när posten öppnas på nytt. När du tar bort en försäljningsfas kan du välja att ersätta den med en annan försäljningsfas eller med ett tomt fält. Om du ersätter det med ett annat försäljningsfas du kan lägga till aktiviteter från fasen ersättning scenen. I annat fall tas vilka aktiviteter som bort med försäljningsfas.

 1. Öppna dialogrutan Ändra försäljningsfas och försäljningsaktiviteter genom att göra något av följande:

 2. Klicka på Försäljningsfas menyfliksområdet på fliken Start i gruppenAnpassa.

 3. Klicka på fliken Arkiv. Klicka på Anpassa på fliken Business Contact Manager och klicka sedan på Ändra försäljningsfas och försäljningsaktiviteter.

 4. Om du vill ta bort en försäljningsaktivitet, Välj aktiviteten i listan och klicka sedan på Ta bort.

 5. Om du vill ta bort en försäljningsfas, markera scenen i listan och klicka sedan på Ta bort. Välj en annan försäljningsfas ersätta det borttagna i dialogrutan Ta bort objekt eller lämna fältet Ersätt med tom.

 6. Om du väljer en ersättning försäljningsfas Markera du sedan kryssrutan där du kan flytta alla försäljningsaktiviteter från den borttagna försäljningsfasen till försäljningsfas ersättning. Vilka aktiviteter som läggs till början av listan befintliga aktiviteter och du kan använda pilknapparna för att ändra ordningen på dem.

Överst på sidan

Redigera en affärsmöjlighetspost

 1. Under Business Contact Manager i navigeringsfönstret klickar du på Försäljning.

 2. Dubbelklicka på den post som du vill öppna arbetsytan på fliken affärsmöjligheter.

  Du kan visa en post information utan att öppna den med hjälp av försäljning arbetsyta. Klicka på den post som du är intresserad av från någon av flikarna. Information om den posten visas i läsfönstret. Mer information om hur du använder arbetsytan försäljning finns i Hantera arbetsytorna i Business Contact Manager.

 3. Du kan göra något av följande i en öppen post:

  • Redigera informationen. Ange den nya informationen och gör ändringarna som behövs. När du är klar med ändringarna klickar du på Spara och Stäng.

  • Skriva ut posten.

   Var finns kommandot Skriv ut?

   Klicka på fliken Arkiv klickar du på fliken Skriv ut och klicka sedan på de alternativ du vill använda.

  • Skicka ett e-postmeddelande till det länkade kontot eller affärskontakten. Klicka på e-post i gruppen kommunicera.

  • Konfigurera en avtalad tid med konto eller affärskontakt. Klicka på Mötesförfrågan i gruppen kommunicera.

  • Kategorisera posten. Klicka på kategorisera i gruppen taggar och klicka sedan på kategorin som du vill lägga till posten. Information om kategorisera poster finns i använda poster i Business Contact Manager.

  • Ta bort posten. Klicka på Ta bort.

Överst på sidan

Ändra konto eller affärskontakt som är kopplad till en affärsmöjlighetspost

 1. Under Business Contact Manager i navigeringsfönstret klickar du på Försäljning.

 2. Dubbelklicka på affärsmöjlighetsposten som du vill ändra på fliken affärsmöjligheter.

 3. Klicka på Länka till under länkat konto eller affärskontakt kontakta.

 4. I dialogrutan länk till ett konto eller en affärskontakt i listan Objekttyp klickar du på posttypen, till exempel konton eller Alla affärskontakttyper.

 5. Klicka på den post som du vill länka till i listan. Eller, om du vill söka efter en post, Skriv ett namn i sökrutan.

  Klicka på Nytt om du vill lägga till en ny post och fyller i formuläret.

 6. Klicka på Länka till om du vill lägga till konto eller affärskontakt och klicka sedan på OK för att återgå till affärsmöjlighetsposten.

 7. Klicka på Spara och stäng.

Obs!: En affärsmöjlighet kan länkas till endast ett konto eller affärskontakt-baserade posttyp.

Överst på sidan

Länka kommunikationshistorikobjekt till en affärsmöjlighetspost

Någon typ av kommunikation som är relaterad till en affärsmöjlighet kan enkelt länkas till posten så att du kan hålla reda på alla kundkontakter. Om du ringer konto eller affärskontakt som är kopplad till affärsmöjlighetsposten kan skapa en telefonlogg. Om du har du kommit från ett möte, skriver du in minuter i en affärsanteckning eller i den ursprungliga mötesförfrågan i Outlook. Skapa ett möte med kunden och länka den avtalade tiden till affärsmöjlighetsposten.

Alla kommunikationshistorikobjekt som du skapar från en öppen affärsmöjlighetspost länkas automatiskt till posten.

Slutför följande procedur för att skapa en kommunikationshistorikpost som automatiskt länkas till en affärsmöjlighetspost.

 1. Öppna ett affärsmöjlighetsformulär.

 2. Klicka på Historik i menyfliksområdet på fliken Start i gruppen Visa.

 3. Klicka på Nytt och klicka sedan på något av följande:

  • Affärsanteckning

  • Telefonlogg

  • Uppgift

  • E-postmeddelande

  • Avtalad tid

  • Arkiv

  Du kan inte skapa en ny fil, men du kan välja en fil på datorn för att länka till affärsmöjlighetsposten.

 4. Fyll i formuläret för det nya objektet och klicka sedan på Spara och Stäng eller Skicka, som behövs.

Öppna e-postmeddelande eller en avtalad tid om du vill länka ett befintligt e-postmeddelande eller en avtalad tid till en affärsmöjlighetspost, och klicka sedan på Koppla till post i menyfliksområdet. Klicka på den affärsmöjlighet som du vill länka e-postmeddelande eller en avtalad tid till i listan Objekttypaffärsmöjligheter.

Överst på sidan

Tilldela en affärsmöjlighet till en kollega

Business Contact Manager för Outlook lagras dina affärsdata i en databas. Du kan tilldela en affärsmöjlighetspost för alla som du har delat databasen.

 1. Öppna posten som du vill tilldela. Du kan också välja flera poster.

Hur markerar jag fler än en post?

Om du vill markera intilliggande poster trycker du på SKIFT och klickar på den första och den sista posten i den grupp du vill lägga till. Om du vill markera icke intilliggande poster trycker du på CTRL och klickar på de enskilda posterna. Om du vill markera alla poster klickar du på en och trycker sedan på CTRL+A.

 1. Klicka på Tilldela till i menyfliksområdet i gruppen åtgärder och klicka sedan på namnet på den person du vill tilldela affärsmöjligheten.

Överst på sidan

Markera en affärsmöjlighet som stängd

 1. Öppna posten som du vill markera som stängd.

 2. Dubbelklicka på affärsmöjlighetsposten som du vill stänga på fliken affärsmöjligheter.

 3. Under försäljningsaktivitet i listan FörsäljningsfasAvslutad vunnen tillstänger en affärsmöjlighet som utlöste varningen om en försäljning eller Förlorad stängd om du vill stänga en affärsmöjlighet som inte leder till en försäljning.

 4. Du kan också klicka på faktiskt stängningsdatum för affärsmöjligheten i Stängningsdatum.

 5. Klicka på Spara och stäng.

  Information om hur du samtidigt visa en lista över flera affärsmöjligheter som stängd finns i massredigering av Business Contact Manager-poster.

Överst på sidan

Följa upp uppgifter som krävs för att stänga eller vinner en affärsmöjlighet

Du kan skapa Affärsprojekt som innehåller distinkta uppgifter för produkter och tjänster som du anger när affärsmöjligheten vunnen utöver skapa uppgifter som du har slutfört om du vill slutföra en försäljning. Du kan tilldela en medarbetare övergripande affärsprojekt och tilldela olika medarbetare enskilda aktiviteter i projektet. Affärsprojekt posten måste kopplas till ett konto eller affärskontakt.

Slutför följande procedur om du vill skapa ett affärsprojekt från en affärsmöjlighetspost.

 1. Öppna posten som du vill använda.

 2. Klicka på Skapa projekt i menyfliksområdet i gruppen Affärsprojekt.

 3. Dialogrutan Skapa affärsprojekt öppnas. Klicka på den mall som du vill använda så att klicka på Använd inte en mall i listan.

 4. Använd standardnamnet är namnet på den valda affärsmöjligheten, eller Skriv ett annat namn för det affärsprojektet i rutan Projektnamn.

 5. Länk till rutan visar konto eller affärskontakt som är kopplad till den valda affärsmöjligheten. Klicka på länka till om du vill välja en annan post konto eller affärskontakt.

 6. Om du vill ange ett startdatum för projektet och klicka sedan på OK.

 7. Skriv in den information du vill lägga till i affärsprojekt post-fönstret som öppnas:

  • Klicka på Lägg till i avsnittet relaterade konton och affärskontakter om du vill lägga till konton och affärskontakter i projektet.

  • Klicka på Nytt om du vill lägga till aktiviteter, i avsnittet uppgifter projektinformation.

Mer information om att slutföra affärsprojekt och projektuppgifter formulär finns i Använda projektuppgifter i Business Contact Manager.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×