Följa upp händelser i journalen

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Journalen registreras automatiskt åtgärder som du väljer som relaterar till specifika kontakter och placerar åtgärderna i tidslinjevyn. Du kan använda journalen för att spåra Microsoft Outlook objekt, till exempel e-postmeddelanden eller möten. Det kan också spåra andra Microsoft Office-filer, till exempel Word-dokument eller Excel-arbetsböcker.

Journalen registrerar en interaktion som du vill komma ihåg – även något som inte finns på datorn, till exempel ett telefonsamtal eller ett papper brev som du skickat eller tagit emot.

Här finns information om hur du hittar Journal.

 1. Klicka på navigeringsfältet i Ellipsen i navigeringsfältet > mappar > Journal. (Eller tryck på Ctrl + 8.)

  om du vill visa mappen i navigeringsfältet

 2. Du kan arbeta med dina befintliga journalposter eller skapa nya från mappfönstret.

  mappfönstervy av journalen

 1. I Mappfönster klickar du på mappen Journal.

 2. Klicka på Start.

 3. Klicka på Journalpost i gruppen Nytt

 4. Ange en beskrivning i rutan Ämne.

 5. Klicka på den typ av journalpost du registrerar i rutan Typ.

 6. Markera andra alternativ som du vill använda.

Obs!: Tidigare versioner av Outlook med en automatisk journal-funktion som spåras dokument öppnas i andra Microsoft Office-program och Windows. Den här funktionen är inte tillgänglig i Outlook 2013 eller Outlook 2016.

 1. Gå till tidslinjevyn i journalen och klicka på Visa.

 2. Gå till gruppen Aktuell vy och klicka på Visa inställningar och sedan på Kolumner.

 3. Klicka på den fältuppsättning som du vill använda i rutan Välj tillgängliga fält från. Vanligtvis är detta värde Standardfält eller Alla journalfält.

 4. Klicka på det fält i rutan Tillgängliga datum-/tidsfält som innehåller den tidpunkt som du vill använda för objektets starttid, och klicka sedan på Start.

 5. Klicka på det fält som innehåller den tidpunkt som du vill använda för objektets sluttid och klicka sedan på Slut i rutan Tillgängliga datum-/tidsfält.

Tips: I tidslinjevyn visas när varje objekt och dokument skapades, sparades, skickades, mottogs, öppnades och ändrades. När du ändrar det tidsfält som används för att visa poster på en tidslinje kan plats och varaktighet ändras på tidslinjen.

 1. Öppna journalposten.

 2. Ange ett nytt startdatum och en ny starttid. Om du vill ändra sluttiden ändrar du värdet i rutan Varaktighet.

Obs!: Om du ändrar tiderna för en journalpost ändras inte starttiden för Outlook-objektet, dokumentet eller kontakten som den hänvisar till..

Tips: För att snabbt komma åt journalen, du kan lägga till knappen journalen visa Navigeringsfönstret. Klicka på Konfigurera knappar Bild av knapp längst ned i navigeringsfönstret och sedan på Lägg till eller ta bort knappar och sedan på Journal.

Registrera objekt och filer automatiskt

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på anteckningar och Journal.

 4. Klicka på Journalalternativ för.

 5. Markera kryssrutorna för de objekt som du vill ska registreras automatiskt i journalen i listan Registrera automatiskt dessa objekt.

 6. Markera kryssrutorna för de kontakter vars objekt spelat in automatiskt i listan för dessa kontakter.

 7. Markera kryssrutorna bredvid de program som du vill spela in filer automatiskt i journalen i rutan Registrera även filer från.

Spela in ett Outlook-objekt manuellt

 1. Från en modul i Outlook går du till fliken Start i gruppen Ny klickar du på Nytt objekt, peka på andra och klicka sedan på Journalpost.

 2. Ange en beskrivning i rutan Ämne.

 3. Klicka på den typ av journalpost du registrerar i rutan Typ.

 4. Markera andra alternativ som du vill använda.

Spela in en fil från utanför Outlook manuellt

 1. Leta reda på filen som du vill spela in. Du kan använda Outlook, Utforskaren eller skrivbordet.

 2. Dra objekten till Journal.

 3. Markera de alternativ som du vill använda för journalpost.

Spela in datum och tid som du har arbetat med en kontakt

 1. Öppna kontakten.

 2. Klicka på mer på fliken kontakt i gruppen kommunicera och klicka sedan på Journalpost.

 3. Aktuellt datum och tid visas i journalen objekt sidhuvud. Om du vill ändra datumet eller tiden, klickar du på pilen som bifogats varje ruta och klicka sedan på alternativet du vill använda.

 4. Om du vill dokumentera exakt start- och sluttid, på fliken Journalpost i gruppen Timer klickar du på Starta Timer.

  Journalobjektet registrerar datum och tid som du har arbetat med kontakten. Klicka på Pausa Timer för att stoppa klockan.

 5. Klicka på Spara och Stäng på fliken åtgärder för att samla in information i journalen.

Inaktivera Journal

Om du vill inaktivera Journal måste du avmarkera flera kryssrutor i dialogrutan Alternativ för journalen. Alternativet ingen enskild inaktiveras Journal.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på anteckningar och Journal.

 4. Klicka på Journalalternativ för.

 5. Avmarkera alla kryssrutor i listan Registrera automatiskt dessa objekt

 6. Avmarkera alla kryssrutor i rutan Registrera även filer från.

Obs!: Du behöver inte avmarkera kryssrutorna under för dessa kontakter.

Tom Journal

Tömma Journal tar du bort poster.

 1. Klicka på Lista i journalen på fliken Start i gruppenAktuell vy. En tabellvy över alla journalposter visas.

 2. Gör något av följande:

  • Välja en post     Klicka på den post som du vill använda.

  • Att välja flera poster     Håll ned CTRL och klicka sedan på de poster du vill ha. Om du vill välja en uppsättning närliggande poster, klicka på den första posten, håller du ned SKIFT och klicka sedan på den sista posten.

  • Att välja alla poster i en mapp     Klicka på poster och tryck sedan på CTRL + A.

 3. Klicka på Ta bort på fliken Start eller tryck på DELETE.

Tips: För att snabbt komma åt journalen, du kan lägga till knappen journalen visa Navigeringsfönstret. Längst ned i navigeringsfönstret klickar du på knappen Bild av knapp , klicka på Lägg till eller ta bort knappar och klicka sedan på Journal .

Gör något av följande:

 • Registrera objekt och filer automatiskt

  1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

  2. Klicka på Journalalternativ för.

  3. Markera kryssrutorna för de objekt som du vill ska registreras automatiskt i journalen i rutan Registrera automatiskt dessa objekt.

  4. Markera kryssrutorna för de kontakter vars objekt spelat in automatiskt i rutan för dessa kontakter.

  5. Markera kryssrutorna bredvid de program vars filer du vill spela in automatiskt i journalen i rutan Registrera även filer från.

 • Spela in en Microsoft Outlook-objekt manuellt

  1. Peka på NyttArkiv-menyn och klicka sedan på Journalpost.

  2. Ange en beskrivning i rutan Ämne.

  3. Klicka på den typ av journalpost du registrerar i rutan Typ.

  4. Markera andra alternativ som du vill använda.

 • Spela in en fil från utanför Outlook manuellt

  1. Leta reda på filen som du vill spela in. Du kan använda Outlook, Utforskaren eller skrivbordet.

  2. Dra objekten till journalen Bild av knapp .

  3. Markera de alternativ som du vill använda för journalpost.

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Journalalternativ för.

 3. Markera kryssrutan bredvid de kontakter vars objekt som du vill spela in automatiskt i rutan för dessa kontakter.

 4. Markera kryssrutorna bredvid de objekt som du vill spela in automatiskt i rutan Registrera automatiskt dessa objekt.

 1. Öppna kontakten.

 2. Klicka på Skapaåtgärder-menyn och klicka sedan på Ny journalpost för kontakt.

 3. Dagens datum visas i journalen objekt sidhuvud. Klicka på pilen för ett annat datum och klicka sedan på ett datum.

 4. Klicka på Starta Timer på fliken Journalpost i gruppen Timer.

  Journal-objekt registreras datumet och den tid som du arbetade med kontakten.

 1. Öppna den kontakt vars journalposter som du vill visa.

 2. Klicka på aktiviteter på fliken kontakt.

 3. Klicka på Journal i rutan Visa.

 1. Klicka på journalen till-menyn.

 2. I menyn Visa går du till Aktuell vy och klickar sedan på Anpassa aktuell vy.

 3. Klicka på fält.

 4. I rutan Välj tillgängliga fält från klickar du på det fält som du vill använda.

 5. Klicka på fält som innehåller den tidpunkt som du vill använda som starttiden för objektet i rutan tillgängliga datum/tid-fält och klicka sedan på Starta.

 6. Klicka på det fält som innehåller den tidpunkt som du vill använda för objektets sluttid och klicka sedan på Slut i rutan Tillgängliga datum-/tidsfält.

  I tidslinjevyn visas när varje objekt och dokument skapades, sparades, skickades, mottogs, öppnades och ändrades. När du ändrar det tidsfält som används för att visa poster på en tidslinje kan plats och varaktighet ändras på tidslinjen.

 1. I vyn Tidslinje klickar du på Visa-menyn, peka på Aktuell vy och klicka sedan på Anpassa aktuell vy.

 2. Klicka på Andra inställningar.

 3. Markera de alternativ du vill använda.

 1. Öppna journalpost.

 2. Ange ett nytt startdatum och starttid.

Obs!: Flytta en journalpost ändras inte starttiden för objektet, dokumentet eller kontakten som den hänvisar till.

Om du vill inaktivera Journal måste du avmarkera flera kryssrutor i dialogrutan Alternativ för journalen. Alternativet ingen enskild kan inaktivera Journal.

Inaktivera Journal

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på fliken Inställningar.

 3. Avmarkera alla kryssrutor under Registrera automatiskt dessa objekt.

 4. Avmarkera alla kryssrutor under Registrera även filer från.

  Du behöver inte avmarkera kryssrutorna under för dessa kontakter.

Tom Journal

Tömma Journal tar du bort journalposter.

 • Ta bort en post

  • Klicka på posten i journalen och tryck sedan på DELETE.

 • Ta bort flera poster

  1. Klicka på Lista i journalen i navigeringsfönstret under Aktuell vy. En tabellvy över alla poster visas.

  2. Klicka på valfri post i tabellen och tryck på CTRL + A eller klicka på Markera alltRedigera-menyn.

  3. Tryck på Delete-tangenten.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×