Följ de senaste uppdateringarna i Skype för företag

Följ de senaste uppdateringarna i Skype för företag

Vi jobbar alltid på att förbättra Skype för företag och kan nu berätta om de senaste funktionerna som har gjorts tillgängliga.

Skype för företag i Windows

Skype för företag – Online som en del av Office 365 förbättras kontinuerligt. Hjälp Center för Skype för företag uppdateras kontinuerligt med de senaste ändringarna. Här följer några andra resurser för nyheter.

Uppdaterings historik för Office 365

Uppdaterings historiken för Office 365 ProPlus -sidan innehåller en lista med versions nummer för varje uppdatering av Office 365 ProPlus som släpps i följande uppdateringar: varje månad, halvår (riktad) och halvår. Varje post länkar till viktig information för den versionen.

Uppdaterings historik för MSI-versioner

De senaste uppdateringarna för Skype för företag som använder Windows installations program (MSI) -sidan innehåller information om och nedladdningar för de senaste uppdateringarna för de ständiga versionerna av Skype för företag 2016, Skype för företag 2015 och Lync 2013-klienter .

Office-blogg

Office-bloggen täcker uppdateringar av Office 365. Du kan också läsa om hur uppdateringarna gör det möjligt för andra att använda nya scenarier.

Kategorin Skype för företag filtrerar Office-bloggen till inlägg om endast Skype för företag.

Office 365-översikt

Office 365 -översikten är den officiella webbplatsen för Office 365 uppdateringar och ändringar. Förutom att visa uppdateringar tillgängliga nu innehåller översikten också information om förbättringar som kommer snart.

Sök efter Skype för företag för att filtrera översikten.

Endast för administratörer

Administratörer och IT-proffs bör läsa upp dina ändringar i Office 365, som täcker uppdaterings meddelanden som levereras via administrations centret för Microsoft 365.

Skype för företag på Mac

Det finns uppdateringar från Microsoft AutoUpdate (MAU). Du använder MAU genom att starta Skype för företag på Mac och välja Hjälp > Sök efter uppdateringar. Om du inte har installerat Skype för företag på Mac än kan du göra det från Microsoft Download Center.

16,26-version

Uppdaterades: 29 april 2019

2002 Bygg 16.26.19

Förbättringar

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att användar foton inte uppdaterades när nya foton finns tillgängliga.

 • Åtgärdade ett problem där Exchange-kontakterna med endast HomePhone och andra e-postfält är ifyllda i Sök resultaten.

 • Åtgärdat flera kraschar.

 • Andra fel korrigeringar och förbättringar.

16,25-version

Uppdaterades: 4 april 2019

2002 Bygg 16.25.73

Lägga till och ladda ned bifogade filer i ett möte

När du är i ett möte kan du dela dokument som bifogade filer genom att klicka på fler alternativ (...) och välja Lägg till bifogade filer. Ladda ned dokument som andra har delat från dialog rutan nya bifogade filer .

Kommandona för bifogade filer på menyn fler alternativ

Dialog rutan bifogade filer

Chatta under möten

Nu kan du skicka och ta emot chatt meddelanden när du ansluter till ett möte från en organisation eller ansluter till ett möte som gäst.

Förbättringar

 • Minska programinstallationens storlek från 47 MB till 35 MB.

 • Klargör innebörden av två alternativ på sidan Allmänt under Inställningar genom att ändra formuleringen:

  • Visa chattar i separata popup-fönster (tidigare "Visa ett fönster för konversationer med samma användare")

  • Visa chattar med samma person i ett enda popup-fönster (tidigare "Visa ett fönster för konversationer med samma användare")

 • Förhindra att Visa chatt med samma person i en inställning för popup-fönster stängs av när programmet startas om.

 • Visa namnet på den person som rings upp när ett samtal vidarebefordras till andra personer.

 • Åtgärdat ett problem som kan orsaka att ett snabb meddelande visas flera gånger.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att långa IM-meddelanden förvanskats när de visas.

 • Åtgärdat ett problem som ledde till att din status är felaktigt ändrad i ett konferens samtal.

 • Åtgärdat flera krasch problem.

Tidigare versioner

Uppdaterades: 30 januari 2019

2002 Bygg 16.24.191

Dela din skärm när du är i ett samtal eller en chatt med en användare i Teams

När du är i en konversation med någon som använder Teams kan Skype för företag hjälpa dig att starta ett särskilt möte så att du kan dela din skärm.

Visa ett fönster för konversationer med samma användare

När Visa konversationer i separata fönster är aktiverat visas alla meddelanden från en användare eller grupp med användare i samma översta fönster när du visar ett fönster för konversationer med samma användare markerat.

Förbättringar

 • Förbättrad prestanda för att öppna en chatt med många meddelanden.

 • Förhindrade bläddring till mitten av chatten när du öppnade en chatt med många meddelanden.

 • Installations programmet för Skype för företag behöver inte administratörs behörighet och måste då inte avsluta Safari.

 • Åtgärdade ett problem när du ringer till en delegerare om att ombudets namn visades när en delegat faktiskt besvarade samtalet.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att det inte gick att återansluta till ett möte med ring mig på en person i mötet.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att programmet Skype för företag inte har använt mer minne.

 • Förhindra trunkering av länken inbjudan via e-post i dialog rutan Mötes information för vissa språk.

 • Åtgärdat ett problem som avstängde en användare när du har överfört ett samtal med en Polycom CX300.

 • Åtgärdat flera kraschar.

Uppdaterades: 14 november 2018

2002 Bygg 16.23.64

Förbättringar

 • Bättre prestanda för skärm delning PowerPoint när presentationen har inbäddad video eller om användaren avancerar bilder med hjälp av tangent bordet.

 • Förhindrade att trycka på ESC i inmatnings rutan i Chat för att ta bort det oskickade meddelandet.

 • Åtgärdat flera problem när du ansluter till ett möte som gäst.

 • Åtgärdat flera problem som kan påverka inloggningen.

 • Åtgärdat flera kraschar.

 • Inaktiverade automatisk inloggning i Skype för företag för användare som har uppgraderats till Teams.

 • Borttagna resurser som inte behövs för att minska programpaketets storlek.

Uppdaterades: 30 oktober 2018

2002 Bygg 16.22.178

Förbättringar

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade att Skype-möten har ett dynamiskt genererat möte och ett konferens-ID när användaren valde Anpassa åtkomst nivåer, föredrags hållare och telefon inställningar när mötet schemaläggs i Outlook för Mac.

 • Åtgärdat ett problem som ibland orsakade att appen låstes när du ställde in din plats.

Utgivnings datum: Den 12 oktober 2018

2002 Bygg 16.22.175

Återanslut möten automatiskt

Om ett samtal eller ett möte kopplas på grund av att nätverket sjunker eller ändras, kopplas Skype för företag automatiskt om till mötet när nätverket blir tillgängligt.

Sök efter Exchange-kontakter

När en användare söker efter en kontakt på fliken chattar eller kontakter , returnerar Skype för företag Exchange-kontakter och kontakter från organisationens adress bok.

Bättre emoji

Emoji i Skype för företag är nu animerade och större när de skickas.

Stor animerad emoji i Skype för företag-chatt

Ansluta till ett möte som gäst

Om du inte är inloggad på Skype för företag på Mac när du klickar för att ansluta till ett möte kan du välja om du vill logga in eller ansluta till mötet som gäst. Användare kan nu använda Skype för företag på Mac för att ansluta till möten även om de inte har ett Skype för företag konto.

Ansluta till ett möte som gäst

Använda Skype för företag med Microsoft Teams

Användare som har uppgraderat till Teams ser nu ett alternativ för att logga in på Skype för företag för att ansluta till ett Skype för företag-möte eller se tidigare konversationer. Användarna kan inte använda Skype för företag för att starta samtal eller nya konversationer eller svara på konversationer.

Använda Skype för företag med Teams

Förbättringar

 • Stöd för macOS Mojave (10,14).

 • Förbättrat hur uttrycks symboler tolkas i ett meddelande (så att skiljetecken inte oavsiktligt tolkas som en uttrycks symbol).

 • Andra program korrigeringar och prestanda förbättringar.

 • Visa en användares status som frånvarande baserat på deras Exchange-kalender tillstånd

Utgivnings datum: 14 september 2018

2002 Bygg 16.21.87

Stöd för macOS Mojave (10,14)

Flera problem har åtgärd ATS så att Skype för företag på Mac nu har stöd för macOS Mojave.

Rotera högtalare i större möten

När ett möte har fler än fyra deltagare kan du rotera dem i galleriet så att de som talar med den senaste visas i de fyra video platserna.

Appen nya möten – endast

När din organisation uppgraderas till Microsoft Skype för företag på Mac Teams visas en uppmaning om att prova team. Du kan fortfarande använda Skype för företag för att ansluta till möten och Visa tidigare chatt-historik.

Förbättringar

 • Åtgärdat ett problem som kan orsaka att ett E-911-samtal inte fungerar om användaren har ringt ett nödsamtal.

 • Slutade Visa emojier felaktigt mitt i hyperlänkar och annan lång text med inbäddade skiljetecken.

 • Dölj knapparna undantag och överför i Mötes fönstret om de här funktionerna inte är tillgängliga.

 • Visar text rutan för chatten korrekt när en peer-to-peer-chatt omvandlas till ett samtal.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att siffror ringdes upp på en Polycom CX300 två gånger.

 • Åtgärdat flera krascher under osannolika tillfällen.

 • Meddela när du pratar med någon som använder Microsoft Teams.

 • Dölj knappen fildelning när du är i en konversation som inte stöder fildelning.

 • Åtgärdade problem med chatt som resulterade i ett misslyckat meddelande i samtal och konferenser.

 • Åtgärdade problem med att skärm delning inte avslutades när du stängde fönstret för ett samtal som var parkerat.

Utgivnings datum: 13 augusti 2018

2002 Bygg 16.20.90

Grupperad vy för chattar

Användare kan nu välja att visa listan chattar i grupperad eller listvy. På fliken chattar väljer du grupperad vy så att alla chattar med samma kontakt eller grupp med kontakter visas under en enda komprimerbar rubrik.

Skärm bild av en grupperad vy i Skype för företag för Mac

Förbättringar

 • Åtgärdat ett problem som orsakade att samtal ignoreras även när nätverks förhållandena var bra.

 • Åtgärdat ett problem med att ringa ett telefonnummer med ett headset som gjorde att samtals fönstret fortsätter att Visa "ringer" när samtalet upprättas.

 • Åtgärdade ett problem som hindrade en användare från att starta en chatt från kontakt kortet i Outlook.

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade att dialog rutan för samtal via telefon visades när ett samtal avslutades. (endastSkype för företag – Online )

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade att användarens status uppdateras till "under ett möte" under en schemalagd mötestid.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att det inte går att Visa olästa meddelanden i en chatt med långa namn i den röda punkten.

 • Förbättrat meddelandet som visas för en användare som har uppgraderats från Skype för företag på Mac till Microsoft Teams.

Skype för företag – Server 2015, juli 2018 uppdatering

Kunder som använder Skype för företag – Server 2015 kan aktivera funktioner för Mac-användare genom att installera den kumulativa uppdateringen för juli 2018.  När uppdateringen installeras ser användarna av Skype för företag på Mac följande förbättringar:

Ombud kan schemalägga möten på uppdrag av delegerare

Användare på en Mac-dator som är konfigurerad som ombud kan skapa eller redigera ett möte i dennes kalender och göra det till ett Skype för företag-möte.  Onlinemötet kommer att använda den som delegerar policy och gå med i information. Ombud måste installera Outlook 2016 för Mac version 16.16.706 och Skype för företag i Mac version 16,18 eller senare.

Lägga till ombud utan att vara aktiverade för företags röst

Skype för företag – Online-användare som inte aktiverat för Enterprise Voice kan lägga till kontakter som ombud.  Se fungera som ombud eller delegerare i Skype för företag för hjälp med att konfigurera delegering.

Videobaserad skärm delning

När en användare delar en skärm bild från Skype för företag för Mac använder appen videobaserad skärm delning när det är möjligt att ge bästa möjliga resultat (beroende på vilka funktioner som finns i andra program som är anslutna till mötet).

Kommandot avsluta möte

Användare som är presentatörer i ett möte kan nu avsluta mötet från Skype för företag för Mac genom att välja kommandot avsluta möte på knappen fler alternativ. När ett möte är slut är alla användare i mötet nedkopplade.

Förbättringar

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att du inte kunde ansluta till möten utanför organisationen.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att platsen som kon figurer ATS på ett undernät inte hämtas när du ringer ett E-911-samtal.

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade ett säkerhets meddelande till en distributions lista när någon ringer ett E-911-samtal.

 • Visa ett namn på en delegate för det inkommande samtals meddelandet som visas för ombud.

 • Ta bort alla länkade objekt i konversations historiken när du tar bort en chatt.

Utgivnings datum: 13 juli 2018

2002 Bygg 16.19.132

Välj automatiskt en manuellt angiven plats för E-911-samtal

När en användare manuellt anger en adress för användning med E-911-samtal använder Skype för företag på Mac macOS-tjänsten för att komma ihåg användarens geografiska plats när adressen angavs. Om användaren vid ett senare tillfälle loggar in på samma geografiska plats anger Skype för företag på Mac automatiskt motsvarande användardefinierade adress.

Visa server-angiven plats för E-911-samtal

När en användares plats anges automatiskt av Skype för företag-servern visas platsen nu i Skype för företag på Mac.

Förbättringar

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade att standardvärdet som anges av policy för anpassning av åtkomst nivåer, presentatör, alternativ och telefonin ställningar ställs in korrekt när du schemalägger ett onlinemöte i Outlook.

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade att standardvärdet som anges av princip för spela in och avsluta meddelanden ställs in korrekt när du schemalägger ett onlinemöte i Outlook. (Denna korrigering kräver Outlook version 16.0.180702 eller senare.)

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade att ett fel meddelande visas när en PowerPoint-fil inte kan delas under ett möte.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att presentations kontroller för PowerPoint-filer inte visas i stora möten.

 • Ändrade färgen på snabb meddelande texten så att den visas i snabb meddelande panelen för ett möte.

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade att snabb meddelande meddelandet visades för användare som har lagts till i en snabb meddelande konversation.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att inmatnings rutan för chat inte visades i vissa fall.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att det inte går att ta bort alla meddelanden i en chatt när användaren tog bort chatten. (Endast Skype för företag – Online)

Utgivnings datum: Den 7 juni 2018

2002 Bygg 16.18.51

Aviseringar om ljud-och video problem

Skype för företag på Mac visar en avisering när det upptäcker förhållanden som kan påverka ljud-och video kvaliteten, till exempel långa nätverks fördröjningar, hög CPU-användning eller eko.

Förbättringar

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att Outlook på Mac inte har angett standardvärden som anges av princip för att Anpassa åtkomst nivåer, presentatörer, alternativ och telefon inställningar i alternativ för Skype-möten när du schemalägger ett onlinemöte.

 • Åtgärdade ett problem där aktiva samtals kontroller inte visades i ett samtal till en svars grupp.

 • Åtgärdade ett problem där dialog rutan betyget mitt samtal visades flera gånger i slutet av ett samtal.

Utgivnings datum:8 maj 2018

Version: 16.17.65

Förbättringar

 • Åtgärdat ett problem som orsakade orimlig processor användning när du öppnar en ny konversation när du är offline.

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade att aviseringar om nya samtal visas när ett Skype för företag fönster hade zoomats ut.

 • Ändrade meddelanden om att meddelandet visas.

 • Åtgärdat en krasch i vissa fall när en användare försöker logga ut.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att samtals fönstret inte visades korrekt när du försökte lämna in röst meddelande till en kontakt.

Utgivnings datum: Den 3 april 2018

Version: 16.16.102

Lägga till ombud utan att vara aktiverade för företags röst

Skype för företag – Online användare som inte har Aktiver ATS för Enterprise Voice kan lägga till kontakter som ombud.  Se fungera som ombud eller delegerare i Skype för företag för hjälp med att konfigurera delegering. (endastSkype för företag – Online. Det här kommer att aktive ras för Skype för företag – Server 2015-användare i en framtida Server uppdatering.)

Motringning vid dålig nätverks anslutning

När Skype för företag upptäcker en dålig nätverks anslutning som kan påverka ljud kvaliteten i ett samtal, erbjuds programmet att ringa upp användaren för att förbättra anslutningen om ett telefonnummer har kon figurer ATS på sidan samtal .

Meddelande om att användaren ska loggas in vid dålig nätverks anslutning

Använda dra och släpp eller kopiera och klistra in för att skicka bilder och filer i en 1-i-1-chatt

Användare som är aktiverade för fil överföring i en 1-till-1-chatt kan skicka en fil genom att dra den från Finder och sedan släppa den i chatt-fönstret.  Användare kan också kopiera en bild eller fil till Urklipp och klistra in den i chatten. (För Skype för företag-Server 2015-användare kräver fil överföring den kumulativa uppdateringen för December 2017.)

Släpp och släpp för att skicka en fil i chatt

Ange en plats för E-911-samtal

Användare kan ange sin plats information för nödsamtal när Skype för företag inte automatiskt kan bestämma deras plats. Om du vill ange en plats klickar du på din profil bild eller avatar och väljer sedan Ange plats.

Ange en plats för E-911-samtal

Välj om du vill visa uttrycks symboler i chattar

Användare kan välja att inaktivera uttrycks symboler i chatt genom att avmarkera kryss rutan Visa uttrycks symboler i meddelanden på sidan Allmänt i Inställningar om uttrycks symboler tillåts i din organisation.

Kryss rutan Visa uttrycks symboler i meddelanden på sidan Allmänt i inställningar

Förbättringar

 • Åtgärdat flera problem som kan förhindra att en användare ser skärm delning under ett möte.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att det inte går att logga in med ett fel meddelande.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att en användare inte kunde ansluta till ett möte eller samtal när det har avslut ATS.

 • Åtgärdat ett problem som felaktigt visade meddelandet "du har kopplats bort från presentationen på grund av nätverks problem".

 • Stöd för videobaserad skärm delning (VbSS) i 1-till-1-samtal. (endastSkype för företag – Online )

 • Förbättrad prestanda vid start och uppdatering av skärm delning.

Utgivnings datum: 28 februari 2018

Version: 16.15.166

Anslut till mötes ljud med ring mig på

Om du är aktive rad med en konferens princip för att ansluta till ljudet genom att ringa ett telefonnummer till mötet kan du nu välja Ring upp mig i dialog rutan Anslut Mötes ljud innan du ansluter till ett möte.

Ansluta till ett möte utan ljud

När du väljer att ansluta till ett möte utan att gå med i ljudet ser du Mötes fönstret med en svart bakgrund och ett meddelande om att du har gått med i mötet utan ljud.  Om du vill ansluta ljudet senare väljer du Ring upp -knappen.

Skärm bild som visar hur du ansluter till ett möte utan ljud

Förbättringar

 • Åtgärdat flera problem som kan hindra dig från att ansluta till ett möte.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att du inte kunde ansluta till möten utanför organisationen.

 • Kryss rutan Visa inte detta igen för den här enheten för att växla till en ljuden het när en användare ansluter en enhet till datorn.

 • Åtgärdat ett problem med att Visa långa snabb meddelande text.

 • Åtgärdade ett problem där uttrycks symboler i chatten visades när det inaktiverades av en princip (via DisableEmoticons i CsClientPolicy).

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att användare som inte har Aktiver ATS för Enterprise Voice inte kan se det innan jag ansluter till ett möte, fråga mig vilken ljuden het jag vill använda med alternativ på sidan samtal.

Utgivnings datum: 31 januari 2018

Version: 16.14.163

Upplevelse med flikar för chatt

Nu kan alla användare se chatt i ett enda, flikat fönster även om din organisation har inaktiverat automatisk arkivering av snabb meddelanden och konversations historik på Server sidan.

Välj storlek för att Visa delat innehåll

Välj den storlek som någons delad skärm ska visas för i mötet eller samtalet genom att välja Anpassa innehåll till fönster eller Visa innehållets faktiska storlek från fler alternativ (...).

Skärm bild som visar alternativet Anpassa innehåll till fönster

Acceptera chatt även när du inte är vid datorn

När din organisation har aktiverat konversations historik på Server sidan kommer Skype för företag på Mac automatiskt att acceptera snabb meddelande konversationer, oavsett hur länge du har varit borta från datorn, så att du kan se meddelandena när du återvänder.

Indikator för offline på ikonen dock

Skype för företag på Mac visar en varnings indikator på program ikonen i dock när programmet är utloggat eller inte kan nå Skype för företag-servern så att användarna enkelt kan se när de är offline.

Skärm bild som visar offline-indikator på dock

Ansluta till möten snabbare och mer tillförlitligt

När du klickar på Anslutkan du ansluta till dina möten betydligt snabbare och färre fel.

Förbättringar

 • När du schemalägger ett onlinemöte i Outlook ska du använda standardvärden som definieras av organisationens policy för personer som deltar i mötet utan att vänta i lobbyn och för vem som är presentatör.  Detta kräver Outlook version 16.9.116 eller senare.

 • Åtgärdat ett problem som kan återansluta ett samtal när en nätverks dropps utan att du var tillbaka i samtalet.

 • Åtgärdat ett problem som visade ett fel med att ett chatt meddelande inte levererades när det var.

 • Åtgärdat ett problem som orsakade svart skärm när skärm delning visas i ett möte.

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade att meddelanden om nya meddelanden visas när du lämnar fliken chattar.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att appen inte loggade in automatiskt när datorn startades om.

Skype för företag – Server 2015, uppdatering för januari 2018

Kunder som använder Skype för företag – Server 2015 kan aktivera funktioner för Mac-användare genom att installera den kumulativa uppdateringen för januari 2018.  Microsoft rekommenderar att du bara installerar den här uppdateringen om du behöver dessa funktioner eller upplever något av de problem som beskrivs i listan "förbättringar och korrigeringar" för utgivningen. När uppdateringen installeras ser användarna av Skype för företag på Mac följande förbättringar:

 • Stöd för platsbaserade routning av telefonsamtal    Din administratör kan styra hur samtal till eller från personer utanför din organisation hanteras baserat på var parterna deltar i samtalet.

 • Visa    avfalls meddelandenSkype för företag på Mac visar ett fri skrivnings meddelande i början av alla snabb meddelande konversationer om din organisation anger dem.

Skype för företag – Server 2015, december 2017 uppdatering

Kunder som använder Skype för företag – Server 2015 kan aktivera funktioner för Mac-användare genom att installera den kumulativa uppdateringen för December 2017.  När uppdateringen installeras ser användarna av Skype för företag på Mac följande förbättringar:

 • Stöd för E-911-samtal    När det är känt kommer platsen för en 911-uppringare att skickas till nödsamtal.  För användare av västra säkerhets tjänster kan detta också kräva att installera nödsamtal version 5,4.

 • Skicka filer i peer-to-peer-chatt    Användarna kan skicka och ta emot filer medan de är i en chatt genom att klicka på gemet i rutan för chatt. De kan även dra filer direkt från Finder till inmatningsrutan för chattmeddelanden.

 • Andra förbättringar:

  • Åtgärdat ett problem med att hindra användare från att logga in utanför organisationens nätverk när de tillåts av en policy.

  • Åtgärdat ett problem som hindrar användarna från att få Mötes listan när en mobilitets princip är inaktive rad.

Utgivnings datum: 7 december 2017

Version: 16.13.184

Status från din Outlook-kalender

Skype för företag på Mac uppdaterar din status automatiskt för att visa när du är i ett möte eller upptagen baserat på din Outlook-kalender. Du kan inaktivera detta genom att rensa uppdatera min status baserat på informationen i min kalender på sidan Allmänt i dialog rutan Inställningar .

Hantera personer i möten och samtal

När du deltar i ett möte eller ett samtal kan du enkelt stänga av någons mikrofon, göra dem till presentatör eller deltagare eller ta bort dem från mötet. I listan kontakter markerar du användaren och sedan knappen fler alternativ (...).

Hantera personer i möten och samtal

Ta reda på när du är offline

Du kommer att se ett meddelande längst upp i fönstret när du inte är ansluten till Skype för företag-servern och knapparna för att starta konversationer och ansluta till möten inaktive ras.

Ta reda på när du är offline

Visa dina missade snabb meddelanden

När du missar en snabb meddelande konversation kan du se meddelande texten i chatt-fönstret även om organisationen har inaktiverat automatisk arkivering av snabb meddelanden.

Stänga fönstret automatiskt när du lägger på ett samtal

Skype för företag på Mac stänger automatiskt samtals fönstret när du lägger på ett telefonsamtal för person till person så länge inget har skickat snabb meddelanden i konversationen.

Övervaka kvaliteten på dina ljud-och video samtal

Om du befinner dig på macOS eller senare kan administratören övervaka tjänst kvalitet (QoS) för ljud-och video samtal för att hålla tjänsten igång utan avbrott.

Förbättringar

 • Åtgärdat ett problem som hindrade en användare från att se ett säkerhets meddelande när de ringer 911.

 • Förbättrad prestanda för att öppna chatt-konversationer.

 • Ändrat meddelandets plats så att de inte täcker åtgärds knappar när du lämnar ett samtal eller ett möte.

 • Förbättrad prestanda i fönstret enheter.

 • Förbättrade synligheten för knapparna Nästa bild och föregående bild när du delar en PowerPoint-fil i ett möte.

 • Åtgärdade problem med att skicka snabb meddelanden när en presentatör aktiverar eller inaktiverar alla snabb meddelanden under ett möte.

 • Åtgärdade ett problem med hur HTTP-proxy-lösen ord lagras.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att användare med ett alternativ-ID uppmanas att logga in flera gånger.

Utgivnings datum: 8 november 2017

Version: 16.12.77

Förbättringar

 • Åtgärdat ett krasch problem.

Utgivnings datum: 31 oktober 2017

Version: 16.12.75

Ändra enheter enkelt när du är i ett möte eller samtal

Användare kan välja knappen enheter medan de är i ett möte eller samtal för att välja ljud-och video enheter.

Ändra enheter under ett möte eller ett samtal

Välj alternativ för Mötes ljud genom att trycka på fliken Kalender

När användare väljer ett möte på fliken möten kan de trycka på knappen Anslut för att Visa dialog rutan Anslut Mötes ljud för att välja hur du vill ansluta till ljud. Alternativet att ha ett mötes samtal till ett telefonnummer är nu endast tillgängligt i dialog rutan Anslut Mötes ljud .

Maximal skärm delning

Användare ser nu skärm delning fylla mötet och konversations fönstret så att det blir lättare att se vad som delas.

Stoppa skärm delning när du lägger på

Programmet slutar automatiskt dela skärmen när en användare hänger sig så att andra inte kan se användarens skärm efter att ha lämnat ett möte eller ett samtal.

Bjuda in användare till ett möte via e-post

Användaren kan enkelt skicka ett e-postmeddelande till någon med information om hur du ansluter till ett möte genom att klicka på Bjud in via e-post i dialog rutan Mötes information .

Bjuda in användare till ett möte via e-post

Förbättringar

 • Åtgärdade ett problem där meddelandet "det här samtalet är parkerat" fortsätter att visas efter att ljudet har växlats från datorn till en telefon.

 • Markerat för att hindra användare från att skicka snabb meddelanden när de inte är inloggade.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att telefonnummer inte formaterats korrekt när de visas i Outlook kalender objekt.

 • Åtgärdade ett problem där ett nätverks anslutnings fel visas efter att nätverks anslutningen återställts.

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade uppringnings samtal på fliken samtal .

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade visning av video filmen när någon delar en skärm i ett möte.

 • Du har tagit bort kravet att en användare är aktive rad för företags röst för att kunna se dialog rutan Anslut Mötes ljud .

 • Lägga till möjligheter för en administratör att anpassa inloggnings gränssnittet så att fältet användar namn visas i dialog rutan inloggning och Avancerade alternativ. Klicka här om du vill ha mer information.

Utgivnings datum:Den 5 oktober 2017

Version: 16.11.149

Ansluta till möten utan ljud

Användare kan välja att delta i möten utan att gå med i ljud. Användare kan välja alternativet för ett möte genom att välja Anslut inte ljud i dialog rutan Anslut Mötes ljud eller ställa in standardvärdet för alla möten på sidan samtal . Dialog rutan Anslut Mötes ljud visas när du ansluter till ett möte från din kalender eller genom att dubbelklicka på ett objekt på fliken möten .

Exempel på dialog rutan Anslut Mötes ljud

Förenklad inloggning

Att logga in på Skype för företag på Mac är nu enklare och frågar bara efter information som behövs. Användaren startar genom att ange sin e-postadress och Skype för företag avgör vilken ytterligare information som krävs av din organisation. Fältet användar namn har flyttats till dialog rutan Avancerade alternativ . Det är inte nödvändigt att ange ett användar namn för de flesta användare, men det kan krävas av vissa organisationer.

Exempel på förenklad inloggnings skärm

Logga in med klient certifikat-baserad verifikation

Användare kan nu logga in på Skype för företag på Mac använda klient certifikatbaserade autentiseringsmetoder när de krävs av organisationen.

Dölja och Visa Mötes innehåll

Användare kan välja att dölja eller Visa innehåll som en annan användare delar under ett möte. När någon delar skärmen väljer du Dölj Mötes innehåll från menyn fler alternativ (...). Om innehåll är tillgängligt men inte visas (eftersom det var dolt eller på grund av ett fel) väljer du Visa Mötes innehåll från menyn fler alternativ (...).

Exempel på hur du inaktiverar eller för Mötes innehåll

Ansluta till möten från organisationer som inte är sammankopplade med din organisation

Användare kan nu ansluta till möten som hanteras av en annan organisation även om den externa anslutningen inte har upprättats mellan de två organisationerna. Om du vill gå med i dessa möten kan du börja med listan möten på fliken möten . Det går ännu inte att ansluta till dessa möten från Outlook.

Stöd för macOS High Sierra

Uppgradera din macOS med förtroende för att Skype för företag på Mac fullt stöd för högsierra. 

Förbättringar

 • Åtgärdat ett problem där en användares plats för E-911-samtal inte identifieras korrekt när användaren ansluts till ett nätverk i sin organisation.

 • Åtgärdade ett problem där en användares status fortsätter att visas som tillgänglig när de hade avslutat programmet.

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade användare att logga in med ett annat ID.

 • Åtgärdat flera problem som förbättrar tillförlitligheten för att Visa skärm delning i ett möte.

Utgivnings datum:30 augusti 2017

Version: 16.10.097

Kommandot avsluta möte

Användare som är presentatörer i ett möte kan nu avsluta mötet från Skype för företag på Mac genom att välja fler alternativ (...) och sedan avsluta mötet. När ett möte är slut är alla användare i mötet nedkopplade.

Kommandot avsluta möte på menyn fler alternativ (...)

Obs!: Endast Skype för företag – Online-användare.

Visa dialog rutan Anslut Mötes ljud för varje möte

Nu visas dialog rutan Anslut Mötes ljud när du ansluter till ett möte från fliken möten när de ansluter till ett möte utanför Skype för företag på Mac.

Hjälp om att lägga till ombud

En ny hjälp länk på sidan samtal i dialog rutan Inställningar gör det enklare för användare att komma åt dokumentation som beskriver hur du lägger till ombud i Skype för företag.

"Hur lägger jag till ombud?" hjälp länken på samtals sidan i dialog rutan inställningar

Förbättringar

 • Åtgärdade ett problem där appen inte automatiskt väljer ett anslutet headset när du ringer eller ansluter till ett möte.

 • Åtgärdade ett problem där Felaktiga telefonnummer för uppringning i vissa områden visades för onlinemöten i Outlook.  Det här kräver Outlook för Mac 15.37.170815 eller senare.

 • Åtgärdat ett problem där knappen ta över som presentatör inte är aktive rad när användaren nedgraderas från presentatör till deltagare i ett möte.

 • Åtgärdat ett problem där användare ser ett felaktigt fel meddelande när en presentatör avslutar ett möte.

 • Åtgärdat ett problem där användarna kan se en svart eller grå skärm när någon delar en skärm i ett möte.

Utgivnings datum: 2 augusti 2017

Version: 16.9.0.37

Stöd för flera nödsamtal

Skype för företag på Mac har nu stöd för flera nödsamtal när de har kon figurer ATS av din administratör.

Ombud kan schemalägga möten på uppdrag av delegerare

Outlook för Mac tillåter nu ett ombud att schemalägga ett onlinemöte för en delegerare. Den här nya funktionen är en begränsning för att onlinemötet skapas med mötes-ID och principer för ombudet, inte av delegeraren. Denna begränsning kommer att tas bort i framtida versioner av Skype för företag på Mac och Outlook för Mac.

Obs!: Du måste installera Outlook Update version 15.36.170702 eller senare för att aktivera funktionen.

Delegerings-och ombuds funktioner för Lync Server 2013

Funktionen delegering och ombud är aktive rad för Lync Server 2013 kumulativ uppdatering 9: juli 2017.

 • Användare kan nu lägga till ombud i gruppen Mina ombud i kontaktgruppen och göra samtalsdirigeringsinställningar för ombud.

 • Ombud kan se vem som har gjort dem till ombud.

 • Ombud kan ringa samtal för en delegerares räkning.

Kontakt hantering för Lync Server 2013

Möjligheten att lägga till och ta bort kontakter och skapa och ta bort kontakt grupper är aktive rad för Lync Server 2013 kumulativa uppdateringen 9: juli 2017.

Peer-to-peer-delning med Skype för företag 2016-användare för Lync Server 2013

Peer-to-peer-anslutningsdelning mellan Skype för företag på Mac och Skype för företag 2016 på Windows är aktive rad för Lync Server 2013 kumulativ uppdatering 9: juli 2017.

Förbättringar

 • Ökat bredd-och avstånds knapparna för pekskärmar när du är i ett möte.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att det inte gick att Visa uppringnings nummer när du schemalägger ett onlinemöte i Outlook.

 • Åtgärdat ett problem med att hålla kontakten från ett möte när du delar en PowerPoint-presentation för alla i mötet.

 • Åtgärdat ett problem där användaren kan vara inloggad automatiskt även när jag inte är inloggad är den avmarkerad.

 • Åtgärdat problem med tangent bordet på flikarna samtal och möten .

 • Åtgärdat ett problem där en användare inte kan se skärm delning om två användare försökte börja dela samtidigt.

 • Åtgärdade ett problem där vissa kryss rutor inte visades korrekt på språk som skrivs från höger till vänster.

 • Åtgärdade ett problem där ett fel meddelande inte visades när Exchange-lösenordet behövdes.

 • Åtgärdat ett krasch problem när användaren maximerar, maximerar och sedan flyttar fönstret när du visar skärm delning i ett möte.

Utgivnings datum: Den 20 juni 2017

Tillagda funktioner

 • Användare kan nu söka efter kontakter som de tidigare inte har talat med direkt från fliken chattar .

  Sök efter kontakter på fliken chattar
 • Användarna kan se vilka som har lagt till dem i sin kontakt lista i Skype för företag från den nya kontakt listan på fliken kontakter .

  Ny kontakt lista på fliken kontakter
 • Användare av företags röst kan välja att låta ljudet gå till deras telefon när de ansluter till ett möte genom att välja Anslut via telefon på fliken möten .

  Alternativet Anslut via telefon på fliken möten
 • Lagt till knappen fler alternativ (...) i möten.

  Skärm bild med knappen fler alternativ

  Om du väljer knappen fler alternativ visas en meny med olika kommandon beroende på mötet, inklusive:

  • Användare av företags röst kan växla ljud till deras telefon efter att du anslutit till ett möte genom att välja Anslut via telefon.

  • Användare kan dela en PowerPoint-presentation i ett möte genom att välja dela PowerPoint-fil.

  • Användarna kan se information om ett möte (till exempel Organisatörens namn, Mötes länk, konferens-ID och telefonnummer) genom att välja Visa Mötes information.

  • Användare kan återuppta ett parkerat samtal genom att välja återuppta samtal.

 • Användare kan nu ansluta till möten från en annan organisation som inte är federerad med din organisation direkt från Skype för företag på Mac, i stället för att behöva gå med i sin webbläsare. Välj bara Anslut på fliken möten , som du skulle göra för ett onlinemöte.

 • Användare kan nu ansluta till ett Microsoft Teams-möte direkt från fliken möten i Skype för företag genom att välja mötet och trycka på Anslut.

  Arbets grupps möte på fliken möten
 • När du delar deras skärm under ett möte kan Skype för företag online-användare använda videobaserad skärm delning med högre bild frekvens och bättre kvalitet.

  Obs!: Skype för företag Endast för Onlineanvändare.

 • Lokala användare kan nu schemalägga Skype för företag möten i Outlook med deras dedikerade mötesrum (som använder samma mötes-ID för varje möte).

 • Schemaläggning av möten i Outlook använder nu ett fördelat möte för lokala användare, om det är tillgängligt.

  Obs!: Stöds endast på Skype för företag Server 2015 och Skype för företag 2013.

 • Stöd för olika funktioner på kontakt kortet (till exempel snabb meddelanden, telefon, video, e-post och schemaläggning av ett möte) och i möten (Mötes kontroller som video, mikrofon och delning).

 • Stöd för automatiska dirigeringar och Cloud PBX-testköer för Skype för företag online-användare.

Förbättringar

 • Förbättrat stöd för ombuds hantering.

  Obs!: Stöds för Skype för företag Server 6.0.9319.281 lokalt.

 • Om du förlorar anslutningen under möten återansluts det bara automatiskt om det bryts på grund av nätverks problem när tillräckligt nätverks kvalitet har upprättats.

 • Åtgärdat ett känt problem med dubbelriktad fil överföring för användare av Skype för företag – online.

  Obs!: Stöds för Skype för företag online-användare med Skype för företag Server 2015 uppdatering version 1617,5.

 • Åtgärdat ett minnes problem med den fjärde generationen MacBook Pro där appen läcker mycket minne efter ett video samtal eller videobaserad skärm delning.

 • Åtgärdade ett problem där aviserings Center skulle fyllas med aviseringar om nätverks problem.

 • Åtgärdat ett problem där 00 alltid hade normaliserats till + oavsett användarens region.

 • Åtgärdat ett problem där bokstäverna i alternativa telefonnummer inte kunde omvandlas korrekt till siffror som gör att samtalen Miss lyckas.

 • Åtgärdat ett problem med dubbel ring Signals ljud när du slår ett PSTN-nummer.

 • Åtgärdade ett problem som uppmaningen användare att uppdatera mötet på grund av princip ändringar vid schemaläggning av offentliga möten.

 • Åtgärdat ett problem där flera deltagare delar sina skriv bord eller program i ett möte se en svart skärm.

 • Fasta problem med att stänga av och slå på ljudet i peer-to-peer-samtal.

 • Åtgärdade olika problem med problem med inloggning, skärm delning och krascher.

Kända problem

Nya problem

Problem

Kommentar

Kontakt hantering, inklusive ombuds hantering, stöds inte om enhetligt kontakt arkiv är aktiverat

Användarna kan inte ändra sin kontakt lista i Skype för företag om ett användar konto är aktiverat av Skype för företag administratören för det enhetliga kontakt arkivet för Exchange. Användarna kan göra ändringar i sin kontakt lista i Outlook.

Andra kända problem

En fullständig lista över kända problem finns i Kända problem – Skype för företag för Mac.

Utgivnings datum: 18 april 2017

Tillagda funktioner

 • Peer-to-peer-filöverföring är aktiverad för Skype för företag – Online. Nu kan användare skicka och ta emot filer i en chattsession genom att klicka på gemet i inmatningsrutan för chattmeddelanden. De kan även dra filer direkt från Finder till inmatningsrutan för chattmeddelanden.

  Chattfönster med bifogad fil

Förbättringar

 • När en användare får ett inkommande samtal visas videoförhandsgranskningen och videoknappen för att besvara samtalet på panelen för inkommande samtal.

 • En Skype för företag-användare som får ett samtal från ett ombud för en delegerare ser nu att samtalet rings för delegeraren.

 • När en användare sparar inställningarna för uppringningsenheten sparas valet när programmet startas om.

 • Namn i kontaktlistan sorteras i alfabetisk ordning efter förnamn.

  Kontaktlista
 • Användare informeras om att de har avvisats från att ansluta till ett möte när de försöker ansluta flera gånger.

 • Åtgärdade felmeddelandet som visas när en användare försöker skapa en kontaktgrupp som redan finns.

 • Åtgärdade problem med Exchange-anslutning.

 • Åtgärdade inloggningsproblem för flera domäner.

 • Implementerade mindre buggfixar.

 • Åtgärdade problem med kraschar.

Utgivnings datum: Den 28 mars 2017

Tillagda funktioner

 • Användare kan nu lägga till ombud i gruppen Mina ombud i kontaktgruppen och göra samtalsdirigeringsinställningar för ombud.

 • Ombud kan se vem som har gjort dem till ombud.

 • Ombud kan ringa samtal för en delegerares räkning.

  Obs!: Funktioner för ombud/delegerare är för närvarande endast tillgängliga för Skype för företag – Online-kunder. Fler funktioner kommer.

 • Användare kan lägga till en separat ljudinställning för en ”ringande” enhet.

 • Användare uppmanas att växla till enhet när användaren ansluter en USB-enhet.

 • Lade till knappen Grupper till kontaktkortet och de detaljerade kontaktvyerna, så att användare snabbt kan lägga till andra användare i sin kontaktlista.

 • Användare kan ringa och skicka snabbmeddelanden till DL och grupper via gruppkontaktkortet.

 • Meddelanden avgränsas nu med datum.

 • Lade till stöd för alternativet SIP URI:s i chattfönstret.

 • Administratörer kan konfigurera e-post och användarnamn med användarprofiler.

 • Användare tillfrågas nu att betygsätta sin samtalsupplevelse då och då.

Förbättringar

 • Åtgärdade en falsk varning om tillgänglighet för Konversationshistorik när datorn återupptas.

 • Åtgärdade ett problem med att användare inte ser ett felmeddelande när de försöker logga in i Skype för företag på Mac i ett nätverk där en nätverksproxyserver används utan att HTTP-proxyinställningen har konfigurerats.

 • Åtgärdade flera olika problem med att slå av/på ljud för headset.

 • Åtgärdade problem relaterade till ljudavstängning och anslutningar.

 • Åtgärdade problem med möten som har skapats från Outlook och anslutning från Polycom och Skype Room Systems.

  Obs!: Befintliga möten schemalagda av Mac-klienten på Skype Room Systems måste schemaläggas om för att korrigeringar ska gälla.

 • Användare uppmanas nu att logga in i Exchange för mötes- och kalenderuppdateringar, om de inte redan har loggat in i Exchange.

 • Förbättrade skärmdelning i 1:1-samtal.

 • Förbättrade avslutning av samtal — vissa användare kunde inte avsluta samtalet när de befann sig i lobbyn.

 • Förbättringar av Voice over-aviseringar och andra förbättringar av hjälpmedel.

 • Ändrade positionen för meddelandet "Din mikrofon är avstängd" och samtalskontroller.

 • Implementerade andra gränssnittsförbättringar och buggfixar.

 • Åtgärdade problem med kraschar.

Kända problem

En fullständig lista över kända problem finns i Kända problem – Skype för företag för Mac.

Utgivnings datum: Den 7 februari 2017

Tillagda funktioner

 • Användare kan nu dela sina skrivbord under peer-to-peer-snabbmeddelandekonversationer.

  Obs!:   Skrivbordsdelning peer-to-peer från Skype för företag 2016 på Windows-klienten för lokala användare av Skype för företag – Server 2015 kräver februariuppdateringarna för Skype för företag – Server 2015. Skrivbordsdelning peer-to-peer från Skype för företag 2016 på Windows-klienten stöds inte för lokala användare av Lync Server 2013.

 • Certifierat stöd är nu tillgängligt för följande USB-enheter:

  • Polycom CX300

  • Jabra Speak 510

  • Jabra Evolve 65

  • Plantronics Blackwire C520-M

  • Logitech Webcam C930e

Förbättringar

 • Duplicerade kontakter och kontakternas e-post, som visades samtidigt som användare sökte efter en kontakt. Nu ser användare endast en kontakt genom att använda åtgärden för att ta bort inloggningsinfo:

  1. Logga ut från Skype för företag på Mac.

  2. Ta bort all inloggningsinfo.

 • Åtgärdade buggar med koppling till skrivbordsdelning och konferenssamtal.

 • Implementerade förbättringar av CPU-prestanda vid visning av delade skärmar över Remote Desktop Protocol (RDP). 

 • Förbättrade gränssnitt och meddelanden i klienten.

 • Åtgärdade ett problem där Microsoft Auto Update-kanalerna skrevs över av klienten. 

 • Åtgärdade problem med användare som inte kan överföra samtal. 

 • Förbättrade problem som rör tillgänglighet.

 • Åtgärdade problem med kraschar.

 • Implementerade andra buggfixar.

Kända problem

Nya problem

Problem

Kommentar

Närvaron uppdateras inte automatiskt till I möte baserat på Outlook-kalendern

Den automatiska uppdateringen av närvaron baserat på funktionen för kalendern i Outlook stöds inte för närvarande. Det kommer att åtgärdas i den kommande uppdateringen av Skype för företag på Mac.

Kan inte se skrivbordsdelning i snabbmeddelandekonversationer

Skype för företag på Mac-användare ser ibland en tom skärm när en Skype för företag i Windows-användare delar skrivbordet i en snabbmeddelandekonversation (peer-to-peer- eller gruppsnabbmeddelande).

Lösning: Skype för företag för Windows-användare delar programmet eller fönstret, eller Skype för företag på Mac användare startar om Skype för företag på Mac-appen.

Kan inte ansluta till ett Skype Room Systems-möte

Skype Room Systems kan inte ansluta till ett möte som schemalagts av Skype för företag på Mac.

Lösning: Ring upp mötet eller Använd Skype för företag på Windows-klienten för att schemalägga ett möte.

Fullständig lista över kända problem

Se Kända problem – Skype för företag för Mac.

Utgivnings datum: Den 20 december 2016

Förbättringar

 • Åtgärdat ett problem för organisationer som använder en anpassad kanal för inställningen ChannelName i Microsoft AutoUpdate.

Utgivnings datum: Den 12 december 2016

Tillagda funktioner

 • Videobaserad skärmdelningsvisning (VBSS) finns tillgänglig för Office 365. VBSS är teknik som gör det möjligt att dela innehåll mer effektivt över nätverket jämfört med RDP. https://technet.microsoft.com/en-us/library/mt756736.aspx

 • Vyn med ett enda fönster för Lync Server 2013-användare. Skype för företag på Mac erbjuder redan ett bra sätt att hantera flera konversationer i ett enda fönster. Nu har den upplevelsen utökats till Mac-klienter som ansluter till Lync Server 2013, som inte innehöll något stöd före 16.2. Dessutom var inte enskilda fönster tillgängliga om konversationshistorik på serversidan tidigare hade inaktiverats. Hänsyn tas nu till detta om inte organisationen uttryckligen har inaktiverat EnableAutoIMArchive. Meddelanden kan också godkännas automatiskt om Mac-klienten är aktiv och snabbmeddelanden kan visas som missade meddelanden.

  Ett enda fönster:

  • Är inte beroende av SSCH. Är endast beroende av EnableIMAutoArchiving.

  • På när EnableIMAutoArchiving är aktiverat eller inte har konfigurerats.

  • Av när EnableIMAutoArchiving är inaktiverat.

  Acceptera automatiskt:

  • Skype för företag på Mac accepterar alltid snabbmeddelanden automatiskt om det är den mest aktiva slutpunkten.

  • Om SSCH är aktiverat accepteras detta av servern. Konversationen finns kvar i Exchange och visas i konversationslistan.

  • Om SSCH är inaktiverat eller inte har konfigurerats (till exempel i Lync Server 2013), accepterar klienten snabbmeddelanden och visas i konversationsfönstret, men sparar inte detta i mappen "Konversationshistorik" i Exchange.

   • Om EnableIMAutoArchiving är aktiverat eller inte har konfigurerats:

    • Skype för företag på Mac visar konversationen lokalt och ingen roaming görs.

    • När användaren stänger konversationsfönstret eller startar om klienten visas konversationen på nytt i konversationslistan.

    • Om användaren gör en ren inställning av Skype för företag på Mac eller loggar in från en annan dator, visas ingen historik över den föregående konversationen.

   • Om EnableIMAutoArchiving är inaktiverat:

    • När användaren stänger konversationsfönstret eller startar om klienten sparas eller visas konversationen inte i konversationslistan.

 • Du kan nu lägga till skrivbordsdelning i röstsamtal.

Obs!: Vyn med ett enda fönster är redan tillgängligt för Office 365 och Skype för företag – Server 2015 2015-användare. Om policyn EnableIMAutoArchiving har inaktiverats av administratören är vyn med ett enda fönster inte tillgängligt.

Förbättringar

 • Ändrade standardaviseringstypen till banderoller. Användare kan ändra sina inställningar i meddelandecentret(Skype för företag > Inställningar > Aviseringar).

 • Användarupplevelse under möten och samtal.

 • Grupphantering

 • Klientstabilitet och andra felkorrigeringar

Kända problem

Nya problem

Problem

Kommentar

Begränsning vid sökning efter kontakter

Det finns en känd begränsning vid sökning på Mac då externa kontakter och Skype-konsumentkontakter inte visas. Endast kontakter på lokal Active Directory kan visas.

Skrivbordsvisning i Skype för företag på Windows-klient

När du ringer ett samtal stöds inte skrivbordsvisning för närvarande från Skype för företag 2016 för lokala användare i Windows.

Lösning: Användare kan ansluta till ett konferenssamtal eller använda "Träffas nu."

Obs!: Skype för företag på Mac-klienten är kompatibel med Office 365, Skype för företag – Server 2015 och Lync Server 2013. Kunder som använder Lync Server 2010 bör fortsätta använda Lync för Mac 2011 som sin Mac-klient.

Fullständig lista över kända problem

Se Kända problem – Skype för företag för Mac.

Utgivnings datum: Den 22 november 2016

Tillagda funktioner

Hantera kontaktgrupper

 • Skype för företag Online- och Skype för företag Server 2015-användare kan nu lägga till och ta bort kontaktgrupper och Enterprise-distributionsgrupper i sina kontaktlistor.

Tagga kontakter för aviseringar om statusändringar

 • Skype för företag Online-, Skype för företag Server 2015- och Lync Server 2013-användare kan tagga en kontakt så att de får en avisering varje gång kontaktens status ändras till online.

Förbättringar

Meddelanden

 • Förbättringar för avsändare när en mottagare inte kan svara på inkommande meddelanden.

 • Åtgärdade problem med chattaviseringar – i vissa fall markerades inte nya chattaviseringar eftersom klienten antog att användaren redan hade läst dem.

Möten

 • Flera korrigeringar och förbättringar av tillförlitlighet så att du får stabilare funktioner för möten.

Allmänt

 • Problem med kalendersynkronisering har åtgärdats så att möten kan hämtas ordentligt vid start.

 • Felkorrigeringar av inloggning – vissa kontotyper kunde inte logga in.

Kända problem

Nya problem

Problem

Kommentar

Gränssnitt med ett enda fönster/fönster med flikar inte tillgängligt

Om din topologi uppfyller följande krav kommer alla konversationer att visas i ett fönster med flikar. Det finns emellertid fall då klienten inte kan avgöra om konversations historik på Server sidan är aktive rad och den inte är inställd på enkel fönster visning. Detta kan lösas genom att uppdatera inställningar under Inställningar.

Krav för gränssnitt med ett enda fönster/fönster med flikar:

 • Skype för företag Online eller Skype för företag – Server 2015

 • Konversationshistorik på serversidan aktiverat.

Felsök om läget med ett enda fönster inte är tillgängligt. Kontrollera följande:

 • Inställningar > Allmänt > Visa konversation i separata fönster är avmarkerat.

E-911 med ADFS stöds inte

Detta är ett känt problem och kommer att åtgärdas i en framtida uppdatering av Skype för företag – Server 2015.

Menyn för att lägga till/byta namn på/ta bort kontaktgrupp inaktiveras direkt efter att en ny grupp har lagts till

Lösning: Om du markerar en kontakt eller grupp aktiveras menyn igen.

Pilikonen för att expandera/komprimera grupper är inte synkroniserad med listan över kontakter efter minimering/maximering Skype för företag

Lösning: Åtgärda pilikonen genom att klicka på den.

Om du lägger till en distributionsgrupp med fler än 100 kontakter visas bara 100 kontakter

Lösning: Du kan visa hela medlemslistan i distributionsgruppen genom att expandera gruppen i Outlook.

Fullständig lista över kända problem

Se Kända problem – Skype för företag för Mac.

Skype för företag för iOS och Android

uppdaterings historik för iOS

Välj versions historik för att se en lista över uppdateringar för varje utgåva i avsnittet Nyheter på sidan för iOS- programmet på App Store-appen .

Uppdaterings historik för Android

Se en beskrivning av den senaste uppdateringen i avsnittet Nyheter på sidan spela in i Android-appen .

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×