Få en snabb överblick över en grupp med kalendrar

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du alltid tittar på samma kalendrar kan du spara tid genom att kombinera dem i en kalendergrupp. Du kan skapa en kalendergrupp på två olika sätt:

 • Hämta medlemmar från en Adressbok eller Kontaktlista

 • Spara en uppsättning kalendrar som du tittar på för tillfället

Obs!: För den här funktionen krävs ett Microsoft Exchange Server-konto.

När en kalendergrupp har skapats visas den i Navigeringsfönstret. Markera kryssrutan bredvid alla kalendergrupp så att det öppnas. Här, till exempel innehåller kalendergrupp underställda Willis Johnson, Jared Anderson och Mary Baker:

Kalendergrupper i Navigeringsfönstret

Skapa en kalendergrupp från en Adressbok eller Kontaktlista

 1. Klicka på Kalendergrupper i gruppen Hantera kalendrar på fliken Start i Kalender och klicka sedan på Skapa ny kalendergrupp.

 2. Skriv in ett namn för den nya kalendergruppen och klicka på OK.

 3. Välj den Adressbok eller Kontaktlista som du vill hämta medlemmarna i gruppen från under Adressbok.

 4. Bläddra eller skriv in ett namn i Sökrutan, klicka på namnet du vill använda och klicka sedan på Gruppmedlemmar. Upprepa det här steget för varje kalender som du vill ha med i gruppen och klicka på OK.
  Den nya kalendergruppen öppnas bredvid kalendrar eller grupper som redan är öppna.

Skapa en kalendergrupp utifrån de kalendrar som visas för tillfället

 1. Klicka på Kalendergrupper i gruppen Hantera kalendrar på fliken Start i Kalender och klicka sedan på Spara som ny kalendergrupp.

 2. Skriv in ett namn på den nya kalendergruppen och klicka på OK.
  Den nya kalendergruppen öppnas bredvid de kalendrar eller grupper som redan är öppna.

Lägg till en kalender i en kalendergrupp

Om du vill lägga till en kalender i en kalendergrupp som du har skapat drar du kalendern till den nya kalendergruppen i Navigeringsfönstret. Om kalendern som du vill lägga till inte syns i Navigeringsfönstret gör du så här:

 1. Klicka på Öppna kalender i gruppen Hantera kalendrar på fliken Start i Kalender, och klicka sedan på den typ av kalender som du vill använda.

 2. Bläddra eller skriv in ett namn i Sökrutan, klicka på namnet du vill använda och klicka sedan på Kalender. Upprepa det här steget för varje kalender som du vill ha med i gruppen och klicka på OK. De tillagda kalendrarna visas i mappen Delade kalendrar i Navigeringsfönstret.

  Obs!: I schemavy, du klicka i rutan Lägg till en kalender längst ned i vyn och Skriv det namn du vill. Kalendern som läggs till i mappen Delade kalendrar i Navigeringsfönstret.

 3. Dra kalendern från Delade kalendrar till den kalendergrupp som du vill använda i Navigeringsfönstret.

Tips!

 • Som standard visas kalendergrupper sida vid sida. Om du vill att kalendrarna ska överlappa varandra klickar du på pilen Visa i läget överlägg på fliken för varje kalender som du vill ska överlappa.

 • Du kan flytta en kalender från en grupp till en annan genom att dra kalendern i Navigeringsfönstret.

 • Om du vill se fler kalendrar samtidigt kan du markera rutorna för de kalendrar du vill se i Navigeringsfönstret.

 • Om du vill dölja en kalender avmarkerar du den i Navigeringsfönstret eller klickar på Stäng kalender på kalenderns flik.

 • Om du vill ta bort en kalendergrupp högerklickar du på gruppen i Navigeringsfönstret och klickar sedan på Ta bort grupp.

 • Kalendergrupper kan innehålla resurser, Internetkalendrareller SharePoint-kalendrarsamt andra personers kalendrar.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×