Få en personligt anpassad e-postadress i Office 365

Som en förmån för din Office 365 Home or Office 365 Personal-prenumeration kan du skapa en personlig e-postadress som är kopplad till din Outlook.com postlåda.

Komma igång

Logga in på https://outlook.live.com och kontrollera att du använder den nya versionen av e-post för att komma igång. Välj diamant-ikonen i verktygsfältet för att öppna instrumentpanelen premium. Välj Kom igång under personligt e-postadress, och följ instruktionerna. 

En skärmbild av knappen Kom igång i instrumentpanelen premium

Om du har en Office 365 Home-prenumeration kan personer som du har delat prenumerationen med också konfigurera en anpassad e-postadress med din anslutna domän. När du har konfigurerat din domän kommer personer som du har delat med att se ett alternativ för att lägga till en personlig e-postadress.

Vanliga frågor och svar

Prenumeranter av Office 365 Home eller Office 365 Personal kan konfigurera en personlig e-postadress. Observera att konfigurationen inte är tillgänglig när du använder en mobil webbläsare.

Om du inte redan har en domän, måste du köpa en ny från GoDaddy. Nya domäner kostar vanligtvis mellan $5 och $25 per år. Du betalar för din domän direkt med GoDaddy.

Om du avbryter din Office 365-prenumeration kommer du inte längre att kunna skicka och ta emot e-post med Outlook.com med hjälp av din personliga e-postadress. Du förlorar emellertid inte befintliga e-postmeddelanden.

Så länge du fortsätter att betala för din domän med GoDaddy kan du alltid återaktivera din personliga e-postadress genom att prenumerera på Office 365 igen och gå till Inställningar > Premium > Funktioner och välja Komma igång .

Om du avbryter din domän med GoDaddy kommer du inte längre att kunna skicka och ta emot e-post med Outlook.com med hjälp av din personliga e-postadress. Du förlorar emellertid inte befintliga e-postmeddelanden.

Du äger din domän och GoDaddy är förvaltaren som hanterar den åt dig. Du kan konfigurera en webbplats med din domän eller överföra den till en annan förvaltare om du föredrar det. Men om du överför din domän från GoDaddy, kommer du inte längre att kunna skicka och ta emot e-post Outlook.com med hjälp av din personliga e-postadress.

För tillfället stödjer vi endast anslutande domäner hanterade av GoDaddy med Outlook.com.

Om du har en Office 365 Home-prenumeration och en domän ansluten till Outlook.com, kan de personer som du har delat prenumerationen med konfigurera sina egna personliga e-postadresser med din domän. 

Om du ta bort domänen från Outlook.com, avbryter prenumerationen Office 365 Home eller tar bort en person från din Office 365 Home gruppdelning, kommer den personen att förlora möjligheten att skicka och ta emot e-post med sin personliga e-postadress. 

Nej, det finns inte stöd för det. Om du vill skapa flera alias för en enda postlåda med din domän rekommenderar vi att du köper en Office 365 Business Essentials-prenumeration.

Nej. Vi rekommenderar starkt mot att ange din personliga e-postadress som din primära alias för att logga in. Detta kan skapa problem med att logga in eller även med att skicka och ta emot e-post. Du kan fortfarande lägga en anpassad e-postadress som från-adress genom att gå till Inställningar > E-post > Synkronisera e-post.

Nej. Du kan inte använda samma e-postadress för en kommersiell Office 365 e-postkonto och ett konsumentkonto för Office 365 eller Outlook.com.

Felsökning

 1. Gå till Inställningar > Premium > personlig e-postadress och kontrollera statusen för din domän.

  • Om det inte finns någon personligt e-postadress fliken, innebär det att GoDaddy inte kan ansluta din domän till Outlook.com. Gå till Inställningar > Premium > funktioner och välj komma igång.

  • Välj alternativet jag redan äger en GoDaddy-domän och följ stegen i processen.

 2. Om statusfältet är gul, behöver du bara markera Skapa adress och slutför konfigurationen av din personliga e-postadress.

 3. Om statusen är röd, innebär det att anslutningen på domänen till Outlook.com inte lyckades. För att rätta till detta:

  • Först måste du ta bort domänen från Outlook.com innan du försöker igen. Välj knappen avbryta installationen.

  • Uppdatera din webbläsare och sedan gå till Inställningar > Premium > funktioner och välj komma igång.

  • Välj alternativet jag redan äger en GoDaddy-domän och följ stegen i processen.

 4. Om statusen är grå är GoDaddy fortfarande konfigurerad till din domän.

  • Kontrollera om ett par timmar. Statusen bör ändras till grön eller gul.

  • För mer information om statusen är grå eller röd, Välj Avbryt installationen för att försöka ansluta igen efter 24 timmar.

  • När du har valt att avbryta installationen, uppdatera webbläsarens fönster. Gå sedan till Premium > funktioner och välj komma igång.

  • Välj alternativet jag redan äger en GoDaddy-domän och följ stegen i processen.

Detta innebär att adressen eller alias redan är knutna till ett Microsoft-konto. Om du redan har en anpassad e-postadress med en annan värd och nu vill importera den domänen till Outlook.com:

 1. Gå till https://account.live.com/names/Manage och logga in på ditt Outlook.com-konto.

 2. Om du försöker lägga till en personlig e-postadress som redan har angetts som ett alias på ditt Microsoft-konto bör du göra något av följande:

  • Om din personliga e-postadress visades som ditt primära alias bör du först i stället göra en @outlook.com-e-postadress till ditt primära alias och sedan välja Ta bort bredvid din personliga e-postadress. 

  • Om din personliga e-postadress inte visades som ditt primära alias väljer du Ta bort bredvid den adressen.

 3. När du är klar med de föregående stegen går du tillbaka till din inkorg och väljer Inställningar > E-post > Synkronisera e-post. Kontrollera att din personliga e-postadress inte längre visas under Ange standardavsändaradress. Följ sedan instruktionerna för att ange en egen e-postadress. Nu bör felet inte längre visas.

 4. Om du har slutfört stegen 1 till 3 och fortfarande ser det här felet går du till https://outlook.live.com, loggar in och anger den anpassade e-postadress du vill använda. Om du uppmanas att ange ett lösenord innebär det att adressen är kopplade till ett annat Microsoft-konto.

 5. Om du har ett annat Microsoft-konto kan du logga in på det och gå till https://account.live.com/names/Manage  och göra något av följande:

  • Om din personliga e-postadress visades som ditt primära alias bör du först i stället göra en @outlook.com-e-postadress till ditt primära alias och sedan välja Ta bort bredvid din personliga e-postadress. 

  • Om din personliga e-postadress inte visades som ditt primära alias väljer du Ta bort bredvid den adressen.

 6. Logga ut från kontot. Logga sedan in igen, slutför alla obligatoriska verifieringssteg och kontrollera att du fortfarande kan skicka och ta emot e-post på det här kontot med en adress som inte är din personliga e-postadress. Du bör också se till att din personliga e-postadress inte längre visas som en tillgänglig avsändaradress på det här kontot. 

 7. Sedan loggar du in på det konto du vill använda med din personliga e-postadress och slutför inställningarna. Nu bör felet inte längre visas.

Detta innebär att det har uppstått ett problem med att lägga till den adress som du har valt som alias i ditt Microsoft-konto. Vi arbetar med att lägga till beskrivande felmeddelanden och förslag på hur du löser problemet. Kända problem som du bör kontrollera är:

 1. Gå till https://account.live.com/names/Manage. Om du har mer än 10 alias knutna till ditt Microsoft-konto, måste du ta bort några innan du kan lägga till en personlig e-postadress.

 2. Gå till https://account.microsoft.com/securityoch välj Uppdatera information. Om alias som du försöker lägga till är för närvarande på sidan, måste du ersätta den med en annan adress innan du kan skapa klart din personligt anpassade e-postadress.

 3. Om du försöker skapa en personlig e-postadress för konto som tillhör ett barn, så kan du kanske du inte slutföra processen. Vi arbetar på en lösning på det här problemet.

Gå till https://account.live.com/names/Manageoch se till att din personliga e-postadress inte har konfigurerats som din primära alias. 

Gå till https://dcc.godaddy.com/domains/Välj din domän och välj sedan ”hantera DNS” längst ned på skärmen. Välj ”Lägg till” och skapa sedan följande post:

Skriv: CNAME

Namn: _domainconnect

Värde: _domainconnect.gd.domaincontrol.com

TTL: 1 timme

Gå till https://outlook.live.comoch kontrollera att du använder den nya versionen av e-post. Välj ikonen romben i verktygsfältet för att öppna instrumentpanelen premium. 

 1. Om du inte ser en romb-ikon i din inkorg (och du ser annonser), innebär det att Office 365-prenumerationen har upphört att gälla. Gå till https://account.microsoft.com/servicesatt aktivera prenumerationen igen och sedan återansluta domänen med hjälp av anvisningarna i ”Kom igång”.

 2. Om du inte ser fliken ”personligt e-postadress” under ”funktioner” och ”säkerhet”, innebär att din personligt anpassade e-postadress har tagits bort från Outlook.

  1. Om du ursprungligen konfigurerade domänen har din Office 365 Home-prenumeration troligen upphört att gälla. Gå till https://account.microsoft.com/servicesför att aktivera prenumerationen igen och återanslut sedan domänen med hjälp av anvisningarna i ”Kom igång”.

  2. Om någon har delat en Office 365 Home-prenumeration med dig kan deras prenumeration ha gått ut eller så kan de ha tagit bort domänen från Outlook. Kontakta ägaren av Office 365 Home-prenumerationen och be dem att återansluta domänen.

 3. Om fliken ”personligt e-postadress” har en röd statusfält, kan din domän ha utgått. Kontrollera att din domän är fortfarande aktiv med GoDaddy.

  1. Om din domän är aktiv med GoDaddy väljer du avbryt installationen och uppdatera webbläsarens fönster. Gå sedan till Premium > funktioner och välj komma igång.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×