Få användarna att komma igång med Word 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Distribuerar du Microsoft Word 2010 till en grupp?  Här är några viktiga nya funktioner i Word 2010 och några resurser som gör övergången jämnare.

Den här artikeln beskriver några av de nya funktionerna. Mer information om nya funktioner finns i Vad är nytt i Word 2010.

Artikelinnehåll

Arbeta enklare

Anpassa menyfliksområdet

Backstage-vyn i Microsoft Office

Navigera och söka i långa dokument

Återställa osparat arbete

Bättre samarbete

Spara dokument och presentationer direkt till SharePoint från Word

Arbeta i samma dokument samtidigt

Öka säkerheten med Skyddad vy

Hitta och ta bort dolda metadata och personlig information i filer

Förhindra ändringar i en slutgiltig version av ett dokument

Göra dokument mer tillgängliga

Uppdatera dig snabbt

Arbeta enklare

Anpassa menyfliksområdet

Du kan anpassa menyfliksområdet i Word 2010 och skapa teamspecifika eller företagsspecifika flikar och grupper med de kommandon som används mest i organisationens arbete.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Mer information om att anpassa menyfliksområdet finns i Anpassa menyfliksområdet.

Microsoft Office Backstage-vyn

I Microsoft Office Backstage-vyn kan användare göra allt med en fil som de inte gör i filen. Den senaste innovationen i användargränssnittet Microsoft Office Fluent och det tillhörande menyfliksområdet är Backstage-vyn där du hanterar filer: Skapa, spara, skriv ut, dela och gör inställningar samt sök igenom filer efter dolda metadata och personlig information.

Tillgängliga kommandon när du klickat på fliken Arkiv i Word

När ett dokument är anslutet till SharePoint 2010 kan dokumentförfattare även ange dokumentmetadata. Författare som samarbetar i en fil kan med hjälp av Backstage-vyn få åtkomst till andra författares profiler och interagera med arbetsflöden.

Navigera och söka i långa dokument

I Word 2010 kan användare snabbt navigera i långa dokument. De kan enkelt ordna om dokument genom att dra och släppa rubriker i stället för att kopiera och klistra in. De kan hitta innehåll med hjälp av inkrementell sökning, så att de inte behöver veta exakt vad de söker för att hitta det.

dokumentnavigering

I Word 2010 kan du göra följande:

 • Flytta mellan rubriker i ett dokument genom att klicka på delarna i dokumentkartan.

 • Minimera nivåer i dispositionen för att dölja kapslade rubriker så att du kan arbeta enkelt med kartan även i långa dokument med många och komplicerade nivåer.

 • Skriva in text i sökrutan och hitta rätt på en gång.

 • Omorganisera strukturen genom att dra och släppa rubriker i dokumentet. Du kan även ta bort rubriker och deras innehåll.

 • Flytta rubriker, eller rubriker med alla dess underordnade rubriker, uppåt eller nedåt i hierarkin.

 • Lägga till nya rubriker i dokumentet för att skapa en grundläggande disposition eller infoga nya rubriker utan att behöva bläddra och leta i dokumentet.

 • Följa ändringar som görs av andra användare genom att bläddra i rubriker med en ikon för samtidig redigering.

 • Visa miniatyrer av alla sidor i dokumentet och klicka på dem för att flytta runt i dokumentet.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Mer information finns i Flytta runt i ett dokument med hjälp av navigeringsfönstret.

Överst på sidan

Återställa osparat arbete

Det har blivit enklare att återställa en fil som du stängde men glömde att spara och även att granska eller återgå till tidigare versioner av filen. Om du aktiverar Återskapa automatiskt sparas, precis som i tidigare versioner av Word, versioner av filen samtidigt som du arbetar med den. Och du anger själv i vilka intervall versionerna ska sparas.

Nu kan du även behålla den senaste automatiskt sparade versionen av en fil utifall du råkar stänga den utan att spara. Det gör att du enkelt kan återställa filen nästa gång du öppnar den. Dessutom kan du öppna en lista med alla automatiskt sparade filversioner i Microsoft Office Backstage-vyn.

Överst på sidan

Bättre samarbete

Med hjälp av Word 2010 kan du och dina kollegor arbeta effektivare. Word 2010 innehåller även funktioner så att du säkert kan dela arbete och hålla osäkra filer borta från din dator.

Spara dokument och presentationer direkt till SharePoint från Word

Användare kan spara Word 2010-dokument direkt i ett SharePoint 2010-dokumentbibliotek från Backstage-vyn. När du klickar på Spara och skicka i Backstage-vyn och sedan klickar på Spara till SharePoint visas en lista över de dokumentbibliotek du anslutit till senast.

Mer information finns i Spara ett dokument till SharePoint från Office 2010.

Arbeta i samma dokument samtidigt

I Word 2010 kan du samarbeta med andra direkt i Word. Du behöver inte bifoga filer i e-postmeddelanden eller spara olika utkast med namn som TSP_slutgiltig_2_SLUTGILTIG.docx. I stället kan du bara öppna ditt dokument och börja arbeta. Du kan se vilka som samtidigt arbetar i dokumentet och var i dokumentet de arbetar. Du kan samarbeta om dokument som är sparade på en Microsoft SharePoint Foundation 2010-webbplats som stöder arbetsytor eller på OneDrive.

När du öppnar ett delat dokument sparas det automatiskt i temporära filer i Word så att du kan göra ändringar i det offline, och sedan synkroniseras dina ändringar automatiskt när du ansluter igen. Om du behöver arbeta någon annanstans än på kontoret behöver du inte längre tänka på att spara lokala kopior eller föra in dina ändringar manuellt i serverdokumentet när du kommer tillbaka till kontoret.

I Word 2010 kan flera användare arbeta med ett dokument på samma gång, och du kan också arbeta med dokumenten i Office Online.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Observera att SkyDrive nu är OneDrive och SkyDrive Pro nu är OneDrive för företag. Läs mer om förändringarna på Från SkyDrive till OneDrive.

Flera användare kan redigera samma dokument samtidigt och synkronisera varandras ändringar. Användarna kan blockera åtkomsten till olika avsnitt i dokumentet medan de arbetar med dem.

Öka säkerheten med Skyddad vy

I Skyddad vy öppnas alla filer med inaktiverade redigeringsfunktioner. Filer från platser som kan vara osäkra, till exempel Internet eller e-postbilagor, eller filer med aktivt innehåll, till exempel makron, dataanslutningar eller ActiveX-kontroller, valideras och öppnas i Skyddad vy. Filer från betrodda källor kan aktiveras genom att klicka på Aktivera redigering och det går att visa information om filen i Microsoft Office Backstage-vyn.

Mer information om Skyddad vy finns i Vad är Skyddad vy?

Hitta och ta bort dolda metadata och personlig information i filer

Innan du delar ett dokument med andra kan du kontrollera dokumentet med Dokumentkontroll och söka efter dolda metadata, personlig information eller annat innehåll som lagras i dokumentet.

Med Dokumentkontroll kan du söka efter och ta bort följande information:

 • Kommentarer

 • Versioner

 • Spårade ändringar

 • Pennanteckningar

 • Dold text

 • Dokumentegenskaper

 • Anpassade XML-data

 • Information i sidhuvud och sidfot

Dokumentkontrollen kan säkerställa att dokumenten du delar med andra inte innehåller någon dold personlig information eller dolt innehåll som ditt företag inte vill ska spridas. Dessutom kan företaget anpassa Dokumentkontrollen så att andra typer av dolt innehåll också kan hittas.

Mer information om Dokumentkontroll finns i Ta bort dold och personlig information genom att kontrollera dokument.

Förhindra ändringar i en slutgiltig version av ett dokument

Innan du delar med dig av ett dokument som är slutgiltigt kan du skivskydda dokumentet med kommandot Markera som slutgiltigt. Då vet andra att du delar med dig av en slutgiltig version av dokumentet. När ett dokument är markerat som slutgiltigt inaktiveras redigeringskommandon och rättningsmarkeringar och de som öppnar dokumentet kan inte oavsiktligt ändra i dokumentet.

Kommandot Markera som slutgiltigt är inte en säkerhetsfunktion. Vem som helst kan inaktivera funktionen Markera som slutgiltigt och redigera dokumentet.

Mer information finns i Förhindra ändringar i en slutgiltig version av en fil.

Göra dokument mer tillgängliga

Med Tillgänglighetskontroll kan du identifiera och lösa åtkomstproblem i dokument. Tillgänglighetskontroll gör att du kan korrigera potentiella problem som kan hindra att personer med funktionshinder inte får åtkomst till innehållet.

Om det finns åtkomstproblem i ett dokument visas en varning i Microsoft Office Backstage-vyn. Du kan sedan granska och vid behov korrigera problemen i dokumentet. Du kan visa varningen genom att först klicka på fliken Arkiv. Därefter klickar du på Felsök och Kontrollera åtkomst under Förbered för delning.

Mer information finns i Tillgänglighetskontroll.

Överst på sidan

Uppdatera dig snabbt

Här är fler resurser som kan hjälpa användare att hitta de kommandon och funktioner de vill använda omgående.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×