Få åtkomst till och konfigurerar en tidigare användardata

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

12 januari, 2018

När en medarbetare lämnar din organisation, vill du förmodligen att komma åt sina data - vilket innebär att deras dokument och e-post- och antingen granskning, minska den eller överföra ägarskapet till en ny anställd.

Om du bara tar bort en användares licens, men inte tar bort kontot, kommer innehållet på användarens OneDrive att finnas tillgängligt för dig även efter 30 dagar.

Innan du tar bort kontot ska du flytta innehållet i sina OneDrive till en annan plats som är lätt att komma åt. Om du redan tagit bort sina konton har du 30 dagar att återställa den. Vid den tidpunkten blir data tillgängliga för dig även efter 30 dagar. Men om du inte återställa kontot bort efter 30 dagar OneDrive innehåll permanent.

Om du vill spara innehållet klickar du här är vad du gör:

 • För att bevara en tidigare anställds OneDrive för företag dokument 1) komma åt den tidigare anställdes OneDrive för företag och sedan 2) flytta filer.

 • Få tillgång till en tidigare anställds e-post, du 1) Exportera användarens Outlook e-post information till en PST-fil och 2) Importera e-post till en annan anställds Outlook-inkorg.

Del 1 – få tillgång till den tidigare anställdes OneDrive för företag dokument

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365.

 3. Gå till aktiva användare och Välj användaren.

 4. Expandera OneDrive-inställningar i informationsfönstret användaren och klicka på Access-filer.

 5. Kopiera filer till din egen OneDrive för företag eller en gemensam plats.

  Det finns några sätt att kopiera filer i Office 365. Se Video: Konfigurera dokumentlagring och delning i Office 365. Eller, om du vill synkronisera dina filer och sedan ladda upp filerna till din OneDrive för företag eller gruppwebbplatsen, se Synkronisera filer med den nya Synkroniseringsklienten för OneDrive i Windows.

Del 2 - få tillgång till den tidigare anställdes Outlook-information

Om du vill spara den tidigare anställdes e-postmeddelanden, kalender, uppgifter och kontakter exporterar du informationen till en Outlook-datafil (.pst).

 1. Lägga till den tidigare anställdes e-post till din Outlook (om du Återställ användarnas lösenord, du kan konfigurera den till något som bara du känner.)

 2. Välj Arkiv i Outlook.

  Så här ser menyfliksområdet ut i Outlook 2016.

 3. Välj Öppna och exportera > Importera/exportera.

  Kommandot Importera/Exportera i Backstage-vyn

 4. Klicka på Exportera till en fil och sedan på Nästa.

  Alternativet Exportera till en fil i Importera-/exporteraguiden

 5. Klicka på Outlook-datafil (.pst) och sedan på Nästa.

 6. Välj det konto du vill exportera genom att klicka på namnet eller e-postadressen, till exempel Postlåda – Anna Kristoffers eller anna@contoso.com. Om du vill exportera allt på ditt konto, inklusive e-post, kalender, kontakter, uppgifter och anteckningar markerar du kryssrutan Inkludera undermappar.

  Obs!: Du kan exportera ett konto i taget. Om du vill exportera flera konton upprepar du stegen efter att ett konto exporterats.

  Dialogrutan Exportera Outlook-datafil med den översta mappen markerad och Inkludera undermappar markerad

 7. Klicka på Nästa.

 8. Klicka på Bläddra om du vill välja var du vill spara Outlook-datafil (.pst). Skriv ett filnamnoch klicka sedan på OK för att fortsätta.

  Obs!: Om du har exporterat tidigare visas den förra mappsökvägen och filnamnet. Skriv in ett annat filnamn och klicka på OK.

 9. Om du exporterar till en befintlig Outlook-datafil (.pst) anger du vad du vill göra under Alternativ när du exporterar objekt som redan finns i filen.

 10. Klicka på Slutför.

Outlook påbörjar exporten direkt om inte en ny Outlook-datafil (.pst) skapas eller en lösenordskyddad fil används.

 1. Om du skapar en Outlook-datafil (.pst) skyddar ett valfritt lösenord filen. När dialogrutan Skapa Outlook-datafil visas skriver du lösenordet i rutorna lösenord och Bekräfta lösenord och klicka sedan på OK. Skriv lösenordeti dialogrutan Lösenord för Outlook-datafil och klicka sedan på OK.

 2. Om du exporterar till en befintlig Outlook-datafil (.pst) som är lösenordsskyddad, Skriv in lösenordeti dialogrutan Lösenord för Outlook-datafil och klicka sedan på OK.

Kolla in Exportera eller säkerhetskopiera e-post, kontakter och kalender till en PST-fil för instruktioner för Outlook 2010.

Del 3 - ge åtkomst till den tidigare anställdes e-post till en annan användare

Om du vill ge åtkomst till e-postmeddelanden, kalender, uppgifter och kontakter i den tidigare anställdes till en annan anställd, importera informationen till någon annan anställds Outlook-inkorg.

 1. Välj Arkiv > Öppna och exportera > Importera/Exportera i Outlook.

  När du gör det startas Import-/exportguiden.

 2. Välj Importera från ett annat program eller en fil och klicka på Nästa.

  Import-/exportguiden

 3. Välj Outlook-datafil (.pst) och klicka på Nästa.

 4. Bläddra till PST-filen som du vill importera.

 5. Välj hur dubbletter ska hanteras under Alternativ.

 6. Klicka på Nästa.

 7. Om Outlook-datafilen (.pst) har tilldelats ett lösenord anger du ange lösenordet och klickar på OK.

 8. Ange alternativen för importen av objekten. Vanligtvis behöver du inte ändra standardinställningarna.

 9. Klicka på Slutför.

Tips!    Om du vill importera eller återställa ett fåtal objekt från en Outlook-datafil (.pst) kan du öppna Outlook-datafil och sedan, i navigeringsfönster klickar du på och dra objekten från Outlook-datafil mappar till dina befintliga Outlook-mappar.

Kolla in Importera e-post, kontakter och kalender från en PST-fil för instruktioner för Outlook 2010.

Närliggande avsnitt

Ta bort en tidigare anställd från Office 365

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×