Få åtkomst till dina affärskontakter var du än befinner dig: Synkronisering i Business Contact Manager

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du använder Outlook på en mobil enhet, eller om du loggar in på Office Outlook Web Access (OWA) för att kontrollera dina e-postmeddelanden, vet du redan hur praktiskt det är med enkel åtkomst till din verksamhet och personliga information när du inte sitter vid datorn. Nu kan du använda din mobiltelefon, OWA, ett Windows Live-konto eller en SharePoint-webbplats för att få åtkomst till dina Business Contact Manager för Outlook affärskontakter på samma sätt som du får tillgång till Outlook, Windows Live eller en SharePoint-kontakt.

Den här artikeln beskriver hur du konfigurerar och använder synkronisering för att komma åt dina affärskontakter via Internet, hur du arbetar med affärskontaktposter på distans, stoppar synkronisering, och vad som händer om du växlar till en annan databas medan synkroniseringen är aktiverad.

Mer information om hur du tar med dig alla dina affärsdata finns på Arbeta offline med Business Contact Manager.

Vad vill du göra?

Varför ska du synkronisera affärskontakter?

Hur synkronisering fungerar

Exempel: Försäljningsresa

Gör dina affärskontakter tillgängliga på Internet

Välj en synkroniseringsmapp

Ändra synkroniseringsmappen för dina affärskontakter

Stoppa synkronisering av affärskontakter

Skapa Business Contact Manager-poster från Kontaktposter

Hur påverkas synkroniseringen om jag växlar till en annan databas?

Växla databaser vid synkronisering av affärskontakter

Ta bort synkroniserade affärskontakter som har importerats från en annan databas

Överst på sidan

Varför ska du synkronisera affärskontakter?

När du synkroniserar, eller "speglar", dina Business Contact Manager för Outlook affärskontakter kan du få åtkomst till dina affärskontakter på distans, tillsammans med övriga kontaktlistor. Om du till exempel planerar en försäljningsresa för att visa en ny produkt för dina kunder, och du behöver åtkomst till dina kunders information via Internet på samma sätt som du får fjärråtkomst till dina andra kontakter, kan du konfigurera dina affärskontakter för synkronisering.

Obs!:  Om du behöver ta med dig alla affärsdata, inte bara uppgifter om affärskontakter kan du läsa Arbeta offline med Business Contact Manager.

För att konfigurera fjärråtkomst till dina affärskontakter, väljer du bara den typ av mapp för Outlook-kontakter som du använder med OWA eller en mobil enhet när du inte är på kontoret. De mappar som du kan välja mellan i Outlook innehåller dina Outlook-kontakter, Windows Live-kontakter eller SharePoint-kontakter, samt eventuella anpassade kontaktmappar som du kanske redan har skapat.

Hur synkronisering fungerar

Under synkroniseringsprocessen kopieras dina affärskontakter till mappen för Outlook-kontakter som du väljer. Båda typerna av poster visas i kontaktlistan som du använder när du inte är på kontoret. Affärskontaktposterna markeras med ikonen "affärsperson" Synkroniserad affärskontaktikon . Du kan sedan komma åt dina affärskontaktposter via Internet, på samma sätt som du får tillgång till dina Outlook-kontakter.

Vid synkroniseringen uppdateras posterna i din Business Contact Manager-databasen med eventuella ändringar som du gör av de synkroniserade posterna via Internet och uppdaterar dina synkroniserade poster med eventuella ändringar av posterna i databasen. Alla uppdateringar görs i bakgrunden och påverkar inte ditt arbete.

Obs!: När du avslutar synkroniseringen av dina affärskontakter tas de automatiskt bort från din Outlook-, SharePoint- och Windows Live-mapp, eller någon annan synkroniserad kontaktmapp.

Överst på sidan

Exempel: Försäljningsresa

Under en försäljningsresa besöker du en kund och får veta att inköpschefen, Nick Brigandi, har lämnat företaget och att en ny inköpschef, Andrea Dunker, har anställts. Du vill ta bort Nicks post från dina affärskontakter och skapa en ny post för Andrea. Du loggar in på OWA, klickar på Nicks post och tar bort den. Därefter klickar du på Ny, anger informationen om Andrea, och sparar sedan den nya posten.

Om bara några minuter kopieras ändringarna till Outlook på din kontorsdator. Nick Brigandi tas bort från mappen Outlook-kontakter och hans post flyttas till mappen Borttagna objekt i Business Contact Manager för Outlook. Andrea Dunker läggs till i mappen Outlook-kontakter, men hennes post är en Outlook-kontakt, inte en affärskontaktpost. Bara befintliga affärskontaktposter synkroniseras - du kan inte skapa nya affärskontaktposter via Internet.

Efter resan kan du konfigurera Andrea Dunker som en affärskontakt genom att följa anvisningarna i Skapa Business Contact Manager-poster från Kontaktposter senare i den här artikeln.

Om du bestämmer dig för att du behöver alla affärsposter när du reser kan du konfigurera din databas så att den är tillgänglig på en bärbar dator som du tar med dig. Mer information om hur du tar med dig alla dina affärsdata finns på Arbeta offline med Business Contact Manager.

Överst på sidan

Gör dina affärskontakter tillgängliga på Internet

För att kunna arbeta med dina uppgifter om affärskontakter oavsett var du befinner dig kan du flytta eller kopiera dina affärskontaktposter, en i taget, till den mapp som du använder för att komma åt kontakter på distans, men då förlorar du data som är kopplade till posterna i Business Contact Manager för Outlook och fördelarna med synkroniseringen. När du ändrar en post skulle du då bli tvungen att göra samma ändring av den andra kopian av posten manuellt, oavsett om den finns i databasen eller i dina kopierade poster på Internet.

Istället kan du lägga till dina affärskontakter i mappen för Outlook-kontakter, vilket gör att du får tillgång till dem på Internet när du använder OWA eller en mobil enhet. När synkroniseringen av affärskontakter är aktiverad kan du uppdatera en kontaktpost på en och samma plats, och se ändringarna återspeglas i den andra kopian av posten, vare sig den finns i databasen eller på Internet.

Funktionen synkronisering av affärskontakter kopierar dina affärskontakter till din valda typ av kontaktmapp och lämnar de ursprungliga posterna i Business Contact Manager-databasen. Informationen i båda kopiorna av dina affärskontaktposter synkroniseras automatiskt när du gör en uppdatering, oavsett hur du får åtkomst till posterna.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

  Kortkommando    För att öppna Microsoft Outlook Backstage-vyn trycker du på ALT + F.

 2. Klicka på fliken Business Contact Manager .

  Kortkommando    För att öppna Business Contact Manager Backstage-vyn trycker du på ALT + B.

 3. Klicka på Synkronisera och sedan på ##Starta synkronisering av affärskontakter.

  Kortkommando För att öppna menyn Synkronisera trycker du på ALT + M

 4. I dialogrutan Synkroniseringsinställningar väljer du typ av mapp för Outlook-kontakter som dina affärskontakter ska kopieras till.

  Alternativen du kan välja mellan kan variera beroende på program eller webbprogram som du använder för att få fjärråtkomst till data. Mer information om hur du väljer en mapp finns i Välja en synkroniseringsmapp senare i den här artikeln.

 5. Om du vill spara affärskontakter i en specifik kategori i din mapp för Outlook-kontakter låter du kryssrutan Kategori vara markerad och klickar sedan på önskad kategori. Annars avmarkerar du kryssrutan.

 6. Klicka på OK.

  Dina affärskontakter kopieras till den valda kontaktmappen och hålls automatiskt synkroniserade mellan de två mapparna.

  I affärskontaktposterna visas en ikon för "affärsperson" Synkroniserad affärskontaktikon för att skilja dem från dina Outlook-kontakter.

Obs!:  När du slutar synkroniserar dina affärskontakter tas de automatiskt bort från din mapp för Outlook-kontakter.

Överst på sidan

Välj en synkroniseringsmapp

När du startar synkroniseringsprocessen uppmanas du att välja en mapp som kommer att innehålla kopian av dina affärskontaktposter. Det här är den mapp som du redan använder för att komma åt kontakter på din bärbara dator eller mobila enhet när du är borta från kontoret.

Obs!:  Om du använder en mobil enhet måste den konfigureras för att synkronisera dina Outlook-kontakter.

Ditt val av mappar i dialogrutan Synkroniseringsinställningar beror på vilka program eller webbprogram som du använder för att få fjärråtkomst till data och dina Outlook-inställningar. Mappar för Outlook-kontakter kan innehålla .pst-filer, .ost-filer, Windows Live-kontakter eller SharePoint-kontakter.

Här är de olika typer av kontaktmappar som kan användas för att synkronisera affärskontakter:

Microsoft Exchange-konto    Klicka på det här alternativet om du kommer åt din e-post genom att använda ett Microsoft Exchange Server 2010-konto. Dina affärskontakter kommer att kopieras till samma mapp som du använder för dina Outlook-kontakter.

Outlook-datafil (.pst)    Klicka på det här alternativet om du vill kopiera dina affärskontakter till samma mapp som du använder för att komma åt dina Outlook-kontakter. Du kan använda det här alternativet om du öppnar dina kontakter på din mobiltelefon eller med Exchange, POP eller andra Internet-e-postkonton.

Windows Live-konto    Klicka på det här alternativet för att synkronisera dina affärskontakter med Windows Live-kontakter om du öppnar dina Windows Live-kontakter på en fjärrdator eller en mobil enhet.

SharePoint-kontaktlista Klicka på det här alternativet om du använder SharePoint, och har en kontaktlista på SharePoint-webbplatsen som du öppnar. Dina affärskontakter synkroniseras med din SharePoint-kontaktlista.

Mapp för övriga kontakter Klicka på det här alternativet om du har skapat en annan mapp för Outlook-kontakter som du vill använda för att synkronisera dina affärskontakter.

Meddelanden: 

 • Du kan endast synkronisera till ett e-postkonto, och en typ av kontaktmapp åt gången.

 • Om du använder en mobil enhet måste den konfigureras för att synkronisera dina kontakter.

Överst på sidan

Ändra synkroniseringsmappen för dina affärskontakter

Du kan bara synkronisera dina affärskontaktposter till en mapp åt gången. Du kan dock ändra mappen när du behöver det, även om du redan synkroniserar till en annan mapp. Ändra synkroniseringsinställningarna för att ändra mappen.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

  Kortkommando    För att öppna Microsoft Outlook Backstage-vyn trycker du på ALT + F.

 2. Klicka på fliken Business Contact Manager .

  Kortkommando   För att öppna Business Contact Manager Backstage-vyn trycker du på ALT + B.

 3. Klicka på Synkronisera och gör något av följande:

  • Om du just nu synkroniserar affärskontakter till en mapp klickar du på Ändra Inställningar.

  • Om du inte synkroniserar dina affärskontakter just nu klickar du på Starta synkronisering av affärskontakter.

 4. I dialogrutan Synkroniseringsinställningar, klickar du på en kontaktmapp.

  Mer information om tillgängliga alternativ finns i Välja en synkroniseringsmapp tidigare i den här artikeln.

 5. Om du vill spara affärskontakter i en specifik kategori i din mapp för Outlook-kontakter, låter du kryssrutan Kategori vara markerad och klickar sedan på önskad kategori. Annars avmarkerar du kryssrutan.

 6. Klicka på OK.

  Obs!:  När du väljer en annan mapp tas alla synkroniserade affärskontakter bort från tidigare mapp.

Överst på sidan

Stoppa synkronisering av affärskontakter

 1. Klicka på fliken Arkiv.

  Kortkommando    För att öppna Microsoft Outlook Backstage-vyn trycker du på ALT + F.

 2. Klicka på fliken Business Contact Manager .

  Kortkommando    För att öppna Business Contact Manager Backstage-vyn trycker du på ALT + B.

 3. Klicka på Synkronisera och klicka sedan på Avsluta synkronisering av affärskontakter.

  Kortkommando    För att öppna menyn Synkronisera trycker du på ALT + M

Alla dina synkroniserade affärskontaktposter tas bort från kontaktmappen.

Överst på sidan

Skapa Business Contact Manager-poster från Kontaktposter

Bara befintliga affärskontaktbaserade poster i Business Contact Manager-databasen synkroniseras. När synkroniseringen är aktiverad visas eventuella nya kontakter som du skapar i din mapp för synkroniserade kontakter endast som Outlook-kontakter, såvida du inte också kopierar eller flyttar kontakterna till Business Contact Manager för Outlook.

Du kan lägga till kontakterna som en konto- eller affärskontaktposttyp, inklusive anpassade posttyper som du har skapat.

Obs!:  Om du flyttar en Outlook-kontakt till Business Contact Manager för Outlook som en kontopost kan du inte längre synkronisera den posten för att använda den via Internet.

 1. I navigeringsfönstret klickar du på knappen Kontakter.

 2. Klicka på kontakten som du vill kopiera eller flytta till Business Contact Manager för Outlook.

 3. I menyfliksområdet klickar du på Skapa post i gruppen Företag.

 4. Gör något av följande om du vill välja vilken typ av post som du vill skapa:

  • Klicka på Kopiera till Business Contact Manager och klicka sedan på posttypen.

  • Klicka på Flytta till Business Contact Manager och klicka sedan på posttypen.

Posten skapas automatiskt. För att se posten i Business Contact Manager för Outlook klickar du på Kontakthantering i navigeringsfönstret under Business Contact Manager.

Överst på sidan

Hur påverkas synkroniseringen om jag växlar till en annan databas?

I Business Contact Manager för Outlook kan du bara arbeta i en databas i taget.

Om du vill växla till en annan databas kan du göra detta, även om synkroniseringen av affärskontakter är aktiverad. När du väljer en ny databas får du en fråga om hur du vill hantera synkroniserade poster från databasen som du lämnar. Välj mellan följande alternativ:

 • Behåll i Outlook-kontakter. Klicka på det här alternativet om du vill ha kvar de synkroniserade kontakter som fanns tidigare i din mapp för Outlook-kontakter. Dessa kontaktposter kommer att finnas kvar i din kontaktmapp, och markeras med en ikon för affärsperson. De visas inte i din lista med affärskontakter i din nya databas om du inte lägger till dem. Posterna blir kvar oförändrade i din föregående databas.

Om du väljer det här alternativet kan du senare ta bort dessa synkroniserade kontakter från mappen för Outlook-kontakter med proceduren som beskrivs i Ta bort synkroniserade affärskontakter som har importerats från en annan databas senare i den här artikeln.

 • Ta bort från Outlook-kontakter. Klicka på det här alternativet om du vill ta bort synkroniserade affärskontakter från mappen Outlook-kontakter. Affärskontakterna förblir intakta i din tidigare databas.

 • Importera till din aktuella Business Contact Manager-databas. Klicka på det här alternativet om du vill lägga till alla tidigare synkroniserade affärskontaktposter till den nya databasen som affärskontakter. Ändringar som gjorts av importerade affärskontakter påverkar inte posterna i den tidigare databasen.

  Obs!:  Om du väljer att importera tas inte de synkroniserade affärskontakterna bort från dina Outlook-kontakter.

dialogruta för synkronisering av affärskontakt

Synkroniseringen aktiveras automatiskt för den nya databasen.

Information om hur du växlar databaser finns i Skapa eller välj en ny Business Contact Manager-databas.

Överst på sidan

Växla databaser vid synkronisering av affärskontakter

 1. Klicka på fliken Arkiv.

  Kortkommando    För att öppna Microsoft Outlook Backstage-vyn trycker du på ALT + F.

 2. Klicka på fliken Business Contact Manager .

  Kortkommando    För att öppna Business Contact Manager Backstage-vyn trycker du på ALT + B.

 3. Klicka på Hantera databaser och därefter på det databasalternativ som du vill använda.

  Kortkommando    För att öppna menynHantera databaser trycker du på ALT + D.

 4. Följ anvisningarna i Skapa eller välj en ny Business Contact Manager-databas att ansluta till en ny databas.

 5. Om kontaktmappen redan innehåller synkroniserade affärskontakter från en annan Business Contact Manager-databas öppnas dialogrutan Synkronisering av affärskontakter. Klicka på något av följande alternativ:

  • Behåll i Outlook-kontakter

  • Ta bort från Outlook-kontakter

  • Importera till din nuvarande Business Contact Manager-databas

 6. Klicka på OK.

Överst på sidan

Ta bort synkroniserade affärskontakter som har importerats från en annan databas

Du kanske upptäcker att du har irrelevanta affärskontaktposter om du har importerat affärskontakterna från din tidigare databas. Använd följande procedur för att ta bort posterna.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

  Kortkommando    För att öppna Microsoft Outlook Backstage-vyn trycker du på ALT + F.

 2. Klicka på fliken Business Contact Manager .

  Kortkommando    För att öppna Business Contact Manager Backstage-vyn trycker du på ALT + B.

 3. Klicka på Synkronisera och därefter på Ta bort kontakter som tagits bort från Outlook.

  Kortkommando    För att öppna menyn Synkronisera trycker du på ALT + M

De borttagna kontakterna tas bort från databasen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×