Fästa diagram, bilder och objekt mot ett rutnät för att justera eller formatera dem

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Justera bilder, diagram och andra objekt i förhållande till varandra på sidan med fästkommandon.

Vilket Office-program använder du?

Excel

PowerPoint

Word

Excel

Aktivera alternativen för fästning

 1. Klicka på diagrammet, bilden eller objektet i kalkylbladet.

 2. Gör något eller båda av följande:

  • Om du vill placera figurerna eller objekten mot rutnätets närmsta skärningspunkt klickar du på Format > Justera > Fäst mot rutnät.

  • Om du vill justera en figur eller ett objekt i förhållande till andra figurer eller objekt klickar du på Format > Justera > Fäst mot figur.

Tips: Om du tillfälligt vill åsidosätta alternativen för fästning håller du ned ALT samtidigt som du drar diagrammet, bilden eller objektet.

Inaktivera alternativen för fästning

 1. Klicka på diagrammet, bilden eller objekt i kalkylbladet.

 2. Klicka på Format > Justera och sedan på Fäst mot rutnät eller Fäst mot figur beroende på vilket av de båda alternativen du vill inaktivera.

PowerPoint

Aktivera alternativen för fästning

 1. Klicka på Visa och sedan på dialogruteikonen i gruppen Visa.
  Dialogruteikonen i gruppen Visa

 2. Om du vill placera figurerna eller objekt mot rutnätets närmsta skärningspunkt markerar du kryssrutan Fäst mot rutnät under Fäst mot. Om du vill se rutnätet på skärmen markerar du kryssrutan Visa rutnät på skärmen under Rutnätsinställningar.
  Dialogrutan Rutnät och stödlinjer i PowerPoint

  Meddelanden: 

  • Om du tillfälligt vill åsidosätta alternativen för fästning håller du ned ALT samtidigt som du drar diagrammet, bilden eller objektet.

  • Om du vill visa stödlinjer på skärmen markerar du kryssrutan Visa stödlinjer på skärmen under Inställningar för stödlinjer. När stödlinjer är aktiverade fästs objekten på stödlinjerna när du drar dem med högst ett par bildpunkters felmarginal:

  • Om du vill att de nuvarande inställningarna i dialogrutan rutnät och stödlinjer till standardinställningar för alla presentationer klickar du på Ange som standard.

  • Om kryssrutan Fäst mot rutnät är markerad kan du rita raka linjer när du ritar en frihandsfigur Bild av knapp .

Inaktivera alternativen för fästning

 1. Klicka på Visa och sedan på dialogruteikonen i gruppen Visa Bild av ikon . Dialogrutan Rutnät och stödlinjer öppnas.

 2. Markera kryssrutan Fäst mot rutnät.

  Obs!: Om du vill att de nuvarande inställningarna i dialogrutan rutnät och stödlinjer till standardinställningar för alla presentationer klickar du på Ange som standard.

Word

Aktivera alternativen för fästning

 1. Klicka på diagrammet, bilden eller objektet i dokumentet.

 2. Klicka på Format > Justera > Rutnätsinställningar. Dialogrutan rutnät och stödlinjer visas.
  Dialogrutan Rutnät och stödlinjer i Word

 3. Gör något eller båda av följande:

  • Om du vill placera diagram, bilder eller objekt mot den närmsta skärningspunkten i rutnätet, också när rutnätet inte är synligt, markerar du kryssrutan Fäst mot rutnät när stödlinjerna inte visas under Visa rutnät.

  • Om du vill justera en figur eller ett objekt efter andra figurer eller objekt markerar du kryssrutan Fäst objekt mot andra objekt under Fästa objekt.

   Meddelanden: 

   • Om du tillfälligt vill åsidosätta alternativen för fästning håller du ned ALT samtidigt som du drar diagrammet, bilden eller objektet.

   • Om du vill att de nuvarande inställningarna i dialogrutan rutnät och stödlinjer till standardinställningar för alla dokument klickar du på Ange som standard.

   • Som standard fästs alla figurer och övriga objekt mot närmsta skärningspunkt i rutnätet på villkor att rutnätet är synligt. Om du vill ändra det markerar du kryssrutan Fäst mot rutnät när stödlinjerna inte visas.

Inaktivera alternativen för fästning

 1. Klicka på diagrammet, bilden eller objektet i dokumentet.

 2. Klicka på Format > Justera > Rutnätsinställningar. Dialogrutan rutnät och stödlinjer visas.

 3. Om du vill inaktivera Fäst mot rutnät när stödlinjerna inte visas eller Fäst objekt mot andra objekt inställningar avmarkerar du motsvarande kryssruta.

  Obs!: Om du vill att de nuvarande inställningarna i dialogrutan rutnät och stödlinjer till standardinställningar för alla dokument klickar du på Ange som standard.

Mer information finns i

Visa eller dölja stödlinjer

Visa eller dölja stödlinjer i ett kalkylblad

Rita eller ta bort en linje eller koppling

Använd stödlinjer du vill justera objekt på alla bilder

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×