Fältinställningar

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den här artikeln är fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Använd dialogrutan Fältinställningar om du vill styra olika format, skriva ut, göra delsummor och filtrera inställningar för ett fält i en pivottabellrapport.

Källnamn    Visar namnet på fältet i datakällan.

Eget namn    Visar fältnamnet på aktuella i pivottabellrapporten eller källnamn om det finns inget eget namn. Om du vill ändra Anpassat namn, klicka på texten i rutan och redigera namnet.

Layout och utskrift

Området Layout

Visa elementetiketter i dispositionsformat    Klicka om du vill visa fältelement i dispositionsformat.

Visa etiketter från nästa fält i samma kolumn (kompakt format)    Markera eller avmarkera om du vill visa eller dölja etiketter från nästa fält i samma kolumn eller kompakta format. Det kompakta formatet för det valda fältet aktiveras eller inaktiveras. Den här kryssrutan aktiveras bara om du har markerat Visa elementen i dispositionsformat.

Visa delsummor längst upp    Markera eller avmarkera om du vill visa delsummor högst upp i varje grupp. Den här kryssrutan aktiveras bara om du har markerat Visa elementen i dispositionsformat.

Visa elementetiketter i tabellformat    Klicka om du vill visa fältelement i tabellformat. Denna inställning påverkar bara fält i radetikettsområdet.

Infoga en tom rad efter varje element    Markera om du vill ha mer utrymme mellan element, till exempel delsummor, genom att infoga en tom linje efter varje element. Avmarkera den här kryssrutan om du vill visa fältelement utan tomma rader.

Obs!: Du kan använda tecken- och cellformatering på de tomma raderna, men du kan inte skriva in data i dem.

Visa element utan data    Markera eller avmarkera om du vill visa eller dölja element utan data.

Obs!: Den här kryssrutan är inte tillgänglig för OLAP-datakällor.

Området Utskrift

Infoga sidbrytning efter varje element    Markera eller avmarkera om du vill infoga eller inte infoga en sidbrytning efter varje element när du skriver ut pivottabellrapporten.

Delsummor och filter

Avsnittet delsummor

Välj något av följande:

  • Automatisk Använder standardfunktionen för fältet.

  • Inget Visar fältet utan delsumma.

  • Anpassa Aktiverar val av någon av följande funktioner som delsumma.

Funktion

Beskrivning

SUMMA

Summan av värdena. Detta är standardfunktionen för numeriska värden.

ANTAL

Antalet värden. Summeringsfunktionen Antal fungerar på samma sätt som kalkylbladsfunktionen ANTALV. Antal är standardfunktionen för andra värden än tal.

MEDEL

Medelvärdet av värdena.

MAX

Det största värdet.

MIN

Det minsta värdet.

PRODUKT

Produkten av värdena.

Antal tal

Antalet värden som är tal. Summeringsfunktionen Antal tal fungerar på samma sätt som kalkylbladsfunktionen ANTAL.

STDAV

En uppskattning av standardavvikelsen i en population där urvalet är en delmängd av hela populationen.

STDAVP

Standardavvikelsen för en population, där populationen är alla värden som ska summeras.

VARIANS

En uppskattning av variansen i en population där urvalet är en delmängd av hela populationen.

VARIANSP

Variansen för en population, där populationen är alla värden som ska summeras.

  • Obs!: Du kan inte använda en anpassad funktion med en OLAP-datakälla.

Området Filter

Inkludera nya element i manuella filter    Markera eller avmarkera om du vill innefatta eller utesluta nya element i pivottabellrapporten med ett tillämpat filter.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×