Fältet Originalplan0-10 - ackumulerat

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Fälten Originalplan 0-10-Ackumulerat arbete innehåller planerade tiden för alla resurser som har tilldelats till aktiviteter, ackumulerat över tiden, när den originalplanen angavs.

Det finns tre kategorier av fälten Originalplan0-10 - ackumulerat.

Datatyp    Varaktighet

Originalplan 0-10-Ackumulerat arbete (tidfasat aktivitetsfält)

Typ av post    Beräkning

Beräkning    Så snart du sparar en originalplan kopieras aktivitetens tidfasade ackumulerade arbete vid den tidpunkten till fältet Originalplan - ackumulerat för aktiviteten. Vilket fält som används (Originalplan - ackumulerat, Originalplan1 - ackumulerat, Originalplan2 - ackumulerat och så vidare) beror på vilken originalplan som sparades (Originalplan, Originalplan 1, Originalplan 2 och så vidare).

Bästa användning    Lägg till ett av Originalplan0-10 - ackumulerat-fälten i den tidsfördelad delen av vyn Aktivitetsanvändning om du har sparat flera originalplaner och vill jämföra mängden ackumulerat originalarbete med den aktuella mängden tidfasat ackumulerat arbete för aktiviteter under en viss tid. Om du har flera originalplaner kan du också jämföra originalplansvärden som har sparats vid olika tidpunkter i projektet.

Exempel   När projektet startade för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades projektets omfattning och du sparade en andra originalplan som Originalplan1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och sparat en tredje originalplan som Originalplan3. Du vill nu jämföra och analysera de tre uppsättningarna värden för ackumulerat arbete. Du lägger då till fälten Originalplan - ackumulerat, Originalplan1 - ackumulerat och Originalplan2 - ackumulerat i vyn Aktivitetsanvändning.

Kommentarer    Fältet Originalplan - ackumulerat är tomt tills du anger en originalplan för projektet. Du kan ange en originalplan på fliken Projekt. Det aktuella värdet i fältet för ackumulerat arbete kopieras då till motsvarande Originalplan - ackumulerat-fält.

Originalplan 0-10-Ackumulerat arbete (tidfasat resursfält)

Typ av post    Beräkning

Beräkning    Så snart du sparar en originalplan kopieras resursens tidfasade ackumulerade arbete vid den tidpunkten till fältet Originalplan - ackumulerat för resursen. Vilket fält som används (Originalplan - ackumulerat, Originalplan1 - ackumulerat, Originalplan2 - ackumulerat och så vidare) beror på vilken originalplan som sparades (Originalplan, Originalplan 1, Originalplan 2 och så vidare).

Bästa användning    Lägg till ett av Originalplan0-10 - ackumulerat-fälten i den tidsfördelad delen av vyn Resursanvändning om du har sparat flera originalplaner och vill jämföra mängden ackumulerat originalarbete med den aktuella mängden tidfasat ackumulerat arbete för resurser under en viss tid. Om du har flera originalplaner kan du också jämföra originalplansvärden som har sparats vid olika tidpunkter i projektet.

Exempel    När projektet startade för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades projektets omfattning och du sparade en andra originalplan som Originalplan1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och sparat en tredje originalplan som Originalplan3. Du vill nu jämföra och analysera de tre uppsättningarna värden för ackumulerat originalarbete för dina resurser. Du lägger då till fälten Originalplan - ackumulerat, Originalplan1 - ackumulerat och Originalplan2 - ackumulerat i vyn Resursanvändning.

Kommentarer    Fältet Originalplan - ackumulerat är tomt tills du anger en originalplan för projektet. Du kan ange en originalplan på fliken Projekt. Det aktuella värdet i fältet för ackumulerat arbete kopieras då till motsvarande Originalplan - ackumulerat-fält.

Originalplan 0-10-Ackumulerat arbete (tidfasat tilldelningsfält)

Typ av post    Beräkning

Beräkning    Så snart du sparar en originalplan kopieras det tidfasade ackumulerade arbetet för en tilldelning vid den aktuella tidpunkten till fältet Originalplan - ackumulerat för tilldelningen. Vilket fält som används (Originalplan - ackumulerat, Originalplan1 - ackumulerat, Originalplan2 - ackumulerat och så vidare) beror på vilken originalplan som sparades (Originalplan, Originalplan 1, Originalplan 2 och så vidare).

Bästa användning    Lägg till ett av Originalplan0-10 - ackumulerat-fälten i den tidsfördelad delen av vyn Aktivitetsanvändning eller vyn Resursanvändning om du har sparat flera originalplaner och vill jämföra mängden ackumulerat originalarbete med den aktuella mängden tidfasat ackumulerat arbete för tilldelningar under en viss tid. Om du har flera originalplaner kan du också jämföra originalplansvärden som har sparats vid olika tidpunkter i projektet.

Exempel   När projektet startade för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades projektets omfattning och du sparade en andra originalplan som Originalplan1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och sparat en tredje originalplan som Originalplan3. Du vill nu jämföra och analysera de tre uppsättningarna värden för ackumulerat originalarbete för dina tilldelningar. Du lägger då till fälten Originalplan - ackumulerat, Originalplan1 - ackumulerat och Originalplan2 - ackumulerat i vyn Aktivitetsanvändning eller vyn Resursanvändning.

Kommentarer    Fältet Originalplan - ackumulerat är tomt tills du anger en originalplan för projektet. Du kan ange en originalplan på fliken Projekt. Det aktuella värdet i fältet för ackumulerat arbete kopieras då till motsvarande Originalplan - ackumulerat-fält.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×