Fältet eller egenskaper för gruppen

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Dialogrutan fält eller gruppegenskaperna är där du kan visa eller ange egenskaper för ett fält eller en grupp i en formulärmall datakälla. Du kan också använda den här dialogrutan för att ange en dataverifiering, regler, eller koppla beteende och XML-schemat uppgifterna för fältet eller gruppen.

Obs!: Om du ser detta låst fält ikonen Icon image eller detta låst grupp ikonen Icon image i åtgärdsfönstret datakälla, du kan inte ändra fältet eller gruppen. Du kan ändra värdena i de här egenskaperna om du lagt till fältet eller gruppen till formulärmallens primära datakälla. Du kan inte ändra egenskaper för fält eller grupper som baseras på en databas, webbtjänst, XML-Schema, XML-dokument eller fält eller grupper i en sekundär datakälla.

Fliken data

Använd inställningarna på den här fliken Visa och ändra egenskaper för fälten och grupperna i datakällan för din formulärmall.

Egenskaper - dialogruta

Namn      Ange ett namn för fältet eller gruppen i den här textrutan. Namn får inte innehålla blanksteg. De måste börja med ett alfabetiskt tecken eller ett understreck (_) och de kan innehålla endast alfanumeriska tecken, understreck, bindestreck (-) och punkter (.). Använda ett namn som beskriver innehållet i fältet eller gruppen. Till exempel om du har en grupp innehåller som specifika information om utgifter, namn gruppen ItemizedExpense. Namnge fältet kostnadenför ett fält i gruppen som innehåller den totala mängden utgifter.

Typ      Detta anger om det markerade objektet i datakällan är ett fält eller en grupp. Även om ett fält har ett unikt värde, kan en grupp innehålla andra fält eller grupper.

Datatyp      Använd den här listrutan för att välja typ av data som fältet kan innehålla. Den här listrutan är inaktiverat för grupper. I följande tabell visas datatyperna som du kan välja för ett fält.

Datatyp

När den ska användas

Text

Använd den här datatypen för ett element eller attribut som innehåller oformaterad text.

RTF-format

Använd den här datatypen för ett element som innehåller formaterad text. Du kan inte använda den här datatypen för attributfält.

Heltal

Använd den här datatypen för ett element eller attribut som innehåller tal utan decimalvärden.

Decimal

Använd den här datatypen för ett element eller attribut som innehåller valutabelopp eller tal med decimalvärden.

SANT/FALSKT

Använd den här datatypen för ett element eller attribut som innehåller data som kan vara något av två värden.

Hyperlänk

Använd den här datatypen för ett element eller attribut som innehåller en identifierare URI (Uniform Resource), till exempel en hyperlänk eller namnområde.

Datum

Använd den här datatypen för ett element eller attribut som innehåller ett kalenderdatum.

Tid

Använd den här datatypen för ett element eller attribut som innehåller en 24-timmarstid.

Datum och tid

Använd den här datatypen för ett element eller attribut som innehåller både ett kalenderdatum och en 24-timmarstid.

Bild eller bifogad fil

Använd den här datatypen för ett element eller attribut som innehåller binära data, till exempel en bild eller en bild.

Anpassad

Använd den här datatypen för ett element eller attribut med anpassade datatyper som definieras av ett namnområde. Den här typen av används vanligen för ett fält eller en grupp som är bunden till en anpassad kontroll. Rutan Datanamnområde är aktiverat när du väljer den här datatypen.

Obs!: Den här tabellen visar bara de vanligaste XML-datatyper som används i en formulärmall. I InfoPath kan använda du valfri XML 1.0-datatyp i World Wide Web Consortium (W3C) rekommendationer. Om du vill använda en datatyp som inte finns med i tabellen, måste du Extrahera formulärfiler för en formulärmall och redigera schemafil (.xsd). Länkar till mer information om att Extrahera formulärfiler för en formulärmall i avsnittet Se även.

Datanamnområde      Använd den här textrutan om du vill definiera den identifierare URI (Uniform Resource) för anpassad datatyp eller anpassad kontroll. Den här egenskapen är endast tillgänglig för element fält med en Anpassad (complexType) data typ av radkälla. När du lägger till en anpassad kontroll i formulärmallen innehåller den här egenskapen ett värde från den anpassade kontrollen.

Upprepande      Markera den här kryssrutan om element i fältet eller gruppen kan förekomma mer än en gång i ett formulär. Listkontroller, upprepande avsnitt, upprepande tabeller och kontroller som är en del av ett upprepande avsnitt eller en upprepande tabell är bundna till upprepande fält och upprepande grupper.

Får inte vara tomt      Den här egenskapen är bara tillgängliga för fält och är inte tillgängligt för grupper. Markera den här kryssrutan om fältet måste innehålla ett värde. Om fältet inte har något värde markeras den kontroll som är bunden till fältet med en röd asterisk. För vissa typer av kontroller, en streckad röd kantlinje i stället för den röda asterisken.

Standardvärde

Värde      Skriv ett värde eller klicka på Infoga formel Bild av knapp om du vill lägga till en formel som genererar startvärdet i fältet när användaren öppnar ett formulär som baseras på formulärmallen. Den här rutan är inaktiverat för grupper. Länkar till mer information om standardvärden och formler i avsnittet Se även.

Uppdatera det här värdet när resultatet av formeln har beräknats om      Markera den här kryssrutan om värdet i det här fältet uppdateras automatiskt varje gång formeln beräknas.

Fliken Validera

Använd inställningarna på den här fliken att lägga till, ändra eller ta bort ett fält eller ändrar ordning på dataverifiering för ett fält. Innehållet i den här fliken är inaktiverade för grupper. Hitta länkar till mer information om dataverifiering i avsnittet Se även.

Villkor med dataverifiering      Den här listan visas alla dataverifieringsvillkor som har angetts för det här fältet. Varje villkor inleds med Skärmtips texten som visas när dataverifiering visas inom parentes inträffar. Varje villkor i den här listan används i den ordning som den visas. Välj verifieringsuttrycket data som du vill ändra, ta bort eller ordna om.

Lägga till      Klicka på den här knappen om du vill lägga till en ny data verifieringsuttrycket i fältet.

Ändra      Klicka på den här knappen om du vill ändra verifieringsuttrycket markerade data.

Ta bort      Klicka på den här knappen om du vill ta bort markerade data verifieringsuttrycket.

Flytta uppåt      Klicka på den här knappen om du vill flytta markerade data verifieringsuttrycket uppåt i listan så att den används i fältet innan de villkor som visas efter den i listan. Den här knappen är inaktiverad om det finns bara en data verifieringsuttrycket i listan.

Flytta nedåt      Klicka på den här knappen om du vill flytta markerade data verifieringsuttrycket nedåt i listan så att den används i fältet efter villkor som visas före den i listan. Den här knappen är inaktiverad om det finns bara ett villkor i listan.

Fliken regler och sammanfoga

Använd inställningarna på den här fliken att lägga till, ändra eller ta bort regler som används i det här fältet eller ändra ordningen på reglerna. Du kan också använda den här fliken för att ange de åtgärder som kan uppstå när en användare kopplar ett formulär som baseras på formulärmallen med andra former. Du kan använda för att visa meddelanden, ange standardvärden eller använda andra åtgärder som är baserade på villkor som uppstår när användaren öppnar ett formulär som baseras på formulärmallen. Länkar till mer information om regler och slå ihop formulär i avsnittet Se även.

Regler

Regel     Den här listan visas alla regler för fält eller grupp. En regel kan utföras antingen varje gång formuläret öppnas eller när ett villkor eller en uppsättning villkor som visas inom parentes, inträffar. Markera den regel som du vill ändra, ta bort eller ordna om.

Lägga till      Klicka på den här knappen om du vill lägga till en ny regel i fältet eller gruppen.

Ändra      Klicka på den här knappen om du vill ändra den markerade regeln.

Ta bort      Klicka på den här knappen om du vill ta bort den markerade regeln.

Flytta uppåt      Klicka på den här knappen om du vill flytta den markerade regeln uppåt i listan så att den tillämpas på fältet eller gruppen före alla andra regler som visas efter den i listan. Den här knappen är inaktiverad om det finns bara en regel i listan.

Flytta nedåt      Klicka på den här knappen om du vill flytta den markerade regeln nedåt i listan så att den tillämpas på fältet eller gruppen efter andra regler som visas före den i listan. Den här knappen är inaktiverad om det finns bara en regel i listan.

Slå ihop formulär

Slå samman inställningar     Klicka på den här knappen om du vill ange vilken åtgärd som ska utföras när en användare kombinerar data i ett formulär som baseras på formulärmallen med andra former.

Fliken information

Den här fliken visas XML-schemat för fält eller grupp.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×