Fälten Uppskattat originalslut 0-10

När du anger en originalplan kopieras datumen för schemalagt slut för en aktivitet eller tilldelning i Microsoft Project och sparas i fälten Uppskattat originalslut (Uppskattat originalslut till Uppskattat originalslut 1 till och med Uppskattat originalslut 10). Detta är sant oavsett om aktiviteterna schemaläggs manuellt eller automatiskt. För manuellt schemalagd aktivitet kan dessa värden skilja sig från de som sparats i fälten Originalslut. För manuellt schemalagd aktivitetautomatiskt schemalagd aktivitet är värdena i fälten Originalslut och fälten Uppskattat originalslut exakt samma.

I fältet Uppskattat originalslut sparas schemalagda slutdatum för aktiviteter eller tilldelningar som sparats med den originalplan du angav först. På motsvarande sätt sparas Uppskattat originalslut 1 till och med Uppskattat originalslut 10 i fälten Originalplan 1 till och med Originalplan 10.

Det finns två kategorier av fälten Uppskattat originalslut 0-10.

Datatyp    datumfält

Uppskattat originalslut 0-10 (aktivitetsfält)

Typ av post    beräknat eller angivet fält

Beräkning    Så snart en originalplan har angetts kopieras datumet i fältet Schemalagt slut till fältet Uppskattat originalslut för den motsvarande aktiviteten. Det av fälten Uppskattat originalslut som används (Uppskattat originalslut, Uppskattat originalslut 1 och så vidare) motsvarar den originalplan som sparades (Originalplan, Originalplan 1 och så vidare).

Rekommenderad användning    Lägg till ett eller flera av fälten Uppskattat originalslut i en aktivitetsvy när du har angett minst en originalplan och du vill jämföra de uppskattade slutdatumen med schemalagda eller faktiska slutdatum för aktiviteter. Du kan också använda flera originalplaner om du vill jämföra slutdatum som angetts under olika tillfällen i projektet.

Exempel    Projektet innehåller en blandning av manuellt och automatiskt schemalagda aktiviteter, och det saknas fortfarande viss schemainformation för vissa av de manuellt schemalagda aktiviteterna. När projektet startade för två månader sedan angav du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades projektets omfattning och du angav en andra originalplan med Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare ändringar och sparat en tredje originalplan i Originalplan 2. Nu vill du jämföra och analysera de tre uppsättningarna med uppskattade originalslutdatum och visa beräkningar av slutdatum oberoende av de slutdatum du angav för de manuellt schemalagda aktiviteterna. Du lägger till fälten Uppskattat originalslut, Uppskattat originalslut 1 och Uppskattat originalslut 2 i vyn Aktivitetslista.

Kommentarer    Fälten Uppskattat originalslut innehåller "-" tills du sparar en motsvarande originalplan, vilket du kan göra när som helst under projektet. Klicka på Ange baslinje i gruppen Schema på fliken Projekt när du vill ange en originalplan. Klicka på Ange originalplan i dialogrutan. Välj den originalplan du vill använda – Originalplan eller Originalplan 1 till och med Originalplan 10. När en originalplan anges kopieras alla för närvarande schemalagda fält aktiviteter till motsvarande originalplansfält.

Uppskattat originalslut 0-10 (tilldelningsfält)

Typ av post    beräknat eller angivet fält

Beräkning    Så snart en originalplan har angetts kopieras datumet i tilldelningsfältet Schemalagt slut för aktiviteten till det motsvarande fältet Uppskattat originalslut för tilldelning. Det av fälten Uppskattat originalslut som används (Uppskattat originalslut, Uppskattat originalslut 1 och så vidare) motsvarar den originalplan som sparades (Originalplan, Originalplan 1 och så vidare).

Rekommenderad användning    Lägg till ett eller flera av fälten Uppskattat originalslut i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du har sparat minst en originalplan och du vill jämföra datum för Uppskattat originalslut för tilldelningar med schemalagda eller faktiska slutdatum för tilldelningar. Med flera originalplaner kan du även jämföra datumen för Uppskattat originalslut som sparats vid olika tillfällen i projektet.

Exempel    Projektet innehåller en blandning av manuellt och automatiskt schemalagda aktiviteter, och det saknas fortfarande viss schemainformation för vissa av de manuellt schemalagda aktiviteterna. När projektet startade för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades projektets omfattning och du sparade en andra originalplan med Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare ändringar och sparat en tredje originalplan i Originalplan 2. Nu vill du jämföra och analysera de tre uppsättningarna med uppskattade slutdatum oberoende av de slutdatum du angav för de manuellt schemalagda aktiviteterna och i ett sammanhang med resurser och deras tilldelningar. Du lägger till fälten Uppskattat originalslut, Uppskattat originalslut 1 och Uppskattat originalslut 2 i vyn Resursanvändning. Datumen för Uppskattat originalslut för tilldelningar visas med tilldelningsfälten nedanför varje resursnamn.

Kommentarer    Fälten Uppskattat originalslut innehåller "-" tills du sparar en motsvarande originalplan, vilket du kan göra när som helst under projektet. Klicka på Ange baslinje i gruppen Schema på fliken Projekt när du vill ange en originalplan. Klicka på Ange originalplan i dialogrutan. Välj den originalplan du vill använda – Originalplan eller Originalplan 1 till och med Originalplan 10. När en originalplan anges kopieras alla för närvarande schemalagda fält aktiviteter till motsvarande originalplansfält.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×