Fälten Slut 1-10

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Fälten Slut 1 till Slut 10 är anpassade fält som innehåller information om slutdatum för aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Det finns flera kategorier av fälten Slut 1–10.

Datatyp    Datum

Slut 1-10 (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad eller manuell

Bästa användning    Använd de egna slutfälten när du arbetar med interimplaner. Tilldela ett start- och ett slutdatumfält där du lagrar start- och slutdatum för interimplanen. Du kan sedan lägga till de egna start- och slutfälten i önskad aktivitetsvy. Du kan även använda egna slutfält för att ange viktiga datum på Gantt-schemat.

Exempel    Du anger en originalplan för projektet och visar fältet Originalslut i aktivitetstabellen. Du sparar också en interimplan och sparar interimplanens slutdatum i Slut 1. Du döper om fältet till "Interimslut" och lägger till det i aktivitetstabellen.

Obs!    Datum i fälten Slut 1-10 påverkar inte beräkningar i Project. Om inget datum anges innehåller fältet ”-”.

Du kan använda anpassade start- och slutfält för att lagra start- och slutdatum för interimplaner. I dialogrutan Ange originalplan kan du spara start- och slutdatum som interimplaner.

Du kan skapa värdelistor, formler och grafiska indikatorer för alla anpassade slutfält. I dialogrutan Anpassade fält kan du också lägga till ett sådant anpassat attribut eller byta namn på ett anpassat slutfält..

I dialogrutan Organisera kan du dessutom kopiera de anpassade fält som du skapar till andra projektfiler.

Slut 1-10 (resursfält)

Typ av post    Beräknad eller manuell

Bästa användning    Använd egna slutfält när du arbetar med interimplaner. Ange ett par egna slut- och startfält om du vill lagra start- och slutdatum för interimplanen. Om du vill granska interimplanen och se när resurser slutar arbeta med alla tilldelade aktiviteter kan du lägga till det egna slutfältet för resurser tillsammans med motsvarande startfält i en resurslista.

Exempel    Du har angett en originalplan för projektet och visar fältet Originalslut i en resursvy för att ange de övergripande datumen då resurser slutför arbetet i alla tilldelningarna. Efter tre månader gör du viktiga ändringar i projektet. Du sparar en interimplan och tar med interimplanens slutdatum i fältet Slut 1. Sedan döper du om fältet till "Interimslut" och lägger därefter till det i resursvyn.

Obs!    Datum i fälten Slut 1-10 påverkar inte beräkningar i Project. Om inget datum anges innehåller fältet ”-”.

Du kan använda anpassade start- och slutfält för att lagra start- och slutdatum för interimplaner. I dialogrutan Ange originalplan kan du spara start- och slutdatum som interimplaner.

Du kan skapa värdelistor, formler och grafiska indikatorer för alla anpassade slutfält. Om du vill lägga till ett sådant anpassat attribut eller byta namn på ett anpassat slutfält använder du dig av dialogrutan Anpassade fält. Anger du en formel blir fältet skrivskyddat.

I dialogrutan Organisera kan du kopiera de anpassade fält som du skapar, tillsammans med deras anpassade attribut, till andra projektfiler.

Slut 1-10 (tilldelningsfält)

Posttyp    Angett

Bästa användning    Använd de anpassade Slut-fälten när du arbetar med interimsplaner. Tilldela anpassade Start- och Slut-fält när du vill lagra start- och slutdatumen för interimsplanen. Du kan sedan lägga till det anpassade Slut-fältet (och det tillhörande anpassade Start-fältet) till listdelen av vyerna Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning.

Exempel    Du har redan lagt till fälten Start och Slut i tabellen men har nu sparat en interimsplan och vill lägga till interimsplanens slutdatum till tabellen. Lägg till fältet Slut 1.

Obs!    Datumen i de anpassade fälten Slut 1–10 påverkar inte beräkningarna i Project. Om du inte anger något datum visas "-" i fältet

Du kan använda anpassade start- och slutfält för att lagra start- och slutdatum för interimplaner. Om du vill spara start- och slutdatum som interimoriginalplaner använder du dig av dialogrutan Ange originalplan.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×