Fälten Slut 1-10

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fälten Slut 1 till Slut 10 är anpassade fält som innehåller information om slutdatum för aktiviteter, resurser eller tilldelningar.

Det finns flera kategorier av fälten Slut 1–10.

Datatyp    Datum

Slut 1-10 (aktivitetsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Bästa användning    Använd de egna slutfälten när du arbetar med interimplaner. Tilldela ett start- och ett slutdatumfält där du lagrar start- och slutdatum för interimplanen. Du kan sedan lägga till de egna start- och slutfälten i önskad aktivitetsvy. Du kan även använda egna slutfält för att ange viktiga datum på Gantt-schemat.

Exempel    Du anger en originalplan för projektet och visar fältet Originalslut i aktivitetstabellen. Du sparar också en interimplan och sparar interimplanens slutdatum i Slut 1. Du döper om fältet till "Interimslut" och lägger till det i aktivitetstabellen.

Obs!    Datum i fälten Slut 1-10 påverkar inte beräkningar i Project. Om inget datum anges innehåller fältet ”-”.

Du kan använda anpassade start- och slutfält för att lagra start- och slutdatum för interimplaner. I dialogrutan Ange originalplan kan du spara start- och slutdatum som interimplaner.

Du kan skapa värdelistor, formler och grafiska indikatorer för alla anpassade slutfält. I dialogrutan Anpassade fält kan du också lägga till ett sådant anpassat attribut eller byta namn på ett anpassat slutfält..

I dialogrutan Organisera kan du dessutom kopiera de anpassade fält som du skapar till andra projektfiler.

Slut 1-10 (resursfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Bästa användning    Använd egna slutfält när du arbetar med interimplaner. Ange ett par egna slut- och startfält om du vill lagra start- och slutdatum för interimplanen. Om du vill granska interimplanen och se när resurser slutar arbeta med alla tilldelade aktiviteter kan du lägga till det egna slutfältet för resurser tillsammans med motsvarande startfält i en resurslista.

Exempel    Du har angett en originalplan för projektet och visar fältet Originalslut i en resursvy för att ange de övergripande datumen då resurser slutför arbetet i alla tilldelningarna. Efter tre månader gör du viktiga ändringar i projektet. Du sparar en interimplan och tar med interimplanens slutdatum i fältet Slut 1. Sedan döper du om fältet till "Interimslut" och lägger därefter till det i resursvyn.

Obs!    Datum i fälten Slut 1-10 påverkar inte beräkningar i Project. Om inget datum anges innehåller fältet ”-”.

Du kan använda anpassade start- och slutfält för att lagra start- och slutdatum för interimplaner. I dialogrutan Ange originalplan kan du spara start- och slutdatum som interimplaner.

Du kan skapa värdelistor, formler och grafiska indikatorer för alla anpassade slutfält. Om du vill lägga till ett sådant anpassat attribut eller byta namn på ett anpassat slutfält använder du dig av dialogrutan Anpassade fält. Anger du en formel blir fältet skrivskyddat.

I dialogrutan Organisera kan du kopiera de anpassade fält som du skapar, tillsammans med deras anpassade attribut, till andra projektfiler.

Slut 1-10 (tilldelningsfält)

Posttyp    Angett

Bästa användning    Använd de anpassade Slut-fälten när du arbetar med interimsplaner. Tilldela anpassade Start- och Slut-fält när du vill lagra start- och slutdatumen för interimsplanen. Du kan sedan lägga till det anpassade Slut-fältet (och det tillhörande anpassade Start-fältet) till listdelen av vyerna Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning.

Exempel    Du har redan lagt till fälten Start och Slut i tabellen men har nu sparat en interimsplan och vill lägga till interimsplanens slutdatum till tabellen. Lägg till fältet Slut 1.

Obs!    Datumen i de anpassade fälten Slut 1–10 påverkar inte beräkningarna i Project. Om du inte anger något datum visas "-" i fältet

Du kan använda anpassade start- och slutfält för att lagra start- och slutdatum för interimplaner. Om du vill spara start- och slutdatum som interimoriginalplaner använder du dig av dialogrutan Ange originalplan.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×