Fälten hyperlänkadress

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Fältet Hyperlänkens adress innehåller adress för hyperlänk som är kopplad till en aktivitet, resurs eller tilldelning. Du kan klicka på namnet i fältet Hyperlänkens adress att gå till den Webbplats i en intranät eller World Wide Web. Du kan också använda fältet hyperlänk för att gå till ett dokument på hårddisken eller i nätverket.

Det finns flera kategorier av fälten Hyperlänkadress.

Datatyp    Text

Hyperlänkens adress (aktivitetsfält)

Posttyp    Angett

Bästa användning    Lägg till fältet Hyperlänkadress i en aktivitetslista när du vill visa eller gå till de adresser som hör till aktiviteterna. När du lägger till en plats i fältet Hyperlänkadress visas ikonen Hyperlänk i fältet Symboler.

Exempel    Många aktiviteter i ditt projekt är tilldelade till andra konsultföretag som har webbplatser. Om du vill visa hyperlänkadressen till ett annat företag, till exempel "http://www.microsoft.com/Sverige/", lägger du till fältet Hyperlänkadress i vyn Aktivitetslista.

Obs!    Klicka inte i fältet Hyperlänk eller Hyperlänkadress om du vill redigera en hyperlänk. Om du klickar i något av fälten startas webbläsaren och den aktuella hyperlänken visas. Markera i stället fältet Hyperlänkadress med hjälp av piltangenterna. Sedan klickar du i skrivfältet ovanför vyn när du vill redigera hyperlänken.

Du kan också infoga en hyperlänk i projektfilen genom att fylla i dialogrutan Infoga hyperlänk.

Hyperlänkens adress (resursfält)

Posttyp    Angett

Bästa användning    Lägg till fältet Hyperlänkens adress i en resurslista när du vill visa eller gå till de hyperlänkadresser som hör till resurserna. När du lägger till en adress i fältet Hyperlänkens adress visas hyperlänksymbolen i fältet Symboler.

Exempel    Flera av resurserna i projektet är konsulter från andra företag som har webbplatser. Visa en hyperlänkadress till ett annat företag (t ex "http://www.microsoft.se") genom att lägga till fältet Hyperlänkadress i vyn Resurslista.

Obs!    Klicka inte i fältet Hyperlänk eller Hyperlänkadress om du vill redigera en hyperlänk. Om du klickar i något av fälten startas webbläsaren och den aktuella hyperlänken visas. Markera i stället fältet Hyperlänkadress med hjälp av piltangenterna. Sedan klickar du i skrivfältet ovanför vyn när du vill redigera hyperlänken.

Du kan också infoga en hyperlänk i projektfilen genom att fylla i dialogrutan Infoga hyperlänk.

Hyperlänkens adress (tilldelningsfält)

Posttyp    Angett

Bästa användning    Lägg till fältet Hyperlänkadress i listdelen av vyerna Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill visa eller gå till de adresser som hör till tilldelningarna. När du lägger till en adress i fältet Hyperlänkadress visas hyperlänkindikatorn i fältet Symboler.

Exempel    Flera av resurserna i projektet är konsulter från andra företag som har webbplatser. Visa hyperlänkadresserna till företagen (t ex "http://www.microsoft.se") genom att lägga till Hyperlänkadress i vyn Aktivitetsanvändning.

Obs!    Klicka inte i fältet Hyperlänk eller Hyperlänkadress om du vill redigera en hyperlänk. Om du klickar i något av fälten startas webbläsaren och den aktuella hyperlänken visas. Markera i stället fältet Hyperlänkadress med hjälp av piltangenterna. Sedan klickar du i skrivfältet ovanför vyn när du vill redigera hyperlänken.

Du kan också infoga en hyperlänk i projektfilen genom att fylla i dialogrutan Infoga hyperlänk.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×