Fälten Budgeterad kostnad

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Budgeterad kostnad (fält) används för att ange eller granska budgeterade kostnader för budget kostnadsresurs. Budgetresurser tilldelas bara för projektsammanfattningsaktivitet. Du kan använda fälten budgeterad kostnad för att jämföra de aktuella budgeterade kostnaderna med de planerade eller verkliga kostnaderna för projektet.

Det finns flera kategorier av fälten Budgeterad kostnad.

Budgeterad kostnad (aktivitetsfält)

Datatyp    Valuta

Typ av post     Beräkning

Beräkning    Om du kopplar en kostnadsresurs som består av en budgetresurs till en projektsammanfattning, och sedan anger en budgeterad summa för kostnadsresursen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning, flyttas den totala arbetsmängden upp till projektsammanfattningsaktivitet i Microsoft Project.

Du kan sedan använda informationen för att granska den övergripande informationen om den budgeterade kostnaden för projektet. Om projektet är en del av ett huvudprojekt eller en projektportfölj kan du analysera och jämföra informationen om den budgeterade kostnaden i projektsammanfattningen med informationen för andra projekt. I projektsammanfattningen för huvudprojektet ingår värdet för de egna budgetresurserna samt summan av budgetresurserna för underprojekten.

Användningsområden    Du kan lägga till fältet Budgeterad kostnad i en aktivitetsvy och visa projektsammanfattningen om du vill granska den totala budgeten för kostnadsresurserna. När du har börjat följa upp framstegen i projektplanen kan du använda fältet Budgeterad kostnad för att jämföra de budgeterade kostnaderna med de verkliga kostnaderna.

Exempel    Du har en resebudget på 150 000 kr för ett tremånadersprojekt och har identifierat "Resor" som en kostnadsresurs och som en budgetresurs. Kostnadsresursen har du kopplat till projektsammanfattningen, och du har angett vilken summa som är budgeterad för resor i vyn Aktivitetsanvändning. I takt med att projektet framskrider fyller du i information om de verkliga framstegen i projektplanen. Du jämför eventuella avvikelser mellan de planerade kostnaderna och de verkliga kostnaderna för att försäkra dig om att du är på rätt spår och för att, vid behov, göra nödvändiga justeringar.

Anmärkningar    Du kan bara ange information i fältet Budgeterad kostnad för kostnadsresurser som består av budgetresurser. (För arbets- och materialresurser som består av budgetresurser kan du ange information i fälten Budgeterat arbete.)

Budgeterad kostnad (resursfält)

Datatyp    Valuta

Typ av post     Beräkning

Beräkning    Om du kopplar en kostnadsresurs som består av en budgetresurs till en projektsammanfattningsaktivitet, och sedan anger en budgeterad summa för kostnadsresursen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning, kopieras den budgeterade summan till resursfältet Budgeterad kostnad i Project.

Användningsområden    Du kan lägga till fältet Budgeterad kostnad i en resursvy om du vill granska budgeten för kostnadsresurserna, eller om du vill jämföra budgetarna för olika kostnadsresurser med varandra.

Exempel    Du har en resebudget på 150 000 kr för ett tremånadersprojekt och har identifierat "Resor" som en kostnadsresurs och som en budgetresurs. Kostnadsresursen har du kopplat till projektsammanfattningen, och du har angett vilken summa som är budgeterad för resor i vyn Aktivitetsanvändning. När du lägger till fältet Budgeterad kostnad i resurslistan kan du se att kostnadsresursen "Resor" speglar budgeten på 150 000 kr.

Anmärkningar    Du kan bara ange information i fältet Budgeterad kostnad för kostnadsresurser som består av budgetresurser. (För arbets- och materialresurser som består av budgetresurser kan du ange information i fälten Budgeterat arbete.)

Budgeterad kostnad (tilldelningsfält)

Datatyp    Valuta

Typ av post     Anges

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Budgeterad kostnad i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill ange hur mycket budget för kostnadsresurser med uppgifter, eller när du vill jämföra budgetarna för olika kostnadsresurser till varandra.

Exempel    Du har en resebudget på 150 000 kr för ett tremånadersprojekt och har identifierat "Resor" som en kostnadsresurs och som en budgetresurs. Kostnadsresursen har du kopplat till projektsammanfattningen. Nu kan du ange den budgeterade summan för resor som en klumpsumma i listdelen av vyn Aktivitetsanvändning.

Anmärkningar    Du kan bara ange information i fältet Budgeterad kostnad för kostnadsresurser som består av budgetresurser. (För arbets- och materialresurser som består av budgetresurser kan du ange information i fälten Budgeterat arbete.)

Budgeterad kostnad (tidfasat aktivitetsfält)

Datatyp    Valuta

Typ av post     Beräkning

Beräkning    När du tilldelar en kostnadsresurs som är en budgetresurs till projektsammanfattningsaktivitet och ange en budgetbeloppet för kostnadsresursen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning rullar Project nedåt totalbeloppet till tidfasade nivå.

Användningsområden    Du kan visa fältet Budgeterad kostnad i tidrapportdelen av vyn Aktivitetsanvändning genom att lägga till det i dialogrutan Informationsfält. Då visas den budgeterade kostnaden för aktiviteten och tilldelningarna, fördelad över tid.

När du har börjat följa upp framstegen i projektplanen kan du använda fältet Budgeterad kostnad för att jämföra de budgeterade kostnaderna med de verkliga kostnaderna.

Exempel    Du har en resebudget på 150 000 kr för ett tremånadersprojekt och har identifierat "Resor" som en kostnadsresurs och som en budgetresurs. Kostnadsresursen har du kopplat till projektsammanfattningen, och du har angett vilken summa som är budgeterad för resor i tilldelningen i vyn Aktivitetsanvändning. I takt med att projektet framskrider fyller du i information om de verkliga framstegen i projektplanen. Du jämför eventuella avvikelser mellan de planerade tidfasade kostnaderna och de verkliga kostnaderna för att försäkra dig om att du är på rätt spår och för att, vid behov, göra nödvändiga justeringar.

Anmärkningar    Du kan bara ange information i fältet Budgeterad kostnad för kostnadsresurser som består av budgetresurser. (För arbets- och materialresurser som består av budgetresurser kan du ange information i fälten Budgeterat arbete.)

Budgeterad kostnad (tidfasat resursfält)

Datatyp    Valuta

Typ av post     Beräkning

Beräkning    När du tilldelar en kostnadsresurs som är en budgetresurs till projektsammanfattningsaktivitet och ange en budgetbeloppet för kostnadsresursen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning rullar Project nedåt totalbeloppet till tidfasade nivå.

Användningsområden    Du kan visa fältet Budgeterad kostnad i tidrapportdelen av vyn Resursanvändning genom att lägga till det i dialogrutan Informationsfält. Då visas den budgeterade kostnaden för resursen och tilldelningarna, fördelad över tid.

Exempel    Du har en resebudget på 150 000 kr för ett tremånadersprojekt och har identifierat "Resor" som en kostnadsresurs och som en budgetresurs. Kostnadsresursen har du kopplat till projektsammanfattningen, och du har angett vilken summa som är budgeterad för resor i tilldelningen i vyn Resursanvändning. I takt med att projektet framskrider fyller du i information om de verkliga framstegen i projektplanen. Du jämför eventuella avvikelser mellan de planerade tidfasade kostnaderna och de verkliga kostnaderna för att försäkra dig om att du är på rätt spår och för att, vid behov, göra nödvändiga justeringar.

Anmärkningar    Du kan bara ange information i fältet Budgeterad kostnad för kostnadsresurser som består av budgetresurser. (För arbets- och materialresurser som består av budgetresurser kan du ange information i fälten Budgeterat arbete.)

Budgeterad kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

Datatyp    Valuta

Posttyp    Angett

Användningsområden    Du kan visa fältet Budgeterad kostnad i tidrapportdelen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning genom att lägga till det i dialogrutan Informationsfält. När du har gjort det kan du ange eller granska den budgeterade kostnaden för tilldelningen, fördelad över tid.

Exempel    Med en budget för 15 000 medarbetarnas restid för ett projekt med tre månader har du identifierat ”bege sig” som en kostnadsresurs och en budgetresurs. Du har tilldelat den här kostnadsresurs projektsammanfattningsaktivitet. Nu kan du ange tidsfördelad eller konturer budgeterat belopp för resor i tidrapport-delen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning.

Anmärkningar    Du kan bara ange information i fältet Budgeterad kostnad för kostnadsresurser som består av budgetresurser. (För arbets- och materialresurser som består av budgetresurser kan du ange information i fälten Budgeterat arbete.)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×