Fälten Bokningstyp

Beskrivning    fält Bokningstyp anger om en resurser betraktas som bekräftad resurs eller föreslagen resurs. Du kan välja om föreslagna resurser ska räknas in i diagram över tillgänglighet, utjämning och andra resursrelaterade åtgärder.

Det finns flera kategorier av fälten Bokningstyp.

Datatyp    uppräkningsfält

Bokningstyp (aktivitetsfält)

Inmatningstyp    Null-fält

Bästa användning    Lägg till fältet Bokningstyp i vyn Aktivitetsanvändning så ser du om de tilldelade resurserna är föreslagna eller bekräftade. Inga verkliga data visas i aktivitetsfälten, endast i tilldelning.

Exempel    De flesta resurserna i ditt projekt är bekräftade, men några är föreslagna. Du vill granska alla tilldelningarna och se vilka som är tilldelade föreslagna resurser och vilka som är tilldelade bekräftade resurser. Lägg då till fältet Bokningstyp i vyn Aktivitetsanvändning.

Bokningstyp (resursfält)

Inmatningstyp    angivet fält

Bästa användning    Ange att en resurs är föreslagen när du gör uppskattningar för ett föreslaget nytt projekt eller en ny fas i ett befintligt projekt. Genom att ange föreslagna resurser kan du lättare förutse kostnader, tillgänglighet och schemaläggning för nya projekt eller en ny fas utan att binda upp den föreslagna resursens tillgänglighet. När det föreslagna projektet eller fasen bekräftas kan du ändra resursens bokningstyp i enlighet med det.

Använd den föreslagna bokningstypen när du vill använda en särskild resurs men inte vet om resursen är tillgänglig för ditt projekt. Du måste kanske få godkännande att låna en resurs från en annan avdelning, eller ta reda på om en konsult utifrån är tillgänglig. Genom att ange resursen som föreslagen kan du lättare göra uppskattningar i fråga om schemaläggning och kostnader så att du kan ge konkret information om den föreslagna resursens tilldelningar.

Du kan sortering, filter eller grupp efter fältet Bokningstyp. Du kan även granska resurstillgänglighet och utjämna resurser med eller utan föreslagna resurser.

Exempel    Du måste avgöra om du för närvarande har de resurser och den budget som krävs för att ta dig an ett nytt initiativ. Du startar ett projekt och lägger till verkliga resurser från ditt företags resurspool. Eftersom du inte vill hindra att resurserna tilldelas andra projekt utifall att du inte kan ta på dig projektet, lägger du till fältet Bokningstyp i vyn Resurslista och anger bokningstypen Föreslagen för alla resurser.

Obs!    Du kan ange bokningstyp för en enskild resurs i dialogrutan Resursinformation. Markera resursen och klicka sedan på Resursinformation Bild av knapp . Klicka på fliken Allmänt och sedan i rutan Bokningstyp. Markera Bekräftad eller Föreslagen. Resurser är bekräftade som standard.

Förväxla inte fältet Bokningstyp med fältet Bekräftat. Bokningstypen anger om resursen är bekräftad för projektet eller endast preliminärt föreslagen. Fältet Bekräftat anger om resursen har svarat på arbetsgruppsmeddelanden om tilldelningen.

Du tilldelar föreslagna resurser på samma sätt som bekräftade resurser. Om du använder Microsoft Office Project kan du dock inte publicera tilldelningar tilldelningar för föreslagna resurser i Microsoft Office Project Web Access. Observera att värdena för arbete och återstående arbete innefattar både föreslagna och bekräftade bokningar.

Bokningstyp (tilldelningsfält)

Inmatningstyp    beräknat fält

Beräkning    Fältet Bokningstyp för tilldelning är detsamma som fältet Bokningstyp för resursen.

Bästa användning    Lägg till fältet Bokningstyp i en tilldelningsvy när du har en blandning av föreslagna och bekräftade resurser tilldelade för aktiviteter och du vill granska tilldelningar efter bokningstyp. Du kan sortering, filter eller grupp tilldelningar efter fältet Bokningstyp.

Exempel    Du har 20 bekräftade resurser som redan angetts i ditt projekt och tilldelats aktiviteter. Du har också angett ytterligare tre gruppmedlemmar som föreslagna resurser. Även om de bara är föreslagna i stället för bekräftade har du redan preliminärt tilldelat dem aktiviteter som en hjälp att planera schema och budget. Du vill granska alla tilldelningar och se vilka som är tilldelade föreslagna resurser och vilka som är tilldelade bekräftade resurser. Du lägger då till fältet Bokningstyp i Aktivitetsanvändningsvyn.

Obs!    Föreslagna bokningar görs för resurser som helhet och inte för enskilda tilldelningar.

Du kan granska bokningstypen för en enskild resurs i dialogrutan Tilldelningsinformation. Markera tilldelningen i någon av vyerna Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning och klicka sedan på Tilldelningsinformation Bild av knapp . Klicka på fliken Allmänt och kontrollera inställningen i rutan Bokningstyp.

Förväxla inte fältet Bokningstyp med fältet Bekräftat. Bokningstypen anger om resursen är bekräftad för projektet eller endast föreslagen. Fältet Bekräftat anger om resursen har svarat på arbetsgruppsmeddelanden om tilldelningen.

Du tilldelar föreslagna resurser på samma sätt som bekräftade resurser. Om du använder Project Server kan du dock inte publicera tilldelningar tilldelningar för föreslagna resurser i Project Web Access. Observera att värdena för arbete och återstående arbete innefattar både föreslagna och bekräftade bokningar.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×