FÖRSKJUTNING (Funktionen FÖRSKJUTNING)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen FÖRSKJUTNING i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar en referens till intervall som består av ett angivet antal rader och kolumner från en cell eller ett cellintervall. Referensen som returneras kan vara en enstaka cell eller ett cellintervall. Du kan ange antalet rader och kolumner som ska returneras.

Syntax

FÖRSKJUTNING(ref; rader; kolumner; [höjd]; [bredd])

Syntaxen för funktionen FÖRSKJUTNING har följande argument:

  • Referens    Obligatoriskt. Detta är referensen som anger utgångspunkt för förskjutningen. Referens måste referera till en cell eller ett angränsande cellområde. I annat fall returnerar FÖRSKJUTNING felvärdet #Värdefel!.

  • Rader    Obligatoriskt. Detta är antal rader ned eller upp som du vill att övre vänstra cellen i resultatet ska referera till. Om du sätter argumentet rader till 5 anger det att den övre, vänstra cellen i referensen är fem rader nedanför ref. Rader kan vara ett positivt värde (d.v.s. under startreferensen) eller ett negativt värde (d.v.s. över startreferensen).

  • Kolumner    Obligatoriskt. Detta är antalet kolumner till vänster eller höger som du vill att övre vänstra cellen i resultatet ska referera till. Om du sätter argumentet kolumner till 5 anger det att den övre, vänstra cellen i referensen är fem kolumner till höger om ref. Kolumner kan vara ett positivt värde (dvs till höger om startreferensen) eller ett negativt värde (d.v.s. till vänster om startreferensen).

  • Höjd    Valfritt. Detta är den höjd, i antal rader, som du vill att den returnerade referensen ska vara. Höjd måste vara ett positivt värde.

  • Bredd    Valfritt. Detta är den bredd, i antal kolumner, som du vill att den returnerade referensen ska vara. Bredd måste vara ett positivt värde.

Kommentarer

  • Om rader och kolumner förskjuter ref så att det hamnar utanför kalkylbladet returnerar FÖRSKJUTNING felvärdet #Referens!.

  • Om höjd eller bredd utelämnas antas de vara samma höjd eller bredd som ref.

  • Funktionen FÖRSKJUTNING flyttar inte några celler och ändrar inga markeringar, utan den returnerar endast en referens. Du kan använda FÖRSKJUTNING med vilken annan funktion som helst som tar en referens som argument. T.ex. beräknar formeln SUMMA(FÖRSKJUTNING(C2;1;2;3;1)) det totala värdet av ett intervall på tre rader och en kolumn som är en rad under och två kolumner till höger om cell C2.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=FÖRSKJUTNING(D3;3;-2;1;1)

Visar värdet i cellen B6 (4)

4.

=SUMMA(FÖRSKJUTNING(D3:F5;3;-2; 3; 3))

Summerar cellområdet B6:C8

15

=FÖRSKJUTNING(D3; -3; -3)

Returnerar ett fel eftersom referensen är till ett cellområde som inte finns i kalkylbladet.

#REFERENS!

Data

Data

4.

10

8

3.

3.

6.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×