EXPREGR (Funktionen EXPREGR)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen EXPREGR i Microsoft Excel.

Beskrivning

Beräknar i regressionsanalys en exponentialkurva som passar givna data och returnerar en värdematris som beskriver kurvan. Eftersom den här funktionen returnerar en värdematris måste den matas in som en matrisformel.

Kurvans ekvation är:

y = b*m^x

eller

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

om det finns flera x-värden, där det underordnade y-värdet är en funktion av de överordnade x-värdena. m-värdena är baser som motsvarar varje exponents x-värde och b är ett konstant värde. Lägg märke till att y, x och m kan vara vektorer. Matrisen som EXPREGR returnerar är {mn;mn-1;...;m1;b}.

Syntax

EXPREGR(kända_y; [kända_x]; [konst]; [statistik])

Syntaxen för funktionen EXPREGR har följande argument:

 • Kända_y    Obligatoriskt. Detta är den mängd y-värden som redan är kända i förhållandet y = b*m^x.

  • Om matrisen kända_y innehåller en enda kolumn tolkas varje kolumn i kända_x som en separat variabel.

  • Om matrisen kända_y består av en enda rad tolkas varje rad i kända_x som en separat variabel.

 • Kända_x    Valfritt. Detta är en valfri mängd x-värden som redan kan vara kända i förhållandet y = b*m^x.

  • Matrisen kända_x kan innehålla en eller flera mängder variabler. Om endast en variabel används kan kända_y och kända_x vara intervall av godtycklig form bara de har samma dimensioner. Om flera variabler används måste kända_y vara ett cellintervall med en rads höjd eller en kolumns bredd (som också är känt som en vektor).

  • Om kända_x utelämnas antas argumentet vara matrisen {1;2;3;...} med samma storlek som kända_y.

 • Konst    Valfritt. Detta är ett logiskt värde som anger om konstanten b ska ha värdet 1.

  • Om konst är SANT eller utelämnas beräknas b på normalt sätt.

  • Om konst är FALSKT sätts b till värdet 1 och m_värdena justeras så att y = m^x.

 • Statistik    Valfritt. Ett logiskt värde som anger om utökad regressionsstatistik ska returneras.

  • Om statistik är SANT returnerar EXPREGR utökad regressionsstatistik så att den returnerade matrisen blir {mn;mn-1;...;m1;b\sfn;sfn-1;...;sf1;sfb\r^2;sfy\F;fg\ksreg;ksrest}.

  • Om statistik är FALSKT eller utelämnas returnerar EXPREGR endast m_koefficienterna och konstanten b.

Mer information om regressionsstatistik och beteckningarna som används i förklaringen finns i Funktionen REGR.

Kommentarer

 • Ju mer en utskrift av givna data liknar en exponentiell kurva, desto bättre kommer den beräknade linjen att passa. Precis som REGR returnerar EXPREGR en värdematris som beskriver förhållandet mellan värden, men EXPREGR anpassar en exponentialkurva för givna data i stället för en linje som funktionen REGR. Mer information finns under REGR.

 • Använd följande formel för att returnera y-skärningspunkter (b) när du bara har en oberoende x-variabel:

  Y-skärning (b):
  INDEX(EXPREGR(kända_y;kända_x);2)

  Du kan använda ekvationen y = b*m^x för att förutsäga framtida värden av y, men i Excel finns också funktionen EXPTREND för att göra detta. Mer information finns under funktionen EXPTREND.

 • Formler som returnerar matriser måste matas in som matrisformler.

  Obs!: Det går inte att skapa matrisformler i Excel Online.

 • Om du skriver en matriskonstant, t.ex. kända_x, som ett argument, använder du semikolon för att avgränsa värden på samma rad och omvända snedstreck för att avgränsa rader. Avgränsningstecknet kan variera, beroende på de nationella inställningarna.

 • Observera att de y-värden som förutsägs av regressionsekvationen inte är giltiga om de ligger utanför intervallet med de y-värden som du använde för att beräkna ekvationen.

Exempel

Exempel 1

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. Om du vill visa formelresultaten markerar du formlerna, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du ändra kolumnbredden så att alla data visas.

Månad

Enheter

11

33 100

1,2

47 300

1, 3

69 000

14

102 000

15

150 000

16

220 000

Formel

Beskrivning

Resultat

=EXPREGR(B2:B7;A2:A7; SANT; FALSKT)

Obs! Formeln i det här exemplet måste anges som en matrisformel i Excel-programmet. Kopiera exemplet till ett tomt kalkylblad och markera området C9:D9 med början i formelcellen. Tryck på F2 och sedan på CTRL+SKIFT+RETUR. Om formeln inte anges som en matrisformel blir resultatet 1,4633.

1,4633

495,3048

Exempel 2

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. Om du vill visa formelresultaten markerar du formlerna, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du ändra kolumnbredden så att alla data visas.

Månad

Enheter

11

33 100

1,2

47 300

1, 3

69 000

14

102 000

15

150 000

16

220 000

Formel

Resultat

=EXPREGR(B2:B7;A2:A7;SANT;SANT)

1,4633

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×