Office
Logga in

Exportera XML-data från Excel

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du har importerat XML-data, mappat data till celler i kalkylbladet och gjort ändringar i data vill du ofta exportera eller spara data till en XML-fil.

Viktigt!: När du skapar XML-mappningar och exporterar data i Excel till XML-datafiler finns det en gräns för antalet rader som kan exporteras. Vid export till XML från Excel sparas högst 65 536 rader. Om filen innehåller fler än 65 536 rader bör du göra något av följande:

 • Exportera data med hjälp av den. XLSX-filformatet.

 • Spara filen som XML-kalkylblad (. XML) som förlorar mappningarna.

 • Ta bort alla rader efter 65 536 och exportera sedan igen för att behålla mappningar men förlora data i slutet av filen.

Gör så här:

 1. Klicka på Exportera i gruppen XML på fliken Utvecklare.

  Om fliken Utvecklare inte visas ska du läsa Visa fliken Utvecklare.

 2. Om en liten dialogruta för Exportera XML visas, klickar du på den XML-mappning du vill använda och klickar sedan på OK.

  Den här dialogrutan visas endast om en XML-tabell inte är markerad och om arbetsboken innehåller mer än en XML-mappning.

 3. Ange ett namn på XML-datafilen i rutan Filnamn i den stora dialogrutan Exportera XML.

 4. Klicka på Exportera.

  Obs!: Om kalkylbladet innehåller rubriker eller etiketter som skiljer sig från namnen på XML-elementen i XML-mappningen, använder Excel namnen på XML-elementen när du exporterar eller sparar XML-data från kalkylbladet.

Gör så här:

 1. Subtrahera 65 537 från det totala antalet rader i en fil för att få antalet överflödiga rader.

 2. Ta bort överflödiga rader från början av Excel-kalkylblad.

 3. Exportera kalkylbladet som en XML-datafil.

 4. Klicka på Stäng men inte sparar bladet. Öppna Excel-kalkylblad igen.

 5. Ta bort alla rader utom raderna i steg 1 ovan och sedan exportera som en XML-datafil.

  Den här proceduren ger dig resten av raderna. Vid den tidpunkten har du två XML-exportera filer, som du kan kombinera för att skapa en dubblett av din ursprungliga kalkylbladet.

Om du vill ha bakåtkompatibilitet med tidigare XML-funktionalitet kan du spara filen till en XML-datafil (.xml) i stället för att använda kommandot Exportera.

Gör så här:

 1. Tryck på Ctrl+S om du vill spara filen.

  Detta säkerställer att alla ändringar du gjort i arbetsboken inte förloras när arbetsboken sparas som en XML-datafil.

 2. Klicka på Arkiv > Spara som och välj sedan den plats där du vill spara filen.

 3. Ange ett namn för XML-datafilen i rutan filnamn.

 4. Klicka på XML-data i listan Filformat och klicka sedan på Spara.

 5. Om du får ett meddelande som säger att om filen sparas som XML-data kan det leda till förlust av funktioner ska du klicka på Fortsätt.

 6. Om en liten Exportera XML-fönster visas klickar du på den XML-mappning du vill använda och klicka sedan på OK.

  Popup-fönstret visas endast om en XML-tabell inte är markerad och om arbetsboken innehåller mer än en XML-mappning.

 7. Ange ett namn på XML-datafilen i rutan Filnamn i den stora dialogrutan Exportera XML.

 8. Klicka på Exportera.

Obs!: Om kalkylbladet innehåller rubriker eller etiketter som skiljer sig från namnen på XML-elementen i XML-mappningen, använder Excel namnen på XML-elementen när du exporterar eller sparar XML-data från kalkylbladet.

Vanliga problem med exportera XML-data

När du exporterar XML-data kan stöta du på meddelanden som de nedan.

XML-mappningen kan exporteras men vissa obligatoriska element mappas inte

Det kan finnas flera orsaker till det här meddelandet:

 • XML-mappningen som motsvarar den här XML-tabell har en eller flera obligatoriska element som inte är mappade till XML-tabellen.

  Den hierarkiska listan över element i åtgärdsfönstret XML-källa anger obligatoriska element genom att placera en röd asterisk i det övre högra hörnet på ikonen till vänster om varje element. Om du vill mappa ett obligatoriskt element, drar du elementet till den plats i kalkylbladet där du vill att det ska visas.

 • Elementet är en rekursiv struktur.

  Ett vanligt exempel på en rekursiv struktur är en hierarki med anställda och chefer där samma XML-element har kapslats på flera nivåer. Även om du kanske har mappat alla element i åtgärdsfönstret XML-källa, stöder inte Excel rekursiva strukturer som är mer än en nivå djupa och därför går det inte att mappa alla element.

 • XML-tabellen innehåller blandat innehåll.

  Blandat innehåll inträffar när ett element har ett underordnat element och enkel text utanför ett underordnat element. Ett vanligt fall är där formateringstaggar (till exempel feta taggar) används för att markera data inom ett element. Även om det underordnade elementet (om Excel stöder det) kan visas (textens innehåll förloras när data importeras) är det inte tillgängligt när data exporteras och kan därför inte vara inställt på tur och retur.

XML-mappningar i arbetsboken kan inte exporteras

En XML-mappning kan inte exporteras om förhållandet mellan mappat element med andra element inte bevaras. Den här relationen bevaras inte av något av följande skäl:

 • Schemats definition av ett mappat element i en sekvens med följande attribut:

  • Attributet maxoccurs är inte lika med 1.

  • Sekvensen har mer än ett direkt underordnat element definierat eller har en annan komposition som direkt underordnad.

 • Icke-upprepande syskonelement med samma upprepat överordnat element är mappade till olika XML-tabeller.

 • Flera upprepade element är mappade till samma XML-tabell och upprepningen är inte definierad av ett överordnat element.

 • Underordnade element från olika överordnade element är mappade till samma XML-tabell.

XML-mappning kan dessutom inte exporteras om den har någon av följande XML-schemakonstruktioner:

 • Listan över listor –    En lista över objekt har en andra lista med objekt.

 • Denormalized data        En XML-tabell har ett element som har definierats i schemat ska ske en gång (attributet maxoccurs har värdet 1). När du lägger till ett element i en XML-tabell fylls tabellkolumn med flera instanser av elementet i Excel.

 • Inställning        Ett mappat element är en del av en schemakonstruktion för < inställning > .

Excel kan inte spara arbetsboken eftersom den inte har några mappade områden

Excel kan inte spara arbetsboken i en XML-datafil om du inte skapar ett eller flera mappade områden.

Om du har lagt till en XML-mappning i arbetsboken, ska du följa dessa steg för att mappa XML-elementen till kalkylbladet:

 1. Klicka på Källa i gruppen XML på fliken Utvecklare.

  XML-kommandon på fliken Utvecklare
  Om du inte ser fliken utvecklare, finns i Visa fliken Utvecklare.

 2. I åtgärdsfönstret XML-källa ska du markera de element du vill mappa till kalkylbladet.

  Om du vill markera element som inte är placerade intill varandra klickar du på ett element, håller ned CTRL och klickar sedan på varje element.

 3. Dra de markerade elementen till den önskade platsen i arbetsbladet.

Om du inte har lagt till en XML-mappning i arbetsboken, eller om dina data inte finns i en XML-tabell, spara arbetsboken i filformatet Makroaktiverad Excel-arbetsbok (.xlsm).

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×