Exportera XML-data från Excel 2016

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du har importerat XML-data, mappat data till celler i kalkylbladet och gjort ändringar i data vill du ofta exportera eller spara data till en XML-fil.

Viktigt!: När du skapar XML-mappningar och exporterar data i Excel till XML-datafiler finns det en gräns för antalet rader som kan exporteras. Vid export till XML från Excel sparas högst 65 536 rader. Om filen innehåller fler än 65 536 rader bör du göra något av följande:

 • Exportera data med hjälp av .xlsx-filformatet.

 • Spara filen som XML-kalkylblad (.xml) som förlorar mappningarna.

 • Ta bort alla rader efter 65 536 och exportera sedan igen för att behålla mappningar men förlora data i slutet av filen.

Exportera XML-data från ett kalkylblad med mindre än 65 536 rader

 1. Klicka på Exportera i gruppen XML på fliken Utvecklare.

  Om fliken Utvecklare inte visas ska du läsa Visa fliken Utvecklare.

 2. Om en liten dialogruta för Exportera XML visas, klickar du på den XML-mappning du vill använda och klickar sedan på OK.

  Den här dialogrutan visas endast om en XML-tabell inte är markerad och om arbetsboken innehåller mer än en XML-mappning.

 3. Ange ett namn på XML-datafilen i rutan Filnamn i den stora dialogrutan Exportera XML.

 4. Klicka på Exportera.

  Obs!: Om kalkylbladet innehåller rubriker eller etiketter som skiljer sig från namnen på XML-elementen i XML-mappningen, använder Excel namnen på XML-elementen när du exporterar eller sparar XML-data från kalkylbladet.

Exportera XML-data från ett kalkylblad med mer än 65 536 rader

 1. Subtrahera 65 537 från det totala antalet rader i en fil.

  Detta ger dig x antal rader.

 2. Ta bort x rader från början av Excel-kalkylbladet.

 3. Exportera kalkylbladet som en XML-datafil.

 4. Klicka på Stäng och öppna Excel-kalkylblad igen.

 5. Ta bort allt efter den totala x och exportera sedan som en XML-datafil.

  Den här proceduren ger dig resten av raderna. Nu har du två XML-exportfiler som du kan kombinera för att skapa en kopia av det ursprungliga kalkylbladet.

Spara XML-data i mappade celler till en XML-datafil

Om du vill ha bakåtkompatibilitet med tidigare XML-funktionalitet kan du spara filen till en XML-datafil (.xml) i stället för att använda kommandot Exportera.

 1. Tryck på Ctrl+S om du vill spara filen.

  Det här steget säkerställer att ändringarna du har gjort i arbetsboken inte förloras när arbetsboken sparas som en XML-datafil.

 2. Klicka på Arkiv, klicka på Spara som och välj sedan platsen där du vill spara filen.

 3. I rutan Filnamn skriver du ett namn för XML-datafilen.

 4. Klicka på XML-data i listan Filformat och klicka sedan på Spara.

 5. Om du får ett meddelande som säger att om filen sparas som XML-data kan det leda till förlust av funktioner ska du klicka på Fortsätt.

 6. Om en liten dialogruta för Exportera XML visas, klickar du på den XML-mappning du vill använda och klickar sedan på OK.

  Den här dialogrutan visas endast om en XML-tabell inte är markerad och om arbetsboken innehåller mer än en XML-mappning.

 7. Ange ett namn på XML-datafilen i rutan Filnamn i den stora dialogrutan Exportera XML.

 8. Klicka på Exportera.

Obs!: Om kalkylbladet innehåller rubriker eller etiketter som skiljer sig från namnen på XML-elementen i XML-mappningen, använder Excel namnen på XML-elementen när du exporterar eller sparar XML-data från kalkylbladet.

Vanliga problem med exportera XML-data

När du exporterar XML-data kan du få meddelanden som de nedan.

XML-mappningen kan exporteras men vissa obligatoriska element mappas inte

Det kan finnas flera orsaker till det här meddelandet:

 • XML-kartan som är associerade med denna XML-tabell har ett eller flera obligatoriska element som inte är mappade till XML-tabellen.

  Den hierarkiska listan över element i åtgärdsfönstret XML-källa anger obligatoriska element genom att placera en röd asterisk i det övre högra hörnet på ikonen till vänster om varje element. Om du vill mappa ett obligatoriskt element, drar du elementet till den plats i kalkylbladet där du vill att det ska visas.

 • Elementet är en rekursiv struktur.

  Ett vanligt exempel på en rekursiv struktur är en hierarki med anställda och chefer där samma XML-element har kapslats på flera nivåer. Även om du kanske har mappat alla element i åtgärdsfönstret XML-källa, stöder inte Excel rekursiva strukturer som är mer än en nivå djupa och därför går det inte att mappa alla element.

 • XML-tabellen innehåller blandat innehåll.

  Blandat innehåll inträffar när ett element har ett underordnat element och enkel text utanför ett underordnat element. Ett vanligt fall är där formateringstaggar (till exempel feta taggar) används för att markera data inom ett element. Även om det underordnade elementet (om Excel stöder det) kan visas (textens innehåll förloras när data importeras) är det inte tillgängligt när data exporteras och kan därför inte vara inställt på tur och retur.

XML-mappningar i arbetsboken kan inte exporteras

En XML-mappning kan inte exporteras om de mappade elementens relation med andra element inte kan bevaras. Den här relationen kan inte bevaras av följande anledningar:

 • Schemats definition av ett mappat element i en sekvens med följande attribut:

  • Attributet maxoccurs är inte lika med 1.

  • Sekvensen har mer än ett direkt underordnat element definierat eller har en annan komposition som direkt underordnad.

 • Icke-upprepande syskonelement med samma upprepat överordnat element är mappade till olika XML-tabeller.

 • Flera upprepade element är mappade till samma XML-tabell och upprepningen är inte definierad av ett överordnat element.

 • Underordnade element från olika överordnade element är mappade till samma XML-tabell.

XML-mappning kan dessutom inte exporteras om den har någon av följande XML-schemakonstruktioner:

 • Lista över listor    En lista över objekt har en andra lista med objekt.

 • Avnormaliserade data    En XML-tabell har ett element som har definierats i schemat för att inträffa en gång (attributet maxoccurs är satt till 1). När du lägger till ett sådant element i en XML-tabell, fyller Excel tabellkolumnen med flera instanser av elementet.

 • Alternativ    Ett mappat element är en del av en schemakonstruktion för <alternativ>.

Excel kan inte spara arbetsboken eftersom den inte har några mappade områden

Excel kan inte spara arbetsboken i en XML-datafil om du inte skapar ett eller flera mappade områden.

Om du har lagt till en XML-mappning i arbetsboken, ska du följa dessa steg för att mappa XML-elementen till kalkylbladet:

 1. Klicka på Källa i gruppen XML på fliken Utvecklare.

  XML-kommandon på fliken Utvecklare

  Om fliken Utvecklare inte visas ska du läsa Visa fliken Utvecklare.

 2. I åtgärdsfönstret XML-källa ska du markera de element du vill mappa till kalkylbladet.

  Om du vill markera element som inte är placerade intill varandra klickar du på ett element, håller ned CTRL och klickar sedan på varje element.

 3. Dra de markerade elementen till den önskade platsen i arbetsbladet.

Om du inte har lagt till en XML-mappning i arbetsboken eller om dina data inte finns i en XML-tabell, ska du spara arbetsboken i filformatet Excel-arbetsbok med makron aktiverade (.xlsm).

Visa fliken Utvecklare

 1. Klicka på Arkiv och sedan på Alternativ.

 2. Klicka på kategorin Anpassa menyfliksområdet.

 3. Markera kryssrutan Utvecklare under Primära flikar och klicka sedan på OK.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×