Office
Logga in

Exportera och importera anpassade sökkonfigurationsinställningar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Som SharePoint Online-administratör kan du exportera och importera anpassade sökkonfigurationsinställningar mellan innehavare, webbplatssamlingar och webbplatser. De inställningar som du exporterar och importerar omfattar inställningarna för alla anpassade frågeregler, resultatkällor, resultattyper, rangordningsmodeller och webbplatssökningar. Det är också möjligt att exportera anpassade sökkonfigurationsinställningar från ett söktjänstprogram och importera inställningarna till värdar, webbplatssamlingar eller webbplatser. Du kan inte exportera standardkonfigurationsinställningarna.

I den här artikeln

Översikt

Orsaker att importen kan misslyckas

Exportera anpassade sökkonfigurationsinställningar från en innehavare

Exportera anpassade sökkonfigurationsinställningar från en webbplats

Exportera anpassade sökkonfigurationsinställningar från en webbplatssamling

Importera anpassade sökkonfigurationsinställningar till en innehavare

Importera anpassade sökkonfigurationsinställningar till en webbplats

Importera anpassade sökkonfigurationsinställningar till en webbplatssamling

Ogiltiga tecken som kan få importen att misslyckas

Översikt

När du exporterar anpassade sökkonfigurationsinställningar skapas en sökkonfigurationsfil i XML-format i SharePoint. I den här filen ingår alla anpassade sökkonfigurationsinställningar som kan exporteras på innehavar-, webbplatssamling- eller webbplatsnivå där du startar exporten från. En sökkonfigurationsfil för en webbplatssamling innehåller inte sökkonfigurationsinställningar från enskilda webbplatser i samlingen.

När du importerar en sökkonfigurationsfil skapar och aktiverar SharePoint Online varje anpassad sökkonfigurationsinställning i innehavaren, webbplatssamlingen eller webbplatsen där du startar exporten från.

Den här tabellen visar inställningarna som du kan exportera eller importera. För varje inställning visas samband med andra anpassade sökkonfigurationsinställningar. Om de anpassade sökkonfigurationsinställningarna är beroende av en sökkonfigurationsinställning på en annan nivå, till exempel om en frågeregel för webbplatsen är beroende av en resultatkälla på webbplatssamlingsnivån måste du exportera och importera inställningarna på alla relevanta nivåer.

Anpassad sökkonfigurationsinställning

Beroende av andra anpassade sökkonfigurationsinställningar

Frågeregler. Här ingår resultatblock, framhävda resultat och användarsegment.

Resultatkällor, resultattyper, sökschema, rankningsmodell.

Resultatkällor

Sökschema

Resultattyper

Sökschema, resultatkällor, visningsmallar

Sökschema

Inget

Rankningsmodell

Sökschema

Orsaker till att importen kan misslyckas

Om sökkonfigurationsfilen och importmålet har inställningar med samma namn misslyckas importen av sökkonfigurationsfilen när den här inställningen bearbetas. Det finns dock undantag:

 • Om du importerar om en sökkonfigurationsfil gör inte inställningarna med samma namn i filen och i målet att importen misslyckas.

 • Hanterade egenskaper med samma namn gör inte att importen misslyckas om de enskilda hanterade egenskapsinställningarna är desamma för egenskapen i sökkonfigurationsfilen och för målegenskapen.

 • Hanterade egenskaper med samma namn gör inte att importen misslyckas om alias och mappningar för crawlade egenskaper skiljer sig mellan den hanterade egenskapen i sökkonfigurationsfilen och den hanterade målegenskapen. Vid importen läggs alias och mappningar för den hanterade egenskapen i sökkonfigurationsfilen till bland motsvarigheterna för den hanterade målegenskapen.

Om sökkonfigurationsfilen innehåller hanterade egenskapsnamn eller alias som innehåller ogiltiga tecken misslyckas importen av när det hanterade egenskapsnamnet eller aliaset bearbetas.

Ett sökschemas hanterade egenskapsnamn och alias måste vara unika för webbplatsen och dess överordnade webbplatssamling. Det innebär följande:

 • Importen misslyckas om sökkonfigurationsfilen har en hanterad egenskap med samma namn som ett alias för en hanterad egenskap på målwebbplatsen eller dess överordnade webbplatssamling.

 • Importen misslyckas om sökkonfigurationsfilen har en hanterad egenskap med ett alias som har samma namn som en hanterad egenskap på målwebbplatsen eller dess överordnade webbplatssamling.

Obs!:  Alla anpassade sökinställningar som har skapats och aktiverats i SharePoint innan importen misslyckades är fortfarande aktiva.

Om importen misslyckas bör du ta bort villkoret som orsakade felet och importera sökkonfigurationsfilen. Till exempel om kolumnen Anteckningar om finns det redan en frågeregel med samma namn som den frågeregel som du vill importera och sedan du bör ta bort den frågeregeln från målet eller från importfilen och sedan importerar filen igen. Ogiltiga tecken i hanterade egenskapsnamn eller alias finns längre fram i den här artikeln.

Överst på sidan

Exportera anpassade sökkonfigurationsinställningar från en innehavare

 1. Logga in i administrationscentret för Office 365 som sökadministratör.

 2. Välj Admin > SharePoint. Nu befinner du dig i administrationscentret för SharePoint.

 3. Välj sök.

 4. Välj Exportera sökkonfiguration.

 5. Klicka på Spara i dialogrutan.

Överst på sidan

Exportera anpassade sökkonfigurationsinställningar från en webbplats

 1. Klicka på WebbplatsinställningarInställningar-menyn på din webbplats.

 2. På sidan Webbplatsinställningar går du till avsnittet Sök och klickar på Exportera sökkonfiguration.

 3. Klicka på Spara i dialogrutan.

Överst på sidan

Exportera anpassade sökkonfigurationsinställningar från en webbplatssamling

 1. Klicka på WebbplatsinställningarInställningar-menyn i webbplatssamlingen.

 2. På sidan Webbplatsinställningar klickar du på Exportera sökkonfiguration i avsnittet Administration av webbplatssamling.

 3. Klicka på Spara i dialogrutan.

Överst på sidan

Importera anpassade sökkonfigurationsinställningar till en innehavare

 1. Logga in i administrationscentret för Office 365 som sökadministratör.

 2. Välj Admin > SharePoint. Nu befinner du dig i administrationscentret för SharePoint.

 3. Välj sök.

 4. Bläddra till den fil du vill importera på sidan Importera sökkonfiguration.

 5. Klicka på Importera.

 6. På sidan Sökkonfigurationslista verifierar du att:

 7. Sökkonfigurationsfilen du har importerat finns i listan och att statusen är Har importerats.

  Om filen inte har importerats så hittar du mer information i kolumnen Kommentarer.

 8. Kolumnen Omfattning visar att inställningarna du har importerat ligger på rätt nivå, det vill säga, på den nivå du ville importera filen till. Om du till exempel importerade dina inställningar på webbplatssamlingsnivån i stället för webbplatsnivå ser du den informationen i kolumnen Omfattning. Kolumnen Omfattning visar på vilken nivå sökkonfigurationsinställningarna aktiverades. Nivåerna är: innehavare (Tenant), webbplatssamling (SPSite) eller webbplatsnivå (SPWeb).

Överst på sidan

Importera anpassade sökkonfigurationsinställningar till en webbplats

 1. Klicka på WebbplatsinställningarInställningar-menyn på din webbplats.

 2. På sidan Webbplatsinställningar går du till avsnittet Sök och klickar på Importera sökkonfiguration.

 3. Bläddra till den fil du vill importera på sidan Importera sökkonfiguration.

 4. Klicka på Importera.

 5. På sidan Sökkonfigurationslista verifierar du att:

 6. Sökkonfigurationsfilen du har importerat finns i listan och att statusen är Har importerats.

  Om filen inte har importerats så hittar du mer information i kolumnen Kommentarer.

 7. Kolumnen Omfattning visar att inställningarna du har importerat ligger på rätt nivå, det vill säga, på den nivå du ville importera filen till. Om du till exempel importerade dina inställningar på webbplatssamlingsnivån i stället för webbplatsnivå ser du den informationen i kolumnen Omfattning. Kolumnen Omfattning visar på vilken nivå sökkonfigurationsinställningarna aktiverades. Nivåerna är: innehavare (Tenant), webbplatssamling (SPSite) eller webbplatsnivå (SPWeb).

Överst på sidan

Importera anpassade sökkonfigurationsinställningar till en webbplatssamling

 1. Klicka på Webbplatsinställningar i menyn Inställningar i webbplatssamlingen.

 2. Klicka på Importera sökkonfiguration i avsnittet Administration av webbplatssamling på sidan Webbplatsinställningar.

 3. Bläddra till den fil du vill importera på sidan Importera sökkonfiguration.

 4. Klicka på Importera.

 5. På sidan Sökkonfigurationslista verifierar du att:

 6. Sökkonfigurationsfilen du har importerat finns i listan och att statusen är Har importerats.

  Om filen inte har importerats så hittar du mer information i kolumnen Kommentarer.

 7. Kolumnen Omfattning visar att inställningarna du har importerat ligger på rätt nivå, det vill säga, på den nivå du ville importera filen till. Om du till exempel importerade dina inställningar på webbplatssamlingsnivån i stället för webbplatsnivå ser du den informationen i kolumnen Omfattning. Kolumnen Omfattning visar på vilken nivå sökkonfigurationsinställningarna aktiverades. Nivåerna är: innehavare (Tenant), webbplatssamling (SPSite) eller webbplatsnivå (SPWeb).

Överst på sidan

Ogiltiga tecken som kan få importen att misslyckas

Om hanterade egenskaper eller alias innehåller något av tecknen i listan kommer importen av det anpassade sökschemat som innehåller de här egenskaperna att misslyckas.

Tecken

Namn

blanksteg

:

kolon

;

semikolon

,

komma

(

inledande parentes

)

avslutande parentes

[

inledande hakparantes

]

avslutande hakparantes

{

inledande klammerparentes

}

avslutande klammerparentes

%

procent

$

dollartecken

_

understreck

+

plustecken

!

utropstecken

*

asterisk

=

likhetstecken

&

et-tecken

?

frågetecken

@

snabel-a

#

brädgård

\

omvänt snedstreck

~

tilde

<

mindre än-tecken

>

större än-tecken

|

lodstreck

`

accenttecken

^

cirkumflex

\'

avbrottssekvens

\"

avbrottssekvens

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×