Exportera objekt från ett anpassat 2007-formulärverktyg

Du kan exportera objekt från ett anpassat 2007-formulärverktyg som strukturerad text, tabbavgränsad text, kommaavgränsad text, binär XML, XML (utan bifogade filer) eller Microsoft Excel 2007. Observera följande riktlinjer vid export av objekt:

 • Du kan välja mellan att exportera alla objekt i verktyget eller alla objekt som visas i den aktuella vyn eller sökresultatet.

 • Om du vill exportera alla objekt i verktyget exporteras objekten i den ordning de skapades, och oberoende av den aktuella sorteringsordningen i den valda vyn.

 • Om du vill exportera alla objekt i den aktuella vyn exporteras objekten i enlighet med den aktuella sorteringsordningen för vyn.

 • För alternativen för tabelltext och strukturerad text bestäms det vilka data som exporteras utifrån vilka kolumner som ingår i den valda vyn. Om den valda vyn exempelvis bara innehåller två kolumner omfattas den exporterade informationen endast av värden från de fält som avser de kolumnerna.

Så här exporterar du objekt:

 1. På fliken Arbetsyta klickar du på Exportera och sedan på önskat exportformat.

 2. Markera önskade alternativ för att exportera objekt och klicka på OK.

  Information

  • Du kan välja att endast exportera de objekt som finns med i listan i den aktuella vyn, eller att exportera alla objekt i verktyget.

  • I listrutan kan du kan välja ett speciellt formulär som du vill använda. Den exporterade informationen omfattar endast fälten i det valda formuläret.

  • Om du vill att alla systemfält i det valda formuläret ska omfattas i exporten när du exporterar till Microsoft Excel markerar du Inkludera systemfält. Förutom fält som "Skapad av" och "Ändrad av" innehåller alla formulär en lång lista med andra systemfält som förekommer i administrativt syfte och är dolda i formuläret. Oftast är det bäst att utesluta dessa fält när du exporterar till ett Excel-kalkylblad. Observera att det här alternativet endast är tillgängligt när du exporterar till Excel.

 3. Välj en plats där du vill placera den exporterade filen och klicka på Spara.

I följande tabell beskrivs filformaten för exporterade objekt:

Filformat

Beskrivning

Binär XML

XML (utan bifogade filer)

Exporterar binär XML som endast kan importeras i ett annat Groove 2007-formulärverktyg.

Alternativt kan du välja XML (utan bifogade filer) om du vill exportera objekt i läsbart XML-format. Det här exportalternativet är mest användbart när du vill kunna läsa den exporterade XML-filen i en textredigerare.

Obs!: Det här exportalternativet används mest effektivt med objekt som inte innehåller några bifogade filer. Om objekten innehåller bifogade filer kan innehållet i filerna tas bort vid export.

Kommaavgränsad

Exporterar objekt till en kommabegränsad CSV-fil. Det här formatet omfattar ett alternativ för att skapa CSV-filen för Microsoft Excel-kompatibilitet. Observera att kolumnernas ordning, när de har importerats i ett annat program, kan skilja sig från kolumnernas ordning i vyn.

Formulärposter

Poster som importerats i Excel via CSV-fil

1. Objekt i ett anpassat verktyg

2. Importerat i Excel, med systemfältskolumnerna dolda i kalkylbladet

Excel

Öppnar Microsoft Excel och visar exporterade objekt i ett nytt Excel-kalkylblad.

Obs!: För den här funktionen krävs installation av Microsoft Office Excel 2007 (eller senare).

Tabelltext

Exporterar objekt som en tabbavgränsad textfil. Fungerar ungefär på samma sätt som kommaavgränsad export, fast med en tabbavgränsare.

Formulärposter

Poster som exporterats som tabelltext och importerats i Excel

1. Objekt i ett formulärverktyg eller InfoPath-formulärverktyg

2. Importerat i Excel

Strukturerad text

Exporterar objekt som en strukturerad, fältavgränsad textfil.

Formulärposter

Poster som exporterats som strukturerad text och visas i en textredigerare

1. Objekt i ett formulärverktyg eller InfoPath-formulärverktyg

2. Importerat i en textredigerare

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×