Exportera kontakter från Outlook

När du exporterar dina kontakter från Outlook, sparas en kopia av dina kontakter i en CSV-fil eller annan filtyp. Du kan sedan använda denna fil för att importera kontakterna till ett annat e-postkonto.

 1. Välj Arkiv i Outlook 2013 eller 2016 på en PC.

  Om menyfliksområdet inte har alternativet Arkiv längst upp till vänster använder du inte heller Outlook 2016 eller 2013. Exportanvisningar för din version av Outlook finns i Vilken version av Outlook har jag?.

  Så här ser menyfliksområdet ut i Outlook 2016.
 2. Välj Öppna och exportera > Importera/exportera.

  Välj Öppna och exportera och välj sedan Importera/exportera.

 3. Välj Exportera till en fil.

  Välj Exportera till en fil.

 4. Välj Kommaavgränsade värden.

 5. DETTA STEG ÄR MYCKET VIKTIGT, särskilt om du lånar en väns dator: I rutan Välj den mapp du vill exportera från går du om det behövs upp till början och väljer mappen Kontakter under ditt konto. Välj Nästa.

  Gå uppåt och välj den kontaktmapp du vill exportera.

 6. Välj Bläddra, namnet på filen och välj OK.

  Ange ett namn för kontaktfilen.

 7. bekräfta var dina nya kontakter ska sparas på datorn och välj Nästa.

 8. Välj Slutför för att börja exportera kontakterna direkt. Outlook visar inget meddelande när exporten är slutförd, men rutan Import/export pågår försvinner.

  Bild på rutan som visar exportförloppet.

 9. Leta upp den nya .csv-filen på datorn och öppna den med Excel för att kontrollera att dina kontakter finns där. Det kommer antagligen att finnas många tomma celler. Det är helt normalt.

  Ett exempel på hur en .csv-fil ser ut efter att kontakter exporteras från Outlook

 10. I allmänhet rekommenderar vi att filen stängs utan att några ändringar sparas, annars kan filen bli ogiltig, vilket gör att du inte kan använda den för import. Om det inträffar kan du alltid exportera igen och skapa en ny fil.

  Du kan använda Excel för att uppdatera information i .csv-filen. Tips om hur du arbetar med en kontaktlista i Excel finns i Skapa eller redigera CSV-filer.

 11. Om du lånade en dator med Outlook från en vän, kan du nu ta bort ditt konto från hans version av Outlook. Gör så här:

  1. Välj Arkiv > Kontoinställningar > Kontoinställningar i Outlook på skrivbordet.

  2. Välj det konto du vill ta bort och välj sedan Ta bort.

  3. Välj Stäng.

 12. När dina kontakter nu finns i en .csv-fil, kan du importera dem till en annan dator med Outlook för Windows eller importera dem till en annan e-posttjänst.

Om du har en Office 365-postlåda kan du komma åt den via Internet, precis som när du loggar in på Facebook, Gmail eller Amazon. Så här ser det ut:

Hur menyfliksområdet ser ut när du har Outlook på webben.

Om du vill exportera dina kontakter från Office 365-postlådan behöver du använda Outlook-appen, t.ex. Outlook 2016, 2013, 2010 eller 2007. När du startar Outlook-appen visas "Arkiv" i det övre vänstra hörnet:

Hur menyfliksområdet ser ut i Outlook 2016

Så här exporterar du kontakter för Office 365-e-post:

 1. Lägg till ditt Office 365-e-postkonto i Outlook-appen.

  Outlook-appen synkroniseras med Office 365-postlådan. Efter ett tag ser du en kopia av din e-post och dina kontakter i Outlook-appen.

 2. Exportera en kopia av dina kontakter från Outlook-appen med hjälp av anvisningarna i den här artikeln för din version av Outlook.

Om du inte har Outlook-appen installerad på datorn finns mer information i Skaffa Outlook.

 1. Välj fliken Arkiv längst upp i menyfliksområdet i Outlook 2010.

  Om menyfliksområdet inte har alternativet Arkiv längst upp till vänster använder du inte heller Outlook 2010. Importanvisningar för din version av Outlook finns i Vilken version av Outlook har jag?.

  Välj fliken Arkiv i Outlook 2010.

 2. Välj Alternativ.

  Välj Alternativ.

 3. I rutan med Outlook-alternativ väljer du Avancerat.

  Välj Avancerat.

 4. Under avsnittet Exportera väljer du Exportera.

  Välj Exportera på sidan Avancerat

 5. I Import-/exportguiden väljer du Exportera till en fil och sedan Nästa.

 6. Under Skapa en fil av typen väljer du den typ av export du vill göra. Det vanligaste är Kommaavgränsade värden (Windows), även kallat en .csv-fil. Klicka på Nästa.

  Välj att exportera en .csv-fil (Windows)

  Om du exporterar kontakter för användning i en annan kopia av Outlook, väljer du Outlook-datafil (.pst).

 7. Under Välj den mapp du vill exportera från kan du behöva gå uppåt och sedan välja den kontaktmapp du vill exportera. Välj Nästa när du är klar.

  Obs!: Om du inte väljer att exportera till en Outlook-datafil (.pst) kan du bara exportera en mapp i taget.

  Välj de kontakter som du vill exportera
 8. Under Spara exporterad fil som, klickar du på Bläddra och väljer en målmapp och i rutan Filnamn anger du filens namn.

  Ange ett namn för kontaktfilen

 9. Klicka på OK.

 10. I dialogrutan Exportera till en fil klickar du på Nästa.

 11. Välj Slutför för att börja exportera kontakterna direkt. Outlook visar inget meddelande när exporten är slutförd, men rutan Import/export pågår försvinner.

  Bild på rutan som visar exportförloppet.

 12. När exporten är avslutad väljer du OK för att stänga rutan Outlook-alternativ.

 13. Gå till den mapp på datorn där du sparade dina kontakter, t.ex. Dokument-mappen.

  Ange ett namn för filen du exporterar

 14. Om du exporterade kontakterna som en .csv-fil, kan du använda Excel för att se vad som exporterades från Outlook. Det kommer antagligen att finnas många tomma celler. Det är helt normalt.

  Ett exempel på hur en .csv-fil ser ut efter att kontakter exporteras från Outlook

 15. I allmänhet rekommenderar vi att filen stängs utan att några ändringar sparas, annars kan filen bli ogiltig, vilket gör att du inte kan använda den för import. Om det inträffar kan du alltid exportera igen och skapa en ny fil.

  Du kan använda Excel för att uppdatera information i .csv-filen. Tips om hur du arbetar med en kontaktlista i Excel finns i Skapa eller redigera CSV-filer.

Mer information om import av kontakter till Outlook 2016 finns i Importera kontakter till Outlook.

 1. Välj Arkiv längst upp i menyfliksområdet i Outlook 2007.

  Om menyfliksområdet inte har alternativet Arkiv längst upp till vänster använder du inte heller Outlook 2007. Importanvisningar för din version av Outlook finns i Vilken version av Outlook har jag?.

  Välj fliken Arkiv i Outlook 2007.

 2. Välj Importera och exportera.

  Välj Importera och exportera.

 3. Välj Exportera till en fil och klicka sedan på Nästa.

  Välj Exportera till en fil och sedan Nästa.

 4. Klicka på Kommaavgränsade värden och klicka sedan på Nästa.

  Välj Kommaavgränsade värden (Windows)

 5. Gå om nödvändigt upp i mapplistan och välj den kontaktmapp du vill exportera och klicka sedan på Nästa.

  Välj den kontaktmapp som du vill exportera.

 6. Välj Bläddra och ange ett namn för den exporterade filen och klicka sedan på OK.

  Ange ett namn för kontaktfilen

 7. Klicka på Nästa.

 8. Välj Slutför för att börja exportera kontakterna direkt. Outlook visar inget meddelande när exporten är slutförd, men rutan Import/export pågår försvinner.

  Bild på rutan som visar exportförloppet.

 9. Om du exporterade kontakterna som en .csv-fil, kan du använda Excel för att se vad som exporterades från Outlook. Det kommer antagligen att finnas många tomma celler. Det är helt normalt.

  Ett exempel på hur en .csv-fil ser ut efter att kontakter exporteras från Outlook

 10. I allmänhet rekommenderar vi att filen stängs utan att några ändringar sparas, annars kan filen bli ogiltig, vilket gör att du inte kan använda den för import. Om det inträffar kan du alltid exportera igen och skapa en ny fil.

  Du kan använda Excel för att uppdatera information i .csv-filen. Tips om hur du arbetar med en kontaktlista i Excel finns i Skapa eller redigera CSV-filer.

Mer information finns i

Importera och exportera e-post, kontakter och kalender till och från Outlook

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×