Exportera en extern lista till Excel

Exportera en extern lista till Excel

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan synkronisera data mellan en extern lista och Microsoft Excel och uppdatera båda datauppsättningarna. Du kanske till exempel vill ha ett produktlager i en lista som är enkelt att dela och uppdatera, men även göra periodisk lageranalys med Microsoft Excel.

Obs!:  Det går inte att synkronisera en extern lista med tidigare versioner än Excel 2013. Om du försöker göra det visas felmeddelandet ”Det går inte att ansluta till listan”.

Mer information finns i Hitta information om externa data.

För att du ska kunna arbeta med externa data måste du först utföra flera obligatoriska uppgifter för att skydda åtkomsten till aktuella data. Följande information är avsedd att hjälpa dig planera det du ska göra. Dessutom kan den hjälpa dig att identifiera eventuella problem som kan uppstå när du arbetar med externa data. Du eller en administratör måste göra följande om du vill kunna komma åt externa data:

Förbered den externa datakällan    En administratör kan behöva skapa ett konto och ge behörighet till datakällan för att säkerställa att rätt personer har tillgång till data och att data inte hamnar i fel händer. Administratören kanske även vill skapa specifika tabeller, vyer, frågor och så vidare för en extern databas för att begränsa resultatet till endast det som krävs och för att förbättra prestanda.

Konfigurera SharePoint-tjänster och -konton    En administratör måste aktivera datakonnektivitetstjänster för företag (Business Data Connectivity Services) och säker lagringstjänst (Secure Store Service). Mer information om hur du använder de här tjänsterna finns i Konfigurera Business Connectivity Services-lösningar för SharePoint 2013 och Gör en extern lista från en SQL Azure-tabell med Business Connectivity Services och Secure Store

Konfigurera Secure Store-tjänster    En administratör måste göra följande: ta reda på det bästa åtkomstläget för den externa datakällan, skapa ett målprogram och ange autentiseringsuppgifter för målprogrammet. Skapa eller redigera ett målprogram för Secure Store.

Konfigurera Business Data Connectivity Services    En administratör måste säkerställa att användaren som skapar den externa innehållstypen har behörighet till metadatalagringsplatsen för Business Data Connectivity och att rätt användare har åtkomst till den externa innehållstypen som den externa listan baseras på. Mer information finns i Konfigurera Business Connectivity Services-lösningar för SharePoint 2013.

Skapa en extern innehållstyp    En användare måste definiera en extern innehållstyp som innehåller information om anslutningar, åtkomst, åtgärdsmetoder, kolumner, filter och andra metadata som används för att hämta data från den externa datakällan.

Skapa en extern lista    En användare måste skapa en extern lista utifrån den externa innehållstypen och en eller flera vyer av den externa lista efter behov.

Kontrollera att Office-produkter är redo att användas    Om du vill synkronisera externa data med Office-produkter måste du ha åtminstone Windows 7 och följande kostnadsfria programvaruprodukter: SQL Server Compact 4.0, .NET Framework 4 och WCF Data Services 5.0 for OData V3 på varje klientdator (vid behov uppmanas du automatiskt hämta programvaran). Kontrollera att alternativet Business Connectivity Services för Office-installationen är aktiverat (detta är standardinställningen). Med det här alternativet installeras Business Connectivity Services Client Runtime som gör följande: cachelagrar och synkroniserar externa data, mappar affärsdata till externa innehållstyper, visar väljaren för externa element i Office-produkter och kör anpassade lösningar i Office-produkter.

Mer information för att hämta programvaran som krävs finns i: Programvara som krävs för att arbeta med externa data i Office 2013.

Mer allmän information om hur du använder externa data finns: hitta innehåll om externa data.

Exportera den externa listan till Excel

  1. Navigera till SharePoint-webbplatsen som innehåller listan.

  2. Klicka på SharePoint-listans namn i Snabbstart eller på menyn Inställningar Knappen Office 365-inställningar , klicka på Webbplatsinnehåll eller på Visa allt webbplatsinnehåll, och klicka sedan på listans namn i rätt listavsnitt.

  3. Klicka på Lista och klicka sedan på Exportera till Excel.

    Den här funktionen är aktiverad som standard för externa listor, men den kan inaktiveras av en systemadministratör.

  4. Om du uppmanas bekräfta åtgärden klickar du på OK.

  5. Klicka på Öppna i dialogrutan Filhämtning.

  6. Om du tillfrågas om du vill aktivera dataanslutningar på datorn klickar du på Aktivera om du anser att det är säkert att aktivera anslutningen till data på SharePoint-webbplatsen.

En Excel-tabell skapas med en dataanslutning som baseras på en webbfrågefil. Kolumnerna i den exporterade tabellen bestäms av den aktuella externa listvyn. Vilka externa data som exporteras fastslås av filter som definierats i den externa innehållstypen och i den externa listvyn samt genom språkinställningarna för SharePoint-webbplatsen. Alla sidbegränsningar ignoreras.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×