Exportera eller ta bort Outlook Customer Manager-data

Outlook Customer Manager kommer att dras tillbaka den 2020 juni. Du kommer inte att kunna använda Outlook Customer Manager efter juni 2020, men du kan exportera eller ta bort dina Outlook Customer Manager-data genom att följa stegen i den här artikeln.

Exportera dina Outlook Customer Manager-data

Det finns två alternativ för att exportera dina Outlook Customer Manager-data:

 • Använda tillägget Outlook Customer Manager för Outlook för Windows – du kan göra det här i Outlook, men det ger dig inte alla data, till exempel relationerna mellan entiteter, och det är inte tillgängligt när Outlook kund Manager har avvecklats.

 • Använd Windows PowerShell-appen-du måste använda ett skript som exporterar alla data från Outlook Customer Manager.

Vi rekommenderar alternativet för PowerShell-skript om du tänker importera all information till en annan produkt.

Exportera dina Outlook Customer Manager-data från Outlook för Windows

Följ stegen nedan om du vill exportera dina Outlook Customer Manager-data från Outlook för Windows.

Obs!: Det här alternativet är inte tillgängligt när Outlook kund ansvarig är indragen.

 1. I Outlook för Windows klickar du på i navigerings fönstret längst ned i mappfönstret och väljertillägg. Logga in på Outlook Customer Manager om du uppmanas till det.

 2. Välj den datatyp du vill exportera. Du kan välja att exportera kontakter, företag eller avtal.

 3. Välj knappen Exportera . Du kan exportera allting för en viss kategori eller den aktuella filtrerade vyn.

 4. Exporten skapar en Excel-baserad (*. xlsx) fil. Filen sparas i arbets kontots OneDrive.

 5. Alla filer som lagts till i en privat kontakt/företag/affär är tillgängliga i dina OneDrive-dokument. Alla filer som läggs till i en delad kontakt/organisation/avtal finns tillgängliga i mappen dokument i gruppen Office 365 för Outlook Customer Manager.

Exportera dina Outlook Customer Manager-data med PowerShell

Följ stegen nedan om du vill exportera dina användar data i Outlook Customer Manager med ett PowerShell-skript. Skriptet kan köras på en Windows-eller Mac-dator.

Använd PowerShell-skriptet OCM-script. ps1 för att exportera dina data.

Exportera Outlook Customer Manager-data via Windows PowerShell-appen

 1. Hämta skriptet från den här platsen: Outlook Customer Manager data export.

 2. Ladda ned skriptet och spara det på datorn.

 3. I Skriv bords versionen av Windows väljer du Startoch skriver PowerShell.

 4. Högerklicka på Windows PowerShell-appen och välj Kör som administratör. Välj Ja för att tillåta att den här appen gör ändringar på enheten.

 5. Gå till fil platsen OCM-script. ps1 på sidan Windows PowerShell-appen.

 6. Format

  .\OCM-Script.ps1 export-all-data 

  Och välj RETUR.

 7. Ange e-postadress och lösen ord för Office 365 på sidan Windows PowerShell-autentiseringsuppgifter och välj OK. Skriptet körs.

 8. De exporterade Outlook Customer Manager-datafilerna sparas på samma plats som den sparade filen OCM-script. ps1 . De sparas i en undermapp vars namn består av din e-postadress och det datum och den tid då skriptet kördes: youremailaddress@contoso. com_20191108T1124287436. Filerna är i CSV-format. Du kan använda en CSV-fil som Microsoft Excel för att checka ut dina data.

Få hjälp med skriptet

Du kan få hjälp med kommandona i skriptet genom att köra kommandot nedan i PowerShell-appen. Kör PowerShell-appen genom att följa stegen ovan.

get-help .\OCM-Script.ps1 -online

Och välj RETUR.

Exportera Outlook Customer Manager-data med Mac PowerShell

Följ stegen nedan om du vill exportera dina användar data i Outlook Customer Manager med ett Mac-skript. Kör det här skriptet på en Mac-dator. Använd PowerShell-skriptet OCM-script. ps1 för att exportera dina data.

Innan du kan köra det här skriptet måste du installera homebrew.

 1. Hämta skriptet från den här platsen: Outlook Customer Manager data export.

 2. Ladda ned skriptet och spara det på datorn.

 3. Öppna Terminalpå din Mac-dator. Kopiera och klistra in kommandot nedan för att installera homebrew:

  /usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)
 4. Kopiera och klistra in kommandot nedan i Terminal för att installera PowerShell för Mac.

  brew cask install powershell
 5. Format

   pwsh

  Och välj RETUR.

 6. Kopiera och klistra in kommandot nedan och ange din Office 365-e-postadress och ditt lösen ord.

   $cred=get-credentials
 7. Gå till fil platsen OCM-script. ps1 i terminalfönstret.

 8. Format

   .\OCM-Script.ps1 export-all-data

  Och välj RETUR.

 9. De exporterade Outlook Customer Manager-datafilerna sparas på samma plats som den sparade filen OCM-script. ps1 . De sparas i en undermapp vars namn består av din e-postadress och det datum och den tid då skriptet kördes: youremailaddress@contoso. com_20191108T1124287436. Filerna är i CSV-format. Du kan använda en CSV-fil som Microsoft Excel för att checka ut dina data.

Ta bort Outlook Customer Manager-data

Du kan bara ta bort Outlook Customer Manager-erbjudanden, delade kontakter och företags data med hjälp av tillägget Outlook Customer Manager. Ett PowerShell-skript kommer snart att vara tillgängligt och kommer att ingå i den här artikeln när du är klar.

Om du tar bort data för avtal och företag via Outlook Customer Manager-tillägget för Outlook för Windows kan du bara ta bort ett objekt i taget. Om du har många företags-och avtalade data kanske du vill vänta på PowerShell-skriptet.

Ta bort Outlook Customer Manager-data från Outlook för Windows

Följ stegen nedan om du vill ta bort Outlook Customer Manager-data från Outlook för Windows.

Obs!: Det här alternativet är inte tillgängligt när Outlook kund ansvarig är indragen.

Om du vill ta bort företags information och avtal klickar du på i navigerings fönstret längst ned i mappfönstret i Outlook för Windows... och välj tillägg. Logga in på Outlook Customer Manager om du uppmanas till det.

Välj den datatyp du vill ta bort. Du kan välja att ta bort företag eller avtal. Högerklicka på en post i listan och välj Ta bort.

Om du vill ta bort kontakt information följer du stegen i ta bort en kontakt.

Om du vill ta bort uppgifter följer du anvisningarna här.

Om du vill ta bort Outlook Customer Manager-filer följer du stegen i ta bort filer eller mappar i OneDrive. Dina Outlook Customer Manager-filer är i OneDrive i Outlook Customer Manager-mappen.

Om du vill ta bort Outlook Customer Manager-filer för delade erbjudanden, företag och kontakter tar du bort filerna i gruppen Office 365 för Outlook Customer Manager.

Ta bort licenser för Outlook kund ansvarig

Du kanske vill ta bort licenserna för att rensa Outlook Customer Manager för dina användare.

 1. Gå till användare > sidan aktiva användare i administrations centret för Microsoft.

 2. På sidan aktiva användare markerar du raden för den användare som du vill ta bort en licens för.

 3. I det högra fönstret väljer du licenser och appar.

 4. Expandera avsnittet licenser , avmarkera kryss rutan för Outlook Customer Manager-licensen och välj sedan Spara ändringar.

Ta bort tillägget Outlook Customer Manager från Outlook

 1. Skriv https://Outlook.Office365.com/mail/inclientstore i en webbläsare

 2. Välj Mina tillägg.

 3. Sök efter Outlook Customer Managerpå sidan Mina tillägg, Välj (...) och välj ta bort.

Exportera eller ta bort användar data med sekretess portalen för Outlook Customer Manager

Följ stegen i avsnittet Exportera eller ta bort användar data med hjälp av sekretess portalen för Outlook Customer Manager för att exportera eller ta bort Outlook Customer Manager-data.

Allmän dataskyddsförordning (GDPR)

Allmänna data skydds regler (GDPR) reglerar insamling, lagring, bearbetning och delning av person uppgifter. Person uppgifter definieras väldigt brett under GDPR som alla uppgifter som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person som är bosatt i Europeiska unionen (EU). När Outlook Customer Manager har avslut ATS (juni 2020), om användar data fortfarande finns där, är GDPR-kompatibla mer utmanande. Vi rekommenderar att du tar bort Outlook Customer Manager-data med metoderna ovan. Mer information finns på översikts sidanför Microsoft GDRP.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×