Exportera eller säkerhetskopiera e-post, kontakter och kalender till en Outlook-fil (.pst)

Exportera eller säkerhetskopiera e-post, kontakter och kalender till en Outlook-fil (.pst)

När ett Outlook-program installeras på datorn kan du använda det för att flytta e-post, kontakter och kalenderobjekt från ett e-postkonto till ett annat.

Anta t.ex. att du har en Office 365-postlåda och ett Gmail-konto. Du kan lägga till båda i Outlook. Du kan sedan använda Outlook för att exportera objekt från ditt Gmail-konto och importera dem till din Office 365-postlåda.

Du exporterar objekt genom att skapa en PST-fil. Det är en Outlook-datafil som innehåller dina meddelanden och andra Outlook-objekt och sparas på datorn. Läs mer om hur du importerar objekt när du exporterat dem i Importera e-post, kontakter och kalender från en .pst-fil för Outlook.

Exportera e-post, kontakter och kalenderobjekt från Outlook till en PST-fil

Välj i följande lista med exportanvisningar.

Du kan lägga till ditt Office 365-e-postkonto i ett Outlook-program, t.ex. Outlook 2016 och 2013. Sedan kan du använda Outlook till att flytta e-post, kontakter och kalenderobjekt till din Office 365-postlådan. Så här gör du:

 1. Lägg till ditt käll-e-postkonto i Outlook. Du kan t.ex. lägga till ditt Gmail-konto i Outlook 2016. Vänta lite på att alla dina e-postmeddelanden och kontakter ska visas.

 2. Lägg till ditt Office 365-e-postkonto i Outlook. När du har gjort det synkroniseras Outlook automatiskt med Office 365. Du ser då innehållet i Office 365-postlådan i Outlook.

 3. I exportanvisningarna väljer du sedan att exportera din e-post från källkontot till en PST-fil.

  Om du till exempel har Outlook 2010 väljer du "Outlook 2010: Exportera Outlook-objekt till en PST-fil".

 4. Välj bland exportanvisningarna här nedanför om du vill exportera e-post till en PST-fil.

  Om du till exempel har Outlook 2016 väljer du "Outlook 2013 och Outlook 2016: Exportera Outlook-objekt från en PST-fil".

  När du exporterat alla e-postdata till en PST-fil kan du ta med dem dit du vill. Du kan importera dem till andra e-postkonton. Om du vill göra det med hjälp av Outlook läser du Importera e-post, kontakter och kalender från en .pst-fil för Outlook.

 1. Välj Arkiv längst upp i menyfliksområdet i Outlook.

  Om alternativet Arkiv inte finns längst upp till vänster i menyfliksområdet läser du Vilken version av Outlook har jag? för att ta reda på vilken version av Outlook du har och hitta rätt exportanvisningar.

  Så här ser menyfliksområdet ut i Outlook 2016.
 2. Välj Öppna och exportera > Importera/exportera.

  Välj Öppna och exportera och välj sedan Importera/exportera.

 3. Välj Exportera till en fil.

  Välj Exportera till en fil.

 4. Klicka på Outlook-datafil (.pst) och sedan på Nästa.

 5. Markera namnet på e-postkontot du vill exportera som på bilden nedan. Du kan bara exportera information för ett konto i taget.

  Kontrollera att kryssrutan Inkludera undermappar är markerad. Det gör att allt i kontot exporteras: kalender, kontakter och inkorgen. Välj Nästa.

  Välj det e-postkonto som du vill exportera.

 6. Klicka på Bläddra och välj var du vill spara Outlook-datafil (.pst). Skriv ett filnamn och klicka sedan på OK för att fortsätta.

  Obs!: Om du har exporterat tidigare visas den förra mappsökvägen och filnamnet. Skriv in ett annat filnamn och klicka på OK.

 7. Om du exporterar till en befintlig Outlook-datafil (.pst) anger du vad du vill göra under Alternativ när du exporterar objekt som redan finns i filen.

 8. Klicka på Slutför.

 9. Outlook påbörjar exporten direkt om inte en ny Outlook-datafil (.pst) skapas eller en lösenordskyddad fil används.

  • Om du skapar en Outlook-datafil (.pst) kan du skydda filen med ett lösenord. När dialogrutan Skapa Outlook-datafil visas anger du lösenordet i rutorna Lösenord och Bekräfta lösenord och klickar sedan på OK. I dialogrutan Lösenord för Outlook-datafil anger du lösenordet och klickar på OK.

  • Om du exporterar till en befintlig Outlook-datafil (.pst) som är lösenordskyddad skriver du lösenordet i dialogrutan Lösenord för Outlook-datafil och klickar sedan på OK.

Nu när du har alla Outlook-data i en PST-fil kan du ta med dem dit du vill. Du kan till exempel spara PST-filen i OneDrive och sedan ladda ned den till en ny dator. Du kan också spara den på ett USB-minne, ansluta minnet till den nya datorn och sedan importera e-post, kontakter och kalender till Outlook.

 1. Välj fliken Arkiv längst upp i menyfliksområdet i Outlook.

  Om alternativet Arkiv inte finns längst upp till vänster i menyfliksområdet läser du Vilken version av Outlook har jag? för att ta reda på vilken version av Outlook du har och hitta rätt exportanvisningar.

  Klicka på fliken Arkiv i Outlook 2010.

 2. Välj Alternativ.

  Välj Alternativ.

 3. I rutan med Outlook-alternativ väljer du Avancerat.

  Välj Avancerat.

 4. Under avsnittet Exportera väljer du Exportera.

  På sidan Avancerat väljer du Exportera

 5. Klicka på Exportera till en fil och sedan på Nästa.

 6. Klicka på Outlook-datafil (.pst) och sedan på Nästa.

 7. Markera namnet på e-postkontot du vill exportera som på bilden nedan. Du kan bara exportera information för ett konto i taget.

  Kontrollera att kryssrutan Inkludera undermappar är markerad. Det gör att allt i kontot exporteras: kalender, kontakter och inkorgen. Välj Nästa.

  Välj det e-postkonto som du vill exportera.

 8. Klicka på Bläddra och välj var du ska spara Outlook-datafilen (.pst) och ange ett filnamn. Fortsätt genom att klicka på OK.

  Obs!:  Om du har använt exportfunktionen tidigare visas mappen och filnamnet du använde den gången. Tänk på att ändra filnamnet om du vill skapa en ny fil istället för att använda den befintliga filen.

 9. Om du exporterar till en befintlig Outlook-datafil (.pst) anger du vad du vill göra under Alternativ när du exporterar objekt som redan finns i filen.

 10. Klicka på Slutför.

 11. Exporten börjar direkt om inte en ny Outlook-datafil (.pst) skapas eller exporten görs till en befintlig fil som är lösenordsskyddad.

  • Om du skapar en ny Outlook-datafil (.pst) kan du skydda filen med ett lösenord. När dialogrutan Skapa Outlook-datafil visas anger du lösenordet i rutorna Lösenord och Bekräfta lösenord och klickar sedan på OK. I dialogrutan Lösenord för Outlook-datafil anger du lösenordet och klickar på OK.

  • Om du exporterar till en befintlig Outlook-datafil (.pst) som är lösenordsskyddad anger du lösenordet i dialogrutan Lösenord för Outlook-datafil och klickar sedan på OK.

Nu när du har alla Outlook-data i en PST-fil kan du ta med dem dit du vill. Du kan till exempel spara PST-filen i OneDrive och sedan ladda ned den till en ny dator. Du kan också spara den på ett USB-minne, ansluta minnet till den nya datorn och sedan importera e-post, kontakter och kalender till Outlook.

 1. Välj Arkiv längst upp i menyfliksområdet i Outlook 2007.

  Om alternativet Arkiv inte finns längst upp till vänster i menyfliksområdet läser du Vilken version av Outlook har jag? för att ta reda på vilken version av Outlook du har och hitta rätt exportanvisningar.

  Välj fliken Arkiv i Outlook 2007.

 2. Välj Importera och exportera.

  Välj Importera och exportera.

 3. Välj Exportera till en fil och klicka sedan på Nästa.

  Klicka på Exportera till en fil och välj sedan Nästa.

 4. Klicka på Personlig filmapp (.pst), och sedan på Nästa.

 5. Markera namnet på e-postkontot du vill exportera som på bilden nedan. Du kan bara exportera information för ett konto i taget.

  Kontrollera att kryssrutan Inkludera undermappar är markerad. Det gör att allt i kontot exporteras: kalender, kontakter och inkorgen. Välj Nästa.

  Välj det e-postkonto som du vill exportera.

 6. Klicka på Bläddra och välj var du ska spara Outlook-datafilen (.pst) och ange ett filnamn. Fortsätt genom att klicka på OK.

  Obs!:  Om du har använt exportfunktionen tidigare visas mappen och filnamnet du använde den gången. Tänk på att ändra filnamnet om du vill skapa en ny fil istället för att använda den befintliga filen.

 7. Om du exporterar till en befintlig Outlook-datafil (.pst) anger du vad du vill göra under Alternativ när du exporterar objekt som redan finns i filen.

 8. Klicka på Slutför.

 9. Exporten börjar direkt såvida du inte skapar en ny Outlook-datafil (.pst) eller exporterar till en befintlig PST-fil som är lösenordsskyddad. I så fall visas den här dialogrutan:

  Välj OK om du inte vill lösenordsskydda PST-filen.

  Välj OK om du inte vill lösenordsskydda filen. Annars:

  • Om du vill lösenordsskydda PST-filen anger du lösenordet i rutorna Lösenord och Bekräfta lösenord och klickar på OK. I dialogrutan Lösenord för Outlook-datafil anger du lösenordet och klickar sedan på OK.

  • Om du exporterar till en befintlig personlig filmapp (.pst) som är lösenordsskyddad anger du lösenordet i dialogrutan Lösenord för Outlook-datafil och klickar sedan på OK.

Nu när du har alla Outlook-data i en PST-fil kan du ta med dem dit du vill. Du kan till exempel spara PST-filen i OneDrive och sedan ladda ned den till en ny dator. Du kan också spara den på ett USB-minne, ansluta minnet till den nya datorn och sedan importera e-post, kontakter och kalender till Outlook.

Vilka data exporteras?

 • När information för e-post, kontakter och kalender exporteras till en PST-fil i Outlook skapas en kopia av informationen. Ingenting tas bort från Outlook. Du ser och kommer fortfarande åt din e-post, dina kontakter och din kalender i Outlook.

 • När e-post exporteras från Outlook medföljer alla eventuella filer som bifogats till e-postmeddelandena.

 • Outlook exporterar inte metadata som meddelanderegler, spärrade avsändare och mappegenskaper (vyer, behörigheter och inställningar för automatisk arkivering).

Viktigt!: Om du använder cachelagrat Exchange-läge exporteras bara de objekt som finns i det nuvarande cacheminnet. Som standard innehåller cacheminnet objekt från den senaste 12 månaderna. Om du vill exportera mer än dina data för de senaste 12 månaderna inaktiverar du först cachelagrat Exchange-läge. Mer information finns i Aktivera cachelagrat Exchange-läge.

När bör jag exportera (säkerhetskopiera)/importera en PST-fil?

 • Du vill flytta e-post från ett e-postkonto till ett annat e-postkonto.

  Vi säger till exempel att du har ett gammalt Yahoo-e-postkonto, jakobsol77@yahoo.com. Nu vill du flytta din e-post till ett nytt Office 365-e-postkonto, jakobsol78@contoso.com.

  Med Outlook på skrivbordet kan du lägga till båda kontona i Outlook. Vänta ett tag innan alla e-postmeddelanden visas (om du har många så kan det dröja ett tag). Använd sedan Outlook till att exportera e-post från Yahoo-kontot till en PST-fil. Slutligen, Importera PST-filen till ditt Office 365-konto.

 • Du byter från en dator till en annan: Du flyttar din e-post från en dator med Outlook till en annan dator med Outlook.

  Anta till exempel att Outlook 2007 är installerat på den gamla datorn och du just har fått en ny dator med Outlook 2016. Exportera dina e-postdata från Outlook 2007 (enligt anvisningarna i den här artikeln) och importera dem till Outlook 2016.

 • Du byter från PC till Mac: När du till exempel flyttar din e-post från Outlook på en PC och importerar i Outlook 2016 för Mac.

 • Du vill ha återkommande säkerhetskopior: När du vill säkerhetskopiera all e-post, alla kontakter och hela kalendern till ett säkert ställe med jämna mellanrum. När du har skapat PST-filen, kopierar du och spara den på en säker plats, till exempel på ett USB-minne, en annan hårddisk eller till molnlagring som OneDrive eller Dropbox.

  Det finns inget sätt att säkerhetskopiera allt (gammalt och nytt) på. Med autoarkivering säkerhetskopieras bara gamla objekt. Dessutom flyttas de istället för att det skapas en kopia.

 • Om du bara vill säkerhetskopiera dina kontakter läser du exportera kontakter från Outlook. Där får du veta hur du kopierar kontakter till en CSV-fil.

Se även

Importera och exportera e-post, kontakter och kalender till och från Outlook

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×