Exportera eller importera data till ett annat filformat

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Guiden Exportera och importera guiden hjälper dig att överföra projektdata mellan Microsoft Project och andra program. Här följer en lista över format du exportera eller importera från.

 • Microsoft Excel (som arbetsbok eller Pivottabellrapport)

 • endast text (tabbavgränsad)

 • kommaavgränsade värden (CSV)

 • Extensible Markup Language (XML)

Genom att definiera eller redigera export eller import kartor i guiderna kan överföra du enkelt data till och från aktivitet, resurs eller tilldelning fälten som du vill använda.

Vad vill du göra?

Exportera projektinformation

Importera projektinformation

Exportera projektinformation

 1. Välj Arkiv > Spara som.

 2. Välj Bläddra. (Ej tillämpligt i Project 2010 eller Project 2007.)

 3. Markera det format i rutan Filformat som du vill exportera data till.

 4. Skriv exportfilens namn i rutan Filnamn.

 5. Välj Spara.

 6. Följ guidens anvisningar om du vill exportera data till rätt fält i målfilen.

 7. När du uppmanas att skapa en ny specifikation eller använda en befintlig gör du något av följande:

  • Välj Ny för att skapa en ny exportspecifikation från grunden.

  • Välj Använd befintlig mappningen ska använda en standardspecifikation eller en karta som du har definierat och sparat.

 8. Bekräfta eller ändra specifikationerna i Project på sidorna Aktivitetskoppling, Resurskoppling eller Tilldelningskoppling eller skapa en ny specifikation:

  • Om du vill exportera specifik projektinformation anger eller markerar du ett fält i kolumnen Från och trycker sedan på RETUR.

  • Om du vill lägga till alla aktivitet, resurs eller tilldelning (fält) i projektet i exportspecifikationen, väljer du Lägg till alla.

  • Välj Välj tabell om du vill lägga till alla fält i en viss tabell som aktivitet eller resurs i exportspecifikationen. Välj den tabell som du vill använda och välj sedan OK.

  • Om du vill ta bort alla aktivitet, resurs eller tilldelningsfält från en exportspecifikation klickar du Välj Radera alla.

  • Om du vill infoga ett nytt fält ovanför ett annat fält, väljer du ett fält i kolumnen från och välj sedan Infoga rad.

  • Om du vill infoga ett nytt fält ovanför ett annat fält, väljer du ett fält i kolumnen från och välj sedan Infoga rad.

  • Om du vill ta bort ett fält, markerar du den i kolumnen från och välj sedan Ta bort rad. Om du vill byta namn på fält i målfilen, väljer du fältet i kolumnen till och skriv sedan ett nytt namn.

 9. Om du vill exportera vissa aktiviteter eller resurser endast, väljer du det filter som du vill använda i rutan Exportfilter.

 10. Om du vill ändra ordningen på fält i målfilen väljer du ett fält i kolumnen till och Använd knapparna Flytta att fältet flyttas till dit du vill ha.

 11. Välj Slutför om du vill exportera data på den sista sidan i guiden Exportera.

Meddelanden: 

 • Du kan endast exportera ett fullständigt projekt till XML-format. Data specificeras automatiskt i Project, utan guiden Exportera. Fält som innehåller nullvärden tas inte med i den exporterade XML-filen för att minimera filstorleken.

 • Under Exempel på sidorna Aktivitetskoppling, Resurskoppling eller Tilldelningskoppling kan du granska exportspecifikationens layout.

 • Du kan spara en ny eller redigerad exportspecifikation om du vill använda den igen. Välj Spara kartan på den sista sidan i guiden Exportera och Skriv ett namn i rutan. Ny specifikation läggs till i listan över fördefinierade specifikationer.

 • Använd en befintlig exportspecifikation från ett annat projekt om den är tillgänglig i den globala filen. Med hjälp av hanterare kan du kopiera en exportspecifikation från en projektfil till den global fil.

 • När du skapar en exportspecifikation där data sparas i antingen CSV-filformat eller TXT-filformat och anger avgränsaren styr avgränsaren, inte filtillägget, filtypen. Om du till exempel sparar en fil med namnet Mittprojekt.csv och har angett en tabbavgränsare i specifikationen innehåller CSV-filen tabbar i stället för kommatecken, även om filnamnstillägget anger kommatecken.

Importera projektinformation

Du kan importera information till Project med hjälp av en angivet fält från en annan produkts filformat, till exempel Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, Extensible Markup Language (XML), kommaavgränsade värden (CSV) eller tabbavgränsat textformat.

 1. Välj Arkiv > Öppna > Bläddra.

  (I Project 2010 och Project 2007 väljer du Arkiv > Öppna.)

 2. Välj den filtyp som du vill importera data från i rutan Filformat.

 3. Bläddra till mappen som innehåller filen som du vill importera och markera sedan filen i listan.

 4. Välj Öppna.

 5. Följ anvisningarna i guiden Importera för att importera data till rätt fält i Project.

 6. Bekräfta eller ändra specifikationerna i Project på sidorna Aktivitetskoppling, Resurskoppling eller Tilldelningskoppling:

  • Om du vill importera data från ett fält i källfilen till ett annat fält, väljer du fältet i kolumnen till väljer du ett nytt fält och trycker på RETUR.

  • Om du vill byta namn på ett fält i målfilen, väljer du fältet i kolumnen till och skriv sedan ett nytt namn.

  • Om du vill ta bort ett fält, markerar du den i kolumnen från och välj sedan Ta bort rad.

  • Om du vill infoga ett nytt fält ovanför ett annat fält, väljer du ett fält i kolumnen från och välj sedan Infoga rad.

  • Om du vill ta bort alla aktivitet, resurs eller tilldelningsfält från en importspecifikation klickar du Välj Radera alla.

  • Om du vill lägga till alla aktivitet, resurs eller tilldelningsfält i målfilen importspecifikationen väljer du Lägg till alla.

   Tips: Under Exempel på sidorna Aktivitetskoppling, Resurskoppling eller Tilldelningskoppling kan du förhandsgranska importspecifikationens layout.

 7. Om du vill ändra ordningen på fält i målfilen, väljer du ett fält i kolumnen till och Använd knapparna Flytta att fältet flyttas till dit du vill ha.

 8. På den sista sidan i guiden Importera väljer du är klar ska du importera data.

  Tips: Du kan spara en ny eller redigerad importspecifikation om du vill använda den igen. Välj Spara kartan på den sista sidan i guiden Importera och Skriv ett namn i rutan. Ny specifikation läggs till i listan över fördefinierade specifikationer.

Meddelanden: 

 • Använd en befintlig importspecifikation från ett annat projekt om den är tillgänglig i den globala filen. Med hjälp av hanterare kan du kopiera en importspecifikation från en projektfil till den global fil.

 • När du skapar en importspecifikation där data hämtas i antingen CSV-filformat eller TXT-filformat och anger avgränsaren styr avgränsaren, inte filtillägget, filtypen. Om du till exempel importerar en fil med namnet Mittprojekt.csv och har angett en tabbavgränsare i specifikationen innehåller CSV-filen tabbar i stället för kommatecken, även om filnamnstillägget anger kommatecken.

 • Även om du kan ange värden i vissa beräknade fält kan räknas om dessa värden automatiskt eller när du anger.

 • Endast XML-data som kan valideras mot dataöverföringsschemat kan importeras i Project.

 • Om du använder Microsoft Project Professional och du vill importera information från ett annat filformat till ett företagsprojekt som kräver särskild information för aktiviteter kan du inte spara projektet förrän du har angett all obligatorisk information.

 • Om du använder Microsoft Project Professional ska du komma ihåg att resurskostnadsfält inte kan uppdateras i ett företagsprojekt. Du kan bara importera resurskostnadsinformation till projekt som inte är företagsprojekt eller för resurser som inte är företagsresurser i ett projekt.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×