Exportera eller importera data till ett annat filformat

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan exportera information från Microsoft Project till ett annat format med hjälp av en guide. Här följer en lista över format du exportera eller importera från.

 • Microsoft Excel (som arbetsbok eller Pivottabellrapport)

 • endast text (tabbavgränsad)

 • kommaavgränsade värden (CSV)

 • Extensible Markup Language (XML)

Genom att definiera eller redigera export eller import kartor i guiderna kan överföra du enkelt data till och från aktivitet, resurs eller tilldelning fälten som du vill använda.

Vad vill du göra?

Exportera projektinformation

Importera projektinformation

Exportera projektinformation

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Spara som.

 2. Markera det format i rutan Filformat som du vill exportera data till.

 3. Skriv exportfilens namn i rutan Filnamn.

 4. Klicka på Spara.

 5. Följ guidens anvisningar om du vill exportera data till rätt fält i målfilen.

 6. När du uppmanas att skapa en ny specifikation eller använda en befintlig gör du något av följande:

  • Klicka på Ny import- och exportspecifikation om du vill skapa en ny exportspecifikation från grunden.

  • Klicka på Använd befintlig import- och exportspecifikation om du vill använda en standardspecifikation eller en specifikation du har definierat och sparat sedan tidigare.

 7. Bekräfta eller ändra specifikationerna i Project på sidorna Aktivitetskoppling, Resurskoppling eller Tilldelningskoppling eller skapa en ny specifikation:

  • Om du vill exportera specifik projektinformation anger eller markerar du ett fält i kolumnen Från och trycker sedan på RETUR.

  • Om du vill lägga till projektets alla aktivitets-, resurs- eller tilldelningsfält i exportspecifikationen klickar du på Lägg till alla.

  • Om du vill lägga till en specifik tabells alla aktivitets- eller resursfält i exportspecifikationen klickar du på Välj tabell. Klicka på önskad tabell och sedan på OK.

  • Om du vill ta bort alla aktivitets-, resurs- eller tilldelningsfält från en exportspecifikation klickar du på Radera alla.

  • Om du vill infoga ett nytt fält ovanför ett annat fält klickar du på ett fält i kolumnen Från och klickar sedan på Infoga rad.

  • Om du vill infoga ett nytt fält ovanför ett annat fält klickar du på ett fält i kolumnen Från och klickar sedan på Infoga rad.

  • Om du vill ta bort ett fält klickar du på det i kolumnen Från och klickar sedan på Ta bort rad. Om du vill ändra namnet på ett fält i målfilen klickar du på fältet i kolumnen Till och anger ett nytt namn.

 8. Om du endast vill exportera vissa aktiviteter eller resurser klickar du på filtret som du vill använda i rutan Exportfilter.

 9. Om du vill ändra på fältens ordning i målfilen klickar du på ett fält i kolumnen Till och sedan på knappen Flytta för att flytta fältet till önskad position.

 10. På sista sidan i guiden Exportera klickar du på Slutför för att exportera dina data.

Obs!: 

 • Du kan endast exportera ett fullständigt projekt till XML-format. Data specificeras automatiskt i Project, utan guiden Exportera. Fält som innehåller nullvärden tas inte med i den exporterade XML-filen för att minimera filstorleken.

 • Under Exempel på sidorna Aktivitetskoppling, Resurskoppling eller Tilldelningskoppling kan du granska exportspecifikationens layout.

 • Spara en ny eller redigerad exportspecifikation om du vill använda den igen. När du kommit till den sista sidan i guiden Exportera klickar du på Spara import- och exportspecifikation och anger ett namn i rutan Import- och exportspecifikation. Den nya specifikationen läggs till i listan över fördefinierade specifikationer.

 • Använd en befintlig exportspecifikation från ett annat projekt om den är tillgänglig i den globala filen. Med hjälp av hanterare kan du kopiera en exportspecifikation från en projektfil till den global fil.

 • När du skapar en exportspecifikation där data sparas i antingen CSV-filformat eller TXT-filformat och anger avgränsaren styr avgränsaren, inte filtillägget, filtypen. Om du till exempel sparar en fil med namnet Mittprojekt.csv och har angett en tabbavgränsare i specifikationen innehåller CSV-filen tabbar i stället för kommatecken, även om filnamnstillägget anger kommatecken.

Överst på sidan

Importera projektinformation

Du kan importera information till Project med hjälp av en angivet fält från en annan produkts filformat, till exempel Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, Extensible Markup Language (XML), kommaavgränsade värden (CSV) eller tabbavgränsat textformat.

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Bläddra.

 2. Klicka på filtypen som du vill importera data från i rutan Filformat.

 3. Bläddra till mappen som innehåller filen som du vill importera och markera sedan filen i listan.

 4. Klicka på Öppna.

 5. Följ anvisningarna i guiden Importera för att importera data till rätt fält i Project.

 6. Bekräfta eller ändra specifikationerna i Project på sidorna Aktivitetskoppling, Resurskoppling eller Tilldelningskoppling:

  • Om du vill importera data från ett fält i källfilen till ett annat fält i Project klickar du på fältet i kolumnen Till, markerar ett nytt fält och trycker på RETUR.

  • Om du vill ändra namnet på ett fält i målfilen klickar du på fältet i kolumnen Till och anger ett nytt namn.

  • Om du vill ta bort ett fält klickar du på det i kolumnen Från och klickar sedan på Ta bort rad.

  • Om du vill infoga ett nytt fält ovanför ett annat fält klickar du på ett fält i kolumnen Från och klickar sedan på Infoga rad.

  • Om du vill ta bort alla aktivitets-, resurs- eller tilldelningsfält från en importspecifikation klickar du på Radera alla.

  • Om du vill lägga till målfilens alla aktivitets-, resurs- eller tilldelningsfält i importspecifikationen klickar du på Lägg till alla.

   Tips: Under Exempel på sidorna Aktivitetskoppling, Resurskoppling eller Tilldelningskoppling kan du förhandsgranska importspecifikationens layout.

 7. Om du vill ändra på fältens ordning i målfilen klickar du på ett fält i kolumnen Till och sedan på knappen Flytta för att flytta fältet till önskad position.

 8. På sista sidan i guiden Importera klickar du på Slutför för att importera dina data.

  Tips: Du kan spara en ny eller redigerad importspecifikation om du vill använda den igen. När du kommit till den sista sidan i guiden Importera klickar du på Spara import- och exportspecifikation och anger ett namn i rutan Import- och exportspecifikation. Den nya specifikationen läggs till i listan över fördefinierade specifikationer.

Obs!: 

 • Använd en befintlig importspecifikation från ett annat projekt om den är tillgänglig i den globala filen. Med hjälp av hanterare kan du kopiera en importspecifikation från en projektfil till den global fil.

 • När du skapar en importspecifikation där data hämtas i antingen CSV-filformat eller TXT-filformat och anger avgränsaren styr avgränsaren, inte filtillägget, filtypen. Om du till exempel importerar en fil med namnet Mittprojekt.csv och har angett en tabbavgränsare i specifikationen innehåller CSV-filen tabbar i stället för kommatecken, även om filnamnstillägget anger kommatecken.

 • Även om du kan ange värden i vissa beräknade fält kan räknas om dessa värden automatiskt eller när du anger.

 • Endast XML-data som kan valideras mot dataöverföringsschemat kan importeras i Project.

 • Om du använder Microsoft Project Professional och du vill importera information från ett annat filformat till ett företagsprojekt som kräver särskild information för aktiviteter kan du inte spara projektet förrän du har angett all obligatorisk information.

 • Om du använder Microsoft Project Professional ska du komma ihåg att resurskostnadsfält inte kan uppdateras i ett företagsprojekt. Du kan bara importera resurskostnadsinformation till projekt som inte är företagsprojekt eller för resurser som inte är företagsresurser i ett projekt.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×