Exportera eller importera data till ett annat filformat

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med guiden Exportera och importera kan du överföra projekt data mellan Microsoft Project och andra program. Nedan följer en lista över format som du exporterar till eller importerar från.

 • Microsoft Excel (som en arbets bok eller Pivottabellrapport )

 • endast text (tabbavgränsad)

 • kommaavgränsade värden (CSV)

 • Extensible Markup Language (XML)

Genom att definiera eller redigera export-och import kartor för dessa guider kan du enkelt överföra data till och från de aktivitet-, resurs-eller tilldelning-fält som du vill använda.

Vad vill du göra?

Exportera projekt information

Importera projekt information

Exportera projekt information

 1. Välj Arkiv _GT_ Spara som.

 2. Välj Bläddra. (Gäller ej i Project 2010.)

 3. Välj det fil format som du vill exportera data till i rutan Spara som .

 4. Skriv ett namn på den exporterade filen i rutan fil namn .

 5. Välj Save.

 6. Följ instruktionerna i guiden Exportera för att exportera de data som du vill använda till rätt fält i målfilen.

 7. När du uppmanas att skapa en ny specifikation eller använda en befintlig gör du något av följande:

  • Välj ny karta för att skapa en ny export specifikation från grunden.

  • Välj Använd befintlig karta för att använda en standard karta eller en karta som du tidigare definierat och sparat.

 8. På sidan aktivitets koppling, resurs kopplingeller tilldelnings koppling i guiden Exportera kontrollerar eller redigerar du projektets antaganden eller skapar en ny karta:

  • Om du vill exportera specifik projekt information anger eller väljer du det fält som du vill använda i kolumnen från och trycker sedan på RETUR.

  • Om du vill lägga till alla aktivitets-, resurs-eller tilldelnings fält i projektet på export kartan väljer du Lägg till alla.

  • Om du vill lägga till alla aktivitets-eller resurs fält i en viss tabell i export specifikationen väljer du basera på tabell. Välj den tabell du vill använda och välj sedan OK.

  • Om du vill ta bort alla aktivitets-, resurs-eller tilldelnings fält från en export specifikation väljer du Radera alla.

  • Om du vill infoga ett nytt fält ovanför ett annat fält markerar du ett fält i kolumnen från och väljer sedan Infoga rad.

  • Om du vill infoga ett nytt fält ovanför ett annat fält markerar du ett fält i kolumnen från och väljer sedan Infoga rad.

  • Om du vill ta bort ett fält markerar du det i kolumnen från och väljer sedan ta bort rad. Om du vill ändra namnet på ett fält i målfilen markerar du fältet i kolumnen till och skriver ett nytt namn.

 9. Om du bara vill exportera vissa aktiviteter eller resurser väljer du det filter som du vill använda i rutan export filter .

 10. Om du vill ändra ordningen på fälten i målfilen väljer du ett fält i kolumnen till och flyttar sedan fältet till önskad plats med Flytta -knapparna.

 11. På sista sidan i guiden Exportera väljer du Slutför för att exportera dina data.

Meddelanden: 

 • Du kan bara exportera ett helt projekt till XML-format. Informationen i Project kopplas automatiskt, utan guiden Exportera. Fält som innehåller null-värden ingår också inte i den exporterade XML-filen för att minimera fil storleken.

 • På sidan aktivitets koppling, resurs koppling eller tilldelnings koppling i guiden Exportera kan du granska export specifikationens layout under för hands version.

 • Du kan spara en ny eller redige rad export specifikation om du vill använda den igen. På sista sidan i guiden Exportera väljer du Spara kartaoch skriver sedan ett namn i rutan namn på karta . Den nya mappningen läggs till i listan med fördefinierade mappningar.

 • Du kan använda en befintlig export specifikation från ett annat projekt om kartan är tillgänglig i den globala filen. Genom att använda hanterare kan du kopiera en export specifikation från en projekt fil till global fil.

 • När du skapar en export specifikation för att spara data i CSV-format eller TXT-filformat och du ställer in text avgränsaren kontrollerar avgränsaren, inte fil tillägget, fil typen. Om du till exempel sparar till en fil med namnet min Project. csv men angett en flik avgränsare i kartan, har CSV-filen flikar i stället för kommatecken, även om fil tillägget indikerar kommatecken.

Importera projekt information

Du kan importera information till Project med hjälp av en angivet fält från en annan produkts filformat, till exempel Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, XML (Extensible Markup Language), kommaavgränsade värden (CSV) eller tabbavgränsat textformat.

 1. Välj Arkiv > Öppna > Bläddra.

  (I Project 2010 väljer du File > Open.)

 2. I rutan fil format väljer du den filtyp som du vill importera data från.

 3. Navigera till mappen som innehåller filen som du vill importera och välj sedan filen i fil listan.

 4. Välj Öppna.

 5. Följ instruktionerna i import guiden för att importera de data som du vill använda till rätt projektfält.

 6. På sidan aktivitets koppling, resurs kopplingeller tilldelnings koppling i import guiden verifierar eller redigerar du antaganden för Project:

  • Om du vill importera data från ett fält i käll filen till ett annat projektfält markerar du fältet i kolumnen till , väljer ett nytt fält och trycker sedan på RETUR.

  • Om du vill ändra namnet på ett fält i målfilen markerar du fältet i kolumnen till och skriver ett nytt namn.

  • Om du vill ta bort ett fält markerar du det i kolumnen från och väljer sedan ta bort rad.

  • Om du vill infoga ett nytt fält ovanför ett annat fält markerar du ett fält i kolumnen från och väljer sedan Infoga rad.

  • Om du vill ta bort alla aktivitets-, resurs-eller tilldelnings fält från en import karta väljer du Radera alla.

  • Om du vill lägga till alla aktivitets-, resurs-eller tilldelnings fält i målfilen på import kartan väljer du Lägg till alla.

   Tips: På sidan aktivitets koppling, resurs kopplingeller tilldelnings koppling i import guiden kan du förhandsgranska import kartans layout under för hands version.

 7. Om du vill ändra ordningen på fälten i målfilen väljer du ett fält i kolumnen till och flyttar sedan fältet till önskad plats med flytt knapparna.

 8. På sista sidan i import guiden väljer du Slutför för att importera data.

  Tips: Du kan spara en ny eller redige rad import specifikation om du vill använda den igen. På sista sidan i import guiden väljer du Save Mapoch skriver sedan ett namn i rutan namn på karta . Den nya mappningen läggs till i listan med fördefinierade mappningar.

Meddelanden: 

 • Du kan använda en befintlig import specifikation från ett annat projekt om kartan är tillgänglig i den globala filen. Genom att använda hanterare kan du kopiera en import specifikation från en projekt fil till global fil.

 • När du skapar en import specifikation för att lägga till data från CSV-filformatet eller TXT-filformatet och du anger text avgränsaren styr filtypen av avgränsare, inte fil tillägget. Om du till exempel importerar en fil med namnet min Project. csv men angav en flik avgränsare i kartan, får CSV-filen flikarna i stället för kommatecken, även om fil tillägget indikerar kommatecken.

 • Även om du kan ange värden i vissa beräknade fält kan de här värdena beräknas om i Project, antingen automatiskt eller när du anger.

 • Project kan bara importera XML-data som kan val IDE ras mot data överförings schemat.

 • Om du använder Microsoft Project Professional och vill importera information från ett annat fil format till ett företags projekt som kräver att du anger specifik information för aktiviteter, kan du inte spara projektet förrän du anger alla obligatoriska routningsinformation.

 • Om du använder Microsoft Project Professional kan du komma ihåg att det inte går att uppdatera fälten för resurs kostnad i ett företags projekt. Du kan bara importera resurs kostnader i projekt som inte är företags projekt eller för resurser som inte är med i företaget.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×