Office
Logga in

Exportera data från Yammer Enterprise

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan exportera Yammer Enterprise data till övervaka användningen och innehåll och för discovery och efterlevnad som verifierad administratör. I följande tabell finns fyra olika sätt att exportera data.

Metod

Syfte

Exportera användare / admin-listan

Identifiera status för aktuell administratörer och användare och granska e-post, avdelning, plats och avdelning för varje användare.

Exportera data för Yammer-nätverk

Visa och granska alla data i ett nätverk för alla användare. Du kan ange ett datumintervall och välj om du vill ta med filer och data i ett externt nätverk.

Exportera data för en användare

Identifiera alla data som hör till en användare. Du kan använda den här exportera för att identifiera data som måste tas bort om du vill följa ett ämne för BNPR databegäran.

Ställa in automatisk dataexporter

Automatisera export som ska utföras kontinuerligt för efterlevnad genom att använda DataExport API.

Obs!: Exporterade data kan inte användas för migrering innehåll mellan Yammer nätverk. Migrering information finns i Nätverksmigrering: Konsolidera flera Yammer-nätverk.

Exportera användare / admin-listan

 1. Klicka på Nätverksadministratör i YammerYammer inställningar ikonen Ikonen för Yammer-inställningar .

 2. Klicka på Exportera användare.

  Menyn Exportera användare i Yammer

 3. Välj Exportera alla användare på sidan exportera användare och klicka sedan på Exportera.

  Alternativ för att exportera användare i Yammer – Exportera alla användare eller Exportera alla användare sedan (datum)
 4. Spara den exporterade filen. Filen sparas som en komprimerad fil med filnamnstillägget .zip.

 5. Gå till den plats där du sparade den komprimerade filen och expandera den.

  Exportera innehåller följande filer:

  Fil

  Innehåll

  log.txt

  Sammanfattning av exporten.

  Request.txt

  Exportera parametrar.

  Admins.csv

  En lista med aktuella administratörer, deras e-postadresser och om de är en verifierad administratör eller nätverket.

  Mer information om vilka typer av administratörer i Yammer finns i Hantera Yammer-administratörer.

  Networks.csv

  Information om ditt hemnätverk och alla externa nätverk, inklusive Skapad namn, URL-adress, om den är kontrollerad om den har en användningspolicy och antalet användare.

  Användare.csv

  Ansluta till datum, indragning status (inaktiverade datum, namn och ID: T för personen som inaktiverats användaren) och status för användaren (ID, namn, e-post, befattning, plats, avdelning, användar-ID, borttagningen status (borttagningen datum, namn och ID: t för personen som tagits bort användaren) aktiv eller mjuka tas bort).

  En användare är som finns i soft_delete tillstånd innebär användaren är antingen

  • väntande, om det inte finns några joined_at, suspended_at eller deleted_at värden)

  • upphävd (inaktiverad), om det finns ett suspended_at värde, men inga deleted_at värde

  • tas bort, om det finns ett deleted_at värde

  Gästanvändare kan identifieras i Exportera användare genom att granska fältet e-postadress. Om e-postadressen inte stämmer överens med domänen för hemnätverket, är användaren gäst.

  Api_url är den URL som används för att hämta Användarmetadata. Mer information om hur du använder informationen i det här fältet finns i Yammer dokumentation för utvecklare.

Exportera Yammer-nätverksdata efter datumintervall och nätverk

 1. I administrationscentret i Yammer går du till innehåll och säkerhet > Exportera nätverksdata.

 2. Ange data som ska inkluderas:

  Exportera sidan med alternativ för export
  • Datumintervall:    Endast data i det angivna datumintervallet inkluderas.

  • Inkludera bifogade filer: om inte är markerat, får du en lista med filer. Om markerad får du också en mapp med alla filer i deras ursprungliga format.

  • Inkludera externa nätverk: om inte är markerat, endast får du data från ditt hemnätverk. Om markerad får du en separat mapp för data från varje nätverk. Varje nätverk identifieras av dess ID och de fullständiga nätverksnamn visas i Networks.csv.

   Varje nätverk har en egen mapp med nätverks-ID
 3. Klicka på Exportera.

  Data exporteras till en ZIP-fil. Om det finns fler än ett nätverk exporteras, skapas en separat mapp för varje nätverk.

  Fil

  Innehåll

  log.txt

  Sammanfattning av exporten.

  Request.txt

  Exportera parametrar.

  Admins.csv   

  Visar namn, e-post och typ av alla Yammer-administratörer för alla markerade nätverk.

  Files.csv   

  För alla filer som lagts till eller ändrats under det angivna datumintervallet listor Yammer-ID, typ av fil, namn, beskrivning och sökvägen till filen i Yammer, tillsammans med metadata inklusive gruppen har det skickats i.

  Files.csv innehåller inte själva filen. Om du väljer för att inkludera bifogade filer i din export finns filer i mappen filer i ZIP-filen. Använda ID från Files.csv för att identifiera en särskild fil i mappen.

  Information om hur du gå direkt till en särskild fil i Yammer finns i söka efter och ta bort specifika meddelanden eller filer.

  Groups.csv   

  Visar Yammer-ID, namn, beskrivning, Sekretesstatus för alla grupper skapades eller ändrades under angivet datumintervall, om gruppen är interna eller externa, länk till gruppen som har skapat gruppen, skapad och uppdaterad datum.

  Messages.csv   

  Visar meddelande-ID, tråd-ID, grupp-ID, gruppnamn, Sekretesstatus, avsändar-ID, namn och e-post, hela brödtexten i meddelandet, bifogade filer, och skapa och ta bort information för ett meddelande skickas eller ändrats under angivet datumintervall.

  Information om hur du gå direkt till ett specifikt meddelande i Yammer finns i söka efter och ta bort specifika meddelanden eller filer.

  MessageThreadsOutbound.csv   

  Innehåller ID: N för externa deltagare i utgående meddelanden.

  MessageVersions.csv   

  Innehåller ID: N och ändra information för meddelanden som har redigerats.

  Networks.csv   

  Visar ditt hemnätverk och alla externa nätverk som ingår i exporten.

  Pages.csv   

  Visar ID: N, datum och ägare på sidan för en sida skapades eller ändrades under angivet datumintervall.

  Topics.csv   

  Visar information för att skapa webbplatser och en länk till avsnittet för ett ämne som skapas under angivet datumintervall.

  Användare.csv   

  Visar e-post, befattning, plats, avdelning, en länk till användaren och information om användare aktuell status för alla användare som har anslutit till, eller har tagits bort eller under en angiven datumintervallet.

  En användare är som finns i soft_delete tillstånd innebär användaren är antingen

  • väntande, om det inte finns några joined_at, suspended_at eller deleted_at värden)

  • upphävd (inaktiverad), om det finns ett suspended_at värde, men inga deleted_at värde

  • tas bort, om det finns ett deleted_at värde

  Gästanvändare kan identifieras i Exportera användare genom att granska fältet e-postadress. Om e-postadressen inte stämmer överens med domänen för hemnätverket, är användaren aguest.

  Api_url är den URL som används för att hämta Användarmetadata. Mer information om hur du använder informationen i det här fältet finns i Yammer dokumentation för utvecklare.

  Mappen:   

  Den här mappen innehåller filer som har skapats eller ändrats under den angivna perioden. Filer som finns i deras ursprungliga format men namnges med sina Yammer-ID. En PowerPoint-presentation kan till exempel visas som 127815379.pptx.

  Information om hur du gå direkt till en särskild fil i Yammer finns i Ta bort specifika meddelanden eller filer.

Följande typer av data ingår inte i den här exporten:

 • Informationen är tillgänglig i användarinställningar, inklusive deras profil, nätverk de ingår i, deras kontoinställningar för aktiviteten, program, meddelanden och språk och deras Organisationsschema.

 • Användarens aktivitetsdata.

 • Bokmärke meddelanden, gruppmedlemskap, följer eller följande användare eller följer ämnen. Om du vill hitta den här informationen för en användare klickar du på användarens namn.

Klicka på Yammer inställningar ikonen Ikonen för Yammer-inställningar personer för att hitta den här informationen för en enskild användare, och klicka på namnet på den användare vars data du vill visa. Den här sidan visar användarens profil, konversationer de har deltagit i alla filer, bilder och videor som de har publicerat, tillsammans med deras bokmärken följt och följande användare och följt ämnen.

Exportera data för en användare

Obs!: Du måste exportera användardata för varje nätverk som användaren är medlem i.

 1. I administrationscentret i Yammer går du till innehåll och säkerhet > Exportera användardata.

 2. Skriv användarens namn och Välj användaren.

 3. Klicka på Exportera.

  Data exporteras till en ZIP-fil som innehåller följande filer.

  Fil

  Innehåll

  log.txt

  Innehåller en sammanfattning av antalet poster i varje CSV-filen och visas eventuella fel som inträffar under exporten.

  Request.txt

  Parametrar använda för exporten.

  Files.csv   

  För alla filer som lagts till eller ändrat av den här användaren, listor Yammer-ID, typ av fil, namn, beskrivning och sökvägen till filen i Yammer, tillsammans med metadata inklusive gruppen har det skickats i.

  Files.csv innehåller inte själva filen. Om du väljer för att inkludera bifogade filer i din export finns filer i mappen filer i zip-filen. Fil-ID i Files.csv kan användas för att identifiera filer i mappen eller för att gå direkt till filen i Yammer.

  Groups.csv   

  För alla grupper skapat eller ändrat av användaren gruppera listor Yammer-ID, namn, beskrivning, Sekretesstatus om gruppen är interna eller externa, länk till grupper, skapad och uppdaterade datum. Den här filen innehåller också aggregerad Totalt antal omröstningar användaren avvisat och omröstningar användaren har skapat.

  Messages.csv   

  Visar meddelande-ID, tråd-ID, grupp-ID, gruppnamn, Sekretesstatus, avsändar-ID, namn och e-post, hela brödtexten i meddelandet, ID: n för bifogade filer och skapa och ta bort information för ett meddelande skickas eller ändrat av användaren. En lista över omröstningar du skapat ges också.

  Topics.csv   

  Visar information för att skapa webbplatser och en länk till avsnittet för ett ämne som skapats av användaren under angivet datumintervall.

  Mappen   .

  Den här mappen innehåller filer som har skapat eller ändrat av användaren under den angivna perioden. Filer som finns i deras ursprungliga format och namnges med sina Yammer-ID. En PowerPoint-presentation kan till exempel visas som 127815379.pptx.

 4. När användarens konto aktivitetsdata är klart, får en Yammer-Inkorg meddelande med en länk till data. Klicka på länken om du vill öppna den.

Exporterade data inte innehåller bokmärke meddelanden, gruppmedlemskap, följt eller följa användare följer ämnen, användarens meddelande, program och språkinställningar och Organisationsschema. Klicka på Yammer inställningar ikonen Ikonen för Yammer-inställningar personer för att hitta den här informationen för en enskild användare, och klicka på namnet på den användare vars data du vill visa. Den här sidan visar användarens profil, konversationer de har deltagit i alla filer, bilder och videor som de har publicerat, tillsammans med deras bokmärken följt och följande användare och följt ämnen.

Söka efter och ta bort specifika meddelanden eller filer

Om du har ID för ett meddelande eller en fil kan du gå direkt till den i Yammer och ta bort det om det behövs.

 • Hitta och ta bort ett specifikt meddelande i Yammer:

  1. Skapa URL-Adressen för meddelandet. Använda https://www.yammer.com/<network_name> / #/ Threads/show?threadId = <thread_id>. Till exempel https://www.yammer.com/contosomkt.onmicrosoft.com/#/Threads/show?threadId=1040647232.

  2. I meddelandet klickar du på fler ikonen Ikonen mer (...) och klicka sedan på Ta bort.

 • Hitta och ta bort en särskild fil i Yammer:

  • Använd sökrutan i Yammer. Till exempel en fil med namnet 12345678.pptx i exporten Sök efter 1235678.pptx. Klicka på Ta bort den här filen i sökresultatet går du till Arkiv-fil.

  • Eller skapa URL-Adressen för filen. Använda https://www.yammer.com/<network_name> / #/files/ <file_number>, till exempel https://www.yammer.com/contosomkt.onmicrosoft.com/#/files/12345678. Klicka på Ta bort den här filen på sidan Yammer för filen.

Ställa in automatisk dataexporter

Använd Yammer API om du vill ställa in automatisk återkommande export. Information om Data Export API går du till/Exportera på Yammer Developer Center.

Mer information finns i

Gruppen Visa insikter i Yammer

Visa rapporten Yammer aktivitet

Granska Yammer användardata

Hantera BNPR data ämne förfrågningar i Yammer Enterprise

Hantera Yammer-data och efterlevnad

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×